Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Kanunu'n da Organ ve Doku Ticareti Suçları
Şubat 2018 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 62.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tıp biliminin gelişmesi ile birlikte organ ve doku nakilleri giderek önem kazanan operasyonlar haline gelmiş olup hızla yaygınlaşmaktadırlar. Özellikle ülkemizde birçok kişinin organ ve doku nakline ihtiyaç duyması fakat henüz donör sayısının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmaması bu alana ilişkin suçlarda hızlı bir artışa neden olmaktadır.

Bu suçlardaki hızlı artış nazara alındığında hukuka uygun organ ve doku nakillerinin koşullarının ortaya konulması ve suç teşkil eden fiillerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Türk Hukuku açısından organ ve doku nakillerinin koşulları 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli Hakkında Kanun tarafından belirlenmiş iken, organ ve doku nakli hakkında suçlar ise Türk Ceza Kanunu'nun 91. maddesinde düzenlenmiştir. Yine Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlara yönelik olarak özel bir zorunluluk hali ve etkin pişmanlık hükmüne yer verilmektedir.

Çalışma kapsamında da öncelikle naklin koşulları irdelenerek, bu koşullar çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nun 91. maddesinde yer alan suç tipleri ceza hukuku anlamında değerlendirilmiş ve bu kapsamda suçun unsurları, kusurluluğu kaldıran yahut azaltan haller, suça etki eden diğer haller ve yaptırımı incelenmiş ayrıca bu değerlendirmeler yapılırken 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli Hakkında Kanun'un çeşitli hükümlerine de değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Organ ve Doku Ticareti Suçlarına İlişkin Genel Bilgiler
Organ ve Doku Alınması Suretiyle İşlenen Suçlar (TCK M.91-1-2)
Organ ve Dokunun Ticarete Konu Yapılması Suretiyle İşlenen Suçlar (TCK M.91-3-5-6)
Barkod: 9789750247217
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. GENEL BİLGİLERE GİRİŞ  25
II. ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARINA İLİŞKİN NORMATİF DURUM  27
A. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakline İlişkin Mevzuat  28
1. Genel Olarak  28
2. 2238 Sayılı Kanunu’nun Cezai Hükmü  32
3. 28191 Sayılı Yönetmelik  37
B. Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümleri  40
III. ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE NAKİL SÜRECİ  45
A. Kavramlar  45
1. Doku  45
2. Organ  46
B. Nakil Süreci  48
1. Yaşayan Kişiden Organ ve Doku Alınması Süreci  50
2. Ölüden Organ veya Doku Alınması Süreci  55
a) Ölüm Anının Tespiti  55
b) Ölüden Organ veya Doku Alınması Aşamasında Gösterilecek Rızanın Alınması  65
IV. ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER VE TCK M.91’DE TANIMLANAN SUÇLARIN SİSTEMATİKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  78
A. Korunan Hukuki Değer  78
B. TCK m.91’de Tanımlanan Suçların Sistematikleştirilmesine İlişkin Değerlendirme  83
İkinci Bölüm
ORGAN VE DOKU ALINMASI SURETİYLE
İŞLENEN SUÇLAR (TCK m.91/1-2)
I. YAŞAYAN KİŞİDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU (TCK m.91/1)  85
A. Genel Açıklamalar  85
B. Suçun Unsurları  87
1. Maddi Unsurlar  87
a) Fail  87
b) Mağdur  89
c) Maddi Konu  90
d) Fiil  91
2. Manevi Unsur  97
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  98
b) “Hukuken Geçerli Rıza Olmaması” Koşuluna İlişkin Bilincin Kast Yönünden Değerlendirilmesi  100
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  101
a) Genel Açıklamalar  101
b) Kanunun Hükmünün Yerine Getirilmesi  102
c) Hakkın Kullanılması  102
d) İlgilinin Rızası  103
aa) Rızanın Hukuki Niteliği  103
bb) Hukuken Geçerli Rızanın Anlam ve Kapsamı  106
cc) Suç Tipi Açısından Rızayı Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Kabul Eden Görüş  115
C. Kusurluluk  117
1. Genel Açıklamalar  117
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  118
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  120
4. Zorunluluk Hali  121
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  123
1. Teşebbüs  123
2. İştirak  130
3. İçtima  133
4. Suçun Nitelikli Halleri  140
a) Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  140
b) Organ ve Doku Almanın Ölümle Sonuçlanması  143
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  146
1. Yaptırım  146
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  148
II. ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU (TCK m.91/2)  149
A. Genel Açıklamalar  149
B. Suçun Unsurları  150
1. Maddi Unsurlar  150
a) Fail  150
b) Mağdur  151
c) Maddi Konu  151
d) Fiil  152
2. Manevi Unsur  153
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  154
b) “Hukuka Aykırı Olarak” Şeklinde Belirtilen Unsurun Kast Yönünden Değerlendirilmesi  155
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  158
a) Genel Açıklamalar  158
b) Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  158
c) Hakkın Kullanılması  159
d) İlgilinin Rızası  159
C. Kusurluluk  163
1. Genel Açıklamalar  163
