Açıklamalı – İçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yılmaz Çağlayan  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

1. Baskı, 
Haziran 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
928
Barkod:
9789750277894
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
875,00
İndirimli (%51):
426,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı Yeni Baskı
Ocak 2024
785,00
785,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitapta; Kanun metnine sadık kalınarak, her kanun maddesine güncel haliyle yer verildikten sonra, bu güne kadar geçirdiği değişiklikler belirtilmiştir. Sonrasında "açıklamalar" başlığı altında ilgili Kanun maddesine ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra "içtihatlar" başlığı altında da örnek Yargıtay içtihatları sıralanmıştır.
Açıklamalar, hap bilgiler diye tabir edebilecek şekilde kısa kısa, madde madde yapılmıştır. Bu doğrultuda konuyu uzatmadan, tekrara girmeden ve akılda kalması açısından; tanım, özellikler, şartlar, kural-istisna, süre gibi kavramlar sıkça kullanılmış, kanun maddesine ilişkin bilinmesi gereken esaslı unsurlara değinilmiştir.
Kitapta amaçlanan en önemli husus; hukukçunun merak ettiği kanun maddesine ilişkin edinebileceği bilgilerin önemli kısmına birkaç dakikalık kısa bir süre içinde ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla kitabın, hakim-savcı ve avukatlar başta olmak üzere, aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencilerinin, konuya ilişkin ilk başvurabileceği kaynak eserlerden biri olmasına gayret gösterilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hükümler
.
Dava Çeşitleri–Şartları–İlk İtirazlar
.
Yazılı–Basit Yargılama Usulleri
.
İspat ve Deliller
.
Yargılama Giderleri
.
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
.
Basit Yargılama Usulü
.
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
.
Kanun Yolları
.
Çekişmesiz Yargı
.
Geçici Hukuki Korumalar
.
Tahkim
.
Son Hükümler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİ
Birinci Ayırım
GÖREV
MADDE 2 : GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ 
49
AÇIKLAMALAR 
49
İÇTİHATLAR 
50
MADDE 2 : ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 
50
AÇIKLAMALAR 
51
İÇTİHATLAR 
51
MADDE 3 : ÖLÜM VEYA VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVALARINDA GÖREV 
52
DEĞİŞİKLİKLER 
52
AÇIKLAMALAR 
53
MADDE 4 : SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 
53
AÇIKLAMALAR 
53
İÇTİHATLAR 
56
İkinci Ayırım
YETKİ
MADDE 5 : GENEL KURAL 
60
AÇIKLAMALAR 
60
İÇTİHATLAR 
63
MADDE 6 : GENEL YETKİLİ MAHKEME 
64
AÇIKLAMALAR 
64
İÇTİHATLAR 
65
MADDE 7 : DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE YETKİ 
66
AÇIKLAMALAR 
67
İÇTİHATLAR 
68
MADDE 8 : BİR YERDE GEÇİCİ OLARAK OTURANLARA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA YETKİ 
71
AÇIKLAMALAR 
71
İÇTİHATLAR 
71
MADDE 9 : TÜRKİYE’DE YERLEŞİM YERİNİN BULUNMAMASI HÂLİNDE YETKİ 
72
AÇIKLAMALAR 
72
MADDE 10 : SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 
72
AÇIKLAMALAR 
72
MADDE 11 : MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 
