Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi
Eylül 2019 / 1. Baskı / 280 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 105.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

4721 sayılı yasa ile 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi, alanda esaslı bir değişiklik meydana getirmiş ve bu esaslı değişiklik, eşlerin sahip oldukları şirket pay ve gelirlerinin, aralarındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde tasfiyesinde de önemli etkiler doğurmuş ve bu konu mal rejiminin tasfiyesi konusunda en zorlanılan konulardan biri haline gelmiştir.

Bu kapsamda eser, mal rejiminin tasfiyesi kapsamında tasfiyeye konu şirket pay ve gelirlerinin en başta edinilmiş mal mı yoksa kişisel mal mı olduklarının tespiti, şirket pay değerinin ve kârın tespiti, şirket değerlemesinde hangi değerleme şeklinin ve hangi tarihteki değerinin esas alınacağı, sermaye artırımı halinde nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiği, bedelsiz payların durumu, rüçhan hakkı kapsamında edinilen payların ne şekilde tasfiyede değerlendirilmesi, hangi şirketin hangi değerleme yöntemiyle değerlendirilmesi gerektiği gibi pek çok hususta gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında bir kısım ihtilaflar konusunda hem doktriner tartışmalar hem de güncel Yargıtay kararları ışığında uygulamayı değerli hukukçular nezdinde bilinir kılmayı amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları
Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye, Kar Payı ve Yedek Akçe
Anonim ve Limited Şirketlerde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Şirket Pay ve Gelirlerine İlişkin Tasfiyeye Esas Mal Gruplarının Belirlenmesi
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi
Barkod: 9789750256707
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz (Afet GÜLEN BÜBERCİ)  7
Önsöz (Derya İÇÖZ DEMİREL)  9
Sunuş  11
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE
SERMAYE, KAR PAYI VE YEDEK AKÇE
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE VE PAY KAVRAMLARI  25
1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye ve Pay  25
1.1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye  25
1.1.1.1. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Kavramları  27
1.1.1.2. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermayenin Karşılaştırılması  28
1.1.2. Anonim Şirketlerde Pay  29
1.1.2.1. Pay Sahipliği  30
1.1.2.2. Payın Çeşitli Anlamları  30
1.1.2.2.1. Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay  30
1.1.2.2.2. Pay Sahipliği Mevkii Olarak Pay  32
1.1.2.2.3. Hak ve Borçların Kaynağı Olarak Pay  34
1.1.2.2.4. Hisse (Pay) Senedi Anlamında Pay  35
1.2. Limited Şirketlerde Sermaye ve Pay  36
2. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR VE KÂR PAYI  40
2.1. Anonim Şirketlerde Kâr Kavramı  40
2.2. Anonim Şirketlerde Kâr Payı  42
2.3. Anonim Şirketlerde Pay Başına Kâr ve Kâr Payının Hesaplanması  45
2.4. Limited Şirketlerde Kâr Payı ve Hesaplanması  46
3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE  47
3.1. Yedek Akçe Amaç ve Tanımı  47
3.1.1. Genel Olarak  47
3.1.2. Yedek Akçe Tanımı  49
3.2. Yedek Akçe Çeşitleri  50
3.2.1. Kanuni Yedek Akçe  51
3.2.2. İsteğe Bağlı Yedek Akçe  55
4. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR ÇEŞİTLERİ  57
4.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı)  58
4.2. Mali Kâr (Vergiye Tabi Kâr)  59
4.3. Safi Kâr (Net Dönem Kârı)  60
4.4. Dağıtılabilir Kâr  61
5. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂRIN DAĞITILMASI  63
5.1. Kâr Dağıtım Kararı ve Muacceliyet  63
5.2. Dağıtılacak Kârın Tespiti ve Dağıtım Koşulları  65
İkinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  69
2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EDİNİLEN MALVARLIKLARI ÇEŞİTLERİ  72
2.1. Edinilmiş Mallar  73
2.2. Kişisel Mallar  74
3. YASAL MAL REJİMİNDE ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ  75
