Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Delil Başlangıcı ve Elektronik Belgelerin Delil Başlangıcı Niteliği
Şubat 2021 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 57.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda "yazılı delil başlangıcı" olarak düzenlenen kurum, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda "delil başlangıcı" olarak düzenlenmiş olup söz konusu kavramın kapsamı değişmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile delil başlangıcı sayılma kıstaslarındaki yazılı olma niteliği kaldırıldığı için konunun özellikle elektronik deliller çerçevesinde ele alınması amaçlanmış olup, bu yönü itibariyle konu günceldir ve konunun yeniden ele alınıp incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen belge kavramı, nelerin delil başlangıcı sayılacağı ve delil başlangıcının ispat gücünün ne olduğu önem arz etmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm delil başlangıcının tarihçesinin, tanımının, düzenlenmesindeki amaçların ve hukukî niteliğinin ne olduğunun tespit edildiği ve delil başlangıcının unsurlarının ele alındığı bölümdür. İkinci bölüm, elektronik belge kavramından yola çıkarak elektronik delillerin, delil başlangıcı sayılma niteliğinin incelendiği bölümdür. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise delil başlangıcının ispat gücü ve tek başına ispata yetebilme durumu ile bir delil olarak değeri incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Delil Başlangıcı Kavramı ve Delil Başlangıcının Unsurları
Delil Başlangıcı Kavramı ve Delil Başlangıcının Unsurları
Delil Başlangıcının Delil Olarak Değeri
Barkod: 9789750266355
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
DELİL BAŞLANGICI KAVRAMI VE
DELİL BAŞLANGICININ UNSURLARI
1.1. Genel Olarak Delil Başlangıcı  19
1.1.1. Delil Başlangıcının Tanımı ve Tarihçesi  23
1.1.2. Delil Başlangıcının Düzenlenme Amacı  25
1.1.3. Delil Başlangıcı ile Senet Arasındaki İlişki  30
1.1.4. Delil Başlangıcı ile Belge Arasındaki İlişki  33
1.1.5. Delil Başlangıcının Hukukî Niteliği  34
1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Başlangıcının Yeri  37
1.2.1. Yazılılık Unsuruna Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Verilmemesi  39
1.2.2. Delil Başlangıcının Hukuki İşlemlerin İspatında Geçerli Olması  43
1.2.3. Re’sen Yemin Teklifine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Verilmemiş Olmasının Delil Başlangıcına Etkisi  50
1.2.4. Delil Başlangıcının Hukuka Uygun Yol ile Elde Edilmiş Olması  52
1.3. Delil Başlangıcının Unsurları ve Unsurlar Arasındaki İlişki  62
1.3.1. Belge Niteliğinde Olma  64
1.3.1.1. Delil Başlangıcı Niteliğinde Bazı Belge Örnekleri  66
1.3.1.1.1. Senet Benzeri Belgeler  67
1.3.1.1.2. Fotokopi  69
1.3.1.1.3. Mektup  72
1.3.1.1.4. Kambiyo Senetleri  75
1.3.1.1.5. İsticvap  78
1.3.1.1.6. Elektronik Belgeler  79
1.3.2. Delil Başlangıcının Karşı Taraftan Kaynaklanması  81
1.3.2.1. Karşı Taraf veya Temsilci  83
1.3.2.2. Gönderilme ve Verilme Kavramları  87
1.3.3. Delil Başlangıcının Söz Konusu Hukukî İşlemi Muhtemel Göstermesi  89
1.3.3.1. Muhtemel Gösterme Unsurunun Tespiti  90
1.3.3.2. Muhtemel Gösterme Unsurunun Anlamı  93
İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK BELGELERİN DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ
2.1. Elektronik Veri ve Elektronik Belge  95
2.1.1. Elektronik Verinin Elektronik Delile Dönüşmesi  96
2.1.2. Elektronik İmza ve Delil Başlangıcı Arasındaki İlişki  98
2.2. Delil Başlangıcının Unsurları Açısından Elektronik Belge  103
2.2.1. Elektronik Belgelerin “Belge” Unsuru Niteliği  104
2.2.2. Elektronik Belgelerin “Karşı Taraftan Kaynaklanma” Unsuru Niteliği  107
2.2.3. Elektronik Belgelerin “Hukukî İşlemi Muhtemel Gösterme” Unsuru Niteliği  110
2.3. Delil Başlangıcı Niteliğinde Bazı Elektronik Belge Örnekleri  114
2.3.1. Faks  115
2.3.2. Elektronik Posta  117
2.3.3. Elektronik Mesajlar  122
