Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Sigortacılık
Mevzuat – Organizasyon – Uygulama
Ekim 2017 / 7. Baskı / 335 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Nisan 2014 29.90 TL 19.90 TL (%34)Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Sigortacılık, Sigorta İşletmeciliği, Hayat Dışı Sigortalar, Hayat ve Sağlık Sigortaları, Sigorta Muhasebesi" derslerini anlatan, SEGEM tarafından organize edilen eğitimlerde eğitimler veren yazarın notlarından, ders anlatımı, eğitim esnasında öğrencilerinden, sektör çalışanlarından gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği de, sigorta sektöründeki kurum içi eğitimlerde ve yükselme sınavlarında kullanılmasıdır.

Yeni sigortacılık mevzuatına göre gözden geçirilmiş olan bu kitap, sigorta mevzuatını anlaşılabilir şekilde ve örnek açıklamalı yorumlamıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, sektörde yeni bir dönem başlamıştır. Sektörde çalışmak için eğitim ve sınav zorunluluğu getirilmiştir. Belgesi ve çalışma izni olmadan çalışanlara da ağır kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Sigorta sektöründe eğitimli elemanlar çalışmaya başlamıştır. Kitap;

• Sigorta Şirketleri Çalışanları
• Sigorta Teknik Personeli
• Sigorta Acentesi
• Sigorta Brokeri
• Sigorta Eksperi
• Sigorta Aktüeri
• Banka Şubeleri Teknik Personeline ve bu alanlarada çalışmak isteyelere hitap etmektedir.

Sigorta sektörünce çalışmak için başarılması zorunlu olan tüm SEGEM sınavları için en önemli kaynak kitaptır. Bilimsel bilgi yalnızca üniversite için üretilmez. Bilimsel bilgi toplum için ve dünya için üretilir.

Konu Başlıkları
Sigortanın Önemi ve Tarihi
Sosyal Güvenlik ve Özel Sigorta İlişkisi
Türkiye'de Sosyal Sigorta Uygulamaları
Türkiye'de Özel Sigorta Hukuku
Temel Sigortacılık Bilgileri
Sigortanın Tarafları ve Yükümlülükleri
Sigorta Primi
Aşkın Sigorta, Eksik Sigorta, Çifte ve Birden Çok Sigorta
Sigortanın Temel Prensipleri
Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerine Konu Olan Belgeler
Sigortacılıkta Yönetim Organizasyonu ve Üretim Kaynakları
Acente, Broker, Aktüer ve Eksper
Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Uluslararası Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Reasürans
Sigorta Türleri
Barkod: 9789750245015
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 335
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  21
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  25
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  27
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  28
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  28
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  28
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  29
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  29
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  30
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  31
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  32
II. SİGORTANIN TARİHİ  33
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  34
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  39
Bölüm Kaynakçası  45
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE
ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  47
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  48
B. Hastalık  48
C. Analık  48
D. Malullük  48
E. Yaşlılık  49
F. Ölüm  49
G. İşsizlik  49
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  49
II. ÖZEL SİGORTALAR  50
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  51
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  51
A. T.C. Emekli Sandığı  52
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  52
C. Bağ–Kur  52
D. Munzam Sandık  53
E. Sosyal Yardımlar– Sosyal Yardım Kuruluşları  53
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  54
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  55
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  63
A. Kanunlar  64
B. Yönetmelikler  65
C. Genel Şartlar  65
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  66
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  66
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  67
Bölüm Kaynakçası  68
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  71
II. RİSK FAKTÖRLERİ  71
A. Sosyal Risk Faktörleri  71
B. Fiziksel Risk Faktörleri  72
C. Ekonomik Risk Faktörleri  73
D. Politik Risk Faktörleri  73
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  73
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  75
V. RİSK YÖNETİMİ  76
VI. SİGORTA KAVRAMI  78
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  80
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  81
B. Sigortalı  84
C. Sigorta Ettiren  85
D. Sigortadan faydalanan taraf  86
1. Lehdar  86
2. İpotekli/Rehinli Alacaklı  86
3. Zarar Gören 3. Şahıs  87
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  88
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  88
1. Beyan Yükümlülüğü  88
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  89
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  90
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  90
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  91
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  91
2. Verilen Teminatları Belirtmek  91
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  92
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  93
5. Giderleri Ödeme Borcu  93
IX. SİGORTA PRİMİ  94
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  94
B. Prim Tespit Kuralları  95
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  95
D. Prim Hesaplama  96
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  97
A. Aşkın Sigorta  98
B. Eksik Sigorta  99
1. Tam Hasar Durumunda  100
2. Kısmi Hasar Durumunda  100
XI. ÇİFTE SİGORTA  101
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  102
A. Müşterek Sigorta  102
B. Kısmi Sigorta  104
Bölüm Kaynakçası  106
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ  109
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  111
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  112
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  113
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  114