3.1. Kişisel Mal Niteliğindeki Anonim ve Limited Şirket Pay ya da Gelirleri  77
3.1.1. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Şirket Payları  77
3.1.2. Eşlerden Birinin Miras ya da Herhangi Bir Karşılıksız Kazanma Yoluyla Edindiği Şirket Payları  80
3.1.2.1. Şirket Payının “Miras” ile Elde Edilmiş Olması  80
3.1.2.2. Şirket Payının “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi” Sonucu Elde Edilmiş Olması  82
3.1.2.3. Şirket Payının “Bağış” ile Elde Edilmiş Olması  85
3.1.3. Eşlerden Birinin Kişisel Mallarının Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği (Pay Bedelinin Kişisel Mallardan Karşılandığı) Şirket Payları  86
3.1.4. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler  89
3.1.4.1. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Sözleşme ile Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  90
3.1.4.2. Bir Eşin Kişisel Mal Niteliğindeki Şirket Pay Gelirlerinin Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  94
3.2. Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Sermaye, Pay, Kâr Payı ve Yedek Akçeler  95
3.2.1. Eşlerden Birinin Çalışmasının Karşılığı Olarak Edindiği Şirket Payları ve Şirketten Edinimleri  97
3.2.1.1. Fiziki ve Fikri Emek ile Katkı  97
3.2.1.2. Kişisel Mal Niteliğindeki Şirketin Yasal Mal Rejimi Süresi İçinde Değer Kazanması  100
3.2.2. Eşlerden Birinin Kişisel Mal Niteliğinde Sahip Olduğu Şirket Paylarına İlişkin Gelirleri  105
3.2.2.1. Kişisel Malın Geliri Kavramı  105
3.2.2.2. Kâr Payı  107
3.2.2.3. Yedek Akçeler  111
3.2.3. Eşlerden Birinin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Malvarlığı Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği Şirket Payları  113
3.2.3.1. Şirket Birleşmesi Yoluyla Edinilen Paylar  114
3.2.3.2. Şirketlerde Bölünme Yoluyla Edinilen Paylar  116
3.2.3.3. Şirketlerde Tür Değiştirme Durumunda Sahip Olunan Paylar  117
3.3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Şirket Paylarına İlişkin Özel Haller  117
3.3.1. Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  117
3.3.1.1. Dış Kaynaklardan (Efektif) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  118
3.3.1.2. İç Kaynaklardan (Nominal) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  126
3.3.1.2.1. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği  127
3.3.1.2.1.1. Bağlı İki İşlem Görüşü  127
3.3.1.2.1.2. Tek İşlem Görüşü  128
3.3.1.2.2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Değerlendirilmesi  129
3.3.1.3. Şartlı Sermaye Artırımı Suretiyle Edinilen Şirket Payları  136
3.3.2. İhraç (Emisyon) Primleri  136
Üçüncü Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY, KAR PAYI VE
YEDEK AKÇELERİN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
KAPSAMINDA TASFİYESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE EDİNİLMİŞ MAL NİTELİĞİNDEKİ MALVARLIĞININ TASFİYESİ  139
1.1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  139
1.2. Mal Rejimi Tasfiyesinin Talep ve Başlangıcı  140
1.3. Eşler Arasında Anlaşmalı Boşanma Halinin Değerlendirilmesi  141
1.4. Edinilmiş Malvarlığı Değerlerinin Tespiti  143
1.5. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Diğer Eşin Katılma Alacağının Tespiti  143
1.5.1. Denkleştirme Hesabı  146
1.5.2. Değer Artış Payı Alacağı  147
1.5.3. Eklenecek Değerler  148
1.5.4. Borçlar  149
1.6. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Değer Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar  150
1.6.1. Şirket Değerleme Yöntemleri ve Tasfiye Hesabında Hangi Değerin Esas Alınacağı  153
1.6.1.1. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  156
1.6.1.1.1. Piyasa Değeri  156
1.6.1.1.2. Gerçek Değer  157
1.6.1.1.3. Makul Piyasa Değeri  157
1.6.1.1.4. Defter Değeri  157
1.6.1.1.5. Tasfiye Değeri  159
1.6.1.1.6. Nominal Değer  159
1.6.1.1.7. Varlık Değeri  159
1.6.1.1.8. Şerefiye Değeri  159
1.6.1.1.9. Hurda Değer  160
1.6.1.1.10. Net Aktif Değeri  161
1.6.1.1.11. İşleyen Teşebbüs Değeri  161
