Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri
Eylül 2016 / 1. Baskı / 204 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Askerlik müessesesinin temeli disiplindir. Disiplinin sağlanması verilen emirlere itaat etmekle mümkündür. Yetkili amirler tarafından verilen emirlere itaatsizlik edilmesi halinde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesinin sağlanması amacıyla askeri mevzuatta katı yaptırımlar öngörülmüştür. Emre itaatsizlik fiili, Askeri Ceza Kanunu'nda hem müstakil bir suç olarak hem de bazı suçların unsuru veya nitelikli hali olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, bu fiil aynı zamanda 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununda da hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasında sayılmıştır. Yaklaşık 700.000 personele (er-erbaş dâhil) sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde en çok işlenen fiiller arasında emre itaatsizlikte ısrar suçu ile emre itaatsizlik disiplinsizliğinin yer alması dikkat çekicidir.

Bu çalışmada, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu'nda yer alan emre itaatsizlik fiilleriyle ilgili düzenlemeler Askeri Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları ışığında incelenmiştir. Güncel yargı kararlarının, mevzuatta yapılan değişikliklerin ve MSB tarafından hazırlanan AsCK Taslağı'ndaki düzenlemelerin yer verildiği bu çalışmada uygulayıcılara yol göstermek, askeri ceza hukuku alanında çalışan sınırlı sayıda akademisyen ve yargı mensuplarına da katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Kavramlar, Tarihçe ve Karşılaştırmalı Hukukta Durum
Emre İtaatsizlikte Israr Suçu
Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği
Barkod: 9789750238710
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 204
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Öz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
KAVRAMLAR, TARİHÇE VE  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM  
I. KAVRAMLAR  17
A. Hizmet  17
B. Emir  19
1. Emrin Unsurları  21
a. Hizmete İlişkin Olması  21
b. Yetkili Amir Tarafından Verilmesi  28
c. Şekil ve Öze İlişkin Koşullara Sahip Olması  29
2. Mutlak İtaat Kuralı  31
C. Amir  36
1. Genel olarak  36
2. Göreve Tayinden Doğan Amirlik  37
3. Göreve Vekâlet Etmekten Doğan Amirlik  38
4. Bazı Görevlerden Doğan Sınırlı Amirlik  40
a. Garnizon Komutanlığı  40
b. Kışla, Konak ve Ordugâh Komutanlığı  41
c. Nöbetçi Amirliği  41
d. Diğer Nöbetçi Personel  42
e. Askeri Karakol, Nöbetçi ve Devriyelerin Amirliği  42
f. Askeri İnzibat Personelinin Amirliği  43
g. Üstün emir verebileceği haller  44
D. Askeri Suç ve Sırf Askeri Suç  46
1. Genel Olarak  46
2. Sırf Askeri Suç ve Askeri Suç Benzerleri  49
E. Disiplin  52
F. Disiplinsizlik  53
G. Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amirleri  53
H. Disiplin Cezaları  56
II. TARİHÇE  57
A. Emre İtaatsizlikte Israr Suçu  57
1. Genel Olarak  57
2. 1837 (1253) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum  59
3. 1869 (1286) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum  60
4. 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Durum  61
B. Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği  62
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM  66
A. Amerika Birleşik Devletleri  66
B. Almanya  67
C. İtalya  68
İkinci Bölüm  
EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU  
I. SUÇUN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  71
II. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  72
A. Maddi Unsurlar  72
1. Konu  72
2. Hareket  72
3. Fail  74
a. Subay/Astsubay  75
b. Uzman (Jandarma ve Erbaş)  76
c. Askeri Öğrenci  78
d. Diğer Kişiler  80
4. Mağdur  86
B. Manevi Unsur  86
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  89
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  93
A. Genel Nitelikli Unsurlar  93
B. ASCK’nın 87/1 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  95
1. Emrin Yerine Getirilmesini Söz veya Fiil İle Açıkça Reddetmek  96
2. Emrin Tekrar Edilmesine Rağmen Yerine Getirilmemesi  97
C. ASCK’nın 87/2 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  98
D. ASCK’nın 88’inci Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  100
E. ASCK’nın 89’uncu Maddesinde Öngörülen Nitelikli Unsurlar  104
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  106
A. Teşebbüs  106
B. İştirak  109
C. İçtima  113
V. KUSURLULUK  118
A. Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Nedenler  119
1. Hata  119
2. Akıl Hastalığı  121
3. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  122
4. Haksız Tahrik  123
B. Mazeret Nedenleri  125
1. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  125
2. Zorunluluk  130
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  132
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  133
VII. YAPTIRIM  135
A. Asli Ceza  135
B. Feri Ceza  139
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma  140
2. Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  142
3. Rütbenin Geri Alınması Cezası (AsCK md 35)  144
Üçüncü Bölüm  
EMRE İTAATSİZLİK DİSİPLİNSİZLİĞİ  
I. DİSİPLİNSİZLİĞİN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  145
II. DİSİPLİNSİZLİĞİN TEMEL UNSURLARI  147
A. Maddi Unsurlar  147
1. Konu  147
2. Hareket  148
a. Emrin Tam Yapılmaması  148
b. Emrin Değiştirilerek Yapılması  150
c. Emrin Sınırının Aşılması  150
d. Benzer Hareketler  151
3. Fail  154
4. Mağdur  158
5. Manevi Unsur  158
C. Hukuka Aykırılık  159
III. DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİKLİ UNSURLARI  159
IV. DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  160
A. Teşebbüs  160
B. İştirak  162
C. İçtima  163
V. KUSURLULUK  166
VI. SORUŞTURMA (TAHKİKAT)  167
VII. SAVUNMA HAKKI  173
VIII. YAPTIRIM  174
IX. ZAMANAŞIMI  181
X. İTİRAZ VE YARGI YOLU  184
Sonuç  189
Kaynakça  195
Kavramlar Dizini  203
 


Ayhan Erbay
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Gül
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Ayhan Erbay
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İsmet Demirağ
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Öz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm  
KAVRAMLAR, TARİHÇE VE  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM  
I. KAVRAMLAR  17
A. Hizmet  17
B. Emir  19
1. Emrin Unsurları  21
a. Hizmete İlişkin Olması  21
b. Yetkili Amir Tarafından Verilmesi  28
c. Şekil ve Öze İlişkin Koşullara Sahip Olması  29
2. Mutlak İtaat Kuralı  31
C. Amir  36
1. Genel olarak  36
2. Göreve Tayinden Doğan Amirlik  37
3. Göreve Vekâlet Etmekten Doğan Amirlik  38
4. Bazı Görevlerden Doğan Sınırlı Amirlik  40
a. Garnizon Komutanlığı  40
b. Kışla, Konak ve Ordugâh Komutanlığı  41
c. Nöbetçi Amirliği  41
d. Diğer Nöbetçi Personel  42
e. Askeri Karakol, Nöbetçi ve Devriyelerin Amirliği  42
f. Askeri İnzibat Personelinin Amirliği  43
g. Üstün emir verebileceği haller  44
D. Askeri Suç ve Sırf Askeri Suç  46
1. Genel Olarak  46
2. Sırf Askeri Suç ve Askeri Suç Benzerleri  49
E. Disiplin  52
F. Disiplinsizlik  53
G. Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amirleri  53
H. Disiplin Cezaları  56
II. TARİHÇE  57
A. Emre İtaatsizlikte Israr Suçu  57
1. Genel Olarak  57
2. 1837 (1253) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum  59
3. 1869 (1286) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum  60
4. 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Durum  61
B. Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği  62
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM  66
A. Amerika Birleşik Devletleri  66
B. Almanya  67
C. İtalya  68
İkinci Bölüm  
EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU  
I. SUÇUN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  71
II. SUÇUN TEMEL UNSURLARI  72
A. Maddi Unsurlar  72
1. Konu  72
2. Hareket  72
3. Fail  74
a. Subay/Astsubay  75
b. Uzman (Jandarma ve Erbaş)  76
c. Askeri Öğrenci  78
d. Diğer Kişiler  80
4. Mağdur  86
B. Manevi Unsur  86
C. Hukuka Aykırılık Unsuru  89
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  93
A. Genel Nitelikli Unsurlar  93
B. ASCK’nın 87/1 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  95
1. Emrin Yerine Getirilmesini Söz veya Fiil İle Açıkça Reddetmek  96
2. Emrin Tekrar Edilmesine Rağmen Yerine Getirilmemesi  97
C. ASCK’nın 87/2 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  98
D. ASCK’nın 88’inci Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar  100
E. ASCK’nın 89’uncu Maddesinde Öngörülen Nitelikli Unsurlar  104
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  106
A. Teşebbüs  106
B. İştirak  109
C. İçtima  113
V. KUSURLULUK  118
A. Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Nedenler  119
1. Hata  119
2. Akıl Hastalığı  121
3. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  122
4. Haksız Tahrik  123
B. Mazeret Nedenleri  125
1. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  125
2. Zorunluluk  130
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  132
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  133
VII. YAPTIRIM  135
A. Asli Ceza  135
B. Feri Ceza  139
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma  140
2. Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  142
3. Rütbenin Geri Alınması Cezası (AsCK md 35)  144
Üçüncü Bölüm  
EMRE İTAATSİZLİK DİSİPLİNSİZLİĞİ  
I. DİSİPLİNSİZLİĞİN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  145
II. DİSİPLİNSİZLİĞİN TEMEL UNSURLARI  147
A. Maddi Unsurlar  147
1. Konu  147
2. Hareket  148
a. Emrin Tam Yapılmaması  148
b. Emrin Değiştirilerek Yapılması  150
c. Emrin Sınırının Aşılması  150
d. Benzer Hareketler  151
3. Fail  154
4. Mağdur  158
5. Manevi Unsur  158
C. Hukuka Aykırılık  159
III. DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİKLİ UNSURLARI  159
IV. DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  160
A. Teşebbüs  160
B. İştirak  162
C. İçtima  163
V. KUSURLULUK  166
VI. SORUŞTURMA (TAHKİKAT)  167
VII. SAVUNMA HAKKI  173
VIII. YAPTIRIM  174
IX. ZAMANAŞIMI  181
X. İTİRAZ VE YARGI YOLU  184
Sonuç  189
Kaynakça  195
Kavramlar Dizini  203
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020