Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Hukukunda
İptal Davalarında Gerekçeli Karar Hakkı
Kasım 2016 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu bilimsel çalışma, idari yargı kararlarının gerekçesine ilişkin olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında hazırlanan doktora tezinin değiştirilmiş ve geliştirilmiş biçimidir. Çalışmada gerekçenin bütün boyutları idarî yargının kendine özgü nitelikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İdari yargı ve özellikle de idari yargıda iptal davaları temel alınarak hazırlanan bir çalışma olmakla birlikte, bütün karar gerekçelerine ilişkin temel belirlemeleri içermektedir.

Öncelikle çalışmada gerekçenin tanımı, tarihsel gelişimi ve teorik olarak kararın gerekçelendirilmesine yer verilmiştir. Bunun yanında gerekçenin pozitif hukuk dayanakları, işlevleri, şekli, dili ve üslubu incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın büyük bölümü adil yargılanma hakkının uzantısı olarak gerekçeli karar hakkına ayrılmıştır. Bu hakkın AİHS çerçevesinde gelişimi ve AİHM ve AYM tarafından nasıl değerlendirildiği, idarî yargı uyuşmazlıklarında adil yargılanma hakkının uygulanabilirliği, içtihadi olarak gerekçeli karar hakkının temel ilkelerinin neler olduğuna yer verilmiştir. Bu ilkeler, hem AİHM, hem de AYM kararlarının analizi sonucu elde edilmiş, daha sonra bu ilkelerin AİHM ve AYM tarafından hangi kriterlere göre neden belirlendiği ve idarî yargıda nasıl uygulandığı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Son olarak da gerekçeli karar hakkının ihlâl edilmesinin, iptal davası sonucu verilen kararlara etkisinin tahlili yapılmıştır.

Yargı kararlarının geniş yer bulduğu bu çalışma, hem teorisyenler hem de uygulayıcılar açısından sıklıkla başvurulacak bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Gerekçe Kavramı
Teorik Olarak Kararın Gerekçelendirilmesi
Gerekçe Hakkının Hukuki Temelleri
Gerekçenin Önemi ve İşlevleri
AİHM ve AYM Kararları Işığında Gerekçe Hakkı ve Temel İlkeleri
İdari Yargı Açısından Gerekçe Uygulamaları
Barkod: 9789750239670
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA
GEREKÇE UNSURU
I. GEREKÇE KAVRAMI  21
II. TEORİK OLARAK KARARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ  24
III. İDARÎ YARGIDA KARARIN GEREKÇELİ OLMASININ TEMELLERİ  43
IV. İDARÎ YARGIDA İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇENİN İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ  47
A. Genel Olarak Gerekçenin İşlevleri  47
1. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığına İlişkin İşlevi  47
2. Başvuru Yollarının Etkili Kullanımını Sağlama İşlevi  49
3. Yargılama Sürecinde Doğru ve Sağlıklı Düşünceyi Etkin Kılma İşlevi  50
4. Öğretici Olma İşlevi  51
5. İçtihat Hukukunun Oluşmasını Sağlama İşlevi  52
6. Kararın Benimsenmesine Yardımcı Olma İşlevi  54
B. Gerekçenin İptal Davalarına İlişkin İşlevleri  56
1. Kesin Hüküm Açısından İşlevi  56
2. İdarî İşlemin Yargısal Denetimi Açısından İşlevi  74
a. Yargısal Denetim Alanını Genişletme İşlevi  74
b. İdarî İşlemin Sebep Unsurunun Denetimindeki İşlevi  82
c. Dayanak İşlem ve Sonrasındaki İşlemlerin Denetimindeki İşlevi  88
3. İdarî Yargı Kararlarının Uygulanmasındaki İşlevi  91
V. İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇENİN DİLİ VE ÜSLUBU  105
VI. İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇEYE İLİŞKİN ŞEKLÎ HUSUSLAR  110
İkinci Bölüm
GEREKÇELİ KARAR HAKKI BAĞLAMINDA İPTAL DAVASI SONUCU
VERİLEN KARARLAR
I. UYGULAMADA ADİL YARGILANMA HAKKININ UZANTISI OLARAK GEREKÇELİ KARAR HAKKI  115
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  115
B. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  124
C. Danıştay Uygulaması  127
II. GEREKÇELİ KARAR HAKKININ TEMEL İLKELERİ VE İPTAL DAVALARI AÇISINDAN İDARÎ YARGI UYGULAMASI  129
A. Gerekçelerin Yasal, Yeterli ve Mâkûl Olması  129
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  131
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  135
3. İdarî Yargı Uygulaması  136
a. Yasal Gerekçe  136
b. Yeterli ve Mâkûl Gerekçe  144
B. Gerekçenin Taraflarca Öğrenilmesi Zorunluluğu  157
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  157
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  159
3. İdarî Yargı Uygulaması  159
C. Gerekçede Tarafların İddialarının Karşılanması  162
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  162
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  165
3. İdarî Yargı Uygulaması:  168
a. Usule İlişkin İddialar  168
b. Anayasa’ya Aykırılık İddiaları  171
c. Uyuşmazlığın Esasına İlişkin İddialar  174
D. Üst Derece Mahkemesi Kararlarının Gerekçeli Olmaması  176
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  178
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  181
3. İdarî Yargı Uygulaması  189
E. Gerekçenin Mâkûl Sürede Yazılması Zorunluluğu  193
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  194
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  196
3. İdarî Yargı Uygulaması  198
III. GEREKÇELİ KARAR HAKKI İHLÂLİNE İLİŞKİN TESPİTLERİN İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARA ETKİSİ  202
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce İhlâlin Tespit Edilmesi  203
B. Anayasa Mahkemesi’nce İhlâlin Tespit Edilmesi  206
C. Temyiz Mercii Tarafından İhlâlin Tespit Edilmesi  209
Sonuç  219
EKLER  231
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  255
 


