Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Dernekler Hukuku
Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Temmuz 2008 / 1. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 27.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
Konu Başlıkları
Dernek Özgürlüğü
Dernek Kurma, Derneğe Üye Olma ve Üyelikten Çıkma Hakkı
Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması
Ticari (İktisadi) İşletme İşleten Dernekler ve Derneklerin Tacir Sıfatı
Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi
Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancılara Ait Dernekler
Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar
Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme
Barkod: 9789750207952
Yayın Tarihi: Temmuz 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. GENEL OLARAK DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ: DERNEK KURMA, DERNEĞE
ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA HAKKI 
 17
A. Konunun Anayasal Boyutu  17
B. Diğer Hukukî Düzenlemelerde Dernek Özgürlüğü  20
II. 5253 SAYILI YENİ DERNEKLER KANUNUMUZDA DERNEK KURMA VE DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI  25
III. DERNEK KAVRAMI VE TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI  29
A. Türk Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  29
B. İsviçre Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  31
C. Alman Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  32
IV. TİCARÎ (İKTİSADÎ) İŞLETME İŞLETEN DERNEKLER VE DERNEKLERİN TACİR SIFATI  36
A. Türk Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve Derneklerin
Tacir Sıfatı 
 36
B. İsviçre Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve
Derneklerin Tacir Sıfatı 
 38
C. Alman Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve
Derneklerin Tacir Sıfatı 
 40
V. DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ VE MERKEZİ  41
A. Türk Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  41
B. İsviçre Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  43
C. Alman Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  44
VI. DERNEKLERİN ÜLKE İÇİ (TÜRKİYE’DEKİ) FAALİYETLERİ VE DENETİMİ  46
VII. DERNEKLERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ, YABANCI
DERNEKLER VE YABANCILARA AİT DERNEKLER 
 54
A. Türkiye’deki Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancılara Ait Dernekler  54
1. Genel Olarak  54
2. Türkiye’deki Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri  56
3. Yabancı Dernek ve Kuruluşlar’ın Türkiye’deki Faaliyetleri  62
4. Türkiye’deki Yabancıların Dernek Kurma Hakkı (Yabancılara Ait Dernekler)  66
B. İsviçre Hukuku’nda Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler
ve Yabancılara Ait Dernekler 
 69
C. Alman Hukuku’nda Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler
ve Yabancılara Ait Dernekler 
 70
1. Genel Olarak  70
2. Alman Hukuku’nda Yabancılara Ait Dernekler  70
3. Alman Hukuku’nda Yabancı Dernekler  72
VIII. DERNEKLER İLE İLGİLİ YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR  74
A. Türk Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  74
1. Derneklerin Bazı “Ad ve İşaretler”İ Kullanmalarına Yönelik Yasaklar ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım  74
2. Derneklerin “Kurulması”na ve “Faaliyetleri”ne Yönelik Yasaklar İle Bunlara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım  75
B. İsviçre Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  82
C. Alman Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  83
IX. DERNEKLERİN TASFİYESİ VE ÖZGÜLEME  90
A. Türk Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  90
B. İsviçre Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  95
C. Alman Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  96
SONUÇ  103
EK:  105
I. T.C. ANAYASASI (m.33)  105
II. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN TÜZEL KİŞİLER
(DERNEKLER VE VAKIFLAR) HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ (m.47-117) 
 106
III. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU  122
IV. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ  136
V. YARDIM TOPLAMA KANUNU  213
VI. YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  219
VII. DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN  227
VIII. BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN
HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN 
 229
IX. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR
KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ 
 230
X. ALMAN DERNEKLER KANUNU (VereinsGesetz) VE ÇEVİRİSİ  250
A. Alman Dernekler Kanunu’nun Almanca Metni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts – Kamusal Dernekler Hukukunun Düzenlenmesi Hakkında Kanun)  250
B. Alman Dernekler Kanunu’nun (Kamusal Dernekler Hukukunun Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un) Türkçe Çevirisi  261
XI. ALMAN MEDENİ KANUNUNUN (BGB) DERNEKLER HAKKINDAKİ
§ 21-79 HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN ÇEVİRİSİ 
 272
A. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  272
B. Alman Medeni Kanunu § 21-79 Hükümlerinin Çevirisi  285
XII. İSVİÇRE MEDENİ KANUNU’NUN (ZGB) DERNEKLER HAKKINDAKİ
(m.60-79) HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN ÇEVİRİSİ 
 298
A. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)  298
B. İsviçre Medeni Kanunu m. 60-79 Hükümlerinin Çevirisi  305
XIII. 5737 SAYILI YENİ VAKIFLAR KANUNU  312
XIV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (m.11, 15-18)  346
XV. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME (İLGİLİ MADDELERİ)  348
XVI. DERNEK KURMAYA VE TÜZÜK HAZIRLAMAYA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER (ÖRNEK DERNEK TÜZÜKLERİ)  349
Dernekler Hukuku İle İlgili Genel Kaynakça  385
Kavram Dizini  393
 


Ali Em
Şubat 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
Deniz Arslan Ugan
Şubat 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Metin İkizler ...