VI. RÜCU PRENSİBİ  115
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  117
Bölüm Kaynakçası  118
BÖLÜM 5 SİGORTA BELGELERİ  119
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  119
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  120
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  121
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  122
II. Bilgilendirme Formu  122
III. SİGORTA POLİÇESİ  124
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  125
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  125
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  127
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  127
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  127
2. Riskin Gerçekleşmesi  128
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  128
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  129
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  129
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  129
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  130
IV. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  130
V. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  131
VI. ZEYİLNAME  132
VII. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  132
VIII. İBRANAME/FERAGATNAME  132
IX. DİĞER BELGELER  133
Bölüm Kaynakçası  134
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  137
A. İç Organizasyon  138
1. Genel Kurul  139
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  140
3. Yönetim Kurulu  140
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  141
5. Seksiyon Birimleri  141
a. Satış ve Pazarlama  142
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  142
c. Ürün Geliştirme  142
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  142
e. Finans ve İç Denetim  143
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  143
g. Bilgi Teknolojisi  143
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  144
i. Aktüer ve Fiyatlama  144
j. Hasar  144
B. Dış Organizasyon  145
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  145
a. Acente  146
aa. Acente Yetkisinin Verilmesi  146
ab. Acente Şubesi  148
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  150
ad. Teknik Personel  152
ae. Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim  153
af. Asgari Ödenmiş Sermaye/Malvarlığı  155
ag. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  155
ağ. Acente Fiziki Mekan ve Teknik Altyapı Yeterliliği  157
ah. Acentelik Yapamayacaklar  157
aı. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  158
ai. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  159
aj. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  160
ak. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  160
al. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  162
b. Broker  162
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  163
bb. Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı  165
bc. Broker Çalışma Esasları  166
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  168
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  168
a. Aktüer  169
aa. Aktüerlerde Aranan Koşullar  169
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  170
b. Eksper  171
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  172
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  174
bc. Tüzel Kişi Eksperler  175
Bölüm Kaynakçası  176
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  177
A. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  178
1. Tarihçesi  178
2. Görevleri  179
B. Sigorta Denetleme Kurulu  180
1. Tarihçesi  180
2. Görevleri  180
3. Kurul Teşkilatı  181
C. Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)  181
1. Tarihçesi  181
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  182
3. Birliğin Üyeleri  183
4. Şirketlerin Temsili  183
5. Üyeliğin Düşmesi  183
6. Kararlara Uyma  183
7. Birliğin Organları  183
8. Birlik Başkanı  184
9. Birliğin Gelirleri  184
10. Denetim  184
D. Sigorta Tahkim Komisyonu  184
1. Sigorta Raportörü  186
2. Sigorta Hakemi  187
3. İtiraz Hakem Heyeti  191
E. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  191
1. Tarihçesi ve Amacı  192
2. Kurum Teşkilatı  193
a. Yönetim Kurulu  194
b. Kurum İdarecisi  195
c. Hasar Tespit Görevlileri  195
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  195
3. Denetim ve Gözetim  196
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  196
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  196
F. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi  197
1. Alt Bilgi Merkezleri  198
a. Trafik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)  198
b. Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAĞMER)  200
c. Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER)  200
d. Sigorta Hasar Takip Bilgi ve Gözetim Merkezi (HATMER)  200
G. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  201
1. Hesap Yönetim Komitesi  201
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  202
3. Hesabın Gelirleri  202
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  202
5. Hesabın Giderleri  203
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  203
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  203
H. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  204
1. Büronun Gelirleri  205
I. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  205
2. Faaliyet Konuları  206
J. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  206
1. Bitkisel Ürün Sigortası  209
2. Sera Sigortası  209
3. Hayvan Hayat Sigortası  209
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  209
5. Su Ürünleri Sigortası  209
6. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası  210
7. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  210
K. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  210
L. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  211
1. Aktüerler Derneği  211
2. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği  211
3. Genç Sigortacılar Derneği (Genel Sigortacılar Derneği)  212
4. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  212
5. Sigorta Eksperleri Derneği  212
6. Sigorta Hukuku Türk Derneği  213
7. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  214
