Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sümerolog–Araştırmacı–Yazar Muazzez İlmiye Çığ'ın Önsözüyle,
Hukukun Öyküsü
Kasım 2018 / 2. Baskı / 632 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Haziran2006 32.41 TL -      Sepete Ekle
   

Bu kitap, hukukun da bir öyküsü olduğunu anlatıyor. Hukukun tarihsel köklerinin binlerce yıl öncesine gittiğine dair bilinen doğrunun da ötesine geçerek, hukukun sanatla, mimariyle, felsefe ve sosyolojiyle hatta giyim kuşamla olan ve binlerce yıl geriye giden gelişimini gösteriyor.

Hukukun mitolojik öykülerinin ve varlıklarının anlatımıyla başlayan kitap; eskiçağlardan günümüze uzanan hukukun gelişimini resim, gravür ve fotoğraflarla anlatmaktadır. Yine görsel malzemelerle hukukun sanatsal varlıklarını bizlere gösteriyor. Hukukun da kahramanları olduğunu ve bu kişilerin önemini gösterirken onların nasıl insanlar olduklarını da fotoğraf veya resimlerinden anlayabiliyoruz.

Bu kitap, kuru bilgiden çok görsel malzemelerinin çokluğuyla hukukun gözlerden uzak kalmış kişi, yer, olay ve şeylerini bize tüm detayıyla göstermektedir. Kitabın en önemli özelliklerinden bir diğeri ise, hukukun salt bir yazılar bütünü olmadığı, hukukun, tekstille, heykellerle ve yazıtlarla ifade edilebildiğini, toprağa, bitkiye, tunca, tekstile büründüğünü, arkeolojisinin, tarihinin, felsefe ve sosyolojisinin olduğunu görsellerle anlatmasıdır.

Kitapta yer alan görsellerin bir çoğunun yazarın koleksiyonuna ait ve çok nadir parçalar olmaları ise kitaba bir başka önem katmaktadır.

Hukuku görsellerle ilk anlatan bu kitap, araştırmacı ve hukuk öğrencilerinin olduğu kadar arkeolojiye, mitolojiye ve tarihe meraklı okuyucunun da baş ucu kitabı olacak temel bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Hukukun Öyküsüne Giriş
Hukukun Mitolojisi
Eski Çağlarda Hukuk
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sistemleri
Kamu Özgürlükleri ve İnsan Hakları
Tarihte Önemli Yargılamalar
Hukuksal Uygulamalar
Ünlü Hukukçular
Hukukun Sanatsal Objeleri
Hukukta Mimari
Suçluların Cezalandırılması ve Hapishaneler
Avukatlık ve Savunma
Barkod: 9789750251610
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 632
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Önsöz  9
1. BÖLÜM: HUKUKUN ÖYKÜSÜNE GİRİŞ  27
2. BÖLÜM: HUKUKUN MİTOLOJİSİ  37
I. DİNSEL MİTOLOJİDE ADALET; İLK SUÇ, İLK CİNAYET VE İLK CEZA  37
II. ANTİK YUNAN’DA ADALET MİTOLOJİSİ  42
A. Mitoloji Nereden Gelir?  43
1. Olymposlu‘ların Günlük Yaşamı  44
a. THEMİS  46
b. NEMESİS  49
c. DİKE – (Themis’ın İnsanlar Arasındaki Temsilcisi)  50
d. LİTAİLER – (Yalvarılar – Avukatlar)  51
2. İlk Mahkeme (Areopage)  53
a. ATE  54
b. HELİOS  55
c. ZEUS  55
d. HADES  58
e. ERİNYSLER  60
f. GORGONLAR  61
g. NEHİR TANRISI – AKHELOOS  62
h. HEKATE (Yargıçların Bilirkişisi)  63
III. ESKİ MISIRLILAR’IN ADALET MİTOLOJİSİ  64
A. MAAT: Mısır Adalet Tanrısı  65
1. Maat’ın Tasvir Edilişi  67
B. Mısır Mitolojisinde Suçlar  68
C. USTAPHİ: Ölenlerin Öteki Dünyadaki Avukatı  72
D. OSİRİS: Öteki Dünya’nın Yargıcı  73
E. Osiris’in Hüküm Salonu  73
IV. SÜMERLİLER’İN ADALET MİTOLOJİSİ  74
V. HİTİTLER'İN ADALET MİTOLOJİSİ  77
VI. MİTOLOJİK SUÇLULAR, YARGILANMALARI VE CEZALARI  78
A. Sümer Öyküsü; Gılgamış'ın Yargılanması  78
B. Antik Yunan'da Mitolojik Suçlular, Mahkemeler ve Cezalar  80
1. Lanetli Bir Aile: Atreusoğulları ve Yargılanması  80
2. Orestes'in Yargılanması  82
VII. YAHUDİ ADALETİNDE MİTOLOJİK SİMGELER  83
VIII. HIRİSTİYAN ADALETİNDE MİTOLOJİK SİMGELER  84
3. BÖLÜM: ESKİ ÇAĞLARDA HUKUK  87
I. SÜMERLERDE HUKUK  88
A. Sümerlilerin Önemi  88
B. Sümer Hukukunun Ana Hatları  90
II. BABİLLERDE HUKUK  98
A. Köle Satışı Belgesi  102
B. Borç Belgesi  103
C. Bir Evlilik Belgesi  103
III. HİTİTLERDE HUKUK  105
A. Hitit Uygarlığı’na Bakış  105
B. Hititlerde İnsan Hakları  107
C. Kölelerin Hakları  108
D. Hititlerde Kadın Hakları  108
E. Hititlerde Uluslararası Antlaşmalar  108
F. Kadeş Barış Anlaşması  109
G. Hititlerde Mühürler  110
IV. MISIR’DA HUKUK SİSTEMİ  110
V. ANTİK YUNANDA HUKUK  113
A. Antik Yunan Uygarlığına Bakış  113
