Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
– Ceza Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 204 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir kısmı kamu idaresi tarafından karşılanmaktadır. Kamu idaresi bu hizmetleri idarenin temelini oluşturan kamu görevlileri eliyle yerine getirmektedir. Kamu görevlilerinin işlemleri ile eylemleri de esasen devlet yönetiminin birer işlemi ve eylemi olarak görülebilmektedir. Kamu görevlilerin hukuk dışı eylemleri ise devlete olan güveni azaltabilecektir. İşte bu sebepten devletler, kendi vatandaşları ile o ülkede yaşayan diğer ülke vatandaşlarının güvenini sağlamak ve sağlamış olduğu güveni korumak için Ceza Kanunları başta olmak üzere sair kanunlarında birtakım suçlar öngörmektedir.

Görevi kötüye kullanma suçu da 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde bu amaçla düzenlenen genel, tali ve tamamlayıcı bir suçtur. Özgü bir suç niteliğindedir. Bu özelliği itibariyle de bu suçun faili sadece kamu görevlisi ya da özel kanunlarında kamu görevlisi gibi cezalandırılacağı öngörülen kişilerdir. Failin görevinin gereklerine aykırı hareketi ile görevinin gereğini yerine getirmekte ihmal veya gecikme göstermesi fiil unsurunu oluşturmaktadır. Failin eylemi başka bir suçu oluşturuyorsa bu durumda görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırma yoluna gidilmesi mümkün değildir. Fiilin yanı sıra gerçekleşmesi aranan "kişilerin mağduriyeti", "kamu zararı" veya "kişilere haksız menfaat sağlama" unsurları kanaatimizce netice unsuru olduğundan bu unsurlar gerçekleşirse tamamlanmış suçtan; gerçekleşmez ise bu durumda teşebbüs hükümlerinden cezalandırma yoluna gidilmesi gerekmektedir. Suç kasten işlenmektedir. Belirli istisnalar haricinde soruşturma izni alınarak yargılama yapılmaktadır.

Konu Başlıkları
Mukayeseli Hukukta Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Kamu Görevlisi Kavramı
Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Benzer Suçlarla Mukayesesi
Muhakeme Kuralları
Yargı Kararları
Barkod: 9789750264795
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 204
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER, TARİHÇE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. GENEL BİLGİLER  15
II. TARİHSEL GELİŞİM  16
A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  16
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  21
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  27
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE KORUNMAK İSTENEN HUKUKİ YARAR, SUÇUN UNSURLARI,
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE
KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  31
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI (TİPİKLİĞİN OBJEKTİF UNSURLARI)  32
A. Suçun Faili: Kamu Görevlisi  32
1. Anayasa Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  35
2. İdare Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  36
a. Memurlar  37
b. Diğer Kamu Görevlileri  38
3. Ceza Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  40
a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  41
b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  43
ba. Kamusal Faaliyet  44
bb. Kamu Adına Yürütülen Hizmet  46
bc. Hizmetin Kuruluşunun Anayasaya ve Diğer Yasalara Uygun Olması (Siyasi İradeye Dayanması)  47
bd. Kamusal Faaliyete Katılma  48
4. Özel Kanunlar Bakımından Kamu Görevlisi Kavramı  50
B. Suçun Mağduru  58
C. Hareket (Fiil)  61
1. İcrai Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu  62
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması)  62
b. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek  69
2. İhmali Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu  79
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması)  81
b. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte İhmal  85
c. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte Gecikme  98
D. Netice  102
1. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  109
2. Kamu Zararına Neden Olunması  113
3. Kişilere Haksız Menfaat Sağlanması  118
E. Nedensellik Bağı  120
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU (TİPİKLİĞİN SÜBJEKTİF UNSURU): KAST  123
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  129
A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emrini İfa  130
B. Meşru Savunma  134
C. Zorunluluk Hali  135
D. Hakkın Kullanılması  136
E. İlgilinin Rızası  137
F. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  139
G. Haksız Tahrik  141
H. Hata  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ, MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  145
A. Teşebbüs  145
B. İştirak  151
C. İçtima  154
1. Görünüşte İçtima  155
2. Zincirleme Suç  158
3. Bileşik Suç  163
4. Fikri İçtima  164
II. BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ  165
A. Zimmet  166
B. İrtikap  168
C. Rüşvet  171
D. Nüfuz Ticareti  174
III. MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM  176
A. Muhakeme Kuralları  176
B. Zamanaşımı ve Yaptırım  185
Sonuç  191
Kaynakça  195
Kavram Dizini  203
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER, TARİHÇE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. GENEL BİLGİLER  15
II. TARİHSEL GELİŞİM  16
A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  16
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  21
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  27
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE KORUNMAK İSTENEN HUKUKİ YARAR, SUÇUN UNSURLARI,
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE
KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR  31
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI (TİPİKLİĞİN OBJEKTİF UNSURLARI)  32
A. Suçun Faili: Kamu Görevlisi  32
1. Anayasa Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  35
2. İdare Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  36
a. Memurlar  37
b. Diğer Kamu Görevlileri  38
3. Ceza Hukuku Bakımından Kamu Görevlisi  40
a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  41
b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi  43
ba. Kamusal Faaliyet  44
bb. Kamu Adına Yürütülen Hizmet  46
bc. Hizmetin Kuruluşunun Anayasaya ve Diğer Yasalara Uygun Olması (Siyasi İradeye Dayanması)  47
bd. Kamusal Faaliyete Katılma  48
4. Özel Kanunlar Bakımından Kamu Görevlisi Kavramı  50
B. Suçun Mağduru  58
C. Hareket (Fiil)  61
1. İcrai Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu  62
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması)  62
b. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek  69
2. İhmali Hareketle İşlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu  79
a. Görevli Olmak (Bir Görev ve Yetkinin Bulunması)  81
b. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte İhmal  85
c. Görevin Gereklerini Yerine Getirmekte Gecikme  98
D. Netice  102
1. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  109
2. Kamu Zararına Neden Olunması  113
3. Kişilere Haksız Menfaat Sağlanması  118
E. Nedensellik Bağı  120
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU (TİPİKLİĞİN SÜBJEKTİF UNSURU): KAST  123
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  129
A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emrini İfa  130
B. Meşru Savunma  134
C. Zorunluluk Hali  135
D. Hakkın Kullanılması  136
E. İlgilinin Rızası  137
F. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  139
G. Haksız Tahrik  141
H. Hata  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ, MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  145
A. Teşebbüs  145
B. İştirak  151
C. İçtima  154
1. Görünüşte İçtima  155
2. Zincirleme Suç  158
3. Bileşik Suç  163
4. Fikri İçtima  164
II. BENZER SUÇLARLA İLİŞKİ  165
A. Zimmet  166
B. İrtikap  168
C. Rüşvet  171
D. Nüfuz Ticareti  174
III. MUHAKEME KURALLARI, ZAMANAŞIMI VE YAPTIRIM  176
A. Muhakeme Kuralları  176
B. Zamanaşımı ve Yaptırım  185
Sonuç  191
Kaynakça  195
Kavram Dizini  203
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021