2.3.4. Ses Kaydı  124
2.3.5. Fotoğraf ve Video Kaydı  128
2.3.6. Kripto–Para ile Yapılan Ödemeler  130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DELİL BAŞLANGICININ DELİL OLARAK DEĞERİ
3.1. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi Çerçevesinde Bir Belgenin Delil Başlangıcı Olarak Kabulü  139
3.1.1. Genel Olarak Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  139
3.1.2. Bir Belgenin Delil Başlangıcı Olarak Kabulünün Serbestçe Değerlendirilmesi  143
3.2. Bir Delil Olarak Delil Başlangıcının Değeri  146
3.2.1. Sadece Delil Başlangıcı ile İspatın Yeterli Olması  148
3.2.2. Delil Başlangıcı Yanında Diğer Delillere Başvurulması  151
3.3. Elektronik Belgelerin Delil Başlangıcı Olarak İspat Gücü  155
SONUÇ  161
Kaynaklar  165
Kavram Dizini  175
 


Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
114.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
DELİL BAŞLANGICI KAVRAMI VE
DELİL BAŞLANGICININ UNSURLARI
1.1. Genel Olarak Delil Başlangıcı  19
1.1.1. Delil Başlangıcının Tanımı ve Tarihçesi  23
1.1.2. Delil Başlangıcının Düzenlenme Amacı  25
1.1.3. Delil Başlangıcı ile Senet Arasındaki İlişki  30
1.1.4. Delil Başlangıcı ile Belge Arasındaki İlişki  33
1.1.5. Delil Başlangıcının Hukukî Niteliği  34
1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Başlangıcının Yeri  37
1.2.1. Yazılılık Unsuruna Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Verilmemesi  39
1.2.2. Delil Başlangıcının Hukuki İşlemlerin İspatında Geçerli Olması  43
1.2.3. Re’sen Yemin Teklifine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Verilmemiş Olmasının Delil Başlangıcına Etkisi  50
1.2.4. Delil Başlangıcının Hukuka Uygun Yol ile Elde Edilmiş Olması  52
1.3. Delil Başlangıcının Unsurları ve Unsurlar Arasındaki İlişki  62
1.3.1. Belge Niteliğinde Olma  64
1.3.1.1. Delil Başlangıcı Niteliğinde Bazı Belge Örnekleri  66
1.3.1.1.1. Senet Benzeri Belgeler  67
1.3.1.1.2. Fotokopi  69
1.3.1.1.3. Mektup  72
1.3.1.1.4. Kambiyo Senetleri  75
1.3.1.1.5. İsticvap  78
1.3.1.1.6. Elektronik Belgeler  79
1.3.2. Delil Başlangıcının Karşı Taraftan Kaynaklanması  81
1.3.2.1. Karşı Taraf veya Temsilci  83
1.3.2.2. Gönderilme ve Verilme Kavramları  87
1.3.3. Delil Başlangıcının Söz Konusu Hukukî İşlemi Muhtemel Göstermesi  89
1.3.3.1. Muhtemel Gösterme Unsurunun Tespiti  90
1.3.3.2. Muhtemel Gösterme Unsurunun Anlamı  93
İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK BELGELERİN DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ
2.1. Elektronik Veri ve Elektronik Belge  95
2.1.1. Elektronik Verinin Elektronik Delile Dönüşmesi  96
2.1.2. Elektronik İmza ve Delil Başlangıcı Arasındaki İlişki  98
2.2. Delil Başlangıcının Unsurları Açısından Elektronik Belge  103
2.2.1. Elektronik Belgelerin “Belge” Unsuru Niteliği  104
2.2.2. Elektronik Belgelerin “Karşı Taraftan Kaynaklanma” Unsuru Niteliği  107
2.2.3. Elektronik Belgelerin “Hukukî İşlemi Muhtemel Gösterme” Unsuru Niteliği  110
2.3. Delil Başlangıcı Niteliğinde Bazı Elektronik Belge Örnekleri  114
2.3.1. Faks  115
2.3.2. Elektronik Posta  117
2.3.3. Elektronik Mesajlar  122
2.3.4. Ses Kaydı  124
2.3.5. Fotoğraf ve Video Kaydı  128
2.3.6. Kripto–Para ile Yapılan Ödemeler  130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DELİL BAŞLANGICININ DELİL OLARAK DEĞERİ
3.1. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi Çerçevesinde Bir Belgenin Delil Başlangıcı Olarak Kabulü  139
3.1.1. Genel Olarak Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  139
3.1.2. Bir Belgenin Delil Başlangıcı Olarak Kabulünün Serbestçe Değerlendirilmesi  143
3.2. Bir Delil Olarak Delil Başlangıcının Değeri  146
3.2.1. Sadece Delil Başlangıcı ile İspatın Yeterli Olması  148
3.2.2. Delil Başlangıcı Yanında Diğer Delillere Başvurulması  151
3.3. Elektronik Belgelerin Delil Başlangıcı Olarak İspat Gücü  155
SONUÇ  161
Kaynaklar  165
Kavram Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021