73
AÇIKLAMALAR 
73
MADDE 12 : TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 
75
AÇIKLAMALAR 
76
İÇTİHATLAR 
79
MADDE 13 : KARŞI DAVADA YETKİ 
83
AÇIKLAMALAR 
83
MADDE 14 : ŞUBELER VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ 
83
AÇIKLAMALAR 
83
İÇTİHATLAR 
86
MADDE 15 : SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 
88
AÇIKLAMALAR 
88
İÇTİHATLAR 
90
MADDE 16 : HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 
90
AÇIKLAMALAR 
90
İÇTİHATLAR 
91
MADDE 17 : YETKİ SÖZLEŞMESİ 
95
AÇIKLAMALAR 
95
İÇTİHATLAR 
96
MADDE 18 : YETKİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
96
AÇIKLAMALAR 
97
MADDE 19 : YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
98
AÇIKLAMALAR 
98
İÇTİHATLAR 
100
Üçüncü Ayırım
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGI YERİ BELİRLENMESİ
MADDE 20 : GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
102
DEĞİŞİKLİKLER 
102
AÇIKLAMALAR 
103
İÇTİHATLAR 
106
MADDE 21 : YARGI YERİ BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER 
111
AÇIKLAMALAR 
111
MADDE 22 : İNCELEME YERİ 
113
MADDE 23 : İNCELEME USULÜ VE SONUCU 
113
AÇIKLAMALAR 
113
İkinci Bölüm
YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER
MADDE 24 : TASARRUF İLKESİ 
115
AÇIKLAMALAR 
115
MADDE 25 : TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ 
115
AÇIKLAMALAR 
115
İÇTİHATLAR 
116
MADDE 26 : TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 
119
AÇIKLAMALAR 
119
İÇTİHATLAR 
120
MADDE 27 : HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI 
121
AÇIKLAMALAR 
121
İÇTİHATLAR 
123
MADDE 28 : ALENİYET İLKESİ 
127
DEĞİŞİKLİKLER 
127
AÇIKLAMALAR 
127
MADDE 29 : DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
129
MADDE 30 : USUL EKONOMİSİ İLKESİ 
129
AÇIKLAMALAR 
129
İÇTİHATLAR 
130
MADDE 31 : HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
131
AÇIKLAMALAR 
131
İÇTİHATLAR 
131
MADDE 32 : YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ 
134
MADDE 33 : HUKUKUN UYGULANMASI 
134
AÇIKLAMALAR 
134
İÇTİHATLAR 
135
Üçüncü Bölüm
HÂKİMİN YASAKLILIĞI, REDDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
Birinci Ayırım
HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI VE REDDİ
MADDE 34 : YASAKLILIK SEBEPLERİ 
137
AÇIKLAMALAR 
137
MADDE 35 : ÇEKİNME KARARININ SONUÇLARI 
139
AÇIKLAMALAR 
139
MADDE 36 : RET SEBEPLERİ 
141
DEĞİŞİKLİKLER 
141
AÇIKLAMALAR 
141
MADDE 37 : HÂKİMİN BİZZAT ÇEKİLMEMESİ HÂLİ 
143
AÇIKLAMALAR 
143
MADDE 38 : RET USULÜ 
144
DEĞİŞİKLİKLER 
144
AÇIKLAMALAR 
145
MADDE 39 : ÇEKİLME KARARININ İNCELENMESİ 
146
MADDE 40 : RET TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ 
146
AÇIKLAMALAR 
147
MADDE 41 : RET TALEBİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ 
147
AÇIKLAMALAR 
147
MADDE 42 : RET TALEBİNİN İNCELENMESİ 
149
AÇIKLAMALAR 
149
MADDE 43 : RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI İSTİNAF 
150
AÇIKLAMALAR 
151
MADDE 44 : RET TALEBİNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ 
152
MADDE 45 : ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ 
152
İkinci Ayırım
HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
MADDE 46 : DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU 
153
AÇIKLAMALAR 
153
İÇTİHATLAR 
157
MADDE 47 : DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME 
158
DEĞİŞİKLİKLER 
158
AÇIKLAMALAR 
159
İÇTİHATLAR 
159
MADDE 48 : DAVA DİLEKÇESİ VE DAVANIN İHBARI 
162
AÇIKLAMALAR 
162
MADDE 49 : DAVANIN REDDİ HÂLİNDE VERİLECEK CEZA 
162
AÇIKLAMALAR 
162
Dördüncü Bölüm
TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
Birinci Ayırım
TARAFLARIN EHLİYETLERİ
MADDE 50 : TARAF EHLİYETİ 
163
AÇIKLAMALAR 
163
İÇTİHATLAR 
168
MADDE 51 : DAVA EHLİYETİ 
173
AÇIKLAMALAR 
173
İÇTİHATLAR 
176
MADDE 52 : DAVADA KANUNİ TEMSİL 
178
AÇIKLAMALAR 
178
İÇTİHATLAR 
180
MADDE 53 : DAVA TAKİP YETKİSİ 
181
AÇIKLAMALAR 
181
MADDE 54 : TEMSİL VEYA İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ 
182
AÇIKLAMALAR 
182
MADDE 55: DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ 
182
AÇIKLAMALAR 
183
İÇTİHATLAR 
183
MADDE 56 : KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE YARGILAMANIN ERTELENMESİ 
185
AÇIKLAMALAR 
185
İÇTİHATLAR 
186
İkinci Ayırım
DAVA ARKADAŞLIĞI
MADDE 57 : İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 
188
AÇIKLAMALAR 
188
İÇTİHATLAR 
190
MADDE 58 : İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU 
192
AÇIKLAMALAR 
192
İÇTİHATLAR 
194
MADDE 59 : MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI 
194
AÇIKLAMALAR 
194
İÇTİHATLAR 
196
MADDE 60 : MECBURİ DAVA ARKADAŞLARININ DAVADAKİ DURUMU 
198
AÇIKLAMALAR 
198
İÇTİHATLAR 
200
Üçüncü Ayırım
DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE
MADDE 61 : İHBAR VE ŞARTLARI 
202
AÇIKLAMALAR 
202
İÇTİHATLAR 
204
MADDE 62 : İHBARIN ŞEKLİ 
205
AÇIKLAMALAR 
205
İÇTİHATLAR 
205
MADDE 63 : İHBARDA BULUNULAN KİŞİNİN DURUMU 
206
AÇIKLAMALAR 
206
MADDE 64 : İHBARIN ETKİSİ 
206
AÇIKLAMALAR 
206
MADDE 65 : ASLİ MÜDAHALE 
207
AÇIKLAMALAR 
207
İÇTİHATLAR 
209
MADDE 66: FER’Î MÜDAHALE 
209
AÇIKLAMALAR 
209
MADDE 67 : FER’Î MÜDAHALE TALEBİ VE İNCELENMESİ 
213
AÇIKLAMALAR 
213
MADDE 68 : FER’Î MÜDAHİLİN DURUMU 
213
AÇIKLAMALAR 
214
MADDE 69 : FER’Î MÜDAHALENİN ETKİSİ 
215
AÇIKLAMALAR 
215
MADDE 70 : CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI 
216
AÇIKLAMALAR 
216
Dördüncü Ayırım
DAVAYA VEKÂLET
MADDE 71 : GENEL OLARAK 
217
AÇIKLAMALAR 
217
MADDE 72 : DAVAYA VEKÂLET HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
218
AÇIKLAMALAR 
218
MADDE 73 : DAVAYA VEKÂLETİN KANUNİ KAPSAMI 
219
AÇIKLAMALAR 
219
MADDE 74 : DAVAYA VEKÂLETTE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN HÂLLER 
220
AÇIKLAMALAR 
221
İÇTİHATLAR 
222
MADDE 75 : BİRDEN FAZLA VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİ 
223
AÇIKLAMALAR 
223
MADDE 76 : VEKÂLETNAMENİN İBRAZI 
223
AÇIKLAMALAR 
223
MADDE 77 : VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI 
225
AÇIKLAMALAR 
225
İÇTİHATLAR 
226
MADDE 78 : VEKİLİN VEKÂLET VEREN HUZURUNDAKİ BEYANI 
227
MADDE 79 : VEKİLİN VEYA VEKÂLET VERENİN DURUŞMADA UYGUN OLMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞI 
227
AÇIKLAMALAR 
227