Şubat 2020
31.00 TL
Sepete Ekle
İlhan Helvacı
Şubat 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. GENEL OLARAK DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ: DERNEK KURMA, DERNEĞE
ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA HAKKI 
 17
A. Konunun Anayasal Boyutu  17
B. Diğer Hukukî Düzenlemelerde Dernek Özgürlüğü  20
II. 5253 SAYILI YENİ DERNEKLER KANUNUMUZDA DERNEK KURMA VE DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI  25
III. DERNEK KAVRAMI VE TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI  29
A. Türk Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  29
B. İsviçre Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  31
C. Alman Hukuku’nda Dernek Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması  32
IV. TİCARÎ (İKTİSADÎ) İŞLETME İŞLETEN DERNEKLER VE DERNEKLERİN TACİR SIFATI  36
A. Türk Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve Derneklerin
Tacir Sıfatı 
 36
B. İsviçre Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve
Derneklerin Tacir Sıfatı 
 38
C. Alman Hukuku’nda Ticarî (İktisadî) İşletme İşleten Dernekler ve
Derneklerin Tacir Sıfatı 
 40
V. DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ VE MERKEZİ  41
A. Türk Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  41
B. İsviçre Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  43
C. Alman Hukuku’nda Derneğin Yerleşim Yeri ve Merkezi  44
VI. DERNEKLERİN ÜLKE İÇİ (TÜRKİYE’DEKİ) FAALİYETLERİ VE DENETİMİ  46
VII. DERNEKLERİN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ, YABANCI
DERNEKLER VE YABANCILARA AİT DERNEKLER 
 54
A. Türkiye’deki Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler ve Yabancılara Ait Dernekler  54
1. Genel Olarak  54
2. Türkiye’deki Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri  56
3. Yabancı Dernek ve Kuruluşlar’ın Türkiye’deki Faaliyetleri  62
4. Türkiye’deki Yabancıların Dernek Kurma Hakkı (Yabancılara Ait Dernekler)  66
B. İsviçre Hukuku’nda Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler
ve Yabancılara Ait Dernekler 
 69
C. Alman Hukuku’nda Derneklerin Uluslararası Faaliyetleri, Yabancı Dernekler
ve Yabancılara Ait Dernekler 
 70
1. Genel Olarak  70
2. Alman Hukuku’nda Yabancılara Ait Dernekler  70
3. Alman Hukuku’nda Yabancı Dernekler  72
VIII. DERNEKLER İLE İLGİLİ YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR  74
A. Türk Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  74
1. Derneklerin Bazı “Ad ve İşaretler”İ Kullanmalarına Yönelik Yasaklar ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım  74
2. Derneklerin “Kurulması”na ve “Faaliyetleri”ne Yönelik Yasaklar İle Bunlara Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım  75
B. İsviçre Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  82
C. Alman Hukuku’nda Dernekler İle İlgili Yasaklar ve Yaptırımlar  83
IX. DERNEKLERİN TASFİYESİ VE ÖZGÜLEME  90
A. Türk Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  90
B. İsviçre Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  95
C. Alman Hukuku’nda Derneklerin Tasfiyesi ve Özgüleme  96
SONUÇ  103
EK:  105
I. T.C. ANAYASASI (m.33)  105
II. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN TÜZEL KİŞİLER
(DERNEKLER VE VAKIFLAR) HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ (m.47-117) 
 106
III. 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU  122
IV. DERNEKLER YÖNETMELİĞİ  136
V. YARDIM TOPLAMA KANUNU  213
VI. YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  219
VII. DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN  227
VIII. BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN
HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN 
 229
IX. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR
KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ 
 230
X. ALMAN DERNEKLER KANUNU (VereinsGesetz) VE ÇEVİRİSİ  250
A. Alman Dernekler Kanunu’nun Almanca Metni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts – Kamusal Dernekler Hukukunun Düzenlenmesi Hakkında Kanun)  250
B. Alman Dernekler Kanunu’nun (Kamusal Dernekler Hukukunun Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un) Türkçe Çevirisi  261
XI. ALMAN MEDENİ KANUNUNUN (BGB) DERNEKLER HAKKINDAKİ
§ 21-79 HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN ÇEVİRİSİ 
 272
A. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  272
B. Alman Medeni Kanunu § 21-79 Hükümlerinin Çevirisi  285
XII. İSVİÇRE MEDENİ KANUNU’NUN (ZGB) DERNEKLER HAKKINDAKİ
(m.60-79) HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN ÇEVİRİSİ 
 298
A. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)  298
B. İsviçre Medeni Kanunu m. 60-79 Hükümlerinin Çevirisi  305
XIII. 5737 SAYILI YENİ VAKIFLAR KANUNU  312
XIV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (m.11, 15-18)  346
XV. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME (İLGİLİ MADDELERİ)  348
XVI. DERNEK KURMAYA VE TÜZÜK HAZIRLAMAYA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER (ÖRNEK DERNEK TÜZÜKLERİ)  349
Dernekler Hukuku İle İlgili Genel Kaynakça  385
Kavram Dizini  393
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.