Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı:268 Nisan 2015
(2014 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme Kılavuzu Eki İle)
Nisan 2015 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
GSS Prim Borcu Olanlar İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 30.04.2015 (E–Yaklaşım), Osman Özbolat
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılıkları ve Özellik Arz Eden Hususlar (E–Yaklaşım), Emin Ataş
Seçimler İçin İstifa Eden Kamu Görevlileri Boşta Geçen Sürelerini Hizmetten Saydırabilir mi? (E–Yaklaşım), Cemil Uzun
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar 1 Nisan’dan İtibaren Sigortalı Yapılacak (E–Yaklaşım), Ahmet Ağar
5510 Sayılı Kanuna Göre Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Ödeneklere İlişkin İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Öngörülen Haklar Nelerdir? (E–Yaklaşım), Ataman Yılmaz
Torba Kanun Tasarısıyla, Özel İstihdam Bürolarına Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Veren Düzenleme Geliyor (E–Yaklaşım), Raşit Ulubey
Çalışma Süresinin Tespiti Amacıyla İşyerinde Parmak İzi Takip Sistemi Yasal mı? (E–Yaklaşım), Cumhur Sinan Özdemir
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Alan Kişi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanır mı? (E–Yaklaşım), Gökhan Bedir
Son Veriler Işığında Ücret Garanti Fonu Esasları (E–Yaklaşım), Şevket Tezel
Müşteri Memnuniyetsizliği Nedeni ile Yapılan Fesihler Geçerli Fesih Olarak Değerlendirilir (E–Yaklaşım), Vedat İlki
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamasında Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi (E–Yaklaşım), Akın Şimşek
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Torba Yasa’nın Getireceği Yeni Düzenlemeler (E–Yaklaşım), Mehmet Uğur
Kamu Harcamaları–Büyüme İlişkisine Farklı Bir Örnek: Bir Refah Devleti Olarak İsveç (E–Yaklaşım), Mehmet Tunçer
2022 Engelli Aylığının Nasıl Artabileceğinin Açıklanması (E–Yaklaşım), Derda Akcan
Haksız Rekabeti Önlemek mi? (E–Yaklaşım), Yalçın Önder
Hukuka Aykırı Amaçlar İçin SGK’ya Ödenen Primler ve İlgilileri Hakkında Yapılacak İşlemler (E–Yaklaşım), Fazıl Kara
Tevkifat İşlemlerinde KDV İadesi–I, Nuri Değer
Vakıf Üniversitelerinin Damga Vergisi, Harç ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti, Ahmet Erol
Vergi Mükelleflerinin Performanslarının Kamu Alımlarına Etkisi: Vergi Matrahının Seçim Kriteri Olarak Kullanılması, Mustafa Çolak
Yurtdışına Gönderilen Personele Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi–II, Tahir Erdem
Vergi Kayıtlarını Özel Şekilde Saklama Zorunluluğu, Erhan Gümüş
Meslek Mensuplarının Sorunlu Unvan Kullanımları, Hasan Aykın
Vergi Gelirleri Yeterince Arttı mı?, Haldun Darıcı
Personele Konut Tahsis Edilmesine İlişkin Vergisel Özellikler, Mehmet Maç
Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması, Mehmet Emin Akyol
Düşük Bedelli Fatura Düzenlemenin Kaçakçılık Suçu Açısından Değerlendirilmesi, Arif Bayram
Tazminat Ödemelerinde Suç veya Kusur–I, Fuat Usta
Peştamallıklara Kur Farkı ve Faiz Gideri Eklenmek Suretiyle Amortisman Ayrılabilir mi?, Yasin Özyolcu
İrtifak Hakkı Tesisinde KDV Uygulaması, İlyas Meriç
Cebri İcra, İzale–i Şuyu, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Tasfiye Gibi Nedenlerle, Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması, Altar Ömer Arpacı
Almanya’da Mukim Şirketlerin Türkiye’deki Şubelerinin Şube Kazançlarının ve Şubelerin Ana Merkeze Aktardıkları Tutarın Vergilendirilmesi Esasları, Levent Başak
Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurt İçinden Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalarca Yapılan Teslim ve İthalata İlişkin KDV, İbrahim Ercan
Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, İlhan Çetin, Özge Öğün
Nakliyecilikte Kullanılan Taşıtların Çalınmasında, Kullanılmaz Hale Gelmesinde, Kişilerin Tasarrufundan Çıkmasında Tereddütlü Durumlar, Mustafa İnanç
Sat ve Geri Kiralama İşleminde Vergiyi Doğurmayan Olay, Şaban Küçük
Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Ayrılan Sabit Kıymetin Satışından Doğan Kârın, Ticari Mal Satan ve Üretim Yapan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi, Ferhat Fahran
Müşterilerce Kazanılan Para Puanların KDV Matrahına Etkisi, Ali Çakmakcı
Yabancıların Türkiye’deki Gayrimenkul İşlemlerinin Vergisel Boyutu–I, Şenol Turut
Gayrimenkul Satış İşlemlerinin Emlak Vergisi Kanunu Uyarınca Değerlendirilmesi, Murat Batı
Üniversitelere Yapılan Ayni Bağışların Mali Mevzuat Karşısındaki Durumu, Yılmaz Sezer
Kıdem Tazminatında Kıdemin ve Tazminatın Hesaplanması, Müjdat Şakar
Kısmi Süre ile Çalışan İşçilerin Hizmet Borçlanması, Celal Tozan
Dul ve Yetim Kadınlara Ölüm Aylığı Bağlanması, Murat Göktaş – Murat Özdamar
AVM İnşaatlarının Asgari İşçilik Tutarlarının Hesaplanması Sırasında Yapı Sınıfı ve Gruplarının Belirlenmesi Sorunu, Harun Ordu
Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi, Cengiz Büyükbirer
Mazeret İzni Verilen İşçiye Ücret Ödenir mi?, Umut Topcu
Kimler Evde Bakım Ücreti Alabilir?, Mehmet Mankal
Sezonluk Olarak Çalışan Turizm İşçilerinin Hakları, Ersin Umdu
Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısının Doğum Yapanlara Getirdikleri, Arif Temir
Kadın İşçi ve Gazeteciler Açısından Analık Hali ve Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Ali Kemal Terzi
İşverenin Kendisi Risk Değerlendirmesi Hazırlayabilir mi?, Recep Güner
İşçinin Hastalığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi, Cem Baloğlu
İşveren Vekilleri Fazla Mesai Alamaz mı?, Abdurrahman Çalık
Zincirleme İş Sözleşmesi, Müslim Demir
Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sigortalılığı Nasıl Olacak?, Esra Ceyhun
e–Bildirgede İşe Giriş ve Çıkışlara Dikkat, Eyüp Sabri Demirci
Reddi Miras Aylık Bağlanmasına Engel midir?, Fahri Mahir Dündar
Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Coşkun Bilgin
Yapı Müteahhidinin Prim Borçlarından Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu, Erden Çakar
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Hak Sahiplerine Bağladığı Ölüm Aylığını Üçüncü Kişilere Rücu Etmesi Mümkün mü?, Reşat Merttir
Sigortalıların Raporlu Oldukları Dönemlerde Kendileri ve İşverenlerinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?, Kemal Akyol
Borçlarından Dolayı Mahkeme İdaresi Altında Bulunmak ve İflasın Ertelenmesi Kararı, Mahmut Yavaşi
Ticaret Şirketleri Açısından Geçerli Birleşme Halleri, Ufuk Ünlü
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı, Özdem Satıcı Toprak
Ticaret Sicili Yönetmeliği Uyarınca YMM veya SMMM’lerce Rapor Düzenlenmesi Gereken Ticari İşlemler, Mustafa Yavuz
Dünyada Kamu Alımları Sistemi, Murat Özkan
Mahkemelerce Dava Sonunda Takdir Olunan ve Kaybeden Tarafa Yüklenen Vekâlet Ücreti: Niteliği, Aidiyeti, Adalete Uygunluğu ve Vergileme Sorunları–I, Nadir Öztürk
Vergi Davalarında Tarafların Savunma ve Cevap Verme Mecburiyetleri, Mehmet Yaşin
Kronikleşen Vergi İhtilaflarının Analizi, Neden Olduğu Problemler ve Çözüm Yolları–I, Fatih Kaya, Mehmet Fatih Gür
6552 Sayılı Yasa SGK’ya Aleyhine Açılacak Davalarda Kuruma Başvurma Zorunluluğu Getirdi, Vakkas Demir
Mükellef Rıza Göstermedikçe Vergi Dairesinde Tebligat Yapılamaz, Nazlı Gaye Alpaslan
Barkod: 9781111164485
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020