MADDE 80 : TARAFIN DAVASINI TAKİP EDEBİLECEK EHLİYETTE OLMAMASI 
228
MADDE 81 : VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASININ ŞEKLİ 
228
AÇIKLAMALAR 
228
MADDE 82 : VEKİLİN İSTİFASI 
229
AÇIKLAMALAR 
229
MADDE 83 : VEKİLİN AZLİ 
230
Beşinci Bölüm
TEMİNAT
MADDE 84 : TEMİNAT GÖSTERİLECEK HÂLLER 
231
AÇIKLAMALAR 
231
İÇTİHATLAR 
234
MADDE 85 : TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HÂLLER 
234
AÇIKLAMALAR 
234
MADDE 86 : TEMİNAT KARARI 
235
AÇIKLAMALAR 
235
MADDE 87 : TEMİNATIN TUTARI VE ŞEKLİ 
235
AÇIKLAMALAR 
235
MADDE 88 : TEMİNAT GÖSTERİLMEMESİNİN SONUÇLARI 
236
AÇIKLAMALAR 
236
MADDE 89 : TEMİNATIN İADESİ 
236
Altıncı Bölüm
SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLİ TATİL
Birinci Ayırım
SÜRELER
MADDE 90 : SÜRELERİN BELİRLENMESİ 
237
AÇIKLAMALAR 
237
İÇTİHATLAR 
238
MADDE 91 : SÜRELERİN BAŞLAMASI 
238
AÇIKLAMALAR 
238
MADDE 92 : SÜRELERİN BİTİMİ 
238
AÇIKLAMALAR 
239
MADDE 93 : TATİL GÜNLERİNİN ETKİSİ 
239
AÇIKLAMALAR 
240
İÇTİHATLAR 
241
MADDE 94 : KESİN SÜRE 
242
DEĞİŞİKLİKLER 
242
AÇIKLAMALAR 
242
İÇTİHATLAR 
244
İkinci Ayırım
ESKİ HÂLE GETİRME
Madde 95 : TALEP 
249
AÇIKLAMALAR 
249
İÇTİHATLAR 
251
MADDE 96 : SÜRE 
252
AÇIKLAMALAR 
252
MADDE 97 : TALEBİN ŞEKLİ VE KAPSAMI 
252
AÇIKLAMALAR 
253
MADDE 98 : TALEP VE İNCELEME MERCİİ 
253
AÇIKLAMALAR 
253
İÇTİHATLAR 
253
MADDE 99 : TALEBİN YARGILAMAYA VE HÜKMÜN İCRASINA ETKİSİ 
254
MADDE 100 : İNCELEME VE KARAR 
254
AÇIKLAMALAR 
254
MADDE 101 : GİDERLER 
255
Üçüncü Ayırım
ADLİ TATİL
MADDE 102 : ADLİ TATİL SÜRESİ 
256
DEĞİŞİKLİKLER 
256
MADDE 103 : ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER 
256
AÇIKLAMALAR 
257
MADDE 104 : ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ 
258
AÇIKLAMALAR 
258
İÇTİHATLAR 
259
İkinci Kısım
DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
Birinci Bölüm
DAVA ÇEŞİTLERİ
MADDE 105 : EDA DAVASI 
261
MADDE 106 : TESPİT DAVASI 
261
AÇIKLAMALAR 
261
İÇTİHATLAR 
262
MADDE 107 : BELİRSİZ ALACAK DAVASI 
263
DEĞİŞİKLİKLER 
264
AÇIKLAMALAR 
264
İÇTİHATLAR 
268
MADDE 108 : İNŞAÎ DAVA 
275
AÇIKLAMALAR 
275
MADDE 109 : KISMİ DAVA 
276
DEĞİŞİKLİKLER 
276
AÇIKLAMALAR 
276
MADDE 110 : DAVALARIN YIĞILMASI 
278
AÇIKLAMALAR 
278
MADDE 111 : TERDİTLİ DAVA 
279
AÇIKLAMALAR 
279
İÇTİHATLAR 
280
MADDE 112 : SEÇİMLİK DAVA 
283
AÇIKLAMALAR 
283
MADDE 113 : TOPLULUK DAVASI 
284
AÇIKLAMALAR 
284
İkinci Bölüm
DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
Birinci Ayırım
DAVA ŞARTLARI
MADDE 114 : DAVA ŞARTLARI 
285
AÇIKLAMALAR 
286
İÇTİHATLAR 
289
MADDE 115 : DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ 
291
AÇIKLAMALAR 
291
İÇTİHATLAR 
291
İkinci Ayırım
İLK İTİRAZLAR
MADDE 116 : KONUSU 
293
DEĞİŞİKLİKLER 
293
AÇIKLAMALAR 
293
MADDE 117 : İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ 
294
AÇIKLAMALAR 
294
İÇTİHATLAR 
295
Üçüncü Kısım
YAZILI YARGILAMA USULÜ
Birinci Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
MADDE 118 : DAVANIN AÇILMA ZAMANI 
297
AÇIKLAMALAR 
297
İÇTİHATLAR 
299
MADDE 119 : DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 
300
AÇIKLAMALAR 
300
İÇTİHATLAR 
303