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  163
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  163
4. Zorunluluk Hali  164
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  165
1. Teşebbüs  165
2. İştirak  167
3. İçtima  169
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  171
1. Yaptırım  171
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  172
Üçüncü Bölüm
ORGAN VE DOKUNUN TİCARETE
KONU YAPILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLAR
(TCK m.91/3-5-6)
I. ORGAN VE DOKU SATIN ALMA, SATMA, SATILMASINA ARACILIK ETME SUÇU (TCK m.91/3)  173
A. Genel Açıklamalar  173
B. Suçun Unsurları  175
1. Maddi Unsurlar  175
a) Fail  175
b) Mağdur  177
c) Maddi Konu  178
d) Fiil  178
aa) Satmak  180
bb) Satın Almak  185
cc) Satılmasına Aracılık Etmek  186
2. Manevi Unsur  186
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  187
C. Kusurluluk  188
1. Genel Açıklamalar  188
2. Zorunluluk Hali  188
3. Kusuru Etkileyen Özel Hal Olarak TCK m.92 Düzenlemesi  189
4. Cezayı Kaldıran Şahsi Bir Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  194
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  197
1. Teşebbüs  197
2. İştirak  201
3. İçtima  203
4. Suçun Nitelikli Hali: Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  206
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  206
1. Yaptırım  206
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  207
II. ORGANI VEYA DOKUYU SAKLAMA, NAKLETME VE AŞILAMA SUÇU
(TCK m.91/5)  208
A. Genel Açıklamalar  208
B. Suçun Unsurları  209
1. Maddi Unsurlar  209
a) Fail  209
b) Mağdur  210
c) Maddi Konu  211
d) Fiil  211
aa) Saklamak  212
bb) Nakletmek  213
cc) Aşılamak  213
2. Manevi Unsur  214
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  214
b) “Hukuka Aykırı Olarak” Şeklinde Belirtilen Unsurun Kast Yönünden Değerlendirilmesi  215
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  216
a) Genel Açıklamalar  216
b) Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  217
c) Hakkın Kullanılması  217
C. Kusurluluk  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  218
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  219
4. Zorunluluk Hali  219
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  220
1. Teşebbüs  220
2. İştirak  221
3. İçtima  222
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  224
1. Yaptırım  224
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  224
III. ORGAN VE DOKU TEMİNİNE YÖNELİK OLARAK İLAN VEYA REKLAM
VERME VEYA YAYINLAMA SUÇU (TCK m.91/6)  225
A. Genel Açıklamalar  225
B. Suçun Unsurları  226
1. Maddi Unsurlar  226
a) Fail  226
b) Mağdur  227
c) Maddi Konu  228
d) Fiil  228
aa) Reklam veya İlan Vermek  230
bb) Reklam veya İlan Yayınlamak  231
2. Manevi Unsur  232
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  232
b) Suça Özgü Maksadın Anlamı  232
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  236
a) Genel Açıklamalar  236
b) Hakkın Kullanılması  237
C. Kusurluluk  239
1. Genel Açıklamalar  239
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  239
3. Zorunluluk Hali  240
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  240
1. Teşebbüs  240
2. İştirak  242
3. İçtima  246
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  248
1. Yaptırım  248
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  248
Sonuç  251
Kaynakça  255
Kavramlar Dizini  263
 


Remzi Özmen
Ağustos 2018
11.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Gerçeker
Ağustos 2018
499.00 TL
Sepete Ekle
Özgür Küçüktaşdemir
Nisan 2018
120.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Arslantürk
Mart 2018
140.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. GENEL BİLGİLERE GİRİŞ  25
II. ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARINA İLİŞKİN NORMATİF DURUM  27
A. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakline İlişkin Mevzuat  28
1. Genel Olarak  28
2. 2238 Sayılı Kanunu’nun Cezai Hükmü  32
3. 28191 Sayılı Yönetmelik  37
B. Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümleri  40
III. ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE NAKİL SÜRECİ  45
A. Kavramlar  45
1. Doku  45
2. Organ  46
B. Nakil Süreci  48
1. Yaşayan Kişiden Organ ve Doku Alınması Süreci  50
2. Ölüden Organ veya Doku Alınması Süreci  55
a) Ölüm Anının Tespiti  55
b) Ölüden Organ veya Doku Alınması Aşamasında Gösterilecek Rızanın Alınması  65
IV. ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER VE TCK M.91’DE TANIMLANAN SUÇLARIN SİSTEMATİKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  78
A. Korunan Hukuki Değer  78
B. TCK m.91’de Tanımlanan Suçların Sistematikleştirilmesine İlişkin Değerlendirme  83
İkinci Bölüm
ORGAN VE DOKU ALINMASI SURETİYLE
İŞLENEN SUÇLAR (TCK m.91/1-2)
I. YAŞAYAN KİŞİDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU (TCK m.91/1)  85
A. Genel Açıklamalar  85
B. Suçun Unsurları  87
1. Maddi Unsurlar  87
a) Fail  87
b) Mağdur  89
c) Maddi Konu  90
d) Fiil  91
2. Manevi Unsur  97
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  98
