Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 11 Prof. Dr. Tuğrul Ansay Anısına: Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı Dr. Öğr. Üyesi Emek Toraman Çolgar, Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu, Arş. Gör. Abdurrahman Kayıklık  - Kitap
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 11

Prof. Dr. Tuğrul Ansay Anısına: Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
287
Barkod:
9786254325281
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
260,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap geçtiğimiz sene kaybettiğimiz, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Tuğrul Ansay anısına 25 Kasım 2022 tarihinde Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı" temalı sempozyumda sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu kitabın yayınlanması vesilesiyle ticaret hukuku başta olmak üzere Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk alanında sayısız eser kaleme alarak öncülük yapan; hiçbir zaman eksilmeyen araştırma azmiyle ve akademik iştahıyla bizlere ilham vermeye devam eden Tuğrul Hocamızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Sempozyumda ticaret hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdüren veya yakın geçmişte tamamlamış hukukçular tarafından tebliğler sunulmuştur. Kitapta, bu tebliğlere dayanan on adet makaleye, sempozyumdaki sıralarına uygun olarak yer verilmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Bir Azlık Hakkı Olarak Halka Açılma 
Dr. Öğr. Üyesi Rifat CANKAT 
Girişim Anonim Şirketlerde Başvurulan SAFE ve Vesting Uygulamalarının TTK Bakımından İncelenmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖL 
Borsada Pay Geri Alım İşlemlerinin Kullanımını Etkileyebilecek Faktörler ve Bu İşlemlerin Hukuken Düzenlenmesi 
Av. Dr. Alper ÇOHAZ 
Sürdürülebilirlik İlkesi Açısından Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunun Stratejik Kararları ve Raporlama 
Dr. Öğr. Üyesi F. Beril ÖZCANLI 
Alacaklı Korumasında Sermayeyi İkame Etmek: Ödeme Gücü Testi Üzerine Bir Değerlendirme 
Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÇELİKBOYA 
Sürdürülebilirlik ve Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü 
Dr. Öğr. Üyesi Cem VEZİROĞLU, 
Ar. Gör. Abdurrahman KAYIKLIK 
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Krizleri ve Çözüm Yolları 
Av. Dr. Umut METİN 
Yargı Kararları Işığında İsviçre ve Türk Hukukunda Vazgeçilemez Nitelikteki Pay Sahipliği Haklarının Nitelikli İhlali 
Dr. Öğr. Gör. Utku TOPCAN 
Alman Hukuku Uygulaması Işığında Özel Denetimde Yeni Bir Dönem: Sözleşmesel Özel Denetim (İradi Özel Denetim) 
Ar. Gör. Burcu KARAKUŞ ERBAŞ 
Anonim Şirketin Ticaret Sicilinden Silinmesinin Şirketin Tüzel Kişiliğine ve Taraf Ehliyetine Etkisi 
Ar. Gör. Merve HAYRAN POLAT