Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Amprik Bir Yaklaşım
Stok Yönetimi
Stok Kontrolü, Etkin Stok Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim
Eylül 2018 / 5. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 4. Ocak2017 27.50 TL 12.90 TL (%54) Sepete Ekle
 3. Ocak2014 14.50 TL 7.90 TL (%46) Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Stok, Stok Yönetimi, Stok Kontrolü" derslerini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda "Stok Yönetimi, Stok ve Depo Yöneticiliği" gibi konularda eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın önceki baskılarının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Stok, artan önemi nedeniyle iyi kontrol edilmeli hatta etkin bir biçimde yönetilmelidir. Yani stoklar, müşteri memnuniyeti sağlanacak şekilde tedarik, üretim / işlem ve talep uyumlu hale getirilip maliyetler minimize edilerek planlanmalı, koordine edilmeli ve denetlenmelidir. Bu hususta pek çok farklı yöntem olmakla birlikte bunların çoğu özellikle iş piyasasında bilinmemekte veya yeterince yararlanılmamaktadır.

Bu çalışma, stokun farklı yönleriyle incelendiği, kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Kitabın önemli bir özelliği ise stok kontrol yöntemleri ve yeni stok yönetim türlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

Yeni baskısı Bologna süreci de dikkate alınarak hazırlanan kitap, özellikle lojistik bölümlerinde ve bazı iktisadi programlarda ders kitabı, lisans üstü öğrenciler ve araştırmacılar tarafından da kaynak eser olarak olarak kullanıl-maktadır.

Konu Başlıkları
Stokun Önemi
Stok Problemleri ve Maliyetleri
Stoklama İlkeleri
Stok Kontrol Yöntemleri
Etkin Stok Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik
Depolama Yönetimi
Malzeme İhtiyaç Planlama
Üretim Kaynakları Planlaması
Kapasite İhtiyaç Planlama
Kurumsal Kaynak Planlama
Tam Zamanında Üretim
Emanet (Negatif) Stok Sistemi
KOBİ'ler İçin Stok Yönetim Esasları
Barkod: 9789750250873
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
Giriş  19
I. Bölüm
STOK KAVRAMI VE ÖNEMİ
A. STOK KAVRAMI  25
1. Stok Kavramı  25
2. Stokun Fonksiyonları  27
3. Stokların Sınıflandırılması  31
3.1. Stokların Niteliği Bakımından Sınıflandırılması  31
3.2. Stokların Süreçte Bulunduğu Aşama Bakımından Sınıflandırılması  32
3.3. Stok Bulundurma Amacı Bakımından Stokların Sınıflandırılması  33
4. Stok Bulundurmanın Nedenleri  35
B. STOKUN ÖNEMİ VE AMAÇLARI  36
1. Stok Bulundurmanın Önemi  36
2. Stok Bulundurmanın Amaçları  37
3. Stok Bulundurmanın Yararları  39
4. Stok Bulundurmanın Sakıncaları  40
5. Stoklama İlkeleri  41
Bölüm Özeti  43
II. Bölüm
STOK PROBLEMLERİ VE STOK MALİYETLERİ
A. STOK PROBLEMLERİ  47
1. Stoklar ve İşletme Sorunları  47
2. Stok Problemleri  50
2.1. Sipariş Tekrarına Göre Stok Problemleri  51
2.2. Arz Kaynağına Göre Stok Problemleri  51
2.3. Talep Bilgisine Göre Stok Problemleri  52
2.4. Teslim Süresine Göre Stok Problemleri  52
2.5. Stok Sistemine Göre Stok Problemleri  53
B. STOK MALİYETLERİ  54
1. Stok Maliyetleri  54
1.1. Stok Kaleminin Maliyeti  55
1.2. Stok Bulundurma Maliyetleri  55
1.3. Sipariş Verme ve Teslim Sürecine İlişkin Maliyetler  56
1.4. Stoksuz Kalma Maliyeti  57
3. Sipariş Maliyetleri ve Stok Maliyetleri  59
3. Stok Türleri ve Stok Maliyeti Birikimi  61
Bölüm Özeti  64
III. Bölüm
STOK KONTROLÜ
A. STOK KONTROLÜ KAVRAMI  69
1. Stok Kontrolü Kavramı  69
2. Stok Kontrolünün Önemi  71
3. Stok Kontrolünün Amacı  74