B. Antik Yunan’da Hukuksal Örgütlenme ve Kurumlara Bakış  114
C. Antik Yunan Hukukunda Yasalar  119
1. Drakon Kanunları  121
2. Solon Kanunları  121
3. Efialtes Dönemi Kanunları  123
D. Yargılama Usulü ve Davaların Seyri  124
E. Edebi Eserlere Yansıyan Antik Yunan Yargısı  127
VI. ROMA HUKUKU  130
A. Roma İmparatorluğu’na Genel Bir Bakış  130
B. Roma Hukukun Ana Hatları  132
1. Giriş  132
2. Roma’da Toplumsal Sınıflar  132
3. Roma Hukukunun Doğuşu ve İçeriği  133
4. Oniki Levha Kanunu  137
C. Roma Dönemi Mahkemeleri  139
D. Tapınak Yargılamaları  143
E. Roma Dönemi Gezici Mahkemeler  145
F. Roma Hukukunun İstanbul’daki Birikimleri  146
VII. İBRANİLERDE, MUSEVİ DİNİNDE HUKUK  148
A. Tarihsel Kökler  148
B. İbrani Hukukunun Kaynakları  149
C. İbrani Hukukunun Ana Hatları  151
VIII. HIRİSTİYAN DİNİ VE HUKUK  155
A. Genel Bakış  155
B. İncil’e Göre Hukuk  157
C. Hıristiyan Hukukunun Kaynakları  159
1. Hz. İsa'dan Nakledilenler  159
2. Havarilerden Nakledilenler  160
3. Kilise’nin Katkıları  161
D. Hıristiyan Hukukunda Mezheplerin Yeri  162
1. Ortodoks Kilisesi  163
2. Protestan Kilisesi  163
3. Aydınlanma Sonrası Hıristiyan Hukuku  163
IX. İSLAM HUKUKU  164
A. Genel Olarak  164
B. İslam Hukukunun Kaynakları  165
C. Kuran–ı Kerim’in Adalet Hakkındaki İfadeleri  169
D. Hadislerde Düzenlenen Hukuk  170
E. Halife Tarafından Yaratılan Hukuk  170
F. İslam Hukukundaki Düzenlemeler  172
G. Yargılamaya Yardımcı Hukukçular  174
1. Müftü  175
2. Noterler  175
H. İslamiyetteki Bazı Mahkeme Türleri  176
1. Mezalim Mahkemeleri  176
2. Askeri Mahkeme  176
X. ESKİ ÇİN‘DE HUKUK  177
A. Giriş  177
B. Çin Hukukunun Kaynakları  178
1. Konfüçyüsçü Hukuk Görüşü  178
2. Kanuncu (Fa Jia) Okul  179
3. Yin–Yang‘çı Hukuk Görüşü  181
C. Çin Hukukunun Ana Hatları  181
XI. MOĞOL HUKUK SİSTEMİ  184
A. Giriş  184
B. Cengiz Han Dönemi  184
C. Moğol Yargısı ve Halk Mahkemesi  186
XII. ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK  188
A. Türk Toplumunun Kökleri  188
B. Hun Devletinde Hukuk  192
C. Göktürkler'de Hukuk  192
D. Uygurlar'da Hukuk  195
E. Selçuklular’da Hukuk  196
F. Osmanlı’da Hukuk  199
1. Genel Bakış ve Padişahlar  199
2. Sadrazam ve Divan–ı Hümayun  202
3. Osmanlı'da Şeyhülislamlık  204
4. Kazaskerlik  206
5. Müftüler  207
6. Osmanlı'da Kadılık  208
a. Kadılar ve Kadılık Makamı  208
b. Osmanlı Kadılarının Yargılama Kaynakları Nelerdi, Neye Göre Hüküm Verirlerdi?  213
c. İstanbul Kadısının Dava Dinlemesi  214
d. Mahkeme Kararları Nereye Yazılırdı?  215
e. Osmanlı Kadılığının Bizans Hukuku ile Etkileşimi  216
f. Osmanlı'da Temyiz (Kadıların Verdikleri Kararın Kontrolü)  216
g. Kadı Dışında Yargılama Yapanlar (Nakibüleşraf)  218
h. Nişancı  220
ı. Ulemalar  220
i. Hukuk Sistemi İçinde Medreselerin (Hukuk Eğitiminin) Yeri  223
j. Osmanlı'da Hukukçuların Mekânları  226
k. Osmanlı’da Önemli Hukuksal Metinler  228
ka. Beratlar  228
kb. Mülkname  229
kc. Fermanlar  229
kd. Tuğralar  230
ke. Fetvalar  230
kf. İlam  231
l. Osmanlıda İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetlerinin Gelişimi  233
la. 1808 Senedi İttifak  234
lb. 1839 Tanzimat Fermanı  235
lc. 1856 Islahat Fermanı  236
ld. 1876 Tarihli Kanun–i Esasi  238
XIII. FEODAL DÖNEM VE HUKUK SİSTEMLERİ  241
A. Genel Bakış  241
B. Orta Çağ Hukukunda Engizisyon Mahkemeleri  243
C. Roma Engizisyon Mahkemesi – Galile Galileo’ya Karşı  245
XIV. LİBERAL DÖNEM HUKUK SİSTEMLERİ  248
XV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  254
XVI. CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE HUKUK  255
A. 1921 Anayasası  256
B. 1924 Anayasası  257
C. 1961 Anayasası  257
D. 1982 Anayasası  258
4. BÖLÜM: HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SİSTEMLERİ  261
I. HUKUK FELSEFESİ  261
A. Giriş ve Tanım  261
B. Hukuk Felsefesi Neleri Araştırır?  262
C. Doğal Hukuk Okulu  262
D. Stoacı Doğal Hukuk  265
E. Pozitif Hukuk Okulu  266
1. Pozitif Hukuk Nedir?  266
2. Pozitif Hukuk Nasıl Ortaya Çıkmıştır?  267
3. Hukuki Pozitivizm’i Kabul Eden Hukukçular  269
F. Toplumsal Sözleşme  270
1. Toplumsal Sözleşme Nedir?  271