1.5.1.2. Yargıtay Uygulamasında Şirket Değerlemesi  162
1.6.2. Eşin Sahip Olduğu Şirket Payına İlişkin Kâr ve Yedek Akçelerin Tasfiyesi ve Sermaye Artırımı  169
1.6.3. Eşin Şirketteki Payının Tasfiyesine İlişkin Hangi Tarihteki Değerinin Esas Alınacağı  172
1.6.4. Eşin Birden Fazla Farklı Şirketlere Ait Payının Bulunması  176
1.6.5. Eşin Şirketteki Tasfiye Borcunu Ayın Olarak Ödemesi  176
1.6.6. Eşlerin Serbest İradeleri İle Belirledikleri Pay Oranınca Şirkette Birlikte Ortaklıkları  177
1.7. Katılma Alacağında Zamanaşımı  178
Sonuç  181
EKLER
Örnek Mütalaa  187
Örnek Dilekçe 1: Edinilmiş Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  195
Örnek Dilekçe 2: Kişisel Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  198
Örnek Bilirkişi Raporu  200
İçtihatlar  204
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  279
 


Ahmet Cemal Ruhi
Haziran 2020
67.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Mayıs 2020
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz (Afet GÜLEN BÜBERCİ)  7
Önsöz (Derya İÇÖZ DEMİREL)  9
Sunuş  11
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE
SERMAYE, KAR PAYI VE YEDEK AKÇE
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE VE PAY KAVRAMLARI  25
1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye ve Pay  25
1.1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye  25
1.1.1.1. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Kavramları  27
1.1.1.2. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermayenin Karşılaştırılması  28
1.1.2. Anonim Şirketlerde Pay  29
1.1.2.1. Pay Sahipliği  30
1.1.2.2. Payın Çeşitli Anlamları  30
1.1.2.2.1. Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay  30
1.1.2.2.2. Pay Sahipliği Mevkii Olarak Pay  32
1.1.2.2.3. Hak ve Borçların Kaynağı Olarak Pay  34
1.1.2.2.4. Hisse (Pay) Senedi Anlamında Pay  35
1.2. Limited Şirketlerde Sermaye ve Pay  36
2. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR VE KÂR PAYI  40
2.1. Anonim Şirketlerde Kâr Kavramı  40
2.2. Anonim Şirketlerde Kâr Payı  42
2.3. Anonim Şirketlerde Pay Başına Kâr ve Kâr Payının Hesaplanması  45
2.4. Limited Şirketlerde Kâr Payı ve Hesaplanması  46
3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE  47
3.1. Yedek Akçe Amaç ve Tanımı  47
3.1.1. Genel Olarak  47
3.1.2. Yedek Akçe Tanımı  49
3.2. Yedek Akçe Çeşitleri  50
3.2.1. Kanuni Yedek Akçe  51
3.2.2. İsteğe Bağlı Yedek Akçe  55
4. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR ÇEŞİTLERİ  57
4.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı)  58
4.2. Mali Kâr (Vergiye Tabi Kâr)  59
4.3. Safi Kâr (Net Dönem Kârı)  60
4.4. Dağıtılabilir Kâr  61
5. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂRIN DAĞITILMASI  63
5.1. Kâr Dağıtım Kararı ve Muacceliyet  63
5.2. Dağıtılacak Kârın Tespiti ve Dağıtım Koşulları  65
İkinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  69
2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EDİNİLEN MALVARLIKLARI ÇEŞİTLERİ  72
2.1. Edinilmiş Mallar  73
2.2. Kişisel Mallar  74
3. YASAL MAL REJİMİNDE ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ  75
3.1. Kişisel Mal Niteliğindeki Anonim ve Limited Şirket Pay ya da Gelirleri  77
3.1.1. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Şirket Payları  77
3.1.2. Eşlerden Birinin Miras ya da Herhangi Bir Karşılıksız Kazanma Yoluyla Edindiği Şirket Payları  80
3.1.2.1. Şirket Payının “Miras” ile Elde Edilmiş Olması  80
3.1.2.2. Şirket Payının “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi” Sonucu Elde Edilmiş Olması  82
3.1.2.3. Şirket Payının “Bağış” ile Elde Edilmiş Olması  85
3.1.3. Eşlerden Birinin Kişisel Mallarının Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği (Pay Bedelinin Kişisel Mallardan Karşılandığı) Şirket Payları  86
3.1.4. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler  89
3.1.4.1. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Sözleşme ile Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  90
