Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi C: 1 S: 1 Haziran 2022 Prof. Dr. Sezer Ilgın, Prof. Dr. Bülent Sözer

Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi C: 1 S: 1

Haziran 2022

1. Baskı, 
Haziran 2022
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
292
Barkod:
2822420522065
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
99,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Ülkemizde denizcilik alanında yoğunlaşmış kadrosuyla, denizcilik alanında ihtisaslaşan Pîrî Reis Üniversitesi'nin, dünyada bu alanda faaliyet gösteren öğretim kurumlarının oluşturduğu IAMU'nun (International Association of Maritime Universities - Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği) üyesi olarak ve ayrıca BSAMI'nin (Black Sea Association of Maritime Institutions- Karadeniz Denizcilik Enstitüleri Birliği) 2 dönem boyunca Başkan lığını üstlenen konumuyla bağlantılı olarak, "PRÜ Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi" ve ayrıca ELFA (European Law Faculties Association - Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği) üyesi Hukuk Fakültesi'yle Deniz Hukuku alanında da önemli çalışmalar yapmakta olduğu bilinmektedir.
Bu kapsamda, Pîrî Reis Üniversitesi olarak Pîrî Reis Üniversitesi - Deniz Hukuku Dergisi'ni yayınlamaya başlıyoruz.
Üniversitemizin, denizciliğe ve dolayısı ile de Deniz Hukuku'na verdiği büyük önem dikkate alınınca, bu girişimin değeri daha da belirgin olmaktadır.
Dergi, özelikle Hukuk Fakültesi ile Deniz Hukuku Araştırma Merkezi'nin olağan yıllık etkinlikleri arasında yer alan "Fakülte Konferansları" nda verilen tebliğlerin yayınlanmasına ve hukukçularımızın bilgilerine sunulmasına da imkân verecektir.
Bununla beraber Dergi, gerek Deniz Hukuku ve gerekse de Sigorta Hukuku alanlarında çalışanların yazılarına açık olacaktır. Amaç, bu alanlarda harcanan emeklerin olanak ölçüsün de değerlendirilmesi ve ilgilenenlerin yararlanmasına sunulmasıdır.
"Dergi"nin akademiye ve uygulamaya yararlı olmasını diliyorum.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Oral ERDOĞAN
Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü
Ürün Konu Başlıkları
.
Türk Ticaret Kanunu'nun "Deniz Ticareti" Başlığını Taşıyan Beşinci Kitabındaki "Çatma" Hükümlerinin Gerekçe ve Metinleri Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Rayegân KENDER
.
Mürettebatsız Gemilerin Elverişliliği, Prof. Dr. Serap HELVACI – Öğr. Gör. Hakan MURAN
.
Taşıyanın Sorumluluğunda Geminin Sevkine veya Diğer Teknik İdaresine İlişkin Kusur ile Ticari Kusur Ayırımı, Prof. Dr. Sezer ILGIN
.
Türkiye'de Hukuk ve Deniz Hukuku Eğitimi – Kısa Bir Tarihçe, Prof. h.c. Dr. iur. N. Bülent SÖZER
.
Mürettebatsız Gemiler, Prof. h.c. Dr. iur. N. Bülent SÖZER
.
Kira veya Finansal Kiralama Konusu Gemilerle İlgili Tekne–Makine Sigortaları Çerçevesinde Hangi Çıkarların Temin Edildiği Üzerine Bazı Düşünceler, Prof. Dr. Samim ÜNAN Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2018–1751, K. 2020–45, T. 10–01–2020)
.
Işığında Sigorta Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün İhlaline Bağlanan Yaptırım, Prof. Dr. Samim ÜNAN – Doç. Dr. Cüneyt SÜZEL – Dr. Öğr. Üyesi Melisa KONFİDAN
.
Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Çatmalarda Meydana Gelen Zararların Tazmini Sorunu, Doç. Dr. Fevzi TOPSOY
.
Akdeniz'de Türk Gemisine Yapılan Müdahalenin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Sevda KESKİN – Tansel ÖZEN
.
Uluslararası Denizcilik Örgütü – International Maritime Organization (IMO) Hukuk, Deniz Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunması Komitelerinin Sırasıyla LEG108. – MSC104. – MEPC77. Dönem Toplantılarındaki Çalışmaları Hakkında İnceleme, Arş. Gör. Nil İrem SARAY