2. Toplumsal Sözleşme ve Rousseau  271
G. Hukuksal Realizm  274
H. Varoluşçu Hukuk Anlayışı  276
II. HUKUK SİSTEMLERİ  278
A. Giriş  278
B. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi (Civil Law)  278
1. Genel Olarak  278
2. Özellikleri  279
C. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)  280
1. Common Law (Ortak Hukuk)  281
2. Equity (Hakkaniyet)  283
3. Statute Law (Yasa Hukuku)  283
5. BÖLÜM: KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ VE İNSAN HAKLARI  285
I. KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ  285
A. Genel Olarak  285
B. Kamu Haklarının Görünür ve Kullanılır Halleri  287
1. Kişisel Haklar Nelerdir?  288
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar Nelerdir?  290
3. Siyasal Haklar Nelerdir?  291
C. Kamu Hakları–İnsan Hakları Karşılaştırması  292
D. Tarihsel Süreçteki Kamu Hakları–İnsan Hakları Belgeleri  293
1. Magna Carta  293
2. Habeas Corpus Yasası  295
3. Bill of Rights  295
4. Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi  296
5. İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler  299
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  300
7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  302
II. İNSAN HAKLARI  303
A. Genel Olarak  303
B. İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi  304
C. Temel Kişi Hak ve Özgürlüklerini Güvence Altına Alan Uluslararası Belgelere Göre Hakların Tanımları  307
1. Yaşam Hakkı  307
2. İşkence Görmeme Hakkı  307
3. Özgürce Yaşamak Hakkı  307
4. Adil Yargılanma Hakkı  308
5. Kadın Hakları  308
6. Özel Yaşama İlişkin Haklar  309
7. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü  309
6. BÖLÜM: TARİHTE ÖNEMLİ YARGILAMALAR  311
I. ESKİ ÇAĞ YARGILAMALARI  311
A. İsa’nın Yargılanması  316
B. Sokrates’in Yargılanması ve Savunması  317
C. Nostradamus’un Suçlanması  318
D. Fatih Sultan Mehmet’in Yargılanması  319
E. Voltaire ve Calas Davası  320
F. Thomas More’un Yargılanması  321
G. Dreyfus Davası  327
H. Anne Hutchinson’un Yargılanması  329
I. Rosenbergler Davası  330
J. Atatürk’e Düzenlenen İzmir Suikastine Kalkışma Davası  333
K. 27 Mayıs Askeri Harekâtı Davaları  334
L. Türkiye’de Düşünce Suçu Davaları  336
1. Nazım Hikmet’e Karşı Açılan Davalar  336
2. Sabahattin Ali’ye Karşı Açılan Davalar  339
M. Diktatörlerin Yargılanması  340
7. BÖLÜM: HUKUKSAL UYGULAMALAR  345
I. TARİH BOYUNCA HUKUKSAL UYGULAMALAR  345
A. Giriş  345
B. İktidar Törenleri  346
1. Büyükelçi Kabulü  347
2. Cülus Törenleri  348
3. Fermanın Duyurulması  348
4. Taç Giyme; Şövalyelik Törenleri  348
5. Suçluların Cezalandırılması  349
C. Mahkemeler’de Şiddet  351
1. Cadılık Testleri  351
2. Çarmıha Germe  352
3. Yakma ve Parçalama Cezası  353
4. Sehpaların Kurularak Suçluların Cezalandırılması  353
5. Kölelik ve Linç  355
6. Seri İdamlar, Yürüyüş ve Protestolar  356
8. BÖLÜM: ÜNLÜ HUKUKÇULAR  359
I. GENEL BAKIŞ  359
II. İLK ÇAĞ HUKUKÇULARI  360
A. Urnammu  360
B. Hammurabi  360
III. ANTİK DÖNEM HUKUKÇULARI  361
A. Solon  361
B. Sokrates (Sokrat)  363
C. Platon  364
D. Demosthenes  365
E. Aristo (Aristoteles)  367
F. Cicero  368
IV. YAKIN ÇAĞ HUKUKÇULARI  369
A. Saint Augustine  369
B. İmparator Justinianus  370
C. Saint Thomas D’aguin  371
D. Nizamülmülk  372
E. Niccolo Machiavelli  372
F. Sir Edward Coke  373
G. Hugo Grotius  375
H. Thomas Hobbes  376
I. John Locke  376
J. Rudolf Von Jhering  376
K. Savigny  377
L. Thomas Jefferson  377
M. Montesquieu  378
N. Jeremy Bentham  378
O. Nelson Mandela  379
V. ARAP VE OSMANLI HUKUKÇULAR  380
A. Hz. Ömer  380
B. Ebu’ Hanife  381
C. Ebu Suud Efendi  381
D. Kanuni Sultan Süleyman  382
VI. TANZİMAT DÖNEMİ VE HUKUKÇULARI  384
A. Mustafa Reşit Paşa  386
B. Ahmet Cevdet Paşa  387
C. Mithat Paşa, Kirkor Efendi, Ziya Paşa ve Namık Kemal  389
1. Mithat Paşa  389
2. Kirkor Efendi  389
3. Namık Kemal  390
4. Ziya Paşa  391
VII. TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ HUKUKÇULAR  392
A. Mustafa Kemal Atatürk ve Hukuk  392
B. Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Mahkemeleri Dönemi Hukukçuları  396
