Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları
Ekim 2009 / 2. Baskı / 392 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

5510 Sayılı Kanun sosyal güvenlik sistemimizi tamamen değiştirmiş hayatımıza 4/a,4/b,4/c kavramları getirmiştir. Yeni düzenlemeyi okuyucuya sunun kitap, özellikle Avukatların ve Noterlerin Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından hukuki durumları, hizmet borçlanmaları, kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların durumu, bireysel sigorta, genel sağlık sigortası, isteğe bağlı sigorta müessesesindeki değişiklikler gibi pek çok konudaki bilinmeyenleri cevaplıyor.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler Ve Primsiz Sosyal Güvenlik Rejimi
Genel Olarak Sosyal Güvenlik
Tarihsel Gelişim
Sosyal Güvenlik Teknikleri
Batıdaki Gelişim
Türkiyedeki Gelişim
Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Primsiz Sosyal Güvenlik Rejimi
Sosyal Yardımlar
Tazminat Karakteri Taşıyan Yardımlar
Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar
Primli Sosyal Güvenlik Rejimi: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kavram ve Uygulama
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kavramı
Sosyal Sigorta İlişkisi
Özel Sigorta – Sosyal Sigorta İlişkisi
Kişiler İtibariyle Uygulama
Kapsamda Yer Almayanlar
İsteğe Bağlı Sigortalı
Sigortalının Yakınları (Hak Sahipleri)
İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren
Zaman Ve Yer İtibariyle Uygulama
Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim
Finansman ve Primler İtibariyle Uygulama
Prim Miktarının Hesaplanması
Riskler İtibariyle Uygulama
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (4 – A ve 4 – B'liler İçin)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Gelir ve Ödeneklerde Ortak Esaslar
Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Malullük Sigortası, Yaşlılık Sigortası, Ölüm Sigortası
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Esaslar İle Çeşitli Hükümler
Kamu Görevlileri (4 – C'liler) İçin Özel Hükümler
Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Sona Ermesi
Genel Sağlık Sigortası Primine İlişkin Hususlar
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları
Tüm Sigorta Kolları İçin Ortak Hükümler Ve Kuruma Bilgi ve Belge Verme Mecburiyeti İle İdari Para Cezaları
Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlara İlişkin Uygulama
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa İlişkin Geçiş Hükümleri
4 – A Ve 4 – B'lilerin Toptan Ödeme ve İhya İle Hizmetlerinin Canlandırılması
Sosyal Güvenlik Kanunlarına İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri
Bağ – Kur Kanununa (4 – B'lilere) İlişkin Geçiş Hükümleri
Özel Kanunda Düzenleme: İşsizlik Sigortası
Bireysel Emeklilik Sistemi
Bireysel Emeklilik Kavramı, Amacı Ve Özellikleri
Katılımcı Ve Emekli Şirketlerinin Hak ve Yükümlülükleri
Barkod: 9789750210655
Yayın Tarihi: Ekim 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE PRİMSİZ
SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ
§1. GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK  27
I. KAVRAM  27
II. TARİHSEL GELİŞİM  32
A. Sosyal Güvenlik Teknikleri  32
B. Batıdaki Gelişim  34
1. Genel Olarak  34
2. Uygulama Örnekleri: Bismarc ve Beveridge Modeli ile Şili Uygulaması  35
C. Türkiyedeki Gelişim  36
1. Genel Olarak  36
2. 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Sistemin Temel Özellikleri  41
a. Genel Olarak  41
b. Kanunun Yürürlük Tarihi ve Önceki Olaylara Uygulanma Meselesi  45
aa. Kanunun Yürürlük Tarihi  45
bb. Önceki Olaylara Uygulanma Meselesi  46
c. Kanundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  47
d. Diğer Kanunlardaki Atıflar ve 5510 Sayılı Kanuna Aykırı Diğer Kanun Hükümlerin Geçersizliği  49
aa. Diğer Kanunlardaki Atıflar  49
bb. Aykırı Mevzuat Hükümlerinin Geçersizliği  49
III. AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  50
IV. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  54
§2. PRİMSİZ SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ  57
I. SOSYAL YARDIMLAR  57
A. Genel Olarak  57
B. Tazminat Karakteri Taşıyan Yardımlar  58
1. Askeri Mevzuat Çerçevesinde Yapılan Yardımlar  58
2. Milli Mücadeleye Katılarak Kendilerine İstiklal Madalyası Verilenler ile Kore ve Kıbrıs Savaşlarına Katılanlara Yapılan Yardımlar  59
3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yapılan Yardımlar  59
4. Hiçbir Karşılık Gözetmeksizin Türk Vatanına Hizmet Edenlere Yapılan Yardımlar  60
5. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yapılan Yardımlar  60
C. Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar  61
1. Fakir ve Muhtaç Durumdaki Vatandaşlara Yapılan Yardımlar  61
2. Yaşlı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar  61
II. SOSYAL HİZMETLER  64
İkinci Bölüm
PRİMLİ SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ:
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAM VE UYGULAMA
§1. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAMI  67
I. SOSYAL SİGORTALAR KAVRAMI  67
A. Genel Olarak  67
B. Sosyal Sigorta İlişkisi  68
C. Özel Sigorta- Sosyal Sigorta İlişkisi  69
II. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAMI  71
§2. KİŞİLER İTİBARİYLE UYGULAMA  72
I. GENEL OLARAK  72
II. SİGORTALI  73
A. Kapsamda Yer Alanlar  73
1. Hizmet Akdi ile Çalıştırılanlar  73
a. Genel Olarak  73
b. Banka ve Sigorta Sandıkları Personeli  78
c. Hizmet Akdi ile Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar  79
aa. İşçi Sendikası veya Konfederasyonlarının Yönetim Kurullarına Seçilenler  79
bb. Sanatçılar, Düşünür ve Yazarlar  80
cc. Yabancılar  80
dd. Çiftçi Malları Koruma Bekçileri  81
ee. Genel Kadınlar  81
ff. Usta Öğreticiler  82
gg. Kamu İdarelerinde Ücret Karşılığı Ders Verenler  82
hh. Geçici Personel  82
2. Bağımsız Çalışanlar  83
a. Köy ve Mahalle Muhtarları  83
b. Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefleri  84
c. Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kaydolanlar  84
d. Şirket Ortakları  86
e. Tarımsal Faaliyette Bulunanlar  86
f. Jokey ve Antrenörler  87
g. Avukat ve Noterler  87
3. Kamu İdarelerinde Çalıştırılanlar (Kamu Görevlileri)  90
a. Kamu İdarelerinde Hizmet Akdi ile Çalıştırılmayanlardan Kadro ve Pozisyonlarda Sürekli Çalışanlar  91
b. Hizmet Akdi ile Çalıştırılmayan ve Bağımsız Olarak da Çalışmayanlardan Sözleşmeli Olarak Çalışıp İlgili Kanunlarında Hizmet Akdi ile Çalışanlar Gibi Sigortalı Olması da Öngörülmemiş Olanlar  91
c. Devlet Memurları Kanunu Gereği Açıktan Vekil Atananlar  91