8. Tarım Sigortaları Vakfı  214
9. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği  214
10. ODTÜ Mezunu Sigortacılar Derneği  215
11. Türk Sigorta Enstitüsü (TSEV)  215
12. Türk Loydu Vakfı  215
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  216
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  216
15. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  216
a. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  217
b. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  217
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  218
Bölüm Kaynakçası  219
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  221
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  222
A. Sedan  222
B. Reasürans Komisyonu  222
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  222
D. Sesyon (Devir)  223
E. Retrosesyon  223
F. Trete  223
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  223
IV. REASÜRANS PİYASALARI  226
A. Reasürans Satıcıları  226
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  226
2. Sigorta Şirketleri  227
3. Llyod’s Sendikaları  227
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  227
5. Milli Reasürans Kuruluşları  227
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  228
7. Pool Yönetimleri  228
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  228
B. Reasürans Alıcıları  228
1. Sigorta Şirketleri  229
2. Lloyd’s Sendikaları  229
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  229
4. Reasürörler  229
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  229
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  230
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  231
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  231
B. Anlaşmalı (Trete– Zorunlu–Otomatik) Reasürans  232
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  234
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  234
1. Kotpar Anlaşmalar  234
2. Eksedan Anlaşması  234
3. Karma Anlaşmalar  235
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  235
1. Hasar Fazlası Yöntemi  235
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  236
C. Karşılıklı İş Alış–Verişi Yöntemi  236
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  236
Bölüm Kaynakçası  237
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  239
A. Kara ve Deniz Sigortaları  239
B. Tazminata Göre Sigorta  240
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  240
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  240
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  241
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  241
II. HAYAT SİGORTALARI  242
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  242
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  244
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  245
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elementer Sigortalar)  246
VII. YANGIN SİGORTALARI ve DİĞER ZARARLAR  248
VIII. KAZA SİGORTALARI  251
A. Zorunlu Sigortalar  254
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  254
1a. Sigortanın Kapsamı  254
1b. Teminat Türleri  255
1c. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı  256
1d. Riskli Sigortalılar Havuzu  258
1e. Teminat Dışında Kalan Haller  259
1f. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  261
2. Yeşilkart Sigortaları  261
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  263
4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  265
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  267
6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası  268
7. Zorunlu Sertifika (e–Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  269
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası  269
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  270
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  271
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  272
b. Teminat Dışında Kalan Haller  274
11. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
12. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
13. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  276
14. Yarış Düzenleyenler  277
B. Sorumluluk Sigortaları  277
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  277
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  279
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  279
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  280
5. Uçak ve Helikopter Sorumluluk Sigortası  280
6. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  281
7. Otel Sorumluluk Sigortası  281
8. Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  281
9. Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası  281
10. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası  282
C. Tazminat Sigortaları  282
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  283
2. Hırsızlık Sigortası  289
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  291
4. Uçak–Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  293
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  293
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  295
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  299
C. Makine Kırılması Sigortası  304
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  308
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  312
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  313
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  313
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  314
D. Tekne ve Makina Sigortaları  314
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  314
XI. TARIM SİGORTALARI  315
XII. SAĞLIK SİGORTASI  316
XIII. KREDİ SİGORTASI  319
A. Borç Ödeme Sigortası  319
B. Kredi Sigortası  319
C. Tek Risk Sigortası  320
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  320
Bölüm Kaynakçası  321
Genel Kaynakça  323
Sigorta Sektörünün Süreli Yayınları  329
İnternet Adresleri  329
Uluslararası Sigorta İnternet Adresleri  331
Sigorta Şirketlerinin İnternet Adresleri  332
Kavramlar Dizini  333
 


Feride Hayırsever Baştürk ...
Ocak 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Emine Orhaner
Ekim 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
Enver Alper Güvel ...