3.1.4.2. Bir Eşin Kişisel Mal Niteliğindeki Şirket Pay Gelirlerinin Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  94
3.2. Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Sermaye, Pay, Kâr Payı ve Yedek Akçeler  95
3.2.1. Eşlerden Birinin Çalışmasının Karşılığı Olarak Edindiği Şirket Payları ve Şirketten Edinimleri  97
3.2.1.1. Fiziki ve Fikri Emek ile Katkı  97
3.2.1.2. Kişisel Mal Niteliğindeki Şirketin Yasal Mal Rejimi Süresi İçinde Değer Kazanması  100
3.2.2. Eşlerden Birinin Kişisel Mal Niteliğinde Sahip Olduğu Şirket Paylarına İlişkin Gelirleri  105
3.2.2.1. Kişisel Malın Geliri Kavramı  105
3.2.2.2. Kâr Payı  107
3.2.2.3. Yedek Akçeler  111
3.2.3. Eşlerden Birinin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Malvarlığı Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği Şirket Payları  113
3.2.3.1. Şirket Birleşmesi Yoluyla Edinilen Paylar  114
3.2.3.2. Şirketlerde Bölünme Yoluyla Edinilen Paylar  116
3.2.3.3. Şirketlerde Tür Değiştirme Durumunda Sahip Olunan Paylar  117
3.3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Şirket Paylarına İlişkin Özel Haller  117
3.3.1. Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  117
3.3.1.1. Dış Kaynaklardan (Efektif) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  118
3.3.1.2. İç Kaynaklardan (Nominal) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  126
3.3.1.2.1. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği  127
3.3.1.2.1.1. Bağlı İki İşlem Görüşü  127
3.3.1.2.1.2. Tek İşlem Görüşü  128
3.3.1.2.2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Değerlendirilmesi  129
3.3.1.3. Şartlı Sermaye Artırımı Suretiyle Edinilen Şirket Payları  136
3.3.2. İhraç (Emisyon) Primleri  136
Üçüncü Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY, KAR PAYI VE
YEDEK AKÇELERİN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
KAPSAMINDA TASFİYESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE EDİNİLMİŞ MAL NİTELİĞİNDEKİ MALVARLIĞININ TASFİYESİ  139
1.1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  139
1.2. Mal Rejimi Tasfiyesinin Talep ve Başlangıcı  140
1.3. Eşler Arasında Anlaşmalı Boşanma Halinin Değerlendirilmesi  141
1.4. Edinilmiş Malvarlığı Değerlerinin Tespiti  143
1.5. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Diğer Eşin Katılma Alacağının Tespiti  143
1.5.1. Denkleştirme Hesabı  146
1.5.2. Değer Artış Payı Alacağı  147
1.5.3. Eklenecek Değerler  148
1.5.4. Borçlar  149
1.6. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Değer Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar  150
1.6.1. Şirket Değerleme Yöntemleri ve Tasfiye Hesabında Hangi Değerin Esas Alınacağı  153
1.6.1.1. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  156
1.6.1.1.1. Piyasa Değeri  156
1.6.1.1.2. Gerçek Değer  157
1.6.1.1.3. Makul Piyasa Değeri  157
1.6.1.1.4. Defter Değeri  157
1.6.1.1.5. Tasfiye Değeri  159
1.6.1.1.6. Nominal Değer  159
1.6.1.1.7. Varlık Değeri  159
1.6.1.1.8. Şerefiye Değeri  159
1.6.1.1.9. Hurda Değer  160
1.6.1.1.10. Net Aktif Değeri  161
1.6.1.1.11. İşleyen Teşebbüs Değeri  161
1.5.1.2. Yargıtay Uygulamasında Şirket Değerlemesi  162
1.6.2. Eşin Sahip Olduğu Şirket Payına İlişkin Kâr ve Yedek Akçelerin Tasfiyesi ve Sermaye Artırımı  169
1.6.3. Eşin Şirketteki Payının Tasfiyesine İlişkin Hangi Tarihteki Değerinin Esas Alınacağı  172
1.6.4. Eşin Birden Fazla Farklı Şirketlere Ait Payının Bulunması  176
1.6.5. Eşin Şirketteki Tasfiye Borcunu Ayın Olarak Ödemesi  176
1.6.6. Eşlerin Serbest İradeleri İle Belirledikleri Pay Oranınca Şirkette Birlikte Ortaklıkları  177
1.7. Katılma Alacağında Zamanaşımı  178
Sonuç  181
EKLER
Örnek Mütalaa  187
Örnek Dilekçe 1: Edinilmiş Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  195
Örnek Dilekçe 2: Kişisel Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  198
Örnek Bilirkişi Raporu  200
İçtihatlar  204
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020