4. Stok Kontrolünün Yararları  76
B. STOK KONTROL SİSTEMİ  77
1. Stok Kontrol Sistemi  77
2. Stok Düzeyinin Zamana Bağlı Değişimi  80
3. Stok Kontrol Yöntemleri  81
Bölüm Özeti  84
IV. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)  89
1. Gözle Kontrol Yöntemi  89
2. Çift Kutu Yöntemi  90
3. Optimum Raf Yöntemi  91
4. ABC Yöntemi  92
5. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  96
6. Minimum Stok Kontrol Yöntemi  98
7. Stoksuz Kalma Halinde Stok Kontrolü Modeli  100
8. Sabit Sipariş Dönemi Modeli  102
9. Sabit Sipariş Miktarı Modeli  104
Bölüm Özeti  107
V. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)  111
1. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  111
2. İskontodan Faydalanma Durumunda Stok Kontrolü Modeli  115
3. Optimal Emniyet Stoku Modeli  117
4. Elde Stok Kalması Modeli  120
5. Ekonomik Üretim Miktarı Modeli  121
6. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  122
7. Elektronik Tablolar  123
8. Stok Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  125
Bölüm Özeti  129
VI. Bölüm
STOK YÖNETİMİ
A. STOK YÖNETİMİ  133
1. Stok Yönetimi  133
2. Stok Yönetiminin Önemi  135
3. Stok Yönetiminin Amacı  136
4. Stok Yönetimi Organizasyonu  137
B. ETKİN STOK YÖNETİMİ  139
1. Etkin Stok Yönetimi  139
1.1. Etkin Stok Yönetim Sisteminin Kurulması  142
1.2. Stok Kontrol Yönteminin Belirlenmesi  143
1.3. Etkin Stok Yönetimi İçin Temel Görevler  144
1.3.1. Stokların Sınıflandırılması  144
1.3.2. Talep Tahmini  144
1.3.3. Stok Takip Sisteminin Oluşturulması  145
1.3.4. Stok Maliyetlerinin Doğru Hesaplanması  145
1.3.5. Tedarik Sürelerinin Sistematik Hale Getirilmesi  146
2. Etkin Stok Yönetimi İçin Öneriler  146
3. Etkin Stok Yönetiminde Stok Maliyetleri  148
4. Etkin Stok Yönetimi İçin Performans Ölçüleri  149
5. Etkin Stok Yönetiminin Sınırları  151
Bölüm Özeti  153
VII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)  157
1. Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP veya MRP)  158
1.1. MİP’nin Temel Kavramları  159
1.2. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Varsayımları  164
1.3. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Özellikleri  165
1.4. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Önemi  168
1.5. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Amaçları  169
1.6. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Yararları  170
2. Kapalı Çevrim Malzeme İhtiyaç Planlama  171
Bölüm Özeti  173
VIII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)  177
1. Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)  177
1.1. Üretim Kaynakları Planlamasının Yazılım Yapısı ve Modülleri  181
1.2. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Yararları  184
1.3. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Sonuçları  184
1.4. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Başarısızlık Faktörleri  185
2. Kapasite İhtiyaç Planlaması  185
3. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP veya ERP)  187
3.1. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Özellikleri  188
3.2. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Yararları  190
Bölüm Özeti  195
IX. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ VE TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI
A. TEDARİK ZİNCİRİ  199
1. Stok Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Tedarik Zinciri  199
2. Dağıtım Kanalı ve Tedarik Zinciri  201
3. Tedarik Zinciri (TZ) Kavramı  203
B. TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI  206
1. Tedarik Zinciri (TZ) Tasarımı  206
1.1. TZ Tasarımının Amaçları  206
1.2. TZ Tasarımında Gözönünde Bulundurulacak Faktörler  207
1.3. Satınalma ve Üretim Odaklı TZ Tasarımı  207
1.4. Bilgi Paylaşımı ve Organizasyon Odaklı TZ Tasarımı  208
2. Tedarik Zinciri Aşamaları  209
3. Tedarik Zinciri Etkinliklerinin İyileştirilmesi  211
3.1. Tedarikçi Seçimi  212
3.2. Üretim Planlama  214
3.3. Depolama Yönetimi  214
3.4. Sevkiyat ve Dağıtım  215
3.5. Kurumsal Kaynak Planlaması ve Malzeme İhtiyaç Planlaması  215
Bölüm Özeti  217
X. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
A. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (TZY) VE LOJİSTİK  221
1. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  221
2. Malzeme Akışının Etkinliğinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi  222
3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Yararları  225
4. Tedarik Zinciri ve Lojistik  227
5. Lojistik ve Lojistik Yönetimi  229
6. Tedarik Zinciri ve Lojistik Performans Faktörleri  232
Bölüm Özeti  239
XI. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (I)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  243
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ)  244
2. TZÜ Sisteminin Önemi  246
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  248
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  251
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  255
6. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  258
7. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  260
Bölüm Özeti  264
XII. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)  269
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  269
2. TZÜ’nün Başarı Faktörleri  270
3. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  273
4. Kanban Sisteminin İşleyişi  275
5. Kanban Sisteminin Önemi ve Yararları  278
B. STOK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  279
1. Emanet Stok Sistemi  279
2. Stok Yönetiminde Matematiksel Araçlar ve Paket Programlar  281
3. Yeni Stok Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  283
Bölüm Özeti  287
XIII. Bölüm
DEPOLAMA YÖNETİMİ
A. DEPO KAVRAMI VE TÜRLERİ  291
1. Depo Kavramı  292
2. Depo Türleri  292
2.1. Depocunun Niteliğine Göre Depo Türleri  293
2.2. Sahipliğine Göre Depolar  293
2.3. Dağıtım Zinciri Aşamasına Göre Depo Türleri  294
2.4. Ürünün Niteliğine Göre Depo Türleri  295
2.5. Deponun Niteliğine ve İşlevine Göre Depo Türleri  295
2.6. Ürün Biçimine Göre Depolar  296
3. Depo Yer Seçimi  298
B. DEPOLAMA YÖNETİMİ  299
1. Depolama Kavramı ve İşlemleri  299
2. Depolamanın İşlevleri  300
3. Depolamanın Amaçları ve İlkeleri  301
4. Depo Tasarımı  302
5. Depo İş Süreçleri  302
5.1. Ambalajlama  303
5.2. Elleçleme  306
6. Depo İstifleme Araçları  306
7. Depo Raf Sistemleri  308
8. Depo Maliyetleri  309
Bölüm Özeti  311
XIV. Bölüm
KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A. KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI  315
1. Araştırmanın Amacı  315
2. Araştırmanın Kapsamı  316
3. KOBİ Tanımı ve Kapsamı  317
4. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  319
5. Araştırmanın Yöntemi  322
6. Sonuç ve Öneriler  322
Bölüm Özeti  329
Kaynakça  331
Kavramlar Dizini  341
 


Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
A. Çiğdem Kırel ...
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Abdulkadir Bilen ...