Ekim 2018
33.90 TL
Sepete Ekle
Dilara Uygun
Ağustos 2018
32.40 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  21
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  25
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  27
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  28
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  28
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  28
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  29
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  29
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  30
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  31
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  32
II. SİGORTANIN TARİHİ  33
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  34
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  39
Bölüm Kaynakçası  45
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE
ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  47
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  48
B. Hastalık  48
C. Analık  48
D. Malullük  48
E. Yaşlılık  49
F. Ölüm  49
G. İşsizlik  49
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  49
II. ÖZEL SİGORTALAR  50
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  51
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  51
A. T.C. Emekli Sandığı  52
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  52
C. Bağ–Kur  52
D. Munzam Sandık  53
E. Sosyal Yardımlar– Sosyal Yardım Kuruluşları  53
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  54
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  55
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  63
A. Kanunlar  64
B. Yönetmelikler  65
C. Genel Şartlar  65
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  66
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  66
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  67
Bölüm Kaynakçası  68
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  71
II. RİSK FAKTÖRLERİ  71
A. Sosyal Risk Faktörleri  71
B. Fiziksel Risk Faktörleri  72
C. Ekonomik Risk Faktörleri  73
D. Politik Risk Faktörleri  73
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  73
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  75
V. RİSK YÖNETİMİ  76
VI. SİGORTA KAVRAMI  78
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  80
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  81
B. Sigortalı  84
C. Sigorta Ettiren  85
D. Sigortadan faydalanan taraf  86
1. Lehdar  86
2. İpotekli/Rehinli Alacaklı  86
3. Zarar Gören 3. Şahıs  87
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  88
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  88
1. Beyan Yükümlülüğü  88
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  89
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  90
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  90
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  91
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  91
2. Verilen Teminatları Belirtmek  91
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  92
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  93
5. Giderleri Ödeme Borcu  93
IX. SİGORTA PRİMİ  94
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  94
B. Prim Tespit Kuralları  95
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  95
D. Prim Hesaplama  96
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  97
A. Aşkın Sigorta  98
B. Eksik Sigorta  99
1. Tam Hasar Durumunda  100
2. Kısmi Hasar Durumunda  100
XI. ÇİFTE SİGORTA  101
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  102
A. Müşterek Sigorta  102
B. Kısmi Sigorta  104
Bölüm Kaynakçası  106
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ  109
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  111
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  112
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  113
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  114
VI. RÜCU PRENSİBİ  115
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  117
Bölüm Kaynakçası  118
BÖLÜM 5 SİGORTA BELGELERİ  119
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  119
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  120
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  121
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  122
II. Bilgilendirme Formu  122
III. SİGORTA POLİÇESİ  124
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  125
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  125
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  127
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  127
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  127
2. Riskin Gerçekleşmesi  128
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  128
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  129
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  129
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  129
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  130
IV. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  130
V. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  131
VI. ZEYİLNAME  132
VII. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  132
VIII. İBRANAME/FERAGATNAME  132
IX. DİĞER BELGELER  133
Bölüm Kaynakçası  134
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  137
A. İç Organizasyon  138
1. Genel Kurul  139
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  140
3. Yönetim Kurulu  140
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  141
5. Seksiyon Birimleri  141
a. Satış ve Pazarlama  142
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  142
c. Ürün Geliştirme  142
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  142
e. Finans ve İç Denetim  143
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  143
g. Bilgi Teknolojisi  143
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  144
i. Aktüer ve Fiyatlama  144
j. Hasar  144
B. Dış Organizasyon  145
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  145
a. Acente  146
aa. Acente Yetkisinin Verilmesi  146
ab. Acente Şubesi  148
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  150
ad. Teknik Personel  152
ae. Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim  153
af. Asgari Ödenmiş Sermaye/Malvarlığı  155
ag. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  155
ağ. Acente Fiziki Mekan ve Teknik Altyapı Yeterliliği  157
ah. Acentelik Yapamayacaklar  157
aı. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  158
ai. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  159
aj. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  160
ak. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  160
al. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  162
b. Broker  162
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  163
bb. Asgari Ödenmiş Sermaye, Özsermaye ve Malvarlığı  165
bc. Broker Çalışma Esasları  166
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  168
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  168
a. Aktüer  169
aa. Aktüerlerde Aranan Koşullar  169
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  170
b. Eksper  171
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  172
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  174
bc. Tüzel Kişi Eksperler  175
Bölüm Kaynakçası  176
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  177
A. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  178
1. Tarihçesi  178
2. Görevleri  179
B. Sigorta Denetleme Kurulu  180
1. Tarihçesi  180
2. Görevleri  180
3. Kurul Teşkilatı  181
C. Türkiye Sigorta Birliği (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği)  181
1. Tarihçesi  181
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  182
3. Birliğin Üyeleri  183
4. Şirketlerin Temsili  183
5. Üyeliğin Düşmesi  183
6. Kararlara Uyma  183
7. Birliğin Organları  183
8. Birlik Başkanı  184
9. Birliğin Gelirleri  184
10. Denetim  184
D. Sigorta Tahkim Komisyonu  184
1. Sigorta Raportörü  186
2. Sigorta Hakemi  187
3. İtiraz Hakem Heyeti  191
E. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  191