Halil Kalabalık
Eylül 2020
66.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Durulgan ...
Eylül 2020
62.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA
GEREKÇE UNSURU
I. GEREKÇE KAVRAMI  21
II. TEORİK OLARAK KARARIN GEREKÇELENDİRİLMESİ  24
III. İDARÎ YARGIDA KARARIN GEREKÇELİ OLMASININ TEMELLERİ  43
IV. İDARÎ YARGIDA İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇENİN İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ  47
A. Genel Olarak Gerekçenin İşlevleri  47
1. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığına İlişkin İşlevi  47
2. Başvuru Yollarının Etkili Kullanımını Sağlama İşlevi  49
3. Yargılama Sürecinde Doğru ve Sağlıklı Düşünceyi Etkin Kılma İşlevi  50
4. Öğretici Olma İşlevi  51
5. İçtihat Hukukunun Oluşmasını Sağlama İşlevi  52
6. Kararın Benimsenmesine Yardımcı Olma İşlevi  54
B. Gerekçenin İptal Davalarına İlişkin İşlevleri  56
1. Kesin Hüküm Açısından İşlevi  56
2. İdarî İşlemin Yargısal Denetimi Açısından İşlevi  74
a. Yargısal Denetim Alanını Genişletme İşlevi  74
b. İdarî İşlemin Sebep Unsurunun Denetimindeki İşlevi  82
c. Dayanak İşlem ve Sonrasındaki İşlemlerin Denetimindeki İşlevi  88
3. İdarî Yargı Kararlarının Uygulanmasındaki İşlevi  91
V. İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇENİN DİLİ VE ÜSLUBU  105
VI. İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARDA GEREKÇEYE İLİŞKİN ŞEKLÎ HUSUSLAR  110
İkinci Bölüm
GEREKÇELİ KARAR HAKKI BAĞLAMINDA İPTAL DAVASI SONUCU
VERİLEN KARARLAR
I. UYGULAMADA ADİL YARGILANMA HAKKININ UZANTISI OLARAK GEREKÇELİ KARAR HAKKI  115
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  115
B. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  124
C. Danıştay Uygulaması  127
II. GEREKÇELİ KARAR HAKKININ TEMEL İLKELERİ VE İPTAL DAVALARI AÇISINDAN İDARÎ YARGI UYGULAMASI  129
A. Gerekçelerin Yasal, Yeterli ve Mâkûl Olması  129
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  131
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  135
3. İdarî Yargı Uygulaması  136
a. Yasal Gerekçe  136
b. Yeterli ve Mâkûl Gerekçe  144
B. Gerekçenin Taraflarca Öğrenilmesi Zorunluluğu  157
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  157
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  159
3. İdarî Yargı Uygulaması  159
C. Gerekçede Tarafların İddialarının Karşılanması  162
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  162
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  165
3. İdarî Yargı Uygulaması:  168
a. Usule İlişkin İddialar  168
b. Anayasa’ya Aykırılık İddiaları  171
c. Uyuşmazlığın Esasına İlişkin İddialar  174
D. Üst Derece Mahkemesi Kararlarının Gerekçeli Olmaması  176
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  178
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  181
3. İdarî Yargı Uygulaması  189
E. Gerekçenin Mâkûl Sürede Yazılması Zorunluluğu  193
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  194
2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması  196
3. İdarî Yargı Uygulaması  198
III. GEREKÇELİ KARAR HAKKI İHLÂLİNE İLİŞKİN TESPİTLERİN İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KARARLARA ETKİSİ  202
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce İhlâlin Tespit Edilmesi  203
B. Anayasa Mahkemesi’nce İhlâlin Tespit Edilmesi  206
C. Temyiz Mercii Tarafından İhlâlin Tespit Edilmesi  209
Sonuç  219
EKLER  231
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020