MADDE 120 : HARÇ VE GİDER AVANSININ ÖDENMESİ 
309
DEĞİŞİKLİKLER 
309
AÇIKLAMALAR 
309
İÇTİHATLAR 
312
MADDE 121 : BELGELERİN BİRLİKTE VERİLMESİ 
313
AÇIKLAMALAR 
313
İÇTİHATLAR 
314
MADDE 122 : DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ 
314
AÇIKLAMALAR 
314
MADDE 123 : DAVANIN GERİ ALINMASI 
314
AÇIKLAMALAR 
314
İÇTİHATLAR 
316
MADDE 124 : TARAFTA İRADÎ DEĞİŞİKLİK 
317
AÇIKLAMALAR 
318
İÇTİHATLAR 
319
Madde 125 : DAVA KONUSUNUN DEVRİ 
321
DEĞİŞİKLİKLER 
321
AÇIKLAMALAR 
321
İÇTİHATLAR 
323
İkinci Bölüm
CEVAP DİLEKÇESİ
MADDE 126 : CEVAP DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 
325
AÇIKLAMALAR 
325
MADDE 127 : CEVAP DİLEKÇESİNİ VERME SÜRESİ 
325
AÇIKLAMALAR 
326
İÇTİHATLAR 
326
MADDE 128 : SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN SONUCU 
326
AÇIKLAMALAR 
326
İÇTİHATLAR 
327
MADDE 129 : CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 
330
AÇIKLAMALAR 
330
MADDE 130 : CEVAP DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI 
331
AÇIKLAMALAR 
331
MADDE 131 : CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİNİN SONUCU 
332
MADDE 132 : KARŞI DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI 
333
AÇIKLAMALAR 
333
İÇTİHATLAR 
334
MADDE 133 : KARŞI DAVANIN AÇILMASI VE SÜRESİ 
335
AÇIKLAMALAR 
335
İÇTİHATLAR 
336
MADDE 134 : ASIL DAVANIN SONA ERMESİ 
336
AÇIKLAMALAR 
336
MADDE 135 : UYGULANACAK HÜKÜMLER 
336
AÇIKLAMALAR 
336
İÇTİHATLAR 
337
Üçüncü Bölüm
CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ
MADDE 136 : TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ 
339
AÇIKLAMALAR 
339
Dördüncü Bölüm
ÖN İNCELEME
MADDE 137 : ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI 
341
AÇIKLAMALAR 
341
MADDE 138 : DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR 
343
AÇIKLAMALAR 
343
İÇTİHATLAR 
343
MADDE 139 : ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET 
344
DEĞİŞİKLİKLER 
344
AÇIKLAMALAR 
345
MADDE 140 : ÖN İNCELEME DURUŞMASI 
346
DEĞİŞİKLİKLER 
346
AÇIKLAMALAR 
347
İÇTİHATLAR 
348
MADDE 141 : İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 
350
DEĞİŞİKLİKLER 
350
AÇIKLAMALAR 
351
MADDE 142 : SÜRELER HAKKINDA KARAR 
353
AÇIKLAMALAR 
353
İÇTİHATLAR 
353
Beşinci Bölüm
TAHKİKAT VE TAHKİKAT SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
Birinci Ayırım
TAHKİKAT
MADDE 143 : TAHKİKATIN KONUSU 
355
AÇIKLAMALAR 
355
MADDE 144 : TARAFLARIN DİNLENİLMESİ 
356
AÇIKLAMALAR 
356
MADDE 145 : SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ 
356
AÇIKLAMALAR 
356
MADDE 146 : MEVCUT DELİLLERLE DAVANIN AYDINLANMASI 
357
AÇIKLAMALAR 
357
İkinci Ayırım
DURUŞMA
MADDE 147 : TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVETİ 
358
AÇIKLAMALAR 
358
İÇTİHATLAR 
358
MADDE 148 : MAHKEMENİN ÇALIŞMA ZAMANI 
360
MADDE 149 : SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI 
361
DEĞİŞİKLİKLER 
361
AÇIKLAMALAR 
362
MADDE 150 : TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ, SONUÇLARI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 
365
AÇIKLAMALAR 
365
İÇTİHATLAR 
369
MADDE 151 : DURUŞMA DÜZENİ 
375
AÇIKLAMALAR 
375
MADDE 152 : SORU YÖNELTME 