1. Tarihçesi ve Amacı  192
2. Kurum Teşkilatı  193
a. Yönetim Kurulu  194
b. Kurum İdarecisi  195
c. Hasar Tespit Görevlileri  195
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  195
3. Denetim ve Gözetim  196
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  196
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  196
F. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi  197
1. Alt Bilgi Merkezleri  198
a. Trafik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)  198
b. Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAĞMER)  200
c. Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER)  200
d. Sigorta Hasar Takip Bilgi ve Gözetim Merkezi (HATMER)  200
G. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  201
1. Hesap Yönetim Komitesi  201
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  202
3. Hesabın Gelirleri  202
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  202
5. Hesabın Giderleri  203
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  203
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  203
H. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  204
1. Büronun Gelirleri  205
I. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  205
2. Faaliyet Konuları  206
J. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  206
1. Bitkisel Ürün Sigortası  209
2. Sera Sigortası  209
3. Hayvan Hayat Sigortası  209
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  209
5. Su Ürünleri Sigortası  209
6. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası  210
7. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  210
K. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  210
L. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  211
1. Aktüerler Derneği  211
2. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği  211
3. Genç Sigortacılar Derneği (Genel Sigortacılar Derneği)  212
4. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  212
5. Sigorta Eksperleri Derneği  212
6. Sigorta Hukuku Türk Derneği  213
7. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  214
8. Tarım Sigortaları Vakfı  214
9. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği  214
10. ODTÜ Mezunu Sigortacılar Derneği  215
11. Türk Sigorta Enstitüsü (TSEV)  215
12. Türk Loydu Vakfı  215
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  216
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  216
15. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  216
a. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  217
b. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  217
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  218
Bölüm Kaynakçası  219
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  221
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  222
A. Sedan  222
B. Reasürans Komisyonu  222
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  222
D. Sesyon (Devir)  223
E. Retrosesyon  223
F. Trete  223
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  223
IV. REASÜRANS PİYASALARI  226
A. Reasürans Satıcıları  226
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  226
2. Sigorta Şirketleri  227
3. Llyod’s Sendikaları  227
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  227
5. Milli Reasürans Kuruluşları  227
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  228
7. Pool Yönetimleri  228
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  228
B. Reasürans Alıcıları  228
1. Sigorta Şirketleri  229
2. Lloyd’s Sendikaları  229
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  229
4. Reasürörler  229
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  229
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  230
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  231
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  231
B. Anlaşmalı (Trete– Zorunlu–Otomatik) Reasürans  232
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  234
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  234
1. Kotpar Anlaşmalar  234
2. Eksedan Anlaşması  234
3. Karma Anlaşmalar  235
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  235
1. Hasar Fazlası Yöntemi  235
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  236
C. Karşılıklı İş Alış–Verişi Yöntemi  236
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  236
Bölüm Kaynakçası  237
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  239
A. Kara ve Deniz Sigortaları  239
B. Tazminata Göre Sigorta  240
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  240
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  240
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  241
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  241
II. HAYAT SİGORTALARI  242
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  242
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  244
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  245
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elementer Sigortalar)  246
VII. YANGIN SİGORTALARI ve DİĞER ZARARLAR  248
VIII. KAZA SİGORTALARI  251
A. Zorunlu Sigortalar  254
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  254
1a. Sigortanın Kapsamı  254
1b. Teminat Türleri  255
1c. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı  256
1d. Riskli Sigortalılar Havuzu  258
1e. Teminat Dışında Kalan Haller  259
1f. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  261
2. Yeşilkart Sigortaları  261
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  263
4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  265
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  267
6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası  268
7. Zorunlu Sertifika (e–Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  269
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası  269
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  270
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  271
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  272
b. Teminat Dışında Kalan Haller  274
11. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
12. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  275
13. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  276
14. Yarış Düzenleyenler  277
B. Sorumluluk Sigortaları  277
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  277
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  279
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  279
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  280
5. Uçak ve Helikopter Sorumluluk Sigortası  280
6. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  281
7. Otel Sorumluluk Sigortası  281
8. Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  281
9. Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası  281
10. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası  282
C. Tazminat Sigortaları  282
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  283
2. Hırsızlık Sigortası  289
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  291
4. Uçak–Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  293
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  293
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  295
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  299
C. Makine Kırılması Sigortası  304
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  308
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  312
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  313
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  313
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  314
D. Tekne ve Makina Sigortaları  314
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  314
XI. TARIM SİGORTALARI  315
XII. SAĞLIK SİGORTASI  316
XIII. KREDİ SİGORTASI  319
A. Borç Ödeme Sigortası  319
B. Kredi Sigortası  319
C. Tek Risk Sigortası  320
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  320
Bölüm Kaynakçası  321
Genel Kaynakça  323
Sigorta Sektörünün Süreli Yayınları  329
İnternet Adresleri  329
Uluslararası Sigorta İnternet Adresleri  331
Sigorta Şirketlerinin İnternet Adresleri  332
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019