Kasım 2020
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  15
Tablolar Listesi  17
Giriş  19
I. Bölüm
STOK KAVRAMI VE ÖNEMİ
A. STOK KAVRAMI  25
1. Stok Kavramı  25
2. Stokun Fonksiyonları  27
3. Stokların Sınıflandırılması  31
3.1. Stokların Niteliği Bakımından Sınıflandırılması  31
3.2. Stokların Süreçte Bulunduğu Aşama Bakımından Sınıflandırılması  32
3.3. Stok Bulundurma Amacı Bakımından Stokların Sınıflandırılması  33
4. Stok Bulundurmanın Nedenleri  35
B. STOKUN ÖNEMİ VE AMAÇLARI  36
1. Stok Bulundurmanın Önemi  36
2. Stok Bulundurmanın Amaçları  37
3. Stok Bulundurmanın Yararları  39
4. Stok Bulundurmanın Sakıncaları  40
5. Stoklama İlkeleri  41
Bölüm Özeti  43
II. Bölüm
STOK PROBLEMLERİ VE STOK MALİYETLERİ
A. STOK PROBLEMLERİ  47
1. Stoklar ve İşletme Sorunları  47
2. Stok Problemleri  50
2.1. Sipariş Tekrarına Göre Stok Problemleri  51
2.2. Arz Kaynağına Göre Stok Problemleri  51
2.3. Talep Bilgisine Göre Stok Problemleri  52
2.4. Teslim Süresine Göre Stok Problemleri  52
2.5. Stok Sistemine Göre Stok Problemleri  53
B. STOK MALİYETLERİ  54
1. Stok Maliyetleri  54
1.1. Stok Kaleminin Maliyeti  55
1.2. Stok Bulundurma Maliyetleri  55
1.3. Sipariş Verme ve Teslim Sürecine İlişkin Maliyetler  56
1.4. Stoksuz Kalma Maliyeti  57
3. Sipariş Maliyetleri ve Stok Maliyetleri  59
3. Stok Türleri ve Stok Maliyeti Birikimi  61
Bölüm Özeti  64
III. Bölüm
STOK KONTROLÜ
A. STOK KONTROLÜ KAVRAMI  69
1. Stok Kontrolü Kavramı  69
2. Stok Kontrolünün Önemi  71
3. Stok Kontrolünün Amacı  74
4. Stok Kontrolünün Yararları  76
B. STOK KONTROL SİSTEMİ  77
1. Stok Kontrol Sistemi  77
2. Stok Düzeyinin Zamana Bağlı Değişimi  80
3. Stok Kontrol Yöntemleri  81
Bölüm Özeti  84
IV. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (I)  89
1. Gözle Kontrol Yöntemi  89
2. Çift Kutu Yöntemi  90
3. Optimum Raf Yöntemi  91
4. ABC Yöntemi  92
5. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  96
6. Minimum Stok Kontrol Yöntemi  98
7. Stoksuz Kalma Halinde Stok Kontrolü Modeli  100
8. Sabit Sipariş Dönemi Modeli  102
9. Sabit Sipariş Miktarı Modeli  104
Bölüm Özeti  107
V. Bölüm
STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)
A. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ (II)  111
1. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli  111
2. İskontodan Faydalanma Durumunda Stok Kontrolü Modeli  115
3. Optimal Emniyet Stoku Modeli  117
4. Elde Stok Kalması Modeli  120
5. Ekonomik Üretim Miktarı Modeli  121
6. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  122
7. Elektronik Tablolar  123
8. Stok Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  125
Bölüm Özeti  129
VI. Bölüm
STOK YÖNETİMİ
A. STOK YÖNETİMİ  133
1. Stok Yönetimi  133
2. Stok Yönetiminin Önemi  135
3. Stok Yönetiminin Amacı  136
4. Stok Yönetimi Organizasyonu  137
B. ETKİN STOK YÖNETİMİ  139
1. Etkin Stok Yönetimi  139
1.1. Etkin Stok Yönetim Sisteminin Kurulması  142
1.2. Stok Kontrol Yönteminin Belirlenmesi  143
1.3. Etkin Stok Yönetimi İçin Temel Görevler  144
1.3.1. Stokların Sınıflandırılması  144
1.3.2. Talep Tahmini  144
1.3.3. Stok Takip Sisteminin Oluşturulması  145
1.3.4. Stok Maliyetlerinin Doğru Hesaplanması  145
1.3.5. Tedarik Sürelerinin Sistematik Hale Getirilmesi  146
2. Etkin Stok Yönetimi İçin Öneriler  146
3. Etkin Stok Yönetiminde Stok Maliyetleri  148
4. Etkin Stok Yönetimi İçin Performans Ölçüleri  149
5. Etkin Stok Yönetiminin Sınırları  151
Bölüm Özeti  153
VII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (I)  157
1. Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP veya MRP)  158
1.1. MİP’nin Temel Kavramları  159
1.2. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Varsayımları  164
1.3. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Özellikleri  165
1.4. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Önemi  168
1.5. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Amaçları  169
1.6. Malzeme İhtiyaç Planlama’nın Yararları  170
2. Kapalı Çevrim Malzeme İhtiyaç Planlama  171
Bölüm Özeti  173
VIII. Bölüm
STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)
A. STOK YÖNETİMİNDE PAKET PROGRAM DESTEKLİ YÖNTEMLER (II)  177
1. Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)  177
