Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller
Ağustos 2018 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uluslararası eşya taşımacılığının en eski ve köklü türü kuşkusuz deniz yolu ile eşya taşımasıdır. Bu sebeple, taşımanın esas ögesi olan taşıyanın hukuki durumu ve sorumluluğunun tespiti büyük önem arz etmektedir.

Taşıyanın sorumluluğu ve bu sorumluluktan kurtulabileceği haller 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenmiştir. Bununla birlikte, deniz taşımacılığının uluslararası niteliği göz önüne alındığında, bu alandaki uygulamanın uluslararası hukuk kuralları ile entegre bir şekilde yürütülmesi gerektiği de aşikardır. Bu yüzden, taşıyanın sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulacağı hallerin bu alanda düzenleme getiren uluslararası konvansiyonlar ve uygulamaya yön veren yabancı mahkeme içtihatları ile birlikte ele alınması oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun taşıyanın sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulmasına dair kuralları uluslararası mevzuat ile karşılaştırılarak izah edilmektedir.

Kanuna uyumlu olarak, taşıyanın kısmi sorumluluğu ve 6102 sayılı Kanun ile hukukumuza eklenen sözleşme dışı talepler de çalışmaya dahil edilmiştir. Son olarak, uluslararası konvansiyonlarda düzenlenen ancak Türk Ticaret Kanunu'na alınmayan sorumluluktan kurtulma sebepleri de incelenmiş ve uluslararası uygulama ile Türk Hukuku uygulaması arasındaki farklılıklara dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmanın bütününde, konular uluslararası konvansiyonlar ve başta İngiliz ve Amerikan hukuk sistemleri olmak üzere, yabancı hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Eserin içeriğinde hem Türk hem de yabancı mahkeme kararları ile konu açıklamaları desteklenmiş ve konunun uygulamaya yönelik olarak somutlaştırılması amaçlanmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
Taşıyanın Sorumluluğu
Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması
Uluslararası Konvansiyonlarda Öngörülen Ancak Türk Ticaret Kanunu Sisteminde Yer Almayan Haller
Barkod: 9789750249549
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
§ 1) TAŞIYAN  19
I) Taşıyan Kavramı  19
II) Asıl Taşıyan / Alt Taşıyan Kavramları  20
III) Fiili Taşıyan / Akdi Taşıyan Kavramları  21
§ 2) TAŞIYANIN SORUMLULUĞU  22
I) Taşıyanın Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  22
II) Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Uluslararası Anlaşmalar  24
A) Lahey Kuralları / The Hague Rules  24
B) Visby Protokolü / Visby Protocol  26
C) Hamburg Kuralları / Hamburg Rules  27
D) Rotterdam Kuralları / Rotterdam Rules  29
III) Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıyanın Sorumluluğu  30
A) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynağı  30
B) Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Sorumluluk Halleri  32
a) Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişsiz Olması Sebebiyle Taşıyanın Sorumluluğu (TTK m. 1141)  32
i) Denize Elverişlilik (Seaworthiness)  33
ii) Yola Elverişlilik (Voyageworthiness)  35
iii) Yüke Elverişlilik (Cargoworthiness)  36
b) Yükün Zıyaı, Hasara Uğraması veya Geç Teslimi Neticesinde Meydana Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu (TTK m. 1178)  38
i) Taşıyanın Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermesi  38
ii) Yükün Zıyaı, Hasara Uğraması veya Geç Teslimi  39
aa) Yükün Zıyaı  39
bb) Yükün Hasara Uğraması  40
cc) Yükün Tesliminde Gecikme  40
iii) Taşıyanın Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermekle Yükümlü Olduğu Dönem  43
