Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Dizisi
Denetimli Serbestlik
Eylül 2019 / 1. Baskı / 167 Syf.
Fiyatı: 16.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Denetimli Serbestlik" ismiyle yayımlanan bu kitabında; denetimli serbestlik konusuna ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için kısa ve öz bir anlatım yöntemi izlenmiştir. Ayrıca bölüm sonlarına, özet ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları eklenerek hem konuların pekiştirilmesi hem de meslek sınavlarına ve görevde yükselme sınavlarına hazırlanan ilgililere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Denetimli Serbestliğin Anlamı ve Ceza Adalet Sistemindeki Yeri
Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik (Temel Özellikleri)
Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Temel İlkeleri ile İyileştirme ve Denetim Çalışmalarına İlişkin Genel Esaslar
Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler
Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Aşamalarındaki Karar Uygulamaları (Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları)
Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Aşamalarındaki Karar Uygulamaları (Kovuşturma Sonrası Aşama)
Barkod: 9789750256202
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 167
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  14
Birinci Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ANLAMI VE
CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. ULUSLARARASI BELGELERDEKİ GELİŞİMİ  17
III. CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ  19
A. Genel Olarak  19
B. Ceza Adalet Sisteminin Bir Parçası Olarak Denetimli Serbestlik  20
1. Denetimli Serbestlik Bir Yaptırım Biçimi midir?  20
2. Denetimli Serbestlik Bir İnfaz Biçimi midir?  21
3. Denetimli Serbestliğin Benzer Kurumlarla İlgisi  21
C. Denetimli Serbestliğin Esasları  22
1. Amacı  22
2. Temel Özellikleri  25
D. Denetimli Serbestliğe Hâkim Olan İlkeler  25
1. İnsan Onuruna Saygı ve Dürüstlük İlkesi  26
2. Tarafsızlık İlkesi  26
3. Masumiyetin Korunması ve Gizlilik İlkesi  27
4. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  27
5. Ölçülülük İlkesi  28
E. Denetimli Serbestliğe Tabi Tutulan Kişinin Hakları ve Yükümlülükleri  28
1. Haklar  28
2. Yükümlülükler  29
F. Elektronik İzleme Uygulamaları  30
IV. TEŞKİLATLANMA BİÇİMLERİ  31
V. PERSONEL REJİMİ  31
A. Personelin Nitelikleri  31
B. Personelin Görev ve Yetkileri  32
1. Araştırma  33
2. Denetim  34
3. Rehabilitasyon  34
4. Rehberlik ve Yardım  34
5. Toplumun Korunması  35
BÖLÜM ÖZETİ  37
BÖLÜM SORULARI  38
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK (TEMEL ÖZELLİKLERİ)
I. GENEL OLARAK  43
II. HUKUKİ DAYANAKLAR  44
III. TEŞKİLATLANMA  45
A. Merkez ve Taşra Teşkilatı  45
B. Denetimli Serbestlik Kurulları  46
1. Danışma Kurulu  46
2. Koruma Kurulları  48
IV. PERSONEL  49
A. Personelin Görev Tanımları  51
1. Denetimli Serbestlik Müdürünün Görev ve Sorumlukları  51
2. Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlukları  52
3. Denetimli Serbestlik Uzmanının Görev ve Sorumlukları  52
4. Denetimli Serbestlik Memurunun Görev ve Sorumlukları  53
5. Müdürlük Dışından Görevlendirilen Uzmanın Görev ve Sorumlulukları  54
6. Denetimli Serbestlik Personelinin Atanması, Görevlendirilmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  54
BÖLÜM ÖZETİ  57
BÖLÜM SORULARI  58
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN
TEMEL İLKELERİ İLE İYİLEŞTİRME VE
DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. TEMEL İLKELER  61
II. İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR  62
A. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu  62
B. Yükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları  64
1. Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi  64
2. Denetim Planı  65
3. Denetim Raporu  66
4. Sosyal Araştırma Raporu  67
5. İyileştirme Çalışmaları  68
BÖLÜM ÖZETİ  71
BÖLÜM SORULARI  72
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ
YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
I. GENEL İŞLEMLER  75
A. Kayıt İşlemleri  75
B. Tebligat İşlemleri  75
C. Risk ve İhtiyaçların Değerlendirilmesi İşlemleri  77
D. Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar  78
E. İzin ve Nakil İşlemleri  79
F. Yükümlülerin Uyarılmasına İlişkin İşlemler  80
G. Denetimli Serbestlik Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılmasına İlişkin İşlemler  81
H. Denetim ve Takip İşlemleri  82
İ. Kaydın Kapatılmasına İlişkin İşlemler  83
J. Şikâyet ve İtiraz İşlemleri  83
II. KARARLARIN UYGULANMASINDA KİŞİ VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ  84
A. Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İş Birliği  84
B. İş Birliği Protokolü  85
C. Hizmetler Listesi  85
D. Çalışma Protokolü  86
E. Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesi  87
F. Gönüllü Çalışanlar  87
III. MAĞDURUN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  89
A. Mağdurlara Yönelik Destek Hizmetleri  89
1. Mağdura Yönelik Psiko–Sosyal Destek Hizmetleri  89
2. Mağdura Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Verilmesi  90
B. Çocukların ve Aile Bireylerinin Korunmasına Yönelik Hizmetler  90
BÖLÜM ÖZETİ  92
BÖLÜM SORULARI  93
Beşinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI)
I. GENEL OLARAK  95
II. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  96
A. Genel Olarak  96
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  100
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  101
IV. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KAPSAMINDAKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  104
A. Genel Olarak  104
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  106
1. Eğitim Programına Devam Etme  106
2. Gözetim Altında Çalışma  107
3. Belli Yerlere Gitmekten Yasaklama veya Belli Yerlere Devam Etme  108
4. Mahkeme Tarafından Takdir Edilen Diğer Yükümlülükler  108
BÖLÜM ÖZETİ  109
BÖLÜM SORULARI  110
Altıncı Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(KOVUŞTURMA SONRASI AŞAMA)
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR  113
A. Genel Olarak  113
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  115
1. Eğitim Kurumuna Devam Etme  115
2. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  116
3. Sürücü ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  116
4. Kamu Yararına Ücretsiz Olarak Çalıştırma Yaptırımı (Kamu Hizmeti Cezası)  117
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE HÜKMEDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR  118
A. Genel Olarak  118
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  121
1. Eğitim Programına Devam Etme  121
2. Gözetim Altında Çalışma  121
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme  122
4. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü  122
III. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  123
IV. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK DURUMUNDA HÜKMEDİLEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  125
V. HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR  126
VI. DENETİM ALTINA ALINAN ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  129
VII. ADLİ PARA CEZASI KARŞILIĞI KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRMA BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR  131
VIII. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK HAPİS CEZASININ İNFAZINA İLİŞKİN UYGULAMALAR  132
A. Genel Olarak  132
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  134
1. Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi  134
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi  136
3. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma  137
4. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma  139
5. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma  139
6. Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme  140
7. Belirlenen Programlara Katılma  141
8. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler  141
9. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  142
10. Denetimli Serbestlik Altında Salıverilme Öncesi Yapılacak İşlemler  143
IX. KOŞULLU SALIVERİLME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR  145
A. Genel Olarak  145
B. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  151
1. Değerlendirme Raporu Hazırlanması  151
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi  152
3. Gözetim Altında Çalışma Yükümlülüğü  152
4. Eğitime Devam Etme Yükümlülüğü  153
5. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü  154
X. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  154
XI. ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI  157
A. Genel Olarak  157
B. Elektronik İzlemeye İlişkin İşlemler  157
1. Elektronik İzleme Merkezi  158
2. Elektronik İzleme Müdahale Ekibi  158
3. Elektronik Cihaz ile Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi  159
4. Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması  159
5. Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi  160
BÖLÜM ÖZETİ  161
BÖLÜM SORULARI  162
Kaynaklar  165
Kavram Dizini  168
 


Serkan Meraklı
Şubat 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Şubat 2020
99.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  14
Birinci Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ANLAMI VE
CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. ULUSLARARASI BELGELERDEKİ GELİŞİMİ  17
III. CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ  19
A. Genel Olarak  19
B. Ceza Adalet Sisteminin Bir Parçası Olarak Denetimli Serbestlik  20
1. Denetimli Serbestlik Bir Yaptırım Biçimi midir?  20
2. Denetimli Serbestlik Bir İnfaz Biçimi midir?  21
3. Denetimli Serbestliğin Benzer Kurumlarla İlgisi  21
C. Denetimli Serbestliğin Esasları  22
1. Amacı  22
2. Temel Özellikleri  25
D. Denetimli Serbestliğe Hâkim Olan İlkeler  25
1. İnsan Onuruna Saygı ve Dürüstlük İlkesi  26
2. Tarafsızlık İlkesi  26
3. Masumiyetin Korunması ve Gizlilik İlkesi  27
4. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  27
5. Ölçülülük İlkesi  28
E. Denetimli Serbestliğe Tabi Tutulan Kişinin Hakları ve Yükümlülükleri  28
1. Haklar  28
2. Yükümlülükler  29
F. Elektronik İzleme Uygulamaları  30
IV. TEŞKİLATLANMA BİÇİMLERİ  31
V. PERSONEL REJİMİ  31
A. Personelin Nitelikleri  31
B. Personelin Görev ve Yetkileri  32
1. Araştırma  33
2. Denetim  34
3. Rehabilitasyon  34
4. Rehberlik ve Yardım  34
5. Toplumun Korunması  35
BÖLÜM ÖZETİ  37
BÖLÜM SORULARI  38
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK (TEMEL ÖZELLİKLERİ)
I. GENEL OLARAK  43
II. HUKUKİ DAYANAKLAR  44
III. TEŞKİLATLANMA  45
A. Merkez ve Taşra Teşkilatı  45
B. Denetimli Serbestlik Kurulları  46
1. Danışma Kurulu  46
2. Koruma Kurulları  48
IV. PERSONEL  49
A. Personelin Görev Tanımları  51
1. Denetimli Serbestlik Müdürünün Görev ve Sorumlukları  51
2. Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlukları  52
3. Denetimli Serbestlik Uzmanının Görev ve Sorumlukları  52
4. Denetimli Serbestlik Memurunun Görev ve Sorumlukları  53
5. Müdürlük Dışından Görevlendirilen Uzmanın Görev ve Sorumlulukları  54
6. Denetimli Serbestlik Personelinin Atanması, Görevlendirilmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  54
BÖLÜM ÖZETİ  57
BÖLÜM SORULARI  58
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN
TEMEL İLKELERİ İLE İYİLEŞTİRME VE
DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. TEMEL İLKELER  61
II. İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR  62
A. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu  62
B. Yükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları  64
1. Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi  64
2. Denetim Planı  65
3. Denetim Raporu  66
4. Sosyal Araştırma Raporu  67
5. İyileştirme Çalışmaları  68
BÖLÜM ÖZETİ  71
BÖLÜM SORULARI  72
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ
YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
I. GENEL İŞLEMLER  75
A. Kayıt İşlemleri  75
B. Tebligat İşlemleri  75
C. Risk ve İhtiyaçların Değerlendirilmesi İşlemleri  77
D. Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar  78
E. İzin ve Nakil İşlemleri  79
F. Yükümlülerin Uyarılmasına İlişkin İşlemler  80
G. Denetimli Serbestlik Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılmasına İlişkin İşlemler  81
H. Denetim ve Takip İşlemleri  82
İ. Kaydın Kapatılmasına İlişkin İşlemler  83
J. Şikâyet ve İtiraz İşlemleri  83
II. KARARLARIN UYGULANMASINDA KİŞİ VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ  84
A. Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İş Birliği  84
B. İş Birliği Protokolü  85
C. Hizmetler Listesi  85
D. Çalışma Protokolü  86
E. Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesi  87
F. Gönüllü Çalışanlar  87
III. MAĞDURUN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK İŞLEMLER  89
A. Mağdurlara Yönelik Destek Hizmetleri  89
1. Mağdura Yönelik Psiko–Sosyal Destek Hizmetleri  89
2. Mağdura Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Verilmesi  90
B. Çocukların ve Aile Bireylerinin Korunmasına Yönelik Hizmetler  90
BÖLÜM ÖZETİ  92
BÖLÜM SORULARI  93
Beşinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI)
I. GENEL OLARAK  95
II. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  96
A. Genel Olarak  96
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  100
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  101
IV. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KAPSAMINDAKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  104
A. Genel Olarak  104
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  106
1. Eğitim Programına Devam Etme  106
2. Gözetim Altında Çalışma  107
3. Belli Yerlere Gitmekten Yasaklama veya Belli Yerlere Devam Etme  108
4. Mahkeme Tarafından Takdir Edilen Diğer Yükümlülükler  108
BÖLÜM ÖZETİ  109
BÖLÜM SORULARI  110
Altıncı Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(KOVUŞTURMA SONRASI AŞAMA)
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR  113
A. Genel Olarak  113
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri  115
1. Eğitim Kurumuna Devam Etme  115
2. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  116
3. Sürücü ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  116
4. Kamu Yararına Ücretsiz Olarak Çalıştırma Yaptırımı (Kamu Hizmeti Cezası)  117
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE HÜKMEDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR  118
A. Genel Olarak  118
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  121
1. Eğitim Programına Devam Etme  121
2. Gözetim Altında Çalışma  121
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme  122
4. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü  122
III. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  123
IV. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK DURUMUNDA HÜKMEDİLEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  125
V. HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR  126
VI. DENETİM ALTINA ALINAN ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  129
VII. ADLİ PARA CEZASI KARŞILIĞI KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRMA BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR  131
VIII. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK HAPİS CEZASININ İNFAZINA İLİŞKİN UYGULAMALAR  132
A. Genel Olarak  132
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  134
1. Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi  134
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi  136
3. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma  137
4. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma  139
5. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma  139
6. Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme  140
7. Belirlenen Programlara Katılma  141
8. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler  141
9. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade  142
10. Denetimli Serbestlik Altında Salıverilme Öncesi Yapılacak İşlemler  143
IX. KOŞULLU SALIVERİLME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR  145
A. Genel Olarak  145
B. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler  151
1. Değerlendirme Raporu Hazırlanması  151
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi  152
3. Gözetim Altında Çalışma Yükümlülüğü  152
4. Eğitime Devam Etme Yükümlülüğü  153
5. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü  154
X. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR  154
XI. ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI  157
A. Genel Olarak  157
B. Elektronik İzlemeye İlişkin İşlemler  157
1. Elektronik İzleme Merkezi  158
2. Elektronik İzleme Müdahale Ekibi  158
3. Elektronik Cihaz ile Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi  159
4. Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması  159
5. Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi  160
BÖLÜM ÖZETİ  161
BÖLÜM SORULARI  162
Kaynaklar  165
Kavram Dizini  168
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020