1.1. Üretim Kaynakları Planlamasının Yazılım Yapısı ve Modülleri  181
1.2. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Yararları  184
1.3. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Sonuçları  184
1.4. Üretim Kaynakları Planlaması’nın Başarısızlık Faktörleri  185
2. Kapasite İhtiyaç Planlaması  185
3. Kurumsal Kaynak Planlama (KKP veya ERP)  187
3.1. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Özellikleri  188
3.2. Kurumsal Kaynak Planlama’nın Yararları  190
Bölüm Özeti  195
IX. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ VE TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI
A. TEDARİK ZİNCİRİ  199
1. Stok Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve Tedarik Zinciri  199
2. Dağıtım Kanalı ve Tedarik Zinciri  201
3. Tedarik Zinciri (TZ) Kavramı  203
B. TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI  206
1. Tedarik Zinciri (TZ) Tasarımı  206
1.1. TZ Tasarımının Amaçları  206
1.2. TZ Tasarımında Gözönünde Bulundurulacak Faktörler  207
1.3. Satınalma ve Üretim Odaklı TZ Tasarımı  207
1.4. Bilgi Paylaşımı ve Organizasyon Odaklı TZ Tasarımı  208
2. Tedarik Zinciri Aşamaları  209
3. Tedarik Zinciri Etkinliklerinin İyileştirilmesi  211
3.1. Tedarikçi Seçimi  212
3.2. Üretim Planlama  214
3.3. Depolama Yönetimi  214
3.4. Sevkiyat ve Dağıtım  215
3.5. Kurumsal Kaynak Planlaması ve Malzeme İhtiyaç Planlaması  215
Bölüm Özeti  217
X. Bölüm
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
A. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (TZY) VE LOJİSTİK  221
1. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  221
2. Malzeme Akışının Etkinliğinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi  222
3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Yararları  225
4. Tedarik Zinciri ve Lojistik  227
5. Lojistik ve Lojistik Yönetimi  229
6. Tedarik Zinciri ve Lojistik Performans Faktörleri  232
Bölüm Özeti  239
XI. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (I)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  243
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜ)  244
2. TZÜ Sisteminin Önemi  246
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  248
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  251
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  255
6. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  258
7. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  260
Bölüm Özeti  264
XII. Bölüm
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM (II)  269
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  269
2. TZÜ’nün Başarı Faktörleri  270
3. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  273
4. Kanban Sisteminin İşleyişi  275
5. Kanban Sisteminin Önemi ve Yararları  278
B. STOK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  279
1. Emanet Stok Sistemi  279
2. Stok Yönetiminde Matematiksel Araçlar ve Paket Programlar  281
3. Yeni Stok Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  283
Bölüm Özeti  287
XIII. Bölüm
DEPOLAMA YÖNETİMİ
A. DEPO KAVRAMI VE TÜRLERİ  291
1. Depo Kavramı  292
2. Depo Türleri  292
2.1. Depocunun Niteliğine Göre Depo Türleri  293
2.2. Sahipliğine Göre Depolar  293
2.3. Dağıtım Zinciri Aşamasına Göre Depo Türleri  294
2.4. Ürünün Niteliğine Göre Depo Türleri  295
2.5. Deponun Niteliğine ve İşlevine Göre Depo Türleri  295
2.6. Ürün Biçimine Göre Depolar  296
3. Depo Yer Seçimi  298
B. DEPOLAMA YÖNETİMİ  299
1. Depolama Kavramı ve İşlemleri  299
2. Depolamanın İşlevleri  300
3. Depolamanın Amaçları ve İlkeleri  301
4. Depo Tasarımı  302
5. Depo İş Süreçleri  302
5.1. Ambalajlama  303
5.2. Elleçleme  306
6. Depo İstifleme Araçları  306
7. Depo Raf Sistemleri  308
8. Depo Maliyetleri  309
Bölüm Özeti  311
XIV. Bölüm
KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A. KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI  315
1. Araştırmanın Amacı  315
2. Araştırmanın Kapsamı  316
3. KOBİ Tanımı ve Kapsamı  317
4. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  319
5. Araştırmanın Yöntemi  322
6. Sonuç ve Öneriler  322
Bölüm Özeti  329
Kaynakça  331
Kavramlar Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021