aa) Yükleme ve Boşaltmada Yüke Özen Yükümlülüğü  45
bb) İstifte Özen Yükümlülüğü  46
cc) Yolculuk Esnasında Özen Yükümlülüğü  47
dd) FIO / FIOS / FIOST Klozu  47
c) Yükün İzinsiz Olarak Başka Bir Gemiye Yüklenmesi ve Aktarılması
(TTK m. 1150)  50
d) Yükün İzinsiz Olarak Güvertede Taşınması (TTK m. 1151)  51
e) Haklı Sebep Olmaksızın Rotadan Sapma (TTK m. 1113)  54
İkinci Bölüm
TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN
KURTULMASI
§ 3) TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULDUĞU HALLER  57
I) Taşıyana Yüklenemeyecek Sebep (TTK m. 1179)  59
A) Genel Olarak  59
B) Taşıyanın Kusuru ve İspat Yükü  60
C) Taşıyanın Adamları  61
a) Gemi Adamları  61
b) Taşıyanın İşletmesinde Çalışan Kişiler  62
c) Taşıyanın Temsilcileri  62
d) Taşıyanın İşletmesinde Çalışmayan Ancak Navlun Sözleşmesinin İfasında Rol Alan Kişiler  62
e) Fiili Taşıyan  63
II) Sevk ve Başkaca Teknik Yönetim Sebebiyle Oluşan Zarardan Taşıyanın Sorumsuzluğu (TTK m. 1180/1)  65
A) Genel Olarak  65
B) Teknik Kusur Kavramı  68
a) Sevk Kusuru (Errors in the Navigation of the Ship)  68
i) Genel Olarak  68
ii) Çatma Halinde Sevk Kusurundan Doğan Zarardan Sorumluluk  70
b) Geminin Başkaca Teknik Yönetimine İlişkin Kusur (Teknik Yönetim Kusuru) (Errors in the management of the ship)  73
C) Teknik Kusura Taşıyanın Şahsi Kusuru ile Yol Açması Hali  74
a) Taşıyanın Şahsi Kusuru Kavramı  74
b) Taşıyanın Şahsi Kusurunun Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu Kapsamında İncelenmesi  75
D) Teknik Kusur – Ticari Kusur Ayrımı  76
E) Uluslararası Konvansiyonlarda Teknik Kusurdan Sorumsuzluk Hali  80
a) Lahey Kuralları Düzeni  80
b) Hamburg Kuralları Düzeni  80
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  80
III) Yangın Sebebiyle Sorumsuzluk Hali (TTK m. 1180/1)  81
A) Genel Olarak  81
B) Yangının Sebebinin Sorumsuzluk Haline Etkileri  83
a) Yangının Başlangıçtaki Elverişsizlik Nedeniyle Çıkması Hali  83
b) Yangının Teknik Kusur Nedeniyle Çıkması Hali  85
c) Yangının Taşıyanın Şahsi Kusuru Sebebiyle Çıkması Hali  85
d) Yangının Ticari Kusur Nedeniyle Çıkması Hali  86
e) Yangının Yüke Has Özelliklerden Dolayı Çıkması Hali  87
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Taşıyanın Yangından Sorumluluğu  87
a) Lahey Kuralları Düzeni  87
b) Hamburg Kuralları Düzeni  87
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  88
IV) Denizde Can veya Eşya Kurtarma Sebebiyle Sorumsuzluk
(TTK m. 1181)  89
A) Denizde Can Kurtarma Nedeniyle Sorumsuzluk Hali  90
B) Denizde Mal Kurtarma Nedeniyle Sorumsuzluk Hali  91
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Denizde Can veya Eşya Kurtarma Sebebiyle Sorumsuzluk Hali  92
a) Lahey Kuralları Düzeni  92
b) Hamburg Kuralları Düzeni  92
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  93
V) Eşyanın Cins veya Değerinin Kasten Yanlış Bildirilmesi Halinde Sorumsuzluk (TTK m. 1186/5)  93
A) Düzenlemenin Amacı  94
B) Taşıyanın Sorumsuzluk Halinden Yararlanmasının Şartları  94
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Eşyanın Cins veya Değerinin Kasten Yanlış Bildirimi Sebebiyle Sorumsuzluk Hali  96
VI) Can veya Eşya Kurtarmak veya Başka Bir Haklı Sebep İçin Rotadan Sapma Halinde Sorumsuzluk (TTK m. 1220)  96
A) Can Kurtarmak için Rotadan Sapma  97
B) Mal Kurtarmak için Rotadan Sapma  97
C) Başka Bir Haklı Sebep için Rotadan Sapma  97
D) TTK m. 1181 ile TTK m. 1220 Bağlantısı  99
E) Sapmanın Sonuçları  100
F) Uluslararası Konvansiyonlarda Denizde Can veya Eşya Kurtarmak
veya Başka Bir Haklı Sebep İçin Rotadan Sapma Halinde Sorumsuzluk  101
a) Lahey Kuralları Düzeni  101
b) Hamburg Kuralları Düzeni  101
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  102
§ 4) TAŞIYANIN KUSURSUZLUK VE UYGUN İLLİYET BAĞI KARİNELERİNDEN YARARLANDIĞI HALLER  102
I) Genel Olarak  102
II) Taşıyanın Kusursuzluk ve Uygun İlliyet Bağından Yararlandığı Haller  105
A) Deniz veya Geminin İşletilmesine Elverişli Diğer Suların Tehlike ve Kazaları  105
B) Harp Olayları, Karışıklık ve Ayaklanmalar, Kamu Düşmanlarının Hareketleri, Yetkili Makamların Emirleri veya Karantina Sınırlamaları  109
a) Harp Olayları  110
b) Karışıklık ve Ayaklanmalar  111
c) Kamu Düşmanlarının Hareketleri  111
d) Yetkili Makamların Emirleri  111
e) Karantina Sınırlamaları  112
C) Mahkemelerin El Koyma Kararları  113
D) Grev, Lokavt veya Diğer Çalışma Engelleri  113
E) Yükleten, Taşıtan ve Eşyanın Maliki ile Bunların Temsilcilerinin ve Adamlarının Fiil veya İhmalleri  114
F) Hacim veya Tartı İtibarıyla Kendiliğinden Eksilme veya Eşyanın Gizli Ayıpları ya da Eşyanın Kendisine Özgü Doğal Cins ve Niteliği  115
a) Hacim veya Tartı İtibariyle Yükün Kendiliğinden Eksilmesi  115
b) Eşyanın Gizli Ayıpları  118
c) Eşyanın Kendisine Özgü Doğal Cins ve Niteliği  118
G) Ambalajın Yetersizliği  118
H) İşaretlerin Yetersizliği  120
§ 5) SEBEPLERİN BİRLEŞMESİ (TAŞIYANIN KISMİ SORUMLULUĞU)  120
§ 6) SÖZLEŞME DIŞI TALEPLER  123
§ 7) TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNA DAİR EMREDİCİ OLMAYAN HÜKÜMLER UYARINCA TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULMASI  124
I) Emredici Hükümler  125
II) Emredici Hükümlere Aykırı Düzenlemeler  127
III) Emredici Hükümlerin İstisnaları  127
a) Canlı Hayvan Yükü ve Güverte Yükü (TTK m. 1244/1/a)  128
i) Canlı Hayvan Yükü  128
ii) Güverte Yükü  129
b) Olağan Ticari Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar (TTK m. 1244/1/b)  130
c) Yüklemeden Önceki ve Boşaltmadan Sonraki Safha (TTK m. 1244/1/c)  131
d) Müşterek Avaryaya İlişkin Kayıtlar (TTK m. 1244/2)  133
e) Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri (TTK m. 1245)  133
f) Taşımanın Fiili Taşıyan Tarafından Gerçekleştirilen Bölümü
(TTK m. 1192)  134
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI KONVANSİYONLARDA
ÖNGÖRÜLEN ANCAK TÜRK TİCARET KANUNU SİSTEMİNDE YER ALMAYAN HALLER
§ 8) LAHEY / HAMBURG / ROTTERDAM KURALLARI’NDA
DÜZENLENEN ANCAK TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALMAYAN SORUMSUZLUK HALLERİ  139
I) Lahey Kuralları  139
A) Genel Olarak  139
B) Lahey Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  140
II) Hamburg Kuralları  141
A) Genel Olarak  141
B) Hamburg Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  142
III) Rotterdam Kuralları  143
A) Genel Olarak  143
B) Rotterdam Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  145
Sonuç  149
Kaynakça  153
Elektronik Kaynakça  159
 


Ömer Teoman
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
§ 1) TAŞIYAN  19
I) Taşıyan Kavramı  19
II) Asıl Taşıyan / Alt Taşıyan Kavramları  20
III) Fiili Taşıyan / Akdi Taşıyan Kavramları  21
§ 2) TAŞIYANIN SORUMLULUĞU  22
I) Taşıyanın Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  22
II) Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Uluslararası Anlaşmalar  24
A) Lahey Kuralları / The Hague Rules  24
B) Visby Protokolü / Visby Protocol  26
C) Hamburg Kuralları / Hamburg Rules  27
D) Rotterdam Kuralları / Rotterdam Rules  29
III) Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıyanın Sorumluluğu  30
A) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynağı  30
B) Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Sorumluluk Halleri  32
a) Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişsiz Olması Sebebiyle Taşıyanın Sorumluluğu (TTK m. 1141)  32
i) Denize Elverişlilik (Seaworthiness)  33
ii) Yola Elverişlilik (Voyageworthiness)  35
iii) Yüke Elverişlilik (Cargoworthiness)  36
b) Yükün Zıyaı, Hasara Uğraması veya Geç Teslimi Neticesinde Meydana Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu (TTK m. 1178)  38
i) Taşıyanın Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermesi  38
ii) Yükün Zıyaı, Hasara Uğraması veya Geç Teslimi  39
aa) Yükün Zıyaı  39
bb) Yükün Hasara Uğraması  40
cc) Yükün Tesliminde Gecikme  40
iii) Taşıyanın Kendisinden Beklenen Dikkat ve Özeni Göstermekle Yükümlü Olduğu Dönem  43
aa) Yükleme ve Boşaltmada Yüke Özen Yükümlülüğü  45
bb) İstifte Özen Yükümlülüğü  46
cc) Yolculuk Esnasında Özen Yükümlülüğü  47
dd) FIO / FIOS / FIOST Klozu  47
c) Yükün İzinsiz Olarak Başka Bir Gemiye Yüklenmesi ve Aktarılması
(TTK m. 1150)  50
d) Yükün İzinsiz Olarak Güvertede Taşınması (TTK m. 1151)  51
e) Haklı Sebep Olmaksızın Rotadan Sapma (TTK m. 1113)  54
İkinci Bölüm
TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN
KURTULMASI
§ 3) TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULDUĞU HALLER  57
I) Taşıyana Yüklenemeyecek Sebep (TTK m. 1179)  59
A) Genel Olarak  59
B) Taşıyanın Kusuru ve İspat Yükü  60
C) Taşıyanın Adamları  61
a) Gemi Adamları  61
b) Taşıyanın İşletmesinde Çalışan Kişiler  62
c) Taşıyanın Temsilcileri  62
d) Taşıyanın İşletmesinde Çalışmayan Ancak Navlun Sözleşmesinin İfasında Rol Alan Kişiler  62
e) Fiili Taşıyan  63
II) Sevk ve Başkaca Teknik Yönetim Sebebiyle Oluşan Zarardan Taşıyanın Sorumsuzluğu (TTK m. 1180/1)  65
A) Genel Olarak  65
B) Teknik Kusur Kavramı  68
a) Sevk Kusuru (Errors in the Navigation of the Ship)  68
i) Genel Olarak  68
ii) Çatma Halinde Sevk Kusurundan Doğan Zarardan Sorumluluk  70
b) Geminin Başkaca Teknik Yönetimine İlişkin Kusur (Teknik Yönetim Kusuru) (Errors in the management of the ship)  73
C) Teknik Kusura Taşıyanın Şahsi Kusuru ile Yol Açması Hali  74
a) Taşıyanın Şahsi Kusuru Kavramı  74
b) Taşıyanın Şahsi Kusurunun Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu Kapsamında İncelenmesi  75
D) Teknik Kusur – Ticari Kusur Ayrımı  76
E) Uluslararası Konvansiyonlarda Teknik Kusurdan Sorumsuzluk Hali  80
a) Lahey Kuralları Düzeni  80
b) Hamburg Kuralları Düzeni  80
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  80
III) Yangın Sebebiyle Sorumsuzluk Hali (TTK m. 1180/1)  81
A) Genel Olarak  81
B) Yangının Sebebinin Sorumsuzluk Haline Etkileri  83
a) Yangının Başlangıçtaki Elverişsizlik Nedeniyle Çıkması Hali  83
b) Yangının Teknik Kusur Nedeniyle Çıkması Hali  85
c) Yangının Taşıyanın Şahsi Kusuru Sebebiyle Çıkması Hali  85
d) Yangının Ticari Kusur Nedeniyle Çıkması Hali  86
e) Yangının Yüke Has Özelliklerden Dolayı Çıkması Hali  87
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Taşıyanın Yangından Sorumluluğu  87
a) Lahey Kuralları Düzeni  87
b) Hamburg Kuralları Düzeni  87
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  88
IV) Denizde Can veya Eşya Kurtarma Sebebiyle Sorumsuzluk
(TTK m. 1181)  89
A) Denizde Can Kurtarma Nedeniyle Sorumsuzluk Hali  90
B) Denizde Mal Kurtarma Nedeniyle Sorumsuzluk Hali  91
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Denizde Can veya Eşya Kurtarma Sebebiyle Sorumsuzluk Hali  92
a) Lahey Kuralları Düzeni  92
b) Hamburg Kuralları Düzeni  92
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  93
V) Eşyanın Cins veya Değerinin Kasten Yanlış Bildirilmesi Halinde Sorumsuzluk (TTK m. 1186/5)  93
A) Düzenlemenin Amacı  94
B) Taşıyanın Sorumsuzluk Halinden Yararlanmasının Şartları  94
C) Uluslararası Konvansiyonlarda Eşyanın Cins veya Değerinin Kasten Yanlış Bildirimi Sebebiyle Sorumsuzluk Hali  96
VI) Can veya Eşya Kurtarmak veya Başka Bir Haklı Sebep İçin Rotadan Sapma Halinde Sorumsuzluk (TTK m. 1220)  96
A) Can Kurtarmak için Rotadan Sapma  97
B) Mal Kurtarmak için Rotadan Sapma  97
C) Başka Bir Haklı Sebep için Rotadan Sapma  97
D) TTK m. 1181 ile TTK m. 1220 Bağlantısı  99
E) Sapmanın Sonuçları  100
F) Uluslararası Konvansiyonlarda Denizde Can veya Eşya Kurtarmak
veya Başka Bir Haklı Sebep İçin Rotadan Sapma Halinde Sorumsuzluk  101
a) Lahey Kuralları Düzeni  101
b) Hamburg Kuralları Düzeni  101
c) Rotterdam Kuralları Düzeni  102
§ 4) TAŞIYANIN KUSURSUZLUK VE UYGUN İLLİYET BAĞI KARİNELERİNDEN YARARLANDIĞI HALLER  102
I) Genel Olarak  102
II) Taşıyanın Kusursuzluk ve Uygun İlliyet Bağından Yararlandığı Haller  105
A) Deniz veya Geminin İşletilmesine Elverişli Diğer Suların Tehlike ve Kazaları  105
B) Harp Olayları, Karışıklık ve Ayaklanmalar, Kamu Düşmanlarının Hareketleri, Yetkili Makamların Emirleri veya Karantina Sınırlamaları  109
a) Harp Olayları  110
b) Karışıklık ve Ayaklanmalar  111
c) Kamu Düşmanlarının Hareketleri  111
d) Yetkili Makamların Emirleri  111
e) Karantina Sınırlamaları  112
C) Mahkemelerin El Koyma Kararları  113
D) Grev, Lokavt veya Diğer Çalışma Engelleri  113
E) Yükleten, Taşıtan ve Eşyanın Maliki ile Bunların Temsilcilerinin ve Adamlarının Fiil veya İhmalleri  114
F) Hacim veya Tartı İtibarıyla Kendiliğinden Eksilme veya Eşyanın Gizli Ayıpları ya da Eşyanın Kendisine Özgü Doğal Cins ve Niteliği  115
a) Hacim veya Tartı İtibariyle Yükün Kendiliğinden Eksilmesi  115
b) Eşyanın Gizli Ayıpları  118
c) Eşyanın Kendisine Özgü Doğal Cins ve Niteliği  118
G) Ambalajın Yetersizliği  118
H) İşaretlerin Yetersizliği  120
§ 5) SEBEPLERİN BİRLEŞMESİ (TAŞIYANIN KISMİ SORUMLULUĞU)  120
§ 6) SÖZLEŞME DIŞI TALEPLER  123
§ 7) TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNA DAİR EMREDİCİ OLMAYAN HÜKÜMLER UYARINCA TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KURTULMASI  124
I) Emredici Hükümler  125
II) Emredici Hükümlere Aykırı Düzenlemeler  127
III) Emredici Hükümlerin İstisnaları  127
a) Canlı Hayvan Yükü ve Güverte Yükü (TTK m. 1244/1/a)  128
i) Canlı Hayvan Yükü  128
ii) Güverte Yükü  129
b) Olağan Ticari Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar (TTK m. 1244/1/b)  130
c) Yüklemeden Önceki ve Boşaltmadan Sonraki Safha (TTK m. 1244/1/c)  131
d) Müşterek Avaryaya İlişkin Kayıtlar (TTK m. 1244/2)  133
e) Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri (TTK m. 1245)  133
f) Taşımanın Fiili Taşıyan Tarafından Gerçekleştirilen Bölümü
(TTK m. 1192)  134
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI KONVANSİYONLARDA
ÖNGÖRÜLEN ANCAK TÜRK TİCARET KANUNU SİSTEMİNDE YER ALMAYAN HALLER
§ 8) LAHEY / HAMBURG / ROTTERDAM KURALLARI’NDA
DÜZENLENEN ANCAK TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALMAYAN SORUMSUZLUK HALLERİ  139
I) Lahey Kuralları  139
A) Genel Olarak  139
B) Lahey Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  140
II) Hamburg Kuralları  141
A) Genel Olarak  141
B) Hamburg Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  142
III) Rotterdam Kuralları  143
A) Genel Olarak  143
B) Rotterdam Kurallarında Öngörülüp TTK’ya Alınmayan Sorumsuzluk Halleri  145
Sonuç  149
Kaynakça  153
Elektronik Kaynakça  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021