1. Giriş  396
2. İstiklal Mahkemeleri Yargıçları  398
a. Ali Çetinkaya  398
b. Kılıç Ali  399
C. Çağdaş Türkiye'nin Hukukçuları  401
1. Mahmut Esat Bozkurt  401
2. Prof. Dr. Muammer Aksoy  402
3. Mustafa Çenberci  403
4. Prof. Dr. Mümtaz Soysal  404
5. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar  404
6. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya  405
7. M. Rauf Denktaş  405
8. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu  406
9. Prof. Dr. Ernest Hirsch  407
10. Avukat Prof. Dr. Faruk Erem  407
11. Prof. Dr. Server Tanilli  408
12. Yekta Güngör Özden  408
13. Orhan Apaydın  410
14. Halit Çelenk  411
15. Atila Sav  413
16. Avukat, Emekli Askeri Hakim, Emin Değer  415
9. BÖLÜM: HUKUKUN SANATSAL OBJELERİ  417
I. CÜBBELER  417
A. Cübbenin Tarihçesi ve Tanım  417
B. Osmanlı Cübbeleri  419
C. Fes ve Kavuklar (Serpuşlar)  424
1. Örfi Kavuk (Şeyhülislam Kavuğu)  424
2. Klensöviye–i Tavile Kavuk (Kazasker Kavuğu)  425
3. Vekayi Efendi Kavuğu (Kadı Kavuğu)  426
4. Divan Başçavuşu Kavuğu (Mübaşir Kavuğu)  426
D. Antik Yunan ve Antik Roma’da Cübbeler  426
E. Günümüz Türkiye’sinde Hakim, Savcı ve Avukat Cübbeleri  427
1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Cübbeler  427
2. Günümüz Cübbeleri  430
F. Yabancı Ülke Cübbeleri  436
II. HUKUKÇULARIN MEZAR TAŞLARI VE LAHİTLERİ  441
A. Giriş  441
B. Selçuklu Ahlat Mezar Taşları  441
C. Osmanlı Mezar Taşları  443
1. “I” Tipi – Alt Dereceden Ulemaya Yapılan Kavuk Mezar Taşları  443
2. “J” Tipi– Üst Dereceden Ulemaya Yapılan Kavuk Mezar Taşları  444
D. Romalı Yargıç ve Avukat Mezarları  445
III. EL YAZMASI KİTAPLAR  448
IV. DAKTİLOLAR, HESAP MAKİNALARI  449
V. MÜHÜRLER  451
VI. RAHLELER  458
VII. YAZI TAKIMLARI  458
VIII. AVUKATLIK RUHSATNAMELERİ, KİMLİKLERİ, DURUŞMA DEFTERLERİ  460
IX. ADALET SARAYLARINI, MÜZELERI SÜSLEYEN RESİM VE HEYKELLER  461
A. “Room of Judgement (Münih, Residenz Museum)  461
B. Dünyanın Üzerinde Yükselen Adalet Tanrıçası Heykeli: (Münih)  465
10. BÖLÜM: HUKUKTA MİMARİ  467
I. KENTLER  467
II. ADLİYELER  470
A. Giriş  470
B. Eski Çağlarda Adliyeler  472
1. İlk Mahkeme (Areopage)  472
2. Gezici Mahkemeler (Cumhuriyetin İlk Yılları)  474
3. Engizisyon Mahkemesi  474
4. Russell Mahkemesi  476
5. Askeri Mahkemeler  476
6. Konsolosluk (Kapitülasyon) Mahkemeleri  477
7. Şeriat Mahkemeleri  479
III. MİMARİ ESERLER; ADLİYE BİNALARI  481
A. Ortaçağ’dan Kalan Bir Adliye: (Berlin)  481
IV. YABANCI ÜLKELER ADLİYE BİNALARI VE PARLAMENTOLAR  482
A. Yabancı Ülkelerdeki Yüksek Mahkeme ve Adliyeler  482
1. Brüksel Adliyesi (Belçika)  482
2. İngiliz Adliyeleri (Londra)  485
a. Royal Court of Justice  486
b. Old Bailey  491
c. Büyük Britanya Anayasa Mahkemesi: (The Supreme Court)  494
3. İspanyol Adliyeleri  502
a. Barselona Adliyesi  504
b. Madrid Adliyesi  506
c. İspanya Anayasa Mahkemesi  509
4. Fransa Adliyeleri (Paris)  509
a. Paris Temyiz Mahkemesi  509
b. Fransa’nın Çeşitli Kentlerindeki Adliyeler  515
5. İtalya'daki Adliyeler  516
a. Roma Adliyesi  516
b. Milano Adliyesi  520
B. Yabancı Parlamentolar  524
1. Almanya Parlamentosu (Berlin)  525
2. Fransa Parlamentosu (Paris)  526
a. Ulusal Meclis  526
b. Paris Senatosu  528
3. Amerikan Kongresi (Parlamentosu)  528
a. Senato  529
b. Temsilciler Meclisi  530
4. İngiliz Parlamentosu  530
C. Ülkemizdeki Parlamentolar ve Mahkeme Binaları  533
1. Meclisler  533
a. Meclis–i Mebusan  533
b. Türkiye Büyük Millet Meclisi  533
3. Yüksek Mahkemeler  535
a. Anayasa Mahkemesi  536
b. Yargıtay  537
c. Danıştay  538
D. Hukuk Fakülteleri  541
1. Hukuk Eğitimi  541
11. BÖLÜM: SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI VE HAPİSHANELER  547
I. SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI  547
A. Cezanın Evrimi ve Ceza Türleri  547
1. İlk Cezalandırmalar  547
B. Osmanlılarda Cezalandırma  551
1. Cellatlar ve Cellat Çeşmesi  553
II. HAPİSHANELER VE ZİNDANLAR  555
A. Genel Olarak  555
B. İslamiyet ve Türklerde Hapishane  559
III. OSMANLIDAKİ ÖNEMLİ HAPİSHANELER  561
A. Caferağa Zindanı  561
B. Yedikule Zindanları  562
C. Anemas Zindanları  564
D. Tomrukhaneler  564
E. Bekirağa Bölüğü  565
F. Galata’daki İngiliz Hapishanesi  566
IV. YABANCI ÜLKELERDEKİ HAPİSHANE VE ZİNDANLAR  568
A. Paris Hapishaneleri  568
B. Malta ve Gozo Adalarındaki Hapishane ve Zindanlar  569
C. Londra’daki The Clink Prison (Hapishane – Zindan)  571
V. BİR HAPİSHANE VE SÜRGÜN YERİ OLARAK ADALAR  574
A. İstanbul’daki Prens Adaları (Büyükada ve Kınalıada)  574
B. Yassıada  575
C. Alcatraz Hapishanesi  576
12. BÖLÜM: AVUKATLIK VE SAVUNMA  577
I. ANTİK YUNAN’DA SAVUNMA  579
II. ESKİ ROMA’DA SAVUNMA  582
III. İSLAMİYETTE VEKİLLER VE AVUKATLAR  586
IV. LİBERAL AVRUPA’DA SAVUNMA  588
A. İngiltere’de Avukatlık Mesleği  589
1. Middle Temple Inn  589
2. Inner Temple  591
B. Fransa’da Avukatlık Mesleği  593
C. Sovyetler Birliği’nde Savunma  598
V. AVUKATLIĞIN ÜLKEMİZDEKİ TARİHÇESİ  599
A. Giriş  599
B. Arzuhalcilik  600
C. Dava Vekilliği  605
D. Topraklarımızdaki İlk Baro’nun Kuruluşu  609
Kaynakça  621
Kavramlar Dizini  627
 


Victor V. Boçarov
Aralık 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Ann Scales
Kasım 2019
33.00 TL
Sepete Ekle
Onur Karahanoğulları
Temmuz 2018
26.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Önsöz  9
1. BÖLÜM: HUKUKUN ÖYKÜSÜNE GİRİŞ  27
2. BÖLÜM: HUKUKUN MİTOLOJİSİ  37
I. DİNSEL MİTOLOJİDE ADALET; İLK SUÇ, İLK CİNAYET VE İLK CEZA  37
II. ANTİK YUNAN’DA ADALET MİTOLOJİSİ  42
A. Mitoloji Nereden Gelir?  43
1. Olymposlu‘ların Günlük Yaşamı  44
a. THEMİS  46
b. NEMESİS  49
c. DİKE – (Themis’ın İnsanlar Arasındaki Temsilcisi)  50
d. LİTAİLER – (Yalvarılar – Avukatlar)  51
2. İlk Mahkeme (Areopage)  53
a. ATE  54
b. HELİOS  55
c. ZEUS  55
d. HADES  58
e. ERİNYSLER  60
f. GORGONLAR  61
g. NEHİR TANRISI – AKHELOOS  62
h. HEKATE (Yargıçların Bilirkişisi)  63
III. ESKİ MISIRLILAR’IN ADALET MİTOLOJİSİ  64
A. MAAT: Mısır Adalet Tanrısı  65
1. Maat’ın Tasvir Edilişi  67
B. Mısır Mitolojisinde Suçlar  68
C. USTAPHİ: Ölenlerin Öteki Dünyadaki Avukatı  72
D. OSİRİS: Öteki Dünya’nın Yargıcı  73
E. Osiris’in Hüküm Salonu  73
IV. SÜMERLİLER’İN ADALET MİTOLOJİSİ  74
V. HİTİTLER'İN ADALET MİTOLOJİSİ  77
VI. MİTOLOJİK SUÇLULAR, YARGILANMALARI VE CEZALARI  78
A. Sümer Öyküsü; Gılgamış'ın Yargılanması  78
B. Antik Yunan'da Mitolojik Suçlular, Mahkemeler ve Cezalar  80
1. Lanetli Bir Aile: Atreusoğulları ve Yargılanması  80
2. Orestes'in Yargılanması  82
VII. YAHUDİ ADALETİNDE MİTOLOJİK SİMGELER  83
VIII. HIRİSTİYAN ADALETİNDE MİTOLOJİK SİMGELER  84
3. BÖLÜM: ESKİ ÇAĞLARDA HUKUK  87
I. SÜMERLERDE HUKUK  88
A. Sümerlilerin Önemi  88
B. Sümer Hukukunun Ana Hatları  90
II. BABİLLERDE HUKUK  98
A. Köle Satışı Belgesi  102
B. Borç Belgesi  103
C. Bir Evlilik Belgesi  103
III. HİTİTLERDE HUKUK  105
A. Hitit Uygarlığı’na Bakış  105
B. Hititlerde İnsan Hakları  107
C. Kölelerin Hakları  108
D. Hititlerde Kadın Hakları  108
E. Hititlerde Uluslararası Antlaşmalar  108
F. Kadeş Barış Anlaşması  109
G. Hititlerde Mühürler  110
IV. MISIR’DA HUKUK SİSTEMİ  110
V. ANTİK YUNANDA HUKUK  113
A. Antik Yunan Uygarlığına Bakış  113
B. Antik Yunan’da Hukuksal Örgütlenme ve Kurumlara Bakış  114
C. Antik Yunan Hukukunda Yasalar  119
1. Drakon Kanunları  121
2. Solon Kanunları  121
3. Efialtes Dönemi Kanunları  123
D. Yargılama Usulü ve Davaların Seyri  124
E. Edebi Eserlere Yansıyan Antik Yunan Yargısı  127
VI. ROMA HUKUKU  130
A. Roma İmparatorluğu’na Genel Bir Bakış  130
B. Roma Hukukun Ana Hatları  132
1. Giriş  132
2. Roma’da Toplumsal Sınıflar  132
3. Roma Hukukunun Doğuşu ve İçeriği  133
4. Oniki Levha Kanunu  137
C. Roma Dönemi Mahkemeleri  139
D. Tapınak Yargılamaları  143
E. Roma Dönemi Gezici Mahkemeler  145
F. Roma Hukukunun İstanbul’daki Birikimleri  146
VII. İBRANİLERDE, MUSEVİ DİNİNDE HUKUK  148
A. Tarihsel Kökler  148
B. İbrani Hukukunun Kaynakları  149
C. İbrani Hukukunun Ana Hatları  151
VIII. HIRİSTİYAN DİNİ VE HUKUK  155
A. Genel Bakış  155
B. İncil’e Göre Hukuk  157
C. Hıristiyan Hukukunun Kaynakları  159
1. Hz. İsa'dan Nakledilenler  159
2. Havarilerden Nakledilenler  160
3. Kilise’nin Katkıları  161
D. Hıristiyan Hukukunda Mezheplerin Yeri  162
1. Ortodoks Kilisesi  163
2. Protestan Kilisesi  163
3. Aydınlanma Sonrası Hıristiyan Hukuku  163
IX. İSLAM HUKUKU  164
A. Genel Olarak  164
B. İslam Hukukunun Kaynakları  165
C. Kuran–ı Kerim’in Adalet Hakkındaki İfadeleri  169
D. Hadislerde Düzenlenen Hukuk  170
E. Halife Tarafından Yaratılan Hukuk  170
F. İslam Hukukundaki Düzenlemeler  172
G. Yargılamaya Yardımcı Hukukçular  174
1. Müftü  175
2. Noterler  175
H. İslamiyetteki Bazı Mahkeme Türleri  176
1. Mezalim Mahkemeleri  176
2. Askeri Mahkeme  176
X. ESKİ ÇİN‘DE HUKUK  177
A. Giriş  177
B. Çin Hukukunun Kaynakları  178
1. Konfüçyüsçü Hukuk Görüşü  178
2. Kanuncu (Fa Jia) Okul  179
3. Yin–Yang‘çı Hukuk Görüşü  181
C. Çin Hukukunun Ana Hatları  181
XI. MOĞOL HUKUK SİSTEMİ  184
A. Giriş  184
B. Cengiz Han Dönemi  184
C. Moğol Yargısı ve Halk Mahkemesi  186
XII. ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK  188
A. Türk Toplumunun Kökleri  188
B. Hun Devletinde Hukuk  192
C. Göktürkler'de Hukuk  192
D. Uygurlar'da Hukuk  195
E. Selçuklular’da Hukuk  196
F. Osmanlı’da Hukuk  199
1. Genel Bakış ve Padişahlar  199
2. Sadrazam ve Divan–ı Hümayun  202
3. Osmanlı'da Şeyhülislamlık  204
4. Kazaskerlik  206
5. Müftüler  207
6. Osmanlı'da Kadılık  208
a. Kadılar ve Kadılık Makamı  208
b. Osmanlı Kadılarının Yargılama Kaynakları Nelerdi, Neye Göre Hüküm Verirlerdi?  213
c. İstanbul Kadısının Dava Dinlemesi  214
d. Mahkeme Kararları Nereye Yazılırdı?  215
e. Osmanlı Kadılığının Bizans Hukuku ile Etkileşimi  216
f. Osmanlı'da Temyiz (Kadıların Verdikleri Kararın Kontrolü)  216
g. Kadı Dışında Yargılama Yapanlar (Nakibüleşraf)  218
h. Nişancı  220
ı. Ulemalar  220
i. Hukuk Sistemi İçinde Medreselerin (Hukuk Eğitiminin) Yeri  223
j. Osmanlı'da Hukukçuların Mekânları  226
k. Osmanlı’da Önemli Hukuksal Metinler  228
ka. Beratlar  228
kb. Mülkname  229
kc. Fermanlar  229
kd. Tuğralar  230
ke. Fetvalar  230
kf. İlam  231
l. Osmanlıda İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetlerinin Gelişimi  233
la. 1808 Senedi İttifak  234
lb. 1839 Tanzimat Fermanı  235
lc. 1856 Islahat Fermanı  236
ld. 1876 Tarihli Kanun–i Esasi  238
XIII. FEODAL DÖNEM VE HUKUK SİSTEMLERİ  241
A. Genel Bakış  241
B. Orta Çağ Hukukunda Engizisyon Mahkemeleri  243
C. Roma Engizisyon Mahkemesi – Galile Galileo’ya Karşı  245
XIV. LİBERAL DÖNEM HUKUK SİSTEMLERİ  248
XV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  254
XVI. CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE HUKUK  255
A. 1921 Anayasası  256
B. 1924 Anayasası  257
C. 1961 Anayasası  257
D. 1982 Anayasası  258
4. BÖLÜM: HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SİSTEMLERİ  261
I. HUKUK FELSEFESİ  261
A. Giriş ve Tanım  261
B. Hukuk Felsefesi Neleri Araştırır?  262
C. Doğal Hukuk Okulu  262
D. Stoacı Doğal Hukuk  265
E. Pozitif Hukuk Okulu  266
1. Pozitif Hukuk Nedir?  266
2. Pozitif Hukuk Nasıl Ortaya Çıkmıştır?  267
3. Hukuki Pozitivizm’i Kabul Eden Hukukçular  269
F. Toplumsal Sözleşme  270
1. Toplumsal Sözleşme Nedir?  271
2. Toplumsal Sözleşme ve Rousseau  271
G. Hukuksal Realizm  274
H. Varoluşçu Hukuk Anlayışı  276
II. HUKUK SİSTEMLERİ  278
A. Giriş  278
B. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi (Civil Law)  278
1. Genel Olarak  278
2. Özellikleri  279
C. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)  280
1. Common Law (Ortak Hukuk)  281
2. Equity (Hakkaniyet)  283
3. Statute Law (Yasa Hukuku)  283
5. BÖLÜM: KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ VE İNSAN HAKLARI  285
I. KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ  285
A. Genel Olarak  285
B. Kamu Haklarının Görünür ve Kullanılır Halleri  287
1. Kişisel Haklar Nelerdir?  288
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar Nelerdir?  290
3. Siyasal Haklar Nelerdir?  291
C. Kamu Hakları–İnsan Hakları Karşılaştırması  292
D. Tarihsel Süreçteki Kamu Hakları–İnsan Hakları Belgeleri  293
1. Magna Carta  293
2. Habeas Corpus Yasası  295
3. Bill of Rights  295
4. Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi  296
5. İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler  299
6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  300
7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  302
II. İNSAN HAKLARI  303
A. Genel Olarak  303
B. İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi  304
C. Temel Kişi Hak ve Özgürlüklerini Güvence Altına Alan Uluslararası Belgelere Göre Hakların Tanımları  307
1. Yaşam Hakkı  307
2. İşkence Görmeme Hakkı  307
3. Özgürce Yaşamak Hakkı  307
4. Adil Yargılanma Hakkı  308
5. Kadın Hakları  308
6. Özel Yaşama İlişkin Haklar  309
7. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü  309
6. BÖLÜM: TARİHTE ÖNEMLİ YARGILAMALAR  311
I. ESKİ ÇAĞ YARGILAMALARI  311
A. İsa’nın Yargılanması  316
B. Sokrates’in Yargılanması ve Savunması  317
C. Nostradamus’un Suçlanması  318
D. Fatih Sultan Mehmet’in Yargılanması  319
E. Voltaire ve Calas Davası  320
F. Thomas More’un Yargılanması  321
G. Dreyfus Davası  327
H. Anne Hutchinson’un Yargılanması  329
I. Rosenbergler Davası  330
J. Atatürk’e Düzenlenen İzmir Suikastine Kalkışma Davası  333
K. 27 Mayıs Askeri Harekâtı Davaları  334
L. Türkiye’de Düşünce Suçu Davaları  336
1. Nazım Hikmet’e Karşı Açılan Davalar  336
2. Sabahattin Ali’ye Karşı Açılan Davalar  339
M. Diktatörlerin Yargılanması  340
7. BÖLÜM: HUKUKSAL UYGULAMALAR  345
I. TARİH BOYUNCA HUKUKSAL UYGULAMALAR  345
A. Giriş  345
B. İktidar Törenleri  346
1. Büyükelçi Kabulü  347
2. Cülus Törenleri  348
3. Fermanın Duyurulması  348
4. Taç Giyme; Şövalyelik Törenleri  348
5. Suçluların Cezalandırılması  349
C. Mahkemeler’de Şiddet  351
1. Cadılık Testleri  351
2. Çarmıha Germe  352
3. Yakma ve Parçalama Cezası  353
4. Sehpaların Kurularak Suçluların Cezalandırılması  353
5. Kölelik ve Linç  355
6. Seri İdamlar, Yürüyüş ve Protestolar  356
8. BÖLÜM: ÜNLÜ HUKUKÇULAR  359
I. GENEL BAKIŞ  359
II. İLK ÇAĞ HUKUKÇULARI  360
A. Urnammu  360
B. Hammurabi  360
III. ANTİK DÖNEM HUKUKÇULARI  361
A. Solon  361
B. Sokrates (Sokrat)  363
C. Platon  364
D. Demosthenes  365
E. Aristo (Aristoteles)  367
F. Cicero  368
IV. YAKIN ÇAĞ HUKUKÇULARI  369
A. Saint Augustine  369
B. İmparator Justinianus  370
C. Saint Thomas D’aguin  371
D. Nizamülmülk  372
E. Niccolo Machiavelli  372
F. Sir Edward Coke  373
G. Hugo Grotius  375
H. Thomas Hobbes  376
I. John Locke  376
J. Rudolf Von Jhering  376
K. Savigny  377
L. Thomas Jefferson  377
M. Montesquieu  378
N. Jeremy Bentham  378
O. Nelson Mandela  379
V. ARAP VE OSMANLI HUKUKÇULAR  380
A. Hz. Ömer  380
B. Ebu’ Hanife  381
C. Ebu Suud Efendi  381
D. Kanuni Sultan Süleyman  382
VI. TANZİMAT DÖNEMİ VE HUKUKÇULARI  384
A. Mustafa Reşit Paşa  386
B. Ahmet Cevdet Paşa  387
C. Mithat Paşa, Kirkor Efendi, Ziya Paşa ve Namık Kemal  389
1. Mithat Paşa  389
2. Kirkor Efendi  389
3. Namık Kemal  390
4. Ziya Paşa  391
VII. TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ HUKUKÇULAR  392
A. Mustafa Kemal Atatürk ve Hukuk  392
B. Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Mahkemeleri Dönemi Hukukçuları  396
1. Giriş  396
2. İstiklal Mahkemeleri Yargıçları  398
a. Ali Çetinkaya  398
b. Kılıç Ali  399
C. Çağdaş Türkiye'nin Hukukçuları  401
1. Mahmut Esat Bozkurt  401
2. Prof. Dr. Muammer Aksoy  402
3. Mustafa Çenberci  403
4. Prof. Dr. Mümtaz Soysal  404
5. Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar  404
6. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya  405
7. M. Rauf Denktaş  405
8. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu  406
9. Prof. Dr. Ernest Hirsch  407
10. Avukat Prof. Dr. Faruk Erem  407
11. Prof. Dr. Server Tanilli  408
12. Yekta Güngör Özden  408
13. Orhan Apaydın  410
14. Halit Çelenk  411
15. Atila Sav  413
16. Avukat, Emekli Askeri Hakim, Emin Değer  415
9. BÖLÜM: HUKUKUN SANATSAL OBJELERİ  417
I. CÜBBELER  417
A. Cübbenin Tarihçesi ve Tanım  417
B. Osmanlı Cübbeleri  419
C. Fes ve Kavuklar (Serpuşlar)  424
1. Örfi Kavuk (Şeyhülislam Kavuğu)  424
2. Klensöviye–i Tavile Kavuk (Kazasker Kavuğu)  425
3. Vekayi Efendi Kavuğu (Kadı Kavuğu)  426
4. Divan Başçavuşu Kavuğu (Mübaşir Kavuğu)  426
D. Antik Yunan ve Antik Roma’da Cübbeler  426
E. Günümüz Türkiye’sinde Hakim, Savcı ve Avukat Cübbeleri  427
1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Cübbeler  427
2. Günümüz Cübbeleri  430
F. Yabancı Ülke Cübbeleri  436
II. HUKUKÇULARIN MEZAR TAŞLARI VE LAHİTLERİ  441
A. Giriş  441
B. Selçuklu Ahlat Mezar Taşları  441
C. Osmanlı Mezar Taşları  443
1. “I” Tipi – Alt Dereceden Ulemaya Yapılan Kavuk Mezar Taşları  443
2. “J” Tipi– Üst Dereceden Ulemaya Yapılan Kavuk Mezar Taşları  444
D. Romalı Yargıç ve Avukat Mezarları  445
III. EL YAZMASI KİTAPLAR  448
IV. DAKTİLOLAR, HESAP MAKİNALARI  449
V. MÜHÜRLER  451
VI. RAHLELER  458
VII. YAZI TAKIMLARI  458
VIII. AVUKATLIK RUHSATNAMELERİ, KİMLİKLERİ, DURUŞMA DEFTERLERİ  460
IX. ADALET SARAYLARINI, MÜZELERI SÜSLEYEN RESİM VE HEYKELLER  461
A. “Room of Judgement (Münih, Residenz Museum)  461
B. Dünyanın Üzerinde Yükselen Adalet Tanrıçası Heykeli: (Münih)  465
10. BÖLÜM: HUKUKTA MİMARİ  467
I. KENTLER  467
II. ADLİYELER  470
A. Giriş  470
B. Eski Çağlarda Adliyeler  472
1. İlk Mahkeme (Areopage)  472
2. Gezici Mahkemeler (Cumhuriyetin İlk Yılları)  474
3. Engizisyon Mahkemesi  474
4. Russell Mahkemesi  476
5. Askeri Mahkemeler  476
6. Konsolosluk (Kapitülasyon) Mahkemeleri  477
7. Şeriat Mahkemeleri  479
III. MİMARİ ESERLER; ADLİYE BİNALARI  481
A. Ortaçağ’dan Kalan Bir Adliye: (Berlin)  481
IV. YABANCI ÜLKELER ADLİYE BİNALARI VE PARLAMENTOLAR  482
A. Yabancı Ülkelerdeki Yüksek Mahkeme ve Adliyeler  482
1. Brüksel Adliyesi (Belçika)  482
2. İngiliz Adliyeleri (Londra)  485
a. Royal Court of Justice  486
b. Old Bailey  491
c. Büyük Britanya Anayasa Mahkemesi: (The Supreme Court)  494
3. İspanyol Adliyeleri  502
a. Barselona Adliyesi  504
b. Madrid Adliyesi  506
c. İspanya Anayasa Mahkemesi  509
4. Fransa Adliyeleri (Paris)  509
a. Paris Temyiz Mahkemesi  509
b. Fransa’nın Çeşitli Kentlerindeki Adliyeler  515
5. İtalya'daki Adliyeler  516
a. Roma Adliyesi  516
b. Milano Adliyesi  520
B. Yabancı Parlamentolar  524
1. Almanya Parlamentosu (Berlin)  525
2. Fransa Parlamentosu (Paris)  526
a. Ulusal Meclis  526
b. Paris Senatosu  528
3. Amerikan Kongresi (Parlamentosu)  528
a. Senato  529
b. Temsilciler Meclisi  530
4. İngiliz Parlamentosu  530
C. Ülkemizdeki Parlamentolar ve Mahkeme Binaları  533
1. Meclisler  533
a. Meclis–i Mebusan  533
b. Türkiye Büyük Millet Meclisi  533
3. Yüksek Mahkemeler  535
a. Anayasa Mahkemesi  536
b. Yargıtay  537
c. Danıştay  538
D. Hukuk Fakülteleri  541
1. Hukuk Eğitimi  541
11. BÖLÜM: SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI VE HAPİSHANELER  547
I. SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI  547
A. Cezanın Evrimi ve Ceza Türleri  547
1. İlk Cezalandırmalar  547
B. Osmanlılarda Cezalandırma  551
1. Cellatlar ve Cellat Çeşmesi  553
II. HAPİSHANELER VE ZİNDANLAR  555
A. Genel Olarak  555
B. İslamiyet ve Türklerde Hapishane  559
III. OSMANLIDAKİ ÖNEMLİ HAPİSHANELER  561
A. Caferağa Zindanı  561
B. Yedikule Zindanları  562
C. Anemas Zindanları  564
D. Tomrukhaneler  564
E. Bekirağa Bölüğü  565
F. Galata’daki İngiliz Hapishanesi  566
IV. YABANCI ÜLKELERDEKİ HAPİSHANE VE ZİNDANLAR  568
A. Paris Hapishaneleri  568
B. Malta ve Gozo Adalarındaki Hapishane ve Zindanlar  569
C. Londra’daki The Clink Prison (Hapishane – Zindan)  571
V. BİR HAPİSHANE VE SÜRGÜN YERİ OLARAK ADALAR  574
A. İstanbul’daki Prens Adaları (Büyükada ve Kınalıada)  574
B. Yassıada  575
C. Alcatraz Hapishanesi  576
12. BÖLÜM: AVUKATLIK VE SAVUNMA  577
I. ANTİK YUNAN’DA SAVUNMA  579
II. ESKİ ROMA’DA SAVUNMA  582
III. İSLAMİYETTE VEKİLLER VE AVUKATLAR  586
IV. LİBERAL AVRUPA’DA SAVUNMA  588
A. İngiltere’de Avukatlık Mesleği  589
1. Middle Temple Inn  589
2. Inner Temple  591
B. Fransa’da Avukatlık Mesleği  593
C. Sovyetler Birliği’nde Savunma  598
V. AVUKATLIĞIN ÜLKEMİZDEKİ TARİHÇESİ  599
A. Giriş  599
B. Arzuhalcilik  600
C. Dava Vekilliği  605
D. Topraklarımızdaki İlk Baro’nun Kuruluşu  609
Kaynakça  621
Kavramlar Dizini  627
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021