376
AÇIKLAMALAR 
376
MADDE 153 : KAYIT VE YAYIN YASAĞI 
377
AÇIKLAMALAR 
377
MADDE 154 : TUTANAK 
378
AÇIKLAMALAR 
378
İÇTİHATLAR 
379
MADDE 155 : TUTANAĞIN İMZALANMASI VE İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU 
381
İÇTİHATLAR 
381
MADDE 156 : TUTANAĞIN İSPAT GÜCÜ 
381
AÇIKLAMALAR 
381
MADDE 157 : ZABIT KÂTİBİ BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU 
382
MADDE 158 : TUTANAK ÖRNEĞİ VERİLMESİ 
382
MADDE 159 : DOSYAYA BELGE KONULMASI VE DOSYANIN BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ 
382
MADDE 160 : DİZİ LİSTESİ 
382
MADDE 161 : DOSYANIN TARAFLAR VE İLGİLİLERCE İNCELENMESİ 
382
AÇIKLAMALAR 
383
MADDE 162 : DOSYANIN HÂKİMİN İNCELEMESİNE HAZIR TUTULMASI 
383
Üçüncü Ayırım
ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN
MADDE 163 : ÖN SORUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ 
384
AÇIKLAMALAR 
384
İÇTİHATLAR 
384
MADDE 164 : ÖN SORUNUN İNCELENMESİ 
385
AÇIKLAMALAR 
385
İÇTİHATLAR 
386
MADDE 165 : BEKLETİCİ SORUN 
387
İÇTİHATLAR 
387
İÇTİHATLAR 
388
Dördüncü Ayırım
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
MADDE 166 : DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
390
AÇIKLAMALAR 
390
İÇTİHATLAR 
392
MADDE 167 : DAVALARIN AYRILMASI 
395
AÇIKLAMALAR 
396
İÇTİHATLAR 
397
MADDE 168 : KANUN YOLLARI 
398
AÇIKLAMALAR 
398
Beşinci Ayırım
İSTİCVAP
MADDE 169 : KONUSU 
400
AÇIKLAMALAR 
400
İÇTİHATLAR 
401
MADDE 170 : İSTİCVAP OLUNACAK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ 
402
AÇIKLAMALAR 
402
MADDE 171 : İSTİCVAP OLUNACAK TARAFIN DAVET EDİLMESİ 
403
AÇIKLAMALAR 
403
İÇTİHATLAR 
403
MADDE 172 : BİZZAT İSTİCVAP OLUNMA 
404
DEĞİŞİKLİKLER 
404
AÇIKLAMALAR 
404
MADDE 173 : İSTİCVABIN YAPILMASI 
405
AÇIKLAMALAR 
405
MADDE 174 : TUTANAK DÜZENLENMESİ 
405
MADDE 175 : KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLER 
405
AÇIKLAMALAR 
405
Altıncı Ayırım
ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Madde 176 : KAPSAMI VE SAYISI 
406
AÇIKLAMALAR 
406
İÇTİHATLAR 
409
MADDE 177 : ISLAHIN ZAMANI VE ŞEKLİ 
411
AÇIKLAMALAR 
411
İÇTİHATLAR 
412
MADDE 178 : ISLAH SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN YARGILAMA GİDERLERİ VE KARŞI TARAFIN ZARARININ ÖDENMESİ 
413
AÇIKLAMALAR 
413
MADDE 179 : ISLAHIN ETKİSİ 
413
AÇIKLAMALAR 
414
AÇIKLAMALAR 
414
MADDE 180 : DAVANIN TAMAMEN ISLAHI 
415
AÇIKLAMALAR 
415
MADDE 181 : KISMEN ISLAH 
416
AÇIKLAMALAR 
416
MADDE 182 : KÖTÜNİYETLİ ISLAH 
417
MADDE 183 : MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
417
İÇTİHATLAR 
417
Yedinci Ayrım
TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT
MADDE 183/A : TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT 
419
Altıncı Bölüm
TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA
MADDE 184 : TAHKİKATIN SONA ERMESİ 
421
AÇIKLAMALAR 
421
MADDE 185 : TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKATIN SONA ERMESİ 
422
AÇIKLAMALAR 
422
MADDE 186 : SÖZLÜ YARGILAMA 
423
DEĞİŞİKLİKLER 
423
AÇIKLAMALAR 
423
Dördüncü Kısım
İSPAT VE DELİLLER
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 187 : İSPATIN KