Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi
Temel Bilgiler
Haziran 2017 / 1. Baskı / 151 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yangının yıkıcı etkisi nedeniyle olay yeri incelemesi farklı bir bakış açısı gerektirir. Olay yeri incelemecisinin yangın mahalli ve çevresini çok iyi gözlemlemesi, farkındalığını yüksek seviyede tutması gerekir. Çünkü yangın mahalli oldukça tehlikeli bir olay yeridir. Dolayısıyla yangın yerinde inceleme yapanların hem kendileri hem de çevredekilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için icra edilecek olay yeri inceleme faaliyetlerinde ağır yükleri mevcuttur.

Yangın karmaşık bir kimyasal işlemdir. Bundan dolayı yangın yeri incelemesi yapanların, incelemeyi bilimsel temellere oturtabilmeleri için temel kimya ve fizik prensiplerini anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri gerekir. Yangın davranışının teknik boyutlarının ortaya konulamaması başlama noktası ve ilerleme istikametinin, dolayısıyla da yangının asıl nedeninin ortaya konulmasını zorlaştırır.

Yangın olaylarının incelenmesinde değişik kurum, kuruluş ve uzmanlık alanlarına mensup personel birlikte çalışabilmektedir. Bunlar olayın büyüklüğü ve can kaybı olması gibi durumlara da bağlı olarak başta itfaiye olmak üzere, olay yeri inceleme personeli, kolluk güçleri, sigorta yetkilileri, sağlık ekipleri, mühendisler vd. olabilmektedir. Dolayısıyla disiplinler arası bir anlayışla gerçekleştirilen yangın sonrası olay yeri incelemesinde asıl önemli olan husus yüksek koordinasyon gerekliliğidir.

Kitap konusunda Türkiye'de yazılmış orijinal bir temel eser olması nedeniyle hakimler ve savcılar, adli bilim laboratuvarları, olay yeri inceleme personeli, itfaiye, ilk yardım ekipleri ile Üniversiteler tarafından kaynak kitap olarak kullanılabilecek değerdedir.

Konu Başlıkları
Yangın Kimyası
Yangın Sonrası Olay Yerine İlk Müdahale ve İlk Değerlendirmeler
Yangın Başlama Noktasının Tespiti
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi– Genel Prensipler
Yangın Sonrası Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi
Kundaklama
Barkod: 9789750243370
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 151
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Resimler Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
1. BÖLÜM
Yangın Kimyası
1. Giriş  21
2. Yanma ve Yangın  22
2.1. Isı  24
2.2. Yakıt  25
2.2.1. Tutuşabilirlik  27
2.2.2. Parlama Noktası  27
2.2.3. Alev alma Noktası  28
2.2.4. Kendiliğinden Ateş Alma Sıcaklığı  28
2.2.5. Oksijen  29
2.2.6. Karışma ve Oranlama  30
2.2.7. Tutuşmanın Devamlılığı  31
2. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yerine İlk Müdahale ve İlk Değerlendirmeler
1. Giriş  39
2. Yangın Yerinde Karşılaşılabilecek Muhtemel Tehlikeler,,  39
Solunumla İlgili Tehlikeler  41
Yapısal Tehlikeler  41
Tehlikeli Maddeler  42
3. Yangın Sonrası Olay Yerine İlk Müdahalede Öncelikler  44
3.1. Alev ve Dumanın rengi  47
4. Yangın Yeri İncelemesinde İlk Müdahale ve Emniyet Tedbirleri  48
4.1. Olay Yerinde Emniyetin Sağlanması  50
4.2. Yangın Sonrası Olay Yerinin Korunması  51
4.3. Hayat Kurtarma Faaliyetleri  52
4.4. Faaliyetlerin Koordine Edilmesi  53
3. BÖLÜM
Yangın Başlama Noktasının Tespiti
1. Giriş  57
2. Karbonlaşmanın Yangın Paterni ve Yanma Yüzeyindeki Etkileri,  57
2.1. Yangın Paterni Çeşitleri,  60
2.2. Karbonlaşmanın Temel Etkileri  61
2.3. Karbonlaşma (Kömürleşme) Derinliği  62
2.4. Oksidasyon  63
2.5. Materyallerin Erimesi  65
3. Kapalı alanlarda yangın nasıl davranır?  66
3.1. Ateş alma  67
3.2. Parlama  67
3.3. Parlama Sonrası Safha  69
3.4. Alevsiz İçten Yanma Safhası  69
4. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi– Genel Prensipler
1. Giriş  73
2. Yangın Yeri ve Delil  73
2.1. Kirlenme  74
2.2. Çapraz Bulaşma  75
2.2.1. Alet ve Edevat  76
2.2.2. Yangın Tulumları  77
2.2.3. Delil Saklama Kapları  78
2.2.4. Taşınabilir Enerji Kaynakları  78
2.3. Delil Gözetim Zinciri  79
2.4. Delil Çeşitleri  80
2.4.1. Birincil Deliller  82
2.4.2. Karşılaştırma Örnekleri  82
3. Olay Yerinde Alınması Gereken Biyolojik Kimyasal ve Fiziki Emniyet Tedbirleri  83
3.1. Tehlikeye Maruz Kalma Şekilleri  84
Solunum Yoluyla Maruz Kalma  84
Deri Yoluyla Maruz Kalma  85
Yutma Yoluyla Maruz Kalma  86
Batma Yoluyla Maruz Kalma  87
4. Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri  88
Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler İçin;  88
Kimyasal Tehlikeler İçin;  91
Işık Kaynaklarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler İçin;  92
Kapalı Alan Emniyeti;  93
5. Kişisel Korunma Donanımı  95
Ellerin Korunması,  95
Gözlerin Korunması  98
Ayakların Korunması,  99
Solunum Sisteminin Korunması,  100
Kafanın Korunması  101
5. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi
1. Giriş  105
2. Olay yeri Sistematik Değerlendirilmesi Faaliyetleri  106
2.1. Olay Yeri Sınırlarının Tespit Edilmesi  106
2.2. Olay Tanıklarının Tespiti ve Mülakat  107
2.3. Yangın Esnasında Olay Yerindeki Emniyet Hususunu Değerlendirilmesi  108
2.4. Yangın Yeri incelemesi İçin İhtiyaç Duyulan Kaynakların Tespiti  108
3. Olay Yerinin Kayıt Altına Alınması  109
3.1. Olay Yerinin Fotoğraflanması ve Video Kamera ile Görüntülenmesi  111
3.2. Olay Yerinin Krokisinin Çizilmesi  114
3.3. Delilin Tespiti, Toplanması ve Korunması  115
Delil Toplama Safhasına Geçiş Uygulamaları  116
3.4. Bulaşma/Kirlenmenin Önlenmesi  118
3.5. Delillerin Hazırlanması  119
3.6. Olay Yeri Terk Edilmeden Önce Yapılması Gereken Son İncelemeler  121
4. Yangın Sonrası Olay Yerinde Delil Toplama Teknikleri  124
4.1. Yangın Hızlandırıcı Tespit Köpekleri  124
4.2. Sıvı Hızlandırıcılar  125
4.3. Örnek Alma Yöntemleri,  126
6. BÖLÜM
Kundaklama
1. Giriş  131
2. Kundakçılığın Muhtemel Nedenleri  131
3. Olay Yerindeki Kundaklama Belirtileri Neler Olabilir?  134
4. Yangın Sebeplerinin Tespiti  136
Kaynaklar  139
Kavramlar Dizini  149
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Resimler Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
1. BÖLÜM
Yangın Kimyası
1. Giriş  21
2. Yanma ve Yangın  22
2.1. Isı  24
2.2. Yakıt  25
2.2.1. Tutuşabilirlik  27
2.2.2. Parlama Noktası  27
2.2.3. Alev alma Noktası  28
2.2.4. Kendiliğinden Ateş Alma Sıcaklığı  28
2.2.5. Oksijen  29
2.2.6. Karışma ve Oranlama  30
2.2.7. Tutuşmanın Devamlılığı  31
2. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yerine İlk Müdahale ve İlk Değerlendirmeler
1. Giriş  39
2. Yangın Yerinde Karşılaşılabilecek Muhtemel Tehlikeler,,  39
Solunumla İlgili Tehlikeler  41
Yapısal Tehlikeler  41
Tehlikeli Maddeler  42
3. Yangın Sonrası Olay Yerine İlk Müdahalede Öncelikler  44
3.1. Alev ve Dumanın rengi  47
4. Yangın Yeri İncelemesinde İlk Müdahale ve Emniyet Tedbirleri  48
4.1. Olay Yerinde Emniyetin Sağlanması  50
4.2. Yangın Sonrası Olay Yerinin Korunması  51
4.3. Hayat Kurtarma Faaliyetleri  52
4.4. Faaliyetlerin Koordine Edilmesi  53
3. BÖLÜM
Yangın Başlama Noktasının Tespiti
1. Giriş  57
2. Karbonlaşmanın Yangın Paterni ve Yanma Yüzeyindeki Etkileri,  57
2.1. Yangın Paterni Çeşitleri,  60
2.2. Karbonlaşmanın Temel Etkileri  61
2.3. Karbonlaşma (Kömürleşme) Derinliği  62
2.4. Oksidasyon  63
2.5. Materyallerin Erimesi  65
3. Kapalı alanlarda yangın nasıl davranır?  66
3.1. Ateş alma  67
3.2. Parlama  67
3.3. Parlama Sonrası Safha  69
3.4. Alevsiz İçten Yanma Safhası  69
4. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelemesi– Genel Prensipler
1. Giriş  73
2. Yangın Yeri ve Delil  73
2.1. Kirlenme  74
2.2. Çapraz Bulaşma  75
2.2.1. Alet ve Edevat  76
2.2.2. Yangın Tulumları  77
2.2.3. Delil Saklama Kapları  78
2.2.4. Taşınabilir Enerji Kaynakları  78
2.3. Delil Gözetim Zinciri  79
2.4. Delil Çeşitleri  80
2.4.1. Birincil Deliller  82
2.4.2. Karşılaştırma Örnekleri  82
3. Olay Yerinde Alınması Gereken Biyolojik Kimyasal ve Fiziki Emniyet Tedbirleri  83
3.1. Tehlikeye Maruz Kalma Şekilleri  84
Solunum Yoluyla Maruz Kalma  84
Deri Yoluyla Maruz Kalma  85
Yutma Yoluyla Maruz Kalma  86
Batma Yoluyla Maruz Kalma  87
4. Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri  88
Kan Yoluyla Bulaşan Patojenler İçin;  88
Kimyasal Tehlikeler İçin;  91
Işık Kaynaklarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler İçin;  92
Kapalı Alan Emniyeti;  93
5. Kişisel Korunma Donanımı  95
Ellerin Korunması,  95
Gözlerin Korunması  98
Ayakların Korunması,  99
Solunum Sisteminin Korunması,  100
Kafanın Korunması  101
5. BÖLÜM
Yangın Sonrası Olay Yerinin Sistematik İncelenmesi
1. Giriş  105
2. Olay yeri Sistematik Değerlendirilmesi Faaliyetleri  106
2.1. Olay Yeri Sınırlarının Tespit Edilmesi  106
2.2. Olay Tanıklarının Tespiti ve Mülakat  107
2.3. Yangın Esnasında Olay Yerindeki Emniyet Hususunu Değerlendirilmesi  108
2.4. Yangın Yeri incelemesi İçin İhtiyaç Duyulan Kaynakların Tespiti  108
3. Olay Yerinin Kayıt Altına Alınması  109
3.1. Olay Yerinin Fotoğraflanması ve Video Kamera ile Görüntülenmesi  111
3.2. Olay Yerinin Krokisinin Çizilmesi  114
3.3. Delilin Tespiti, Toplanması ve Korunması  115
Delil Toplama Safhasına Geçiş Uygulamaları  116
3.4. Bulaşma/Kirlenmenin Önlenmesi  118
3.5. Delillerin Hazırlanması  119
3.6. Olay Yeri Terk Edilmeden Önce Yapılması Gereken Son İncelemeler  121
4. Yangın Sonrası Olay Yerinde Delil Toplama Teknikleri  124
4.1. Yangın Hızlandırıcı Tespit Köpekleri  124
4.2. Sıvı Hızlandırıcılar  125
4.3. Örnek Alma Yöntemleri,  126
6. BÖLÜM
Kundaklama
1. Giriş  131
2. Kundakçılığın Muhtemel Nedenleri  131
3. Olay Yerindeki Kundaklama Belirtileri Neler Olabilir?  134
4. Yangın Sebeplerinin Tespiti  136
Kaynaklar  139
Kavramlar Dizini  149
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020