b) “Hukuken Geçerli Rıza Olmaması” Koşuluna İlişkin Bilincin Kast Yönünden Değerlendirilmesi  100
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  101
a) Genel Açıklamalar  101
b) Kanunun Hükmünün Yerine Getirilmesi  102
c) Hakkın Kullanılması  102
d) İlgilinin Rızası  103
aa) Rızanın Hukuki Niteliği  103
bb) Hukuken Geçerli Rızanın Anlam ve Kapsamı  106
cc) Suç Tipi Açısından Rızayı Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Kabul Eden Görüş  115
C. Kusurluluk  117
1. Genel Açıklamalar  117
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  118
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  120
4. Zorunluluk Hali  121
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  123
1. Teşebbüs  123
2. İştirak  130
3. İçtima  133
4. Suçun Nitelikli Halleri  140
a) Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  140
b) Organ ve Doku Almanın Ölümle Sonuçlanması  143
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  146
1. Yaptırım  146
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  148
II. ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU (TCK m.91/2)  149
A. Genel Açıklamalar  149
B. Suçun Unsurları  150
1. Maddi Unsurlar  150
a) Fail  150
b) Mağdur  151
c) Maddi Konu  151
d) Fiil  152
2. Manevi Unsur  153
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  154
b) “Hukuka Aykırı Olarak” Şeklinde Belirtilen Unsurun Kast Yönünden Değerlendirilmesi  155
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  158
a) Genel Açıklamalar  158
b) Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  158
c) Hakkın Kullanılması  159
d) İlgilinin Rızası  159
C. Kusurluluk  163
1. Genel Açıklamalar  163
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  163
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  163
4. Zorunluluk Hali  164
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  165
1. Teşebbüs  165
2. İştirak  167
3. İçtima  169
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  171
1. Yaptırım  171
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  172
Üçüncü Bölüm
ORGAN VE DOKUNUN TİCARETE
KONU YAPILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLAR
(TCK m.91/3-5-6)
I. ORGAN VE DOKU SATIN ALMA, SATMA, SATILMASINA ARACILIK ETME SUÇU (TCK m.91/3)  173
A. Genel Açıklamalar  173
B. Suçun Unsurları  175
1. Maddi Unsurlar  175
a) Fail  175
b) Mağdur  177
c) Maddi Konu  178
d) Fiil  178
aa) Satmak  180
bb) Satın Almak  185
cc) Satılmasına Aracılık Etmek  186
2. Manevi Unsur  186
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  187
C. Kusurluluk  188
1. Genel Açıklamalar  188
2. Zorunluluk Hali  188
3. Kusuru Etkileyen Özel Hal Olarak TCK m.92 Düzenlemesi  189
4. Cezayı Kaldıran Şahsi Bir Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  194
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  197
1. Teşebbüs  197
2. İştirak  201
3. İçtima  203
4. Suçun Nitelikli Hali: Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  206
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  206
1. Yaptırım  206
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  207
II. ORGANI VEYA DOKUYU SAKLAMA, NAKLETME VE AŞILAMA SUÇU
(TCK m.91/5)  208
A. Genel Açıklamalar  208
B. Suçun Unsurları  209
1. Maddi Unsurlar  209
a) Fail  209
b) Mağdur  210
c) Maddi Konu  211
d) Fiil  211
aa) Saklamak  212
bb) Nakletmek  213
cc) Aşılamak  213
2. Manevi Unsur  214
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  214
b) “Hukuka Aykırı Olarak” Şeklinde Belirtilen Unsurun Kast Yönünden Değerlendirilmesi  215
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  216
a) Genel Açıklamalar  216
b) Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  217
c) Hakkın Kullanılması  217
C. Kusurluluk  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  218
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  219
4. Zorunluluk Hali  219
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  220
1. Teşebbüs  220
2. İştirak  221
3. İçtima  222
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  224
1. Yaptırım  224
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  224
III. ORGAN VE DOKU TEMİNİNE YÖNELİK OLARAK İLAN VEYA REKLAM
VERME VEYA YAYINLAMA SUÇU (TCK m.91/6)  225
A. Genel Açıklamalar  225
B. Suçun Unsurları  226
1. Maddi Unsurlar  226
a) Fail  226
b) Mağdur  227
c) Maddi Konu  228
d) Fiil  228
aa) Reklam veya İlan Vermek  230
bb) Reklam veya İlan Yayınlamak  231
2. Manevi Unsur  232
a) Kastın Kapsamı ve Anlamı  232
b) Suça Özgü Maksadın Anlamı  232
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  236
a) Genel Açıklamalar  236
b) Hakkın Kullanılması  237
C. Kusurluluk  239
1. Genel Açıklamalar  239
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  239
3. Zorunluluk Hali  240
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  240
1. Teşebbüs  240
2. İştirak  242
3. İçtima  246
E. Yaptırım, Zamanaşımı ve Kovuşturma  248
1. Yaptırım  248
2. Zamanaşımı ve Kovuşturma  248
Sonuç  251
Kaynakça  255
Kavramlar Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018