d. Kamu İdarelerinde Çalışanlar (Kamu Görevlileri) Gibi Sigortalı Sayılanlar  92
aa. Özel Kanunlarında Devlet Memuru Gibi Emeklilik Hakkı Tanınanlar  92
bb. Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri  92
cc. Kamu Görevlileri Sendika veya Konfederasyonlarının Yönetim Kuruluna Seçilenler  92
dd. Harp Okulları ile Üniversitelerde Milli Savunma Bakanlığı Hesabına Öğrenim Gören Öğrenciler  93
ee. Polis Akademisi ile Üniversitelerde Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Öğrenim Gören Öğrenciler  93
B. Kapsamda Yer Almayanlar  94
1. Bazı Sigorta Kolları Açısından Sigortalı Sayılmayalar (Kısmen Kapsamda Yer Alanlar)  94
a. Hükümlü ve Tutuklular  94
b. Çırak, İşletmelerde Meslekî Eğitim Gören Öğrenciler ve Zorunlu Staja Tabi Tutulanlar  94
c. Yüksek Öğretim Kanunu Çerçevesinde Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler  96
d. Harp Malulleri, Terör Mağdurları ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Göre Aylık Alanlar ile Kendilerine Vazife Malullüğü Aylığı Bağlananlar  97
e. Türkiye İş Kurumu Kursiyerleri  98
f. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmayan Ülkelerde Çalıştırılmaya Götürülen Türk İşçiler  98
g. İş Kaybı Tazminatı Alanlar  101
2. Sigortalı Sayılmayanlar (Tamamen Kapsamda Yer Almayanlar)  102
a. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi  102
b. Konutta Birlikte Yaşayan Akrabalar Arasında Yapılan İşlerde Çalışanlar  103
c. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  104
d. Askerlik Hizmetini Yapanlar  106
e. Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar  106
f. Okullardaki Uygulamalı Eğitim Esnasında Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler  107
g. İşe Alıştırılan ve/veya Rehabilitasyona Tabi Tutulanlar  107
h. Bağımsız Çalışanlarla Kamu İdarelerinde Çalıştırılanlardan 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  107
ı. Tarım İşlerinde Çalışanlar  109
j. Bağımsız Çalışanlardan Prime Esas Kazancın Altında Geliri Olanlar  111
k. Dış Temsilciliklerde Görev Yaptığı Ülkede Sigortalı Sayılan Sözleşmeli Personel  111
III. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI  111
A. Genel Olarak  111
B. Primler ve Ödenmesi  115
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI  116
V. SİGORTALININ YAKINLARI (HAK SAHİPLERİ)  116
VI. İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN  117
§3. ZAMAN VE YER İTİBARİYLE UYGULAMA  119
I. ZAMAN İTİBARİYLE UYGULAMA  119
A. Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim  119
1. Başlangıç  119
2. Bildirim  120
B. Sigortalı Niteliğinin Sona Ermesi  124
II. YER İTİBARİYLE UYGULAMA  125
§4. FİNANSMAN VE PRİMLER İTİBARİYLE UYGULAMA  128
I. SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE YÖNTEMLERİ  128
II. PRİMLER  129
A. Genel Olarak  129
B. Prim Miktarının Hesaplanması  130
1. Günlük Kazancın Hesaplanması  130
2. Aylık Kazancın Hesaplanması  131
a. 4/a’lılar İçin  131
aa. Genel Olarak  131
bb. Prime Esas Olmayan Kazançlar  135
b. 4/b’liler İçin  136
c. 4 c’liler İçin  137
aa. Genel Olarak  137
bb. Prime Esas Kazanç Üst Sınırının Uygulanmaması  137
cc. Özellik Arzeden Durumlarda Prime Esas Kazançlar  137
aaa. Öğrencilik Döneminin Borçlanılması Halinde  137
bbb. Yurt Dışı Görevlendirmelerinde  138
ccc. Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaştırılmaları, Tutuklanmaları veya Görevine Son Verilmeleri Halinde  138
d. Genel Sağlık Sigortalısı İçin  139
3. Prim Oranları, İndirim ve İstihdamın Teşviki ile Devlet Katkısı  140
a. Prim Oranları  140
aa. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  140
bb. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  143
cc. Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı  144
dd. Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı  146
ee. İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı  146
ff. Öğrenciler ve Kursiyerler için Prim Oranı  147
gg. Vazife Malullüğü Aylığı ile Hak Sahipleri İçin Ek Karşılık Prim Oranı  147
hh. İşsizlik Sigortası Prim Oranı  147
ii. 2925 sayılı Kanuna Tabi Tarım İşçileri İçin Prim Oranı  147
b. Devlet Katkısı  150
c. Prim Oranlarında İndirim ve İstihdamın Teşviki  150
aa. 5 Puanlık İndirim  150
bb. Özürlü ile Kadın ve Genç İşçi İstihdamını Teşvik  151
cc. Diğer İstihdamı Teşvik Halleri  152
aaa. Kalkınmada Öncelikli Bölgelerde İşçi Çalıştıranlar İçin  152
bbb. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Çalışanlar İçin  153
ccc. İşsizlik Ödeneği Alanları Çalıştıran İşverenler İçin  153
ddd. Nisan 2009’dan Sonra İstihdam Edilenler İçin  154
eee. Teşvik Edilen Yatırımlarda Yapılan İstihdam İçin  155
4. Prim Belgesi  155
a. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  155
b. Prim Belgelerinin Re’sen Düzenlenmesi  158
aa. Genel Olarak  158
bb. Asgari İşçilik Uygulaması  159
aaa. Genel Olarak  159
bbb. Uygulama Esasları  160
ccc. Uzlaşma  162
c. Sigortalılığın Mahkemece Tesbiti (Hizmet Tesbiti Davası)  163
5. Primlerin Ödenmesi  164
a. Prim Ödeme Yükümlüsü  164
aa. Genel Olarak  164
bb. Primlerin Ödenmesinden Sorumluluk  165
b. Primlerin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  166
aa. Katma Değer Vergisi İade Alacağı ile Mahsup  166
bb. Kurumun Borçları ile Mahsup  167
cc. İhaleli İşlerde Hak Edişlerden Mahsup  167
aaa. Genel Olarak  167
bbb. İlişiksizlik Belgesinin İstenmesi  167
c. Ödenme Zamanı  168
d. Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası Uygulaması  169
6. Primlerin Tahsili İçin Öngörülen Özel Yol  169
7. Yersiz Alınan Primlerin İadesi  170
8. Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması  171
9. Afet Halinde Özel Durumlar  171
§5. RİSKLER İTİBARİYLE UYGULAMA  173
I. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI (4/A VE 4/B’LİLER İÇİN)  173
A. İş Kazası ve Meslek Hastalığı  173
1. İş Kazası  173
a. Tanımı  173
b. Unsurları  175
c. İş Kazasını Bildirme Yükümü  179
2. Meslek Hastalığı  179
a. Tanımı  179
b. Unsurları  180
c. Meslek Hastalığını Bildirme Yükümü  181
3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Yardımları  182
a. Genel Olarak  182
b. Sigortalıya Yapılan Yardımlar  182
aa. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  183
bb. Sürekli İş Göremezlik Ödeneği  184
cc. Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinde Günlük ve Aylık Kazanç Hesabı  186
c. Ölüm Halinde Geride Kalan Hak Sahiplerine Yapılan Yardımlar  186
aa. Gelir Bağlanması  186
bb. Evlenme ve Cenaze Ödeneği  189
B. Hastalık Sigortası  190
C. Analık Sigortası  191
D. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Gelir ve Ödeneklerde Ortak Esaslar  194
1. Prim Ödemesine Esas Bir Yıllık Sürede Dikkate Alınmayacak Süreler  194
2. Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması ve İşgöremezliğin Artması Durumunda Gelir ve Ödenekler  194
3. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi  195
4. Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Durumlar  195
5. Kurumun Rücu Hakkı  195
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından Sorumlu Olan İşveren veya Üçüncü Kişiye Rücuu  196
aa. İşverene Rücuu  196
bb. Üçüncü Kişiye Rücuu  199
b. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılık Nedeniyle Rücuu  200
II. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI  201
A. Malullük Sigortası  201
1. Genel Olarak  201
2. Malullük Sigortasından Yararlanma Şartları  201
a. Genel Olarak  201
b. Kişinin Malul Sayılması-Malullüğün Oluşması  203
c. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma  205
d. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma  206
e. İlk Kez Sigortalı Olunan Dönemde Malul Olmama  206
f. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru  207
3. Malullük Sigortası Yardımları  207
a. Malullük Aylığı  207
b. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  209
B. Yaşlılık Sigortası  209
1. Genel Olarak  209
2. Yaşlılık Sigortasından Yararlanma Şartları  210
a. Yaş Şartı  210
b. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma ve Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma Şartları ile Bunları Etkileyen Durumlar  212
aa. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma  212
bb. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma  212
cc. Filli Hizmet Süresi Zammı  213
dd. İtibari Hizmet Süresi  217
ee. Borçlanılan Süreler  218
d. İşten Ayrılma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru  218
3. Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı Alabilme Şartları  218
a. Prim Ödeme Gün Sayısı Yetmeyenler  218
b. Malul ve Özürlüler  219
aa. Maluller  219
bb. Özürlüler  220
c. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar  222
d. Erken Yaşlananlar  223
e. Başkasının Bakımına Muhtaç Özürlü Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar  224
4. Yaşlılık Sigortası Yardımları  224
a. Yaşlılık Aylığı  224
aa. Miktarı  224
bb. Başlangıcı  225
cc. Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Bir Kimsenin Tekrar Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Aylığı  226
b. Toptan Ödeme ve İhya  228
c. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  229
C. Ölüm Sigortası  229
1. Genel Olarak  229
2. Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları  230
a. Genel Olarak  230
b. Sigortalının Ölümü  230
c. Sosyal Güvenlik Kurumundan Malullük, Vazife Malullüğü veya Yaşlılık Aylığı Alma Hakkına Sahip Olmak ya da Belirli Bir Süre Prim Ödeme ve 4/a’lılar İçin Ayrıca Beş Yıllık Sigortalılık Süresine Sahip Olma  231
d. Sigortalının Hak Sahibi Olma  232
3. Ölüm Sigortası Yardımları  233
a. Ölüm Aylığı  233
b. Toptan Ödeme ve İhya  235
c. Evlenme ve Cenaze Ödeneği  235
d. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  236
III. KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN ORTAK ESASLAR İLE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  236
A. Ortak Esaslar  236
1. Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi  236
a. Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  236
b. Sigortalılık Tiplerinin Birleşmesi  238
c. Sigortalılık Sürelerinin Birleşmesi  240
2. Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  241
3. Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  242
4. Aylık ve Gelir Bağlanmayacak Haller  245
5. Aylık ve Gelirlere İlişkin Özel Hususlar  248
a. Alt Sınır  248
b. Artış ve Değişiklikler  248
c. Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  249
6. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaş Tesbiti ve Özellikleri  249
7. Kurumun Denetim ve Kontrol Yetkisi  250
8. Hizmet Borçlanması  250
a. Yurt İçi Hizmet Borçlanması  250
b. Yurt Dışı Hizmet Borçlanması  256
aa. Genel Olarak  256
bb. Borçlanma Şartları  256
aaa. On Sekiz Yaşını Doldurmuş Türk Vatandaşı Olmak  256
bbb. Belirli Nitelikte Yurt Dışı Sürelerine Sahip Olmak  257
ccc. Hizmetleri Usulünce Belgelendirmek  258
ddd. Yazılı Başvuruda Bulunmak  259
eee. Borçlanma Miktarını Ödemek  259
fff. Emekli Aylığını Alabilmek İçin Yurda Kesin Dönüş Yapmak  260
cc. Borçlanılan Sürenin Değerlendirilmesi ve Aylık Bağlanması  260
9. Malullük ve Ölüm Aylığında Kurumun Rücu Hakkı  261
B. Kamu Görevlileri (4/C’liler) İçin Özel Hükümler  261
1. Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  262
2. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Özel Durumlar  263
a. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Görevinde Bulunanların Aylıkları  263
b. Bazı Kamu Görevlilerine Bağlanacak Aylıklar  263
3. Emekli İkramiyesi Verilmesi  264
4. Vazife ve Harp Malullüğü  264
a. Vazife Malullüğü  264
aa. Şartları  265
bb. Vazife Malullüğü Aylığı  266
b. Harp Malullüğü  267
aa. Şartları  267
bb. Harp Malullüğü Aylığı  268
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI  269
A. Genel Olarak  269
B. Kapsam  270
1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  270
2. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler  273
3. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar  276
C. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Sona Ermesi  277
1. Başlangıcı ve Bildirimi  277
a. Bildirimsiz Tescil  277
b. Bildirimli Tescil  278
2. Sona Ermesi  279
D. Genel Sağlık Sigortası Primine İlişkin Hususlar  280
1. Prime Esas Kazançlar  280
2. Prim Oranı  281
3. Prim Ödeme Yükümlüsü  282
4. Primlerin Ödenmesi  283
5. Prim Alınmayacaklar  283
E. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları  284
1. Genel Sağlık Sigortalısı ya da Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Olma  284
2. Son Bir Yıl İçinde Otuz Gün Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme  284
a. Genel Olarak  284
b. Son Bir Yıllık Sürede Dikkate Alınmayacak Dönemler  286
3. Prim Borcu Olmama  286
4. Belirli Nitelikteki Kimlik Belgesini İbraz Etme  287
5. Katılım Payı Ödenmesi  287
a. Katılım Payı Alınacak Durumlar  287
aa. Genel Olarak  287
bb. Muayene Katılım Payı  288
cc. Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçleri Katılım Payı  289
dd. İlaç Katılım Payı  290
ee. Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavilerinde Katılım Payı  290
ff. Tıbbi Malzeme Katılım Payı  290
b. Katılım Payı Alınmayacak Durumlar  291
aa. Katılım Payı Alınmayacak Haller  291
bb. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri  291
cc. Katılım Payı Alınmayacak Kişiler  292
c. Kamu Görevlileri İçin Katılım Payı  292
6. Aile Hekimliği Zorunluluğu Bulunan Yerlerde Sevk Zincirine Uyulması  294
F. Genel Sağlık Sigortası Yardım ve Hizmetleri  295
1. Sağlık Hizmetleri  295
a. Kurum Tarafından Karşılanan Hizmetler  295
b. Kurum Tarafından Karşılanmayan Hizmetler  296
c. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  297
aa. Sağlık Hizmeti Sunucuları  297
bb. Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Alabileceği Fark Ücretler  298
aaa. Genel Olarak  298
bbb. İlave Ücret Alınmayacak Haller  300
ccc. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler  300
d. Yurt Dışında Tedavi  301
2. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderlerinin Karşılanması  302
G. Genel Sağlık Sigortası Açısından Kurumun Sorumluluğu Bulunanlara Rücu Hakkı  303
1. İşverene Rücuu  303
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde  303
b. Sağlık Raporu Almadan Çalıştırma Halinde  303
2. Genel Sağlık Sigortalısına Rücu  304
3. Üçüncü Kişiye Rücuu  304
4. Sağlık Hizmeti Sunucularına Rücuu  305
V. TÜM SİGORTA KOLLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER VE KURUMA BİLGİ VE BELGE VERME MECBURİYETİ İLE İDARİ PARA CEZALARI  305
A. Ortak Hükümler  305
1. Gelir, Aylık ve Ödenekler ile Sağlık Hizmeti Sunucularının Alacaklarında Devir, Temlik ve Haciz Yasağı  305
2. Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  307
3. Gelir ve Aylık Alanların Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabilmesi  308
4. Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  309
5. Gelir, Aylık ve Masraf Ödemelerinde Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi ile Avans Ödemesi  311
a. Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi  311
b. Avans  311
6. İşçi Ücretinde İndirim Yasağı ve Özel Sigorta Düzenlemeleri  312
B. Kuruma Bilgi ve Belge Verme Mecburiyeti  312
C. İdari Para Cezaları  314
1. Genel Olarak  314
2. İdari Para Cezalarının Uygulanışı  318
VI. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLARA İLİŞKİN UYGULAMA  319
A. Aylık Alanların Haklarının Korunması  320
B. Önceki Mevzuat Hükümlerine Göre Bağlanacak Aylıkların Hesaplanması  320
1. Genel Olarak  320
2. Hizmetlerin Birleştirilmesinde 2829 Sayılı Kanunun Uygulanacak Olması  321
C. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa İlişkin Geçiş Hükümleri  322
1. 2008 Ekim Ayı Başından Önce İştirakçi Olanlara 5434 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacak Olması  322
2. Dul ve Yetim Aylığına Hak Kazanılması  324
3. Özürlülere Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi  324
4. Öğrencilikte Geçen Sürelerin Borçlanılabilmesi  325
5. Borçlanma ve İhya ile Hizmetlerin Canlandırılması  325
6. Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Ödemeye Devam Olunması  326
D. 4/A ve 4/B’lilerin Toptan Ödeme ve İhya ile Hizmetlerinin Canlandırılması  326
E. Sosyal Sigortalar Kanununa İlişkin Geçiş Hükümleri  327
1. İşyeri Tescillerinin Geçerli Sayılması  327
2. 1.4.1981 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar İçin 18 Yaş Şartının Aranmaması  327
3. Topluluk Sigortasına Tabi Olanların Sigortalılıklarının Değerlendirilmesi  327
4. 506 Sayılı Kanuna Devrolunan Sandıklardan Bağlanan Aylıkların Korunması  328
5. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmanın Kolaylaştırılması  329
a. Genel Olarak  329
b. İşe Girmeden Önce Malul Olanlar  330
F. Sosyal Güvenlik Kanunlarına İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  331
1. Sigortalılık Başlangıcı ve Sigortalılık Sürelerinde Kazanılmış Hakların Korunması  331
2. Aylık Hesaplanırken Borçlanmalarda İlgili Kanunlar Dikkate Alınırken 4/a’lıların Önceki döneme İlişkin Borçlanmalarında da 5510 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacak Olması  332
3. Birden Fazla Dosyadan Gelir Alırken Yeni Bir Dosyadan da Gelir Alınması Halinde Mukayese Yapılarak Düşük Aylığın Çıkartılması  332
4. 5510 sayılı Kanuna Tabi 4/c’lilerin Borçlanma ile Sigortalılık Başlangıcını Ekim 2008 Başından Öncesine Götürememesi  332
5. Kanunun Yürürlük Süresinden Hemen Önce Ortaya Çıkan Sigortalılık Halleri İçin Aylık Hesabında %3 Oranının Uygulanmaması  333
6. Emeklilik Yaşına İlişkin Geçiş Hükümleri  333
a. 4/a, 4/b ve 4/c’liler İçin Ortak Hükümler  333
b. Yürürlük Tarihinden Önce 506 Sayılı Kanuna Tabi Maden İşyerlerinde Çalışan Sigortalılar İçin Yaşlılık Aylığı Şartları  337
G. Bağ-Kur Kanununa (4/B’lilere) İlişkin Geçiş Hükümleri  338
1. Bildirimi Yapılmayanların Sigortalılık Başlangıcının 1.10.2008 Kabul Edilmesi  338
2. Önceden Başlayan İcra Takiplerinin Devam Etmesi  338
3. On Yıl Boyunca Genel Sağlık Sigortası Primi Alınması  338
4. Prime Esas Kazancın Beyan Edilmesi  339
5. Köy Muhtarı, Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılar İçin Prime Esas Kazançta İndirim Uygulaması  340
6. Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlardan Beş Yılı Aşan Prim Borçlarını Ödemeyenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması  340
7. Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılık İlişkisinin Devam Ettirilebilmesi  341
H. Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Geçiş Hükümleri  341
1. 4/c’liler İçin Sağlık Hizmetlerinin Kuruma Devredilinceye Kadar Kamu İdarelerince Yerine Getirilmesi  341
2. Başlanan Tedavi Hizmetlerine Devam Edilmesi  342
3. Yeşil Kart Uygulamasının İki Yıl Daha Sürmesi  342
4. Yabancılar ve Yabancı Bir Ülkede Sigortalı Olmayan ve Genel Sağlık Sigortalısı Olarak Açıklanmayanlar İçin Tescilinin İki Yıl İçinde Yapılması  343
5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması ve Sevk Zincirine Geçiş Sürecinin Belirlenmesi ile Aile Hekimliği Uygulaması Sözkonusu Olan Yerlerde Katılım Payı İndiriminin Uygulanabilmesi  343
6. Kanunun Yürürlüğe Girmesi ile Mevzuat Gereği Tedavi Yardımı Karşılananların Genel Sağlık Sigortalısı Sayılması  343
I. Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  345
VII. ÖZEL KANUNDA DÜZENLEME: İŞSİZLİK SİGORTASI  349
A. Genel Olarak  349
B. Kapsam  350
C. Primler  351
D. İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları  352
1. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olarak Çalışma ve Belirli Bir Süre Prim Ödeme  352
2. İş Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Biçimde Sona Ermesi  352
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmamış Olması  354
4. Türkiye İş Kurumuna Şahsen Başvuru  354
E. İşsizlik Sigortası Hizmet ve Yardımları  355
1. İşsizlik Ödeneği  355
2. Genel Sağlık Sigortası Primleri ile Türkiye İş Kurumu Kursiyerlerinin Sigorta Primlerinin Ödenmesi  357
3. Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi  358
F. İşsizlik Sigortası Fonu  358
1. Fon Oluşturulması, Gelir ve Giderleri  358
2. Ücret Garanti Fonunun Oluşturulması ve Kısa Çalışmanın Finansmanı  359
a. Ücret Garanti Fonu  359
b. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  360
c. Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Genel Sağlık Sigortalısı Sayılması  362
G. İşsizlik Sigortası Kanununa Aykırılığın Müeyyidesi  363
Üçüncü Bölüm
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
§1. BİREYSEL EMEKLİLİK KAVRAMI, AMACI VE ÖZELLİKLERİ  365
I. KAVRAM  365
II. AMACI VE ÖZELLİKLERİ  366
§2. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ  369
I. GENEL OLARAK  369
II. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ  370
III. KATILIMCI VE EMEKLİ ŞİRKETLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  371
IV. EMEKLİLİK ŞARTLARI VE EMEKLİ AYLIĞI  372
V. FİNANSMAN VE KATILIM PAYI  374
VI. EMEKLİLİK YATIRIM FONU  375
VII. DİĞER HUSUSLAR  376
Faydalanılan Kaynaklar  377
Kavramlar Dizini  391
 


Cüneyt Olgaç
Şubat 2011
35.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Naim Oktay
Ocak 2007
64.00 TL
İndirimli: 19.00 TL (%70)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE PRİMSİZ
SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ
§1. GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK  27
I. KAVRAM  27
II. TARİHSEL GELİŞİM  32
A. Sosyal Güvenlik Teknikleri  32
B. Batıdaki Gelişim  34
1. Genel Olarak  34
2. Uygulama Örnekleri: Bismarc ve Beveridge Modeli ile Şili Uygulaması  35
C. Türkiyedeki Gelişim  36
1. Genel Olarak  36
2. 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Sistemin Temel Özellikleri  41
a. Genel Olarak  41
b. Kanunun Yürürlük Tarihi ve Önceki Olaylara Uygulanma Meselesi  45
aa. Kanunun Yürürlük Tarihi  45
bb. Önceki Olaylara Uygulanma Meselesi  46
c. Kanundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  47
d. Diğer Kanunlardaki Atıflar ve 5510 Sayılı Kanuna Aykırı Diğer Kanun Hükümlerin Geçersizliği  49
aa. Diğer Kanunlardaki Atıflar  49
bb. Aykırı Mevzuat Hükümlerinin Geçersizliği  49
III. AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  50
IV. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  54
§2. PRİMSİZ SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ  57
I. SOSYAL YARDIMLAR  57
A. Genel Olarak  57
B. Tazminat Karakteri Taşıyan Yardımlar  58
1. Askeri Mevzuat Çerçevesinde Yapılan Yardımlar  58
2. Milli Mücadeleye Katılarak Kendilerine İstiklal Madalyası Verilenler ile Kore ve Kıbrıs Savaşlarına Katılanlara Yapılan Yardımlar  59
3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yapılan Yardımlar  59
4. Hiçbir Karşılık Gözetmeksizin Türk Vatanına Hizmet Edenlere Yapılan Yardımlar  60
5. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yapılan Yardımlar  60
C. Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar  61
1. Fakir ve Muhtaç Durumdaki Vatandaşlara Yapılan Yardımlar  61
2. Yaşlı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar  61
II. SOSYAL HİZMETLER  64
İkinci Bölüm
PRİMLİ SOSYAL GÜVENLİK REJİMİ:
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAM VE UYGULAMA
§1. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAMI  67
I. SOSYAL SİGORTALAR KAVRAMI  67
A. Genel Olarak  67
B. Sosyal Sigorta İlişkisi  68
C. Özel Sigorta- Sosyal Sigorta İlişkisi  69
II. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAVRAMI  71
§2. KİŞİLER İTİBARİYLE UYGULAMA  72
I. GENEL OLARAK  72
II. SİGORTALI  73
A. Kapsamda Yer Alanlar  73
1. Hizmet Akdi ile Çalıştırılanlar  73
a. Genel Olarak  73
b. Banka ve Sigorta Sandıkları Personeli  78
c. Hizmet Akdi ile Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar  79
aa. İşçi Sendikası veya Konfederasyonlarının Yönetim Kurullarına Seçilenler  79
bb. Sanatçılar, Düşünür ve Yazarlar  80
cc. Yabancılar  80
dd. Çiftçi Malları Koruma Bekçileri  81
ee. Genel Kadınlar  81
ff. Usta Öğreticiler  82
gg. Kamu İdarelerinde Ücret Karşılığı Ders Verenler  82
hh. Geçici Personel  82
2. Bağımsız Çalışanlar  83
a. Köy ve Mahalle Muhtarları  83
b. Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefleri  84
c. Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kaydolanlar  84
d. Şirket Ortakları  86
e. Tarımsal Faaliyette Bulunanlar  86
f. Jokey ve Antrenörler  87
g. Avukat ve Noterler  87
3. Kamu İdarelerinde Çalıştırılanlar (Kamu Görevlileri)  90
a. Kamu İdarelerinde Hizmet Akdi ile Çalıştırılmayanlardan Kadro ve Pozisyonlarda Sürekli Çalışanlar  91
b. Hizmet Akdi ile Çalıştırılmayan ve Bağımsız Olarak da Çalışmayanlardan Sözleşmeli Olarak Çalışıp İlgili Kanunlarında Hizmet Akdi ile Çalışanlar Gibi Sigortalı Olması da Öngörülmemiş Olanlar  91
c. Devlet Memurları Kanunu Gereği Açıktan Vekil Atananlar  91
d. Kamu İdarelerinde Çalışanlar (Kamu Görevlileri) Gibi Sigortalı Sayılanlar  92
aa. Özel Kanunlarında Devlet Memuru Gibi Emeklilik Hakkı Tanınanlar  92
bb. Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri  92
cc. Kamu Görevlileri Sendika veya Konfederasyonlarının Yönetim Kuruluna Seçilenler  92
dd. Harp Okulları ile Üniversitelerde Milli Savunma Bakanlığı Hesabına Öğrenim Gören Öğrenciler  93
ee. Polis Akademisi ile Üniversitelerde Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Öğrenim Gören Öğrenciler  93
B. Kapsamda Yer Almayanlar  94
1. Bazı Sigorta Kolları Açısından Sigortalı Sayılmayalar (Kısmen Kapsamda Yer Alanlar)  94
a. Hükümlü ve Tutuklular  94
b. Çırak, İşletmelerde Meslekî Eğitim Gören Öğrenciler ve Zorunlu Staja Tabi Tutulanlar  94
c. Yüksek Öğretim Kanunu Çerçevesinde Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler  96
d. Harp Malulleri, Terör Mağdurları ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Göre Aylık Alanlar ile Kendilerine Vazife Malullüğü Aylığı Bağlananlar  97
e. Türkiye İş Kurumu Kursiyerleri  98
f. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmayan Ülkelerde Çalıştırılmaya Götürülen Türk İşçiler  98
g. İş Kaybı Tazminatı Alanlar  101
2. Sigortalı Sayılmayanlar (Tamamen Kapsamda Yer Almayanlar)  102
a. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi  102
b. Konutta Birlikte Yaşayan Akrabalar Arasında Yapılan İşlerde Çalışanlar  103
c. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar  104
d. Askerlik Hizmetini Yapanlar  106
e. Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar  106
f. Okullardaki Uygulamalı Eğitim Esnasında Yapım ve Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler  107
g. İşe Alıştırılan ve/veya Rehabilitasyona Tabi Tutulanlar  107
h. Bağımsız Çalışanlarla Kamu İdarelerinde Çalıştırılanlardan 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  107
ı. Tarım İşlerinde Çalışanlar  109
j. Bağımsız Çalışanlardan Prime Esas Kazancın Altında Geliri Olanlar  111
k. Dış Temsilciliklerde Görev Yaptığı Ülkede Sigortalı Sayılan Sözleşmeli Personel  111
III. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI  111
A. Genel Olarak  111
B. Primler ve Ödenmesi  115
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI  116
V. SİGORTALININ YAKINLARI (HAK SAHİPLERİ)  116
VI. İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN VE ALT İŞVEREN  117
§3. ZAMAN VE YER İTİBARİYLE UYGULAMA  119
I. ZAMAN İTİBARİYLE UYGULAMA  119
A. Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim  119
1. Başlangıç  119
2. Bildirim  120
B. Sigortalı Niteliğinin Sona Ermesi  124
II. YER İTİBARİYLE UYGULAMA  125
§4. FİNANSMAN VE PRİMLER İTİBARİYLE UYGULAMA  128
I. SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE YÖNTEMLERİ  128
II. PRİMLER  129
A. Genel Olarak  129
B. Prim Miktarının Hesaplanması  130
1. Günlük Kazancın Hesaplanması  130
2. Aylık Kazancın Hesaplanması  131
a. 4/a’lılar İçin  131
aa. Genel Olarak  131
bb. Prime Esas Olmayan Kazançlar  135
b. 4/b’liler İçin  136
c. 4 c’liler İçin  137
aa. Genel Olarak  137
bb. Prime Esas Kazanç Üst Sınırının Uygulanmaması  137
cc. Özellik Arzeden Durumlarda Prime Esas Kazançlar  137
aaa. Öğrencilik Döneminin Borçlanılması Halinde  137
bbb. Yurt Dışı Görevlendirmelerinde  138
ccc. Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaştırılmaları, Tutuklanmaları veya Görevine Son Verilmeleri Halinde  138
d. Genel Sağlık Sigortalısı İçin  139
3. Prim Oranları, İndirim ve İstihdamın Teşviki ile Devlet Katkısı  140
a. Prim Oranları  140
aa. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  140
bb. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  143
cc. Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı  144
dd. Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı  146
ee. İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı  146
ff. Öğrenciler ve Kursiyerler için Prim Oranı  147
gg. Vazife Malullüğü Aylığı ile Hak Sahipleri İçin Ek Karşılık Prim Oranı  147
hh. İşsizlik Sigortası Prim Oranı  147
ii. 2925 sayılı Kanuna Tabi Tarım İşçileri İçin Prim Oranı  147
b. Devlet Katkısı  150
c. Prim Oranlarında İndirim ve İstihdamın Teşviki  150
aa. 5 Puanlık İndirim  150
bb. Özürlü ile Kadın ve Genç İşçi İstihdamını Teşvik  151
cc. Diğer İstihdamı Teşvik Halleri  152
aaa. Kalkınmada Öncelikli Bölgelerde İşçi Çalıştıranlar İçin  152
bbb. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Çalışanlar İçin  153
ccc. İşsizlik Ödeneği Alanları Çalıştıran İşverenler İçin  153
ddd. Nisan 2009’dan Sonra İstihdam Edilenler İçin  154
eee. Teşvik Edilen Yatırımlarda Yapılan İstihdam İçin  155
4. Prim Belgesi  155
a. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  155
b. Prim Belgelerinin Re’sen Düzenlenmesi  158
aa. Genel Olarak  158
bb. Asgari İşçilik Uygulaması  159
aaa. Genel Olarak  159
bbb. Uygulama Esasları  160
ccc. Uzlaşma  162
c. Sigortalılığın Mahkemece Tesbiti (Hizmet Tesbiti Davası)  163
5. Primlerin Ödenmesi  164
a. Prim Ödeme Yükümlüsü  164
aa. Genel Olarak  164
bb. Primlerin Ödenmesinden Sorumluluk  165
b. Primlerin Mahsup Suretiyle Ödenmesi  166
aa. Katma Değer Vergisi İade Alacağı ile Mahsup  166
bb. Kurumun Borçları ile Mahsup  167
cc. İhaleli İşlerde Hak Edişlerden Mahsup  167
aaa. Genel Olarak  167
bbb. İlişiksizlik Belgesinin İstenmesi  167
c. Ödenme Zamanı  168
d. Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası Uygulaması  169
6. Primlerin Tahsili İçin Öngörülen Özel Yol  169
7. Yersiz Alınan Primlerin İadesi  170
8. Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması  171
9. Afet Halinde Özel Durumlar  171
§5. RİSKLER İTİBARİYLE UYGULAMA  173
I. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI (4/A VE 4/B’LİLER İÇİN)  173
A. İş Kazası ve Meslek Hastalığı  173
1. İş Kazası  173
a. Tanımı  173
b. Unsurları  175
c. İş Kazasını Bildirme Yükümü  179
2. Meslek Hastalığı  179
a. Tanımı  179
b. Unsurları  180
c. Meslek Hastalığını Bildirme Yükümü  181
3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Yardımları  182
a. Genel Olarak  182
b. Sigortalıya Yapılan Yardımlar  182
aa. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  183
bb. Sürekli İş Göremezlik Ödeneği  184
cc. Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinde Günlük ve Aylık Kazanç Hesabı  186
c. Ölüm Halinde Geride Kalan Hak Sahiplerine Yapılan Yardımlar  186
aa. Gelir Bağlanması  186
bb. Evlenme ve Cenaze Ödeneği  189
B. Hastalık Sigortası  190
C. Analık Sigortası  191
D. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Gelir ve Ödeneklerde Ortak Esaslar  194
1. Prim Ödemesine Esas Bir Yıllık Sürede Dikkate Alınmayacak Süreler  194
2. Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması ve İşgöremezliğin Artması Durumunda Gelir ve Ödenekler  194
3. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi  195
4. Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Durumlar  195
5. Kurumun Rücu Hakkı  195
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından Sorumlu Olan İşveren veya Üçüncü Kişiye Rücuu  196
aa. İşverene Rücuu  196
bb. Üçüncü Kişiye Rücuu  199
b. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılık Nedeniyle Rücuu  200
II. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI  201
A. Malullük Sigortası  201
1. Genel Olarak  201
2. Malullük Sigortasından Yararlanma Şartları  201
a. Genel Olarak  201
b. Kişinin Malul Sayılması-Malullüğün Oluşması  203
c. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma  205
d. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma  206
e. İlk Kez Sigortalı Olunan Dönemde Malul Olmama  206
f. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru  207
3. Malullük Sigortası Yardımları  207
a. Malullük Aylığı  207
b. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  209
B. Yaşlılık Sigortası  209
1. Genel Olarak  209
2. Yaşlılık Sigortasından Yararlanma Şartları  210
a. Yaş Şartı  210
b. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma ve Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma Şartları ile Bunları Etkileyen Durumlar  212
aa. Belirli Bir Süre Prim Ödemiş Olma  212
bb. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olma  212
cc. Filli Hizmet Süresi Zammı  213
dd. İtibari Hizmet Süresi  217
ee. Borçlanılan Süreler  218
d. İşten Ayrılma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru  218
3. Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı Alabilme Şartları  218
a. Prim Ödeme Gün Sayısı Yetmeyenler  218
b. Malul ve Özürlüler  219
aa. Maluller  219
bb. Özürlüler  220
c. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar  222
d. Erken Yaşlananlar  223
e. Başkasının Bakımına Muhtaç Özürlü Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar  224
4. Yaşlılık Sigortası Yardımları  224
a. Yaşlılık Aylığı  224
aa. Miktarı  224
bb. Başlangıcı  225
cc. Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Bir Kimsenin Tekrar Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Aylığı  226
b. Toptan Ödeme ve İhya  228
c. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  229
C. Ölüm Sigortası  229
1. Genel Olarak  229
2. Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları  230
a. Genel Olarak  230
b. Sigortalının Ölümü  230
c. Sosyal Güvenlik Kurumundan Malullük, Vazife Malullüğü veya Yaşlılık Aylığı Alma Hakkına Sahip Olmak ya da Belirli Bir Süre Prim Ödeme ve 4/a’lılar İçin Ayrıca Beş Yıllık Sigortalılık Süresine Sahip Olma  231
d. Sigortalının Hak Sahibi Olma  232
3. Ölüm Sigortası Yardımları  233
a. Ölüm Aylığı  233
b. Toptan Ödeme ve İhya  235
c. Evlenme ve Cenaze Ödeneği  235
d. Genel Sağlık Sigortası Çerçevesinde Sağlık Yardımları  236
III. KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN ORTAK ESASLAR İLE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  236
A. Ortak Esaslar  236
1. Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi  236
a. Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  236
b. Sigortalılık Tiplerinin Birleşmesi  238
c. Sigortalılık Sürelerinin Birleşmesi  240
2. Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  241
3. Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  242
4. Aylık ve Gelir Bağlanmayacak Haller  245
5. Aylık ve Gelirlere İlişkin Özel Hususlar  248
a. Alt Sınır  248
b. Artış ve Değişiklikler  248
c. Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  249
6. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaş Tesbiti ve Özellikleri  249
7. Kurumun Denetim ve Kontrol Yetkisi  250
8. Hizmet Borçlanması  250
a. Yurt İçi Hizmet Borçlanması  250
b. Yurt Dışı Hizmet Borçlanması  256
aa. Genel Olarak  256
bb. Borçlanma Şartları  256
aaa. On Sekiz Yaşını Doldurmuş Türk Vatandaşı Olmak  256
bbb. Belirli Nitelikte Yurt Dışı Sürelerine Sahip Olmak  257
ccc. Hizmetleri Usulünce Belgelendirmek  258
ddd. Yazılı Başvuruda Bulunmak  259
eee. Borçlanma Miktarını Ödemek  259
fff. Emekli Aylığını Alabilmek İçin Yurda Kesin Dönüş Yapmak  260
cc. Borçlanılan Sürenin Değerlendirilmesi ve Aylık Bağlanması  260
9. Malullük ve Ölüm Aylığında Kurumun Rücu Hakkı  261
B. Kamu Görevlileri (4/C’liler) İçin Özel Hükümler  261
1. Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  262
2. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Özel Durumlar  263
a. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Görevinde Bulunanların Aylıkları  263
b. Bazı Kamu Görevlilerine Bağlanacak Aylıklar  263
3. Emekli İkramiyesi Verilmesi  264
4. Vazife ve Harp Malullüğü  264
a. Vazife Malullüğü  264
aa. Şartları  265
bb. Vazife Malullüğü Aylığı  266
b. Harp Malullüğü  267
aa. Şartları  267
bb. Harp Malullüğü Aylığı  268
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI  269
A. Genel Olarak  269
B. Kapsam  270
1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  270
2. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler  273
3. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar  276
C. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Sona Ermesi  277
1. Başlangıcı ve Bildirimi  277
a. Bildirimsiz Tescil  277
b. Bildirimli Tescil  278
2. Sona Ermesi  279
D. Genel Sağlık Sigortası Primine İlişkin Hususlar  280
1. Prime Esas Kazançlar  280
2. Prim Oranı  281
3. Prim Ödeme Yükümlüsü  282
4. Primlerin Ödenmesi  283
5. Prim Alınmayacaklar  283
E. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları  284
1. Genel Sağlık Sigortalısı ya da Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Olma  284
2. Son Bir Yıl İçinde Otuz Gün Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme  284
a. Genel Olarak  284
b. Son Bir Yıllık Sürede Dikkate Alınmayacak Dönemler  286
3. Prim Borcu Olmama  286
4. Belirli Nitelikteki Kimlik Belgesini İbraz Etme  287
5. Katılım Payı Ödenmesi  287
a. Katılım Payı Alınacak Durumlar  287
aa. Genel Olarak  287
bb. Muayene Katılım Payı  288
cc. Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçleri Katılım Payı  289
dd. İlaç Katılım Payı  290
ee. Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavilerinde Katılım Payı  290
ff. Tıbbi Malzeme Katılım Payı  290
b. Katılım Payı Alınmayacak Durumlar  291
aa. Katılım Payı Alınmayacak Haller  291
bb. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri  291
cc. Katılım Payı Alınmayacak Kişiler  292
c. Kamu Görevlileri İçin Katılım Payı  292
6. Aile Hekimliği Zorunluluğu Bulunan Yerlerde Sevk Zincirine Uyulması  294
F. Genel Sağlık Sigortası Yardım ve Hizmetleri  295
1. Sağlık Hizmetleri  295
a. Kurum Tarafından Karşılanan Hizmetler  295
b. Kurum Tarafından Karşılanmayan Hizmetler  296
c. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  297
aa. Sağlık Hizmeti Sunucuları  297
bb. Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Alabileceği Fark Ücretler  298
aaa. Genel Olarak  298
bbb. İlave Ücret Alınmayacak Haller  300
ccc. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler  300
d. Yurt Dışında Tedavi  301
2. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderlerinin Karşılanması  302
G. Genel Sağlık Sigortası Açısından Kurumun Sorumluluğu Bulunanlara Rücu Hakkı  303
1. İşverene Rücuu  303
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde  303
b. Sağlık Raporu Almadan Çalıştırma Halinde  303
2. Genel Sağlık Sigortalısına Rücu  304
3. Üçüncü Kişiye Rücuu  304
4. Sağlık Hizmeti Sunucularına Rücuu  305
V. TÜM SİGORTA KOLLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER VE KURUMA BİLGİ VE BELGE VERME MECBURİYETİ İLE İDARİ PARA CEZALARI  305
A. Ortak Hükümler  305
1. Gelir, Aylık ve Ödenekler ile Sağlık Hizmeti Sunucularının Alacaklarında Devir, Temlik ve Haciz Yasağı  305
2. Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  307
3. Gelir ve Aylık Alanların Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabilmesi  308
4. Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  309
5. Gelir, Aylık ve Masraf Ödemelerinde Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi ile Avans Ödemesi  311
a. Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi  311
b. Avans  311
6. İşçi Ücretinde İndirim Yasağı ve Özel Sigorta Düzenlemeleri  312
B. Kuruma Bilgi ve Belge Verme Mecburiyeti  312
C. İdari Para Cezaları  314
1. Genel Olarak  314
2. İdari Para Cezalarının Uygulanışı  318
VI. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLARA İLİŞKİN UYGULAMA  319
A. Aylık Alanların Haklarının Korunması  320
B. Önceki Mevzuat Hükümlerine Göre Bağlanacak Aylıkların Hesaplanması  320
1. Genel Olarak  320
2. Hizmetlerin Birleştirilmesinde 2829 Sayılı Kanunun Uygulanacak Olması  321
C. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa İlişkin Geçiş Hükümleri  322
1. 2008 Ekim Ayı Başından Önce İştirakçi Olanlara 5434 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacak Olması  322
2. Dul ve Yetim Aylığına Hak Kazanılması  324
3. Özürlülere Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi  324
4. Öğrencilikte Geçen Sürelerin Borçlanılabilmesi  325
5. Borçlanma ve İhya ile Hizmetlerin Canlandırılması  325
6. Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Ödemeye Devam Olunması  326
D. 4/A ve 4/B’lilerin Toptan Ödeme ve İhya ile Hizmetlerinin Canlandırılması  326
E. Sosyal Sigortalar Kanununa İlişkin Geçiş Hükümleri  327
1. İşyeri Tescillerinin Geçerli Sayılması  327
2. 1.4.1981 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar İçin 18 Yaş Şartının Aranmaması  327
3. Topluluk Sigortasına Tabi Olanların Sigortalılıklarının Değerlendirilmesi  327
4. 506 Sayılı Kanuna Devrolunan Sandıklardan Bağlanan Aylıkların Korunması  328
5. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmanın Kolaylaştırılması  329
a. Genel Olarak  329
b. İşe Girmeden Önce Malul Olanlar  330
F. Sosyal Güvenlik Kanunlarına İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  331
1. Sigortalılık Başlangıcı ve Sigortalılık Sürelerinde Kazanılmış Hakların Korunması  331
2. Aylık Hesaplanırken Borçlanmalarda İlgili Kanunlar Dikkate Alınırken 4/a’lıların Önceki döneme İlişkin Borçlanmalarında da 5510 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacak Olması  332
3. Birden Fazla Dosyadan Gelir Alırken Yeni Bir Dosyadan da Gelir Alınması Halinde Mukayese Yapılarak Düşük Aylığın Çıkartılması  332
4. 5510 sayılı Kanuna Tabi 4/c’lilerin Borçlanma ile Sigortalılık Başlangıcını Ekim 2008 Başından Öncesine Götürememesi  332
5. Kanunun Yürürlük Süresinden Hemen Önce Ortaya Çıkan Sigortalılık Halleri İçin Aylık Hesabında %3 Oranının Uygulanmaması  333
6. Emeklilik Yaşına İlişkin Geçiş Hükümleri  333
a. 4/a, 4/b ve 4/c’liler İçin Ortak Hükümler  333
b. Yürürlük Tarihinden Önce 506 Sayılı Kanuna Tabi Maden İşyerlerinde Çalışan Sigortalılar İçin Yaşlılık Aylığı Şartları  337
G. Bağ-Kur Kanununa (4/B’lilere) İlişkin Geçiş Hükümleri  338
1. Bildirimi Yapılmayanların Sigortalılık Başlangıcının 1.10.2008 Kabul Edilmesi  338
2. Önceden Başlayan İcra Takiplerinin Devam Etmesi  338
3. On Yıl Boyunca Genel Sağlık Sigortası Primi Alınması  338
4. Prime Esas Kazancın Beyan Edilmesi  339
5. Köy Muhtarı, Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılar İçin Prime Esas Kazançta İndirim Uygulaması  340
6. Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlardan Beş Yılı Aşan Prim Borçlarını Ödemeyenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması  340
7. Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılık İlişkisinin Devam Ettirilebilmesi  341
H. Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Geçiş Hükümleri  341
1. 4/c’liler İçin Sağlık Hizmetlerinin Kuruma Devredilinceye Kadar Kamu İdarelerince Yerine Getirilmesi  341
2. Başlanan Tedavi Hizmetlerine Devam Edilmesi  342
3. Yeşil Kart Uygulamasının İki Yıl Daha Sürmesi  342
4. Yabancılar ve Yabancı Bir Ülkede Sigortalı Olmayan ve Genel Sağlık Sigortalısı Olarak Açıklanmayanlar İçin Tescilinin İki Yıl İçinde Yapılması  343
5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması ve Sevk Zincirine Geçiş Sürecinin Belirlenmesi ile Aile Hekimliği Uygulaması Sözkonusu Olan Yerlerde Katılım Payı İndiriminin Uygulanabilmesi  343
6. Kanunun Yürürlüğe Girmesi ile Mevzuat Gereği Tedavi Yardımı Karşılananların Genel Sağlık Sigortalısı Sayılması  343
I. Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  345
VII. ÖZEL KANUNDA DÜZENLEME: İŞSİZLİK SİGORTASI  349
A. Genel Olarak  349
B. Kapsam  350
C. Primler  351
D. İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları  352
1. Belirli Bir Süreden Beri Sigortalı Olarak Çalışma ve Belirli Bir Süre Prim Ödeme  352
2. İş Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Biçimde Sona Ermesi  352
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmamış Olması  354
4. Türkiye İş Kurumuna Şahsen Başvuru  354
E. İşsizlik Sigortası Hizmet ve Yardımları  355
1. İşsizlik Ödeneği  355
2. Genel Sağlık Sigortası Primleri ile Türkiye İş Kurumu Kursiyerlerinin Sigorta Primlerinin Ödenmesi  357
3. Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi  358
F. İşsizlik Sigortası Fonu  358
1. Fon Oluşturulması, Gelir ve Giderleri  358
2. Ücret Garanti Fonunun Oluşturulması ve Kısa Çalışmanın Finansmanı  359
a. Ücret Garanti Fonu  359
b. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  360
c. Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Genel Sağlık Sigortalısı Sayılması  362
G. İşsizlik Sigortası Kanununa Aykırılığın Müeyyidesi  363
Üçüncü Bölüm
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
§1. BİREYSEL EMEKLİLİK KAVRAMI, AMACI VE ÖZELLİKLERİ  365
I. KAVRAM  365
II. AMACI VE ÖZELLİKLERİ  366
§2. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ  369
I. GENEL OLARAK  369
II. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ  370
III. KATILIMCI VE EMEKLİ ŞİRKETLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  371
IV. EMEKLİLİK ŞARTLARI VE EMEKLİ AYLIĞI  372
V. FİNANSMAN VE KATILIM PAYI  374
VI. EMEKLİLİK YATIRIM FONU  375
VII. DİĞER HUSUSLAR  376
Faydalanılan Kaynaklar  377
Kavramlar Dizini  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020