Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Makro Ekonomi – 1
İstihdam – Faiz – Para
Mart 2017 / 3. Baskı / 486 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, Makro Ekonomi - 2 ile birlikte birbirini tamamlayan iki ciltlik bir serinin ilk kitabıdır. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. Baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "Ekonomiye Giriş, Makro Ekonomi ve Makro Ekonomi 1" derslerinde öğretim elemanlarının ve öğrencilerin tüm beklentilerine cevap verecek bir içeriğe sahiptir. Kitap, yazarın uzun yıllar lisans ve lisansüstü seviyesinde verdiği derslerden edindiği tecrübelere ve öğrencilerden gelen istek ve sorulara dayanmaktadır.

Kitabı, benzerlerinden ayıran önemli bir özelliik; yazılan metinlerin baştan sona tek bir kalemden çıkmış olması nedeni ile eklektisizmden bütünüyle kaçınılmış olmasıdır. Her grafik yazar tarafından, metin ve formüllerle tam uyum içinde çizilmiş; konuyu ilk defa dinleyen birinin anlamasını kolaylaştıracak şekilde adım adım açıklanmış, bu açıklamalar şemalarla desteklenmiş, her süreç defalarca gözden geçirilmiştir. Ayrıca bölümler arasındaki geçişlerde kopukluk olmamasına büyük özen gösterilmiştir.

Kitap; içeriğinin genişliği, kullanılan dilin anlaşılırlığı ve pedagojik çerçevesi ile KPSS sınavlarına hazırlananların, ekonomi konusuna ilgi duyanların ve iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Makro Ekonomi'nin Kavramsal ve Analitik Çerçevesi
Gelir–Harcama Kuramı ve Milli Gelir Muhasebesi
Tüketim, Tasarruf ve Denge Milli Gelir Düzeyi
Modern Tüketim Hipotezleri
Yatırım Harcamaları ve Denge Milli Gelir Düzeyi
Devlet ve Denge Milli Gelir Düzeyi
Varlık Piyasaları: Toplam Para Arzı
Varlık Piyasaları: Toplam Para Talebi
Denge Piyasa Faiz Oranı: Portföy Uyumlama Süreci
IS–LM Analiz Çerçevesi: Hicks–Hansen Modeli
Genel Denge Analizi
Ekonomi Politikaları ve Genel Denge
Kapalı Ekonomi Modeli'nde Toplam Talep Fonksiyonu
Açık Ekonomi Modeli: Net İhracat Fonksiyonu
Açık Ekonomi Modeli'nde Genel Denge
Mundell–Fleming (IS–LM–BP) Modeli: Açık Ekonomide Ekonomi Politikaları ve Toplam Talep
Barkod: 9789750242267
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 486
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
TAKDİM  19
I. BÖLÜM:  
MAKRO EKONOMİ’NİN KAVRAMSAL VE  
ANALİTİK ÇERÇEVESİ  
1.1. Toplam Çıktı Düzeyi ve Ölçütleri: GSMH, GSYİH ve Milli Gelir  23
1.1.1. GSMH ve GSYİH Tanımları  23
1.1.2. GSMH ve GSYİH’nin Ekonomik Performansı Ölçme Yeterlilikleri  25
1.1.3. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH  26
1.1.4. Potansiyel Milli Gelir Düzeyi (Yn) – Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc) Ayrımı:  28
1.1.5. İstihdam Kavramı: Tanım ve Türleri  29
1.2. İş Çevrimleri ve Milli Gelir Açığı  30
1.2.1. Parasal (Nominal) Etkenler, Reel Şoklar ve İş Çevrimleri  30
1.2.2. İş Çevrimleri’nin Başlıca Özellikleri  34
1.3. Cari Genel Fiyat Düzeyi (P) ve Baz Yıl Endeksleri: ÜFE, TEFE, TÜFE  35
1.4. Düzeysel TEB’ler Arasındaki İlişki: Toplam Arz–Toplam Talep Analiz Çerçevesi  37
1.4.1. Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve “P – Yc” İlişkisi:  39
1.4.2. Alternatif Makro Ekonomi Kuramları ve Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  40
1.4.3. Toplam Talep Düzeyi (AD) ve Toplam Arz Eğrisi (AS)’nin Eğimi  43
1.4.4. Toplam Talep Değişmesi ve Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  45
II. BÖLÜM  
GELİR–HARCAMA KURAMI VE  
MİLLİ GELİR MUHASEBESİ  
2.1. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri: Milli Gelir Muhasebesi  50
2.1.1. Milli Gelir Düzeyi’nin Üretim Yöntemi’yle Hesaplanması:  50
2.1.2. Milli Gelir Düzeyi’nin Gelir Yöntemi’yle Hesaplanması:  51
2.1.3. Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’nin Harcama Yöntemi’yle Hesaplanması:  53
2.2. Temel Makro Ekonomik Denkliğin Matematiksel ve Geometrik Gösterimi  54
III. BÖLÜM  
TÜKETİM, TASARRUF VE  
DENGE CARİ MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
3.1. Mutlak Gelir Hipotezi ve Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi  59
3.1.1. Otonom Tüketim Harcamaları  59
3.1.2. Uyarılmış Tüketim Harcamaları ve Marjinal Tüketim Eğilimi  60
3.1.3. Toplam Tüketim Harcamaları ve Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi  65
3.1.4. Ortalama Tüketim Eğilimi (APC)  66
3.1.5. Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi‘nin Konumu ve Eğimi  67
3.2. Mutlak Gelir Hipotezi ve Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi  68
3.2.1. Toplam Tasarruf Fonksiyonu’nun Matematiksel Analizi  69
3.2.2. Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  70
3.2.3. Ortalama Tasarruf Eğilimi (APS)  72
3.2.4. Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi’nin Konumu ve Eğimi  73
3.3. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: Stok Uyumlama Mekanizması  75
3.3.1. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: “Üretim–Harcama Denkliği”  76
3.3.1.1. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Matematiksel Analizi  76
3.3.1.2. Basit Çarpan Katsayısı ve Denge Cari Milli Gelir Düzeyi  77
3.3.2. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Geometrik Analizi  78
3.3.2.1. Efektif Talep ve Denge Cari Milli Gelir Düzeyi  78
3.3.2.2. Stok Uyumlama Mekanizması  80
3.4. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: “Sızıntı–Enjeksiyon Denkliği”  83
3.5. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Değişmesi:  84
3.5.1. Otonom Tüketim Düzeyi (Co)’ndeki Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi:  86
3.5.2. Marjinal Tüketim Eğilimi (c)’ndeki Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi:  87
3.6. Tasarruf Paradoksu  89
IV. BÖLÜM  
MODERN TÜKETİM HİPOTEZLERİ  
4.1. Tüketim Bulmacası  93
4.2. Nispî Gelir Hipotezi  94
4.3. Modern Tüketim Hipotezleri  96
4.3.1. Irving Fisher’in “Dönemlerarası Tüketici Dengesi” Analizi  96
4.3.1.1. Dönemlerarası Bütçe Doğrusu ve Dönemlerarası Farksızlık Eğrisi  98
4.3.1.2. Dönemlerarası Tüketici Dengesi Analizi  100
4.3.1.3. Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ni Değiştiren Faktörler  102
4.3.1.3.1. Gelecek Kullanılabilir Gelir Düzeyi’nin Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ne Etkisi  102
4.3.1.3.2. Reel Faiz Oranı Değişmesinin Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ne Etkisi: Gelir ve İkame Etkileri  103
4.3.2. Hayat Devreleri Hipotezi  108
4.3.3. Sürekli Gelir Hipotezi: Uyarlamalı Bekleyişler Hipotezi ve Tüketim Harcamaları  111
4.3.4. Rassal Yürüme: Akılcı Bekleyişler ve Sürekli Gelir Hipotezi  122
V. BÖLÜM:  
YATIRIM HARCAMALARI VE  
DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
5.1. Yatırım Harcamaları Matrisi: Makro Ekonomik Anlamda Yatırım Harcamaları  128
5.2. Toplam Yatırım Düzeyi’ni Belirleyen Faktörler  129
5.2.1. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları  129
5.2.2. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Uyarılmış Yatırım Harcamaları  131
5.2.3. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları  133
5.2.3.1. Piyasa Faiz Oranı (i) ve Gelecekteki Toplam Getiri (R)’in Hesaplanması  133
5.2.3.2. Sermaye’nin Marjinal Etkinliği (r)’nin Hesaplanması  134
5.2.3.3. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  135
5.3. Toplam Yatırım Fonksiyonu ve Toplam Yatırım Talep Eğrisi  138
5.3.1. Toplam Yatırım Talep Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler:  140
5.3.2. Toplam Yatırım Talep Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler:  141
5.4. Toplam Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  142
5.4.1. Toplam Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisinin Matematiksel Analizi  142
5.4.2. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’nin Geometrik Analizi  144
5.4.2.1. Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  144
5.4.2.1.1. Piyasa Faiz Oranına Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  144
5.4.2.1.2. Piyasa Faiz Oranına Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları ve Tasarruf Paradoksu  148
5.4.2.1.3. Piyasa Faiz Oranına Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  149
5.4.2.1.3.1. Yatırım Harcamaları’nın Faiz Esnekliği (b)’ndeki Bir Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  149
5.4.2.1.3.2. Cari Piyasa Faiz Oranı (i)’ndaki Bir Azalışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  153
5.4.2.2. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Uyarılmış Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  157
5.5. Tobin’in q Kuramı: Stok Piyasaları ve Toplam Yatırım Düzeyi  161
VI. BÖLÜM  
DEVLET VE DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
6.1. Makro Ekonomik Anlamda Devlet: Bütçe  163
6.2. Devlet Aktivitelerinin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  166
6.2.1. Devlet’in Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Matematiksel Analiz  166
6.2.2. Kamu Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi: Geometrik Analiz  169
6.2.3. Transfer Harcamaları (TR)’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  173
6.2.4. Vergilerin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  180
6.2.4.1. Spesifik Vergiler (TA)’in Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  180
6.2.4.2. Vergi Oranı (t)’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  188
6.3. Bütçe Açıkları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  196
VII. BÖLÜM  
VARLIK PİYASALARI: TOPLAM PARA ARZI  
7.1.Para’nın Tanımı, İşlevleri ve Özellikleri  200
7.2. Para Sistemleri  203
7.3. Kaydi Para Mekanizması: Kredi’nin Mevduat Yaratma Süreci  206
7.3.1. Merkez Bankası Analitik Bilançosu ve Parasal Taban  210
7.3.2. Toplam Vadesiz Mevduat Düzeyi’nin Hesaplanması ve Mevduat Çarpanı  211
7.3.3. Toplam Kredi Düzeyi’nin Hesaplanması ve Kredi Çarpanı  213
7.3.4. Toplam Para Stoku (M)’nun Hesaplanması ve Para Stoku Çarpanı  215
7.4. Para Politikası Araçları  218
7.5. Dışsal Para Stoku ve İçsel Para Stoku Ayrımı  220
7.6. Toplam Para Arzı Fonksiyonu ve Toplam Para Arzı Eğrisi  221
VIII. BÖLÜM  
VARLIK PİYASALARI: TOPLAM PARA TALEBİ  
8.1. Klasik Miktar Kuramı ve Mübadele Denklemi  225
8.2. Para Talebi (Likidite Tercihi) Kuramı  227
8.2.1. Aktif Para Balansları  227
8.2.1.1. İşlem Güdüsü ile Para Talebi  227
8.2.1.2. İhtiyat Güdüsü İle Para Talebi  229
8.2.1.3. Aktif Para Balansları Fonksiyonu  231
8.2.1.4. Cari Milli Gelir Düzeyi ve Aktif Para Balansları: Geometrik Analiz  233
8.2.1.5. Cari Piyasa Faiz Oranı ve Aktif Para Balansları: Geometrik Analiz  235
8.2.2. Atıl Para Balansları: Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi  236
8.2.2.1. Tahvil Piyasası’nda Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Belirlenmesi  236
8.2.2.2. Atıl Para Balansları Fonksiyonu  239
8.2.2.3. Cari Piyasa Faiz Oranı ve Atıl Para Balansları: Geometrik Analiz  240
8.2.2.4. Cari Milli Gelir Düzeyi ve Atıl Para Balansları: Geometrik Analiz  242
8.2.3. Toplam Para Talebi Fonksiyonu  243
8.2.3.1. Paradan Kaçış Bölgesi: Dikey Eksene Paralel Para Talebi Eğrisi  246
8.2.3.2. Likidite Tuzağı Bölgesi: Yatay Eksene Paralel Para Talebi Eğrisi  247
8.2.3.3. Ara Bölge: Negatif Eğimli Toplam Para Talebi Eğrisi  249
8.2.3.4. Doğrusal Toplam Para Talebi Eğrisi’nin Eğimi  249
8.2.3.5. Toplam Para Talebi Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  254
8.3. Modern Miktar Kuramı ve Toplam Para Talebi Fonksiyonu  256
IX. BÖLÜM  
DENGE CARİ PİYASA FAİZ ORANI:  
PORTFÖY UYUMLAMA SÜRECİ  
9.1. Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Belirlenmesi  259
9.2. Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Değişmesi  261
9.2.1. Cari Milli Gelir Düzeyi’ndeki Değişmenin Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’na Etkisi  261
9.2.2. Toplam Para Stoku’ndaki Değişme’nin Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’na Etkisi: Likidite Etkisi  263
Sonsöz  265
Ek–9. 1. Paracı Makro Ekonomi Kuramı’na Göre “Toplam Para Stoku–Cari Piyasa Faiz Oranı” İlişkisi  267
Ek–9. 2.: Neoklasik Faiz Kuramı  269
X. BÖLÜM:  
IS–LM ANALİZ ÇERÇEVESİ (HICKS–HANSEN MODELİ)  
10.1. Mal ve Hizmet Piyasaları ile Varlık Piyasaları Arasındaki Aktarım Mekanizması  273
10.2. IS Fonksiyonu: Varlık Piyasaları’ndan Mal ve Hizmet Piyasaları’na Aktarım Mekanizması  275
10.2.1. IS Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  275
10.2.2. IS Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  276
10.2.3. IS Eğrisi’nin Tanımı:  278
10.2.4. IS Eğrisi’nin Sağındaki ve Solundaki Noktalar  278
10.2.5. IS Eğrisi’nin Eğimini belirleyen Faktörler  280
10.2.6. IS Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler: Co, Io, Go, TRo, TAo  282
10.2.7. İstikrarsız IS Eğrisi  283
10.3. LM Fonksiyonu: Mal ve Hizmet Piyasaları’ndan Varlık Piyasaları’na Aktarım Mekanizması  284
10.3.1. LM Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  284
10.3.2. LM Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  284
10.3.2.1. Ara Bölge: Pozitif Eğimli LM Eğrisi  286
10.3.2.2. Paradan Kaçış Bölgesi: Dikey Eksene Paralel LM Eğrisi  287
10.3.2.3. Likidite Tuzağı Bölgesi: Yatay Eksene Paralel LM Eğrisi  288
10.3.3. LM Eğrisi’nin Tanımı:  289
10.3.4. LM Eğrisi’nin Sağındaki ve Solundaki Noktalar  290
10.3.5. LM Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler: k ve h  290
10.3.6. LM Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Değişkenler  292
Sonsöz  294
XI. BÖLÜM  
GENEL DENGE ANALİZİ  
11.1. Genel Denge’nin Matematiksel Analizi  295
11.2. Genel Denge’nin Geometrik Analizi  298
11.3. Genel Denge’nin Değişmesine Yol Açan Faktörler  301
11.3.1. Net Otonom Harcama Düzeyi’ndeki Değişmenin Genel Denge’ye Etkisi  301
11.3.2. “b, c, a ve t”deki Değişmelerin Genel Denge’ye Etkisi  303
11.4. Toplam Para Stoku’ndaki Değişmenin Genel Denge’ye Etkisi  306
Sonsöz  308
XII. BÖLÜM  
EKONOMİ POLİTİKALARI VE GENEL DENGE  
12.1. Para Politikası ve Genel Denge  311
12.1.1. Para Politikası’nın Ara Hedefleri  311
12.1.3. Optimal Para Politikası Seçimi  313
12.1.3.1. “IS Eğrisi LM Eğrisi’nden İstikrarsız”ken Optimal Para Politikası  313
12.1.3.2. “LM Eğrisi, IS Eğrisi’nden İstikrarsız” Olduğunda Optimal Para Politikası  315
12.1.4. Para Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  318
12.1.4.1. IS Eğrisi’nin Eğimi ve Para Politikası’nın Başarımı  319
12.1.4.2. Para Politikası’nın Varlık Piyasaları ile ve Mal ve Hizmet Piyasaları’nı Etkileme Mekanizması  321
12.1.4.3. LM Eğrisi’nin Eğimi ve Para Politikası’nın Başarımı  324
12.2. Maliye Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  328
12.2.1. LM Eğrisi’nin Eğimi’nin Maliye Politikası’nın Başarımına Etkisi: Dışlama Etkisi  330
12.2.2. Maliye Politikası’nın Varlık Piyasaları ile Mal ve Hizmet Piyasaları’na Etki Mekanizması  332
12.2.3. Likidite Tuzağı Bölgesi’nde Maliye Politikası’nın Başarımı: Sıfır Dışlama Etkisi  337
12.2.4. Paradan Kaçış Bölgesi’nde Maliye Politikası’nın Başarımı: Tam Dışlama Etkisi  338
12.2.5. IS Eğrisi’nin Eğimi, Dışlama Etkisi ve Maliye Politikası’nın Başarımı  339
12.3. Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  341
12.4. Büyük Bunalım ve Ekonomi Politikaları: Keynesyen ve Paracı Makro Ekonomi Kuramları Tartışması  344
12.5. Ekonomi Politikalarının Başarımında İçsel ve Dışsal Gecikmelerin Etkisi  346
Sonsöz  347
Ek–12.1: Alternatif Parasal Aktarım Mekanizmaları  348
XIII. BÖLÜM  
KAPALI EKONOMİ MODELİ’NDE  
TOPLAM TALEP FONKSİYONU–  
CARİ GENEL FİYAT DÜZEYİ (P) VE GENEL DENGE–  
13.1. Keynesyen (Faiz) Etkisi ve Toplam Talep Fonksiyonu (AD)  351
13.1.1. Toplam Talep Fonksiyonu (AD)’nun Matematiksel Gösterimi  351
13.1.2. Doğrusal Olmayan Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Geometrik Çıkarımı:  352
13.1.3. Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Tanımı:  356
13.1.4. Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Sağı’ndaki ve Solu’ndaki Noktalar  356
13.1.5. Toplam Talep Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler  357
13.1.5.1. LM Eğrisi’nin Eğiminin Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Eğimine Etkisi  359
13.1.5.2. IS Eğrisi’nin Eğimi’nin Toplam Talep Eğrisi’nin Eğimi’ne Etkisi  363
13.1.6 Toplam Talep Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  365
13.2. Ekonomi Politikaları ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  367
13.2.1. Genişletici Para Politikası ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  368
13.2.2. Daraltıcı Maliye Politikası ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  369
13.3. Pigou (Reel Servet) Etkisi ve Negatif Eğimli Toplam Talep Eğrisi  371
Sonsöz  374
XIV. BÖLÜM  
AÇIK EKONOMİ MODELİ: NET İHRACAT FONKSİYONU  
14.1. Ödemeler Dengesi (BP)  375
14.2. Net İhracat Fonksiyonu (NX) ve Sermaye Arz Fonksiyonu (SK)  376
14.3. Toplam İhracat Fonksiyonu (EX)  377
14.3.1. Yabancı Kullanılabilir Gelir Düzeyi (YdF)’nin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  378
14.3.2. Cari Reel Döviz Kuru (ER)’nun Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  379
14.4. Nominal Döviz Kuru (EN) ve Döviz Kuru Rejimleri  381
14.4.1. Uzun Dönemde Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Belirleyicileri  383
14.4.2. Kısa Dönem Denge Cari Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Belirlenmesi  384
14.4.2.1. “Yurtiçi – Yurtdışı Piyasa Faiz Oranları Farkı”nın Yurtiçi Varlık Talebi’ne Etkisi: Sermaye Arz Fonksiyonu (SK)  386
14.4.2.2. Sermaye Arz Fonksiyonu ve Uluslararası Sermaye Hareketliliği  387
14.4.2.3. “Kur Farkı Beklentisi”nin Yurtiçi Varlık Talebi’ne Etkisi  390
14.4.3. Kısa Dönem Denge Cari Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Değişmesi  395
14.5. Cari Nominal Döviz Kuru (EN) Değişmelerinin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  396
14.6. Yurtiçi ve Yurtdışı Cari Genel Fiyat Düzeylerinin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  398
14.7. Toplam İhracat Fonksiyonu (EX)’nun Geometrik Analizi: Toplam İhracat Eğrisi  399
14.8. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)  400
14.8.1. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)’nun Matematiksel Gösterimi  400
14.8.2. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)’nun Geometrik Gösterimi: Toplam İthalat Eğrisi  403
14.9. Net Dış Ticaret Fonksiyonu (NX):  405
14.9.1. İkiz Açıklar Hipotezi: Bütçe Dengesi’nin Dış Ticaret Dengesi’ne Etkisi  406
14.9.2. Net İhracat Eğrisi ’nin Eğimini Belirleyen Faktörler:  409
14.9.3. Net İhracat Eğrisi (NX)’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  411
14.10. Marshall–Lerner Koşulu ve J Eğrisi  413
XV. BÖLÜM  
AÇIK EKONOMİ MODELİ’NDE GENEL DENGE  
15.1. Net İhracat Düzeyi (NX)’nin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Matematiksel Analiz  415
15.1.1. Açık Ekonomi’de Üretim–Harcama Denkliği: Matematiksel Çıkarım  416
15.1.2. Açık Ekonomi’de “Sızıntı–Enjeksiyon Denkliği”: Matematiksel Çıkarım  418
15.2. Net İhracat Düzeyi (NX)’nin “Genel Denge”ye Etkisi: Geometrik Analiz  421
15.2.1. Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ndeki Artışın “Genel Denge”ye Etkisi  421
15.2.2. Toplam İthalat Düzeyi (IM)’ndeki Artışın “Genel Denge”ye Etkisi  426
XVI. BÖLÜM  
MUNDELL–FLEMING (IS–LM–BP) MODELİ:  
AÇIK EKONOMİDE EKONOMİ POLİTİKALARI VE  
TOPLAM TALEP  
16.1. Ödemeler Dengesi Fonksiyonu (BP)’nun Matematiksel Çıkarımı  433
16.2. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Geometrik Çıkarımı  434
16.3. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Eğimini Belirleyen Faktörler  438
16.4. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  441
16.4.1. Dış Ticaret Dengesi’ndeki Bozulmanın Ödemeler Dengesi Eğrisi’nin Eğimine Etkisi:  441
16.4.2. Yurtdışı Faiz Oranı ve Kur Farkı Beklentisi’ndeki Değişimin Ödemeler Dengesi Eğrisi’nin Konumuna Etkisi:  443
16.5. IS–LM–BP Modeli: Genel Denge, İç Denge ve Dış Denge  446
16.6. Alternatif İç ve Dış Dengesizlik Bileşimlerine Karşı Optimal Politika Karmaları  448
16.7. IS–LM–BP Modeli’nde Ekonomi Politikaları’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  450
16.7.1. IS–LM–BP Modeli’nde Maliye Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  451
16.7.1.1. Esnek Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Maliye Politikası’nın Başarısızlığı  451
16.7.1.2. Sabit Kur Rejimi –Tam Sermaye Hareketliliği: Maliye Politikası’nın Başarısı  455
16.7.2. IS–LM–BP Modeli’nde Para Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  458
16.7.2.1. Esnek Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Para Politikası’nın Başarımı  458
16.7.2.2. Sabit Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Para Politikası’nın Başarısızlığı  461
16.8. Cari Reel Döviz Kuru Etkisi ve Toplam Talep Eğrisi  464
Sonsöz  469
Referanslar  471
Kavram Dizini  481
 


Mahfi Eğilmez
Eylül 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Enver Alper Güvel
Nisan 2017
39.90 TL
Sepete Ekle
Kemal Yıldırım ...
Ağustos 2016
44.90 TL
Sepete Ekle
Tevfik Pekin
Şubat 2016
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
TAKDİM  19
I. BÖLÜM:  
MAKRO EKONOMİ’NİN KAVRAMSAL VE  
ANALİTİK ÇERÇEVESİ  
1.1. Toplam Çıktı Düzeyi ve Ölçütleri: GSMH, GSYİH ve Milli Gelir  23
1.1.1. GSMH ve GSYİH Tanımları  23
1.1.2. GSMH ve GSYİH’nin Ekonomik Performansı Ölçme Yeterlilikleri  25
1.1.3. Nominal GSYİH ve Reel GSYİH  26
1.1.4. Potansiyel Milli Gelir Düzeyi (Yn) – Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc) Ayrımı:  28
1.1.5. İstihdam Kavramı: Tanım ve Türleri  29
1.2. İş Çevrimleri ve Milli Gelir Açığı  30
1.2.1. Parasal (Nominal) Etkenler, Reel Şoklar ve İş Çevrimleri  30
1.2.2. İş Çevrimleri’nin Başlıca Özellikleri  34
1.3. Cari Genel Fiyat Düzeyi (P) ve Baz Yıl Endeksleri: ÜFE, TEFE, TÜFE  35
1.4. Düzeysel TEB’ler Arasındaki İlişki: Toplam Arz–Toplam Talep Analiz Çerçevesi  37
1.4.1. Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi ve “P – Yc” İlişkisi:  39
1.4.2. Alternatif Makro Ekonomi Kuramları ve Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  40
1.4.3. Toplam Talep Düzeyi (AD) ve Toplam Arz Eğrisi (AS)’nin Eğimi  43
1.4.4. Toplam Talep Değişmesi ve Neokeynesyen Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi  45
II. BÖLÜM  
GELİR–HARCAMA KURAMI VE  
MİLLİ GELİR MUHASEBESİ  
2.1. Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri: Milli Gelir Muhasebesi  50
2.1.1. Milli Gelir Düzeyi’nin Üretim Yöntemi’yle Hesaplanması:  50
2.1.2. Milli Gelir Düzeyi’nin Gelir Yöntemi’yle Hesaplanması:  51
2.1.3. Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’nin Harcama Yöntemi’yle Hesaplanması:  53
2.2. Temel Makro Ekonomik Denkliğin Matematiksel ve Geometrik Gösterimi  54
III. BÖLÜM  
TÜKETİM, TASARRUF VE  
DENGE CARİ MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
3.1. Mutlak Gelir Hipotezi ve Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi  59
3.1.1. Otonom Tüketim Harcamaları  59
3.1.2. Uyarılmış Tüketim Harcamaları ve Marjinal Tüketim Eğilimi  60
3.1.3. Toplam Tüketim Harcamaları ve Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi  65
3.1.4. Ortalama Tüketim Eğilimi (APC)  66
3.1.5. Kısa Dönem Toplam Tüketim Eğrisi‘nin Konumu ve Eğimi  67
3.2. Mutlak Gelir Hipotezi ve Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi  68
3.2.1. Toplam Tasarruf Fonksiyonu’nun Matematiksel Analizi  69
3.2.2. Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  70
3.2.3. Ortalama Tasarruf Eğilimi (APS)  72
3.2.4. Kısa Dönem Toplam Tasarruf Eğrisi’nin Konumu ve Eğimi  73
3.3. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: Stok Uyumlama Mekanizması  75
3.3.1. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: “Üretim–Harcama Denkliği”  76
3.3.1.1. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Matematiksel Analizi  76
3.3.1.2. Basit Çarpan Katsayısı ve Denge Cari Milli Gelir Düzeyi  77
3.3.2. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Geometrik Analizi  78
3.3.2.1. Efektif Talep ve Denge Cari Milli Gelir Düzeyi  78
3.3.2.2. Stok Uyumlama Mekanizması  80
3.4. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Belirlenmesi: “Sızıntı–Enjeksiyon Denkliği”  83
3.5. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’nin Değişmesi:  84
3.5.1. Otonom Tüketim Düzeyi (Co)’ndeki Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi:  86
3.5.2. Marjinal Tüketim Eğilimi (c)’ndeki Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi:  87
3.6. Tasarruf Paradoksu  89
IV. BÖLÜM  
MODERN TÜKETİM HİPOTEZLERİ  
4.1. Tüketim Bulmacası  93
4.2. Nispî Gelir Hipotezi  94
4.3. Modern Tüketim Hipotezleri  96
4.3.1. Irving Fisher’in “Dönemlerarası Tüketici Dengesi” Analizi  96
4.3.1.1. Dönemlerarası Bütçe Doğrusu ve Dönemlerarası Farksızlık Eğrisi  98
4.3.1.2. Dönemlerarası Tüketici Dengesi Analizi  100
4.3.1.3. Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ni Değiştiren Faktörler  102
4.3.1.3.1. Gelecek Kullanılabilir Gelir Düzeyi’nin Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ne Etkisi  102
4.3.1.3.2. Reel Faiz Oranı Değişmesinin Dönemlerarası Tüketici Dengesi’ne Etkisi: Gelir ve İkame Etkileri  103
4.3.2. Hayat Devreleri Hipotezi  108
4.3.3. Sürekli Gelir Hipotezi: Uyarlamalı Bekleyişler Hipotezi ve Tüketim Harcamaları  111
4.3.4. Rassal Yürüme: Akılcı Bekleyişler ve Sürekli Gelir Hipotezi  122
V. BÖLÜM:  
YATIRIM HARCAMALARI VE  
DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
5.1. Yatırım Harcamaları Matrisi: Makro Ekonomik Anlamda Yatırım Harcamaları  128
5.2. Toplam Yatırım Düzeyi’ni Belirleyen Faktörler  129
5.2.1. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları  129
5.2.2. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Uyarılmış Yatırım Harcamaları  131
5.2.3. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları  133
5.2.3.1. Piyasa Faiz Oranı (i) ve Gelecekteki Toplam Getiri (R)’in Hesaplanması  133
5.2.3.2. Sermaye’nin Marjinal Etkinliği (r)’nin Hesaplanması  134
5.2.3.3. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları Fonksiyonu  135
5.3. Toplam Yatırım Fonksiyonu ve Toplam Yatırım Talep Eğrisi  138
5.3.1. Toplam Yatırım Talep Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler:  140
5.3.2. Toplam Yatırım Talep Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler:  141
5.4. Toplam Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  142
5.4.1. Toplam Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisinin Matematiksel Analizi  142
5.4.2. Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’nin Geometrik Analizi  144
5.4.2.1. Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  144
5.4.2.1.1. Piyasa Faiz Oranına Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  144
5.4.2.1.2. Piyasa Faiz Oranına Duyarsız Otonom Yatırım Harcamaları ve Tasarruf Paradoksu  148
5.4.2.1.3. Piyasa Faiz Oranına Duyarlı Otonom Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  149
5.4.2.1.3.1. Yatırım Harcamaları’nın Faiz Esnekliği (b)’ndeki Bir Artışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  149
5.4.2.1.3.2. Cari Piyasa Faiz Oranı (i)’ndaki Bir Azalışın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  153
5.4.2.2. Piyasa Faiz Oranı’na Duyarsız Uyarılmış Yatırım Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  157
5.5. Tobin’in q Kuramı: Stok Piyasaları ve Toplam Yatırım Düzeyi  161
VI. BÖLÜM  
DEVLET VE DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ  
6.1. Makro Ekonomik Anlamda Devlet: Bütçe  163
6.2. Devlet Aktivitelerinin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi  166
6.2.1. Devlet’in Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Matematiksel Analiz  166
6.2.2. Kamu Harcamaları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi: Geometrik Analiz  169
6.2.3. Transfer Harcamaları (TR)’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  173
6.2.4. Vergilerin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  180
6.2.4.1. Spesifik Vergiler (TA)’in Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  180
6.2.4.2. Vergi Oranı (t)’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Geometrik Analiz  188
6.3. Bütçe Açıkları’nın Denge Cari Milli Gelir Düzeyi’ne Etkisi  196
VII. BÖLÜM  
VARLIK PİYASALARI: TOPLAM PARA ARZI  
7.1.Para’nın Tanımı, İşlevleri ve Özellikleri  200
7.2. Para Sistemleri  203
7.3. Kaydi Para Mekanizması: Kredi’nin Mevduat Yaratma Süreci  206
7.3.1. Merkez Bankası Analitik Bilançosu ve Parasal Taban  210
7.3.2. Toplam Vadesiz Mevduat Düzeyi’nin Hesaplanması ve Mevduat Çarpanı  211
7.3.3. Toplam Kredi Düzeyi’nin Hesaplanması ve Kredi Çarpanı  213
7.3.4. Toplam Para Stoku (M)’nun Hesaplanması ve Para Stoku Çarpanı  215
7.4. Para Politikası Araçları  218
7.5. Dışsal Para Stoku ve İçsel Para Stoku Ayrımı  220
7.6. Toplam Para Arzı Fonksiyonu ve Toplam Para Arzı Eğrisi  221
VIII. BÖLÜM  
VARLIK PİYASALARI: TOPLAM PARA TALEBİ  
8.1. Klasik Miktar Kuramı ve Mübadele Denklemi  225
8.2. Para Talebi (Likidite Tercihi) Kuramı  227
8.2.1. Aktif Para Balansları  227
8.2.1.1. İşlem Güdüsü ile Para Talebi  227
8.2.1.2. İhtiyat Güdüsü İle Para Talebi  229
8.2.1.3. Aktif Para Balansları Fonksiyonu  231
8.2.1.4. Cari Milli Gelir Düzeyi ve Aktif Para Balansları: Geometrik Analiz  233
8.2.1.5. Cari Piyasa Faiz Oranı ve Aktif Para Balansları: Geometrik Analiz  235
8.2.2. Atıl Para Balansları: Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi  236
8.2.2.1. Tahvil Piyasası’nda Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Belirlenmesi  236
8.2.2.2. Atıl Para Balansları Fonksiyonu  239
8.2.2.3. Cari Piyasa Faiz Oranı ve Atıl Para Balansları: Geometrik Analiz  240
8.2.2.4. Cari Milli Gelir Düzeyi ve Atıl Para Balansları: Geometrik Analiz  242
8.2.3. Toplam Para Talebi Fonksiyonu  243
8.2.3.1. Paradan Kaçış Bölgesi: Dikey Eksene Paralel Para Talebi Eğrisi  246
8.2.3.2. Likidite Tuzağı Bölgesi: Yatay Eksene Paralel Para Talebi Eğrisi  247
8.2.3.3. Ara Bölge: Negatif Eğimli Toplam Para Talebi Eğrisi  249
8.2.3.4. Doğrusal Toplam Para Talebi Eğrisi’nin Eğimi  249
8.2.3.5. Toplam Para Talebi Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  254
8.3. Modern Miktar Kuramı ve Toplam Para Talebi Fonksiyonu  256
IX. BÖLÜM  
DENGE CARİ PİYASA FAİZ ORANI:  
PORTFÖY UYUMLAMA SÜRECİ  
9.1. Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Belirlenmesi  259
9.2. Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’nın Değişmesi  261
9.2.1. Cari Milli Gelir Düzeyi’ndeki Değişmenin Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’na Etkisi  261
9.2.2. Toplam Para Stoku’ndaki Değişme’nin Denge Cari Piyasa Faiz Oranı’na Etkisi: Likidite Etkisi  263
Sonsöz  265
Ek–9. 1. Paracı Makro Ekonomi Kuramı’na Göre “Toplam Para Stoku–Cari Piyasa Faiz Oranı” İlişkisi  267
Ek–9. 2.: Neoklasik Faiz Kuramı  269
X. BÖLÜM:  
IS–LM ANALİZ ÇERÇEVESİ (HICKS–HANSEN MODELİ)  
10.1. Mal ve Hizmet Piyasaları ile Varlık Piyasaları Arasındaki Aktarım Mekanizması  273
10.2. IS Fonksiyonu: Varlık Piyasaları’ndan Mal ve Hizmet Piyasaları’na Aktarım Mekanizması  275
10.2.1. IS Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  275
10.2.2. IS Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  276
10.2.3. IS Eğrisi’nin Tanımı:  278
10.2.4. IS Eğrisi’nin Sağındaki ve Solundaki Noktalar  278
10.2.5. IS Eğrisi’nin Eğimini belirleyen Faktörler  280
10.2.6. IS Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler: Co, Io, Go, TRo, TAo  282
10.2.7. İstikrarsız IS Eğrisi  283
10.3. LM Fonksiyonu: Mal ve Hizmet Piyasaları’ndan Varlık Piyasaları’na Aktarım Mekanizması  284
10.3.1. LM Fonksiyonu’nun Matematiksel Çıkarımı  284
10.3.2. LM Eğrisi’nin Geometrik Çıkarımı  284
10.3.2.1. Ara Bölge: Pozitif Eğimli LM Eğrisi  286
10.3.2.2. Paradan Kaçış Bölgesi: Dikey Eksene Paralel LM Eğrisi  287
10.3.2.3. Likidite Tuzağı Bölgesi: Yatay Eksene Paralel LM Eğrisi  288
10.3.3. LM Eğrisi’nin Tanımı:  289
10.3.4. LM Eğrisi’nin Sağındaki ve Solundaki Noktalar  290
10.3.5. LM Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler: k ve h  290
10.3.6. LM Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Değişkenler  292
Sonsöz  294
XI. BÖLÜM  
GENEL DENGE ANALİZİ  
11.1. Genel Denge’nin Matematiksel Analizi  295
11.2. Genel Denge’nin Geometrik Analizi  298
11.3. Genel Denge’nin Değişmesine Yol Açan Faktörler  301
11.3.1. Net Otonom Harcama Düzeyi’ndeki Değişmenin Genel Denge’ye Etkisi  301
11.3.2. “b, c, a ve t”deki Değişmelerin Genel Denge’ye Etkisi  303
11.4. Toplam Para Stoku’ndaki Değişmenin Genel Denge’ye Etkisi  306
Sonsöz  308
XII. BÖLÜM  
EKONOMİ POLİTİKALARI VE GENEL DENGE  
12.1. Para Politikası ve Genel Denge  311
12.1.1. Para Politikası’nın Ara Hedefleri  311
12.1.3. Optimal Para Politikası Seçimi  313
12.1.3.1. “IS Eğrisi LM Eğrisi’nden İstikrarsız”ken Optimal Para Politikası  313
12.1.3.2. “LM Eğrisi, IS Eğrisi’nden İstikrarsız” Olduğunda Optimal Para Politikası  315
12.1.4. Para Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  318
12.1.4.1. IS Eğrisi’nin Eğimi ve Para Politikası’nın Başarımı  319
12.1.4.2. Para Politikası’nın Varlık Piyasaları ile ve Mal ve Hizmet Piyasaları’nı Etkileme Mekanizması  321
12.1.4.3. LM Eğrisi’nin Eğimi ve Para Politikası’nın Başarımı  324
12.2. Maliye Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  328
12.2.1. LM Eğrisi’nin Eğimi’nin Maliye Politikası’nın Başarımına Etkisi: Dışlama Etkisi  330
12.2.2. Maliye Politikası’nın Varlık Piyasaları ile Mal ve Hizmet Piyasaları’na Etki Mekanizması  332
12.2.3. Likidite Tuzağı Bölgesi’nde Maliye Politikası’nın Başarımı: Sıfır Dışlama Etkisi  337
12.2.4. Paradan Kaçış Bölgesi’nde Maliye Politikası’nın Başarımı: Tam Dışlama Etkisi  338
12.2.5. IS Eğrisi’nin Eğimi, Dışlama Etkisi ve Maliye Politikası’nın Başarımı  339
12.3. Borç Monetizasyonu ve Genel Denge  341
12.4. Büyük Bunalım ve Ekonomi Politikaları: Keynesyen ve Paracı Makro Ekonomi Kuramları Tartışması  344
12.5. Ekonomi Politikalarının Başarımında İçsel ve Dışsal Gecikmelerin Etkisi  346
Sonsöz  347
Ek–12.1: Alternatif Parasal Aktarım Mekanizmaları  348
XIII. BÖLÜM  
KAPALI EKONOMİ MODELİ’NDE  
TOPLAM TALEP FONKSİYONU–  
CARİ GENEL FİYAT DÜZEYİ (P) VE GENEL DENGE–  
13.1. Keynesyen (Faiz) Etkisi ve Toplam Talep Fonksiyonu (AD)  351
13.1.1. Toplam Talep Fonksiyonu (AD)’nun Matematiksel Gösterimi  351
13.1.2. Doğrusal Olmayan Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Geometrik Çıkarımı:  352
13.1.3. Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Tanımı:  356
13.1.4. Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Sağı’ndaki ve Solu’ndaki Noktalar  356
13.1.5. Toplam Talep Eğrisi’nin Eğimini Belirleyen Faktörler  357
13.1.5.1. LM Eğrisi’nin Eğiminin Toplam Talep Eğrisi (AD)’nin Eğimine Etkisi  359
13.1.5.2. IS Eğrisi’nin Eğimi’nin Toplam Talep Eğrisi’nin Eğimi’ne Etkisi  363
13.1.6 Toplam Talep Eğrisi’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  365
13.2. Ekonomi Politikaları ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  367
13.2.1. Genişletici Para Politikası ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  368
13.2.2. Daraltıcı Maliye Politikası ve Toplam Talep Eğrisi (AD)  369
13.3. Pigou (Reel Servet) Etkisi ve Negatif Eğimli Toplam Talep Eğrisi  371
Sonsöz  374
XIV. BÖLÜM  
AÇIK EKONOMİ MODELİ: NET İHRACAT FONKSİYONU  
14.1. Ödemeler Dengesi (BP)  375
14.2. Net İhracat Fonksiyonu (NX) ve Sermaye Arz Fonksiyonu (SK)  376
14.3. Toplam İhracat Fonksiyonu (EX)  377
14.3.1. Yabancı Kullanılabilir Gelir Düzeyi (YdF)’nin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  378
14.3.2. Cari Reel Döviz Kuru (ER)’nun Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  379
14.4. Nominal Döviz Kuru (EN) ve Döviz Kuru Rejimleri  381
14.4.1. Uzun Dönemde Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Belirleyicileri  383
14.4.2. Kısa Dönem Denge Cari Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Belirlenmesi  384
14.4.2.1. “Yurtiçi – Yurtdışı Piyasa Faiz Oranları Farkı”nın Yurtiçi Varlık Talebi’ne Etkisi: Sermaye Arz Fonksiyonu (SK)  386
14.4.2.2. Sermaye Arz Fonksiyonu ve Uluslararası Sermaye Hareketliliği  387
14.4.2.3. “Kur Farkı Beklentisi”nin Yurtiçi Varlık Talebi’ne Etkisi  390
14.4.3. Kısa Dönem Denge Cari Nominal Döviz Kuru (EN)’nun Değişmesi  395
14.5. Cari Nominal Döviz Kuru (EN) Değişmelerinin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  396
14.6. Yurtiçi ve Yurtdışı Cari Genel Fiyat Düzeylerinin Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ne Etkisi  398
14.7. Toplam İhracat Fonksiyonu (EX)’nun Geometrik Analizi: Toplam İhracat Eğrisi  399
14.8. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)  400
14.8.1. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)’nun Matematiksel Gösterimi  400
14.8.2. Toplam İthalat Fonksiyonu (IM)’nun Geometrik Gösterimi: Toplam İthalat Eğrisi  403
14.9. Net Dış Ticaret Fonksiyonu (NX):  405
14.9.1. İkiz Açıklar Hipotezi: Bütçe Dengesi’nin Dış Ticaret Dengesi’ne Etkisi  406
14.9.2. Net İhracat Eğrisi ’nin Eğimini Belirleyen Faktörler:  409
14.9.3. Net İhracat Eğrisi (NX)’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  411
14.10. Marshall–Lerner Koşulu ve J Eğrisi  413
XV. BÖLÜM  
AÇIK EKONOMİ MODELİ’NDE GENEL DENGE  
15.1. Net İhracat Düzeyi (NX)’nin Denge Cari Milli Gelir Düzeyi (Yc)’ne Etkisi: Matematiksel Analiz  415
15.1.1. Açık Ekonomi’de Üretim–Harcama Denkliği: Matematiksel Çıkarım  416
15.1.2. Açık Ekonomi’de “Sızıntı–Enjeksiyon Denkliği”: Matematiksel Çıkarım  418
15.2. Net İhracat Düzeyi (NX)’nin “Genel Denge”ye Etkisi: Geometrik Analiz  421
15.2.1. Toplam İhracat Düzeyi (EX)’ndeki Artışın “Genel Denge”ye Etkisi  421
15.2.2. Toplam İthalat Düzeyi (IM)’ndeki Artışın “Genel Denge”ye Etkisi  426
XVI. BÖLÜM  
MUNDELL–FLEMING (IS–LM–BP) MODELİ:  
AÇIK EKONOMİDE EKONOMİ POLİTİKALARI VE  
TOPLAM TALEP  
16.1. Ödemeler Dengesi Fonksiyonu (BP)’nun Matematiksel Çıkarımı  433
16.2. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Geometrik Çıkarımı  434
16.3. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Eğimini Belirleyen Faktörler  438
16.4. Ödemeler Dengesi Eğrisi (BP)’nin Konumunu Belirleyen Faktörler  441
16.4.1. Dış Ticaret Dengesi’ndeki Bozulmanın Ödemeler Dengesi Eğrisi’nin Eğimine Etkisi:  441
16.4.2. Yurtdışı Faiz Oranı ve Kur Farkı Beklentisi’ndeki Değişimin Ödemeler Dengesi Eğrisi’nin Konumuna Etkisi:  443
16.5. IS–LM–BP Modeli: Genel Denge, İç Denge ve Dış Denge  446
16.6. Alternatif İç ve Dış Dengesizlik Bileşimlerine Karşı Optimal Politika Karmaları  448
16.7. IS–LM–BP Modeli’nde Ekonomi Politikaları’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  450
16.7.1. IS–LM–BP Modeli’nde Maliye Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  451
16.7.1.1. Esnek Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Maliye Politikası’nın Başarısızlığı  451
16.7.1.2. Sabit Kur Rejimi –Tam Sermaye Hareketliliği: Maliye Politikası’nın Başarısı  455
16.7.2. IS–LM–BP Modeli’nde Para Politikası’nın Başarımını Belirleyen Faktörler  458
16.7.2.1. Esnek Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Para Politikası’nın Başarımı  458
16.7.2.2. Sabit Kur Rejimi–Tam Sermaye Hareketliliği: Para Politikası’nın Başarısızlığı  461
16.8. Cari Reel Döviz Kuru Etkisi ve Toplam Talep Eğrisi  464
Sonsöz  469
Referanslar  471
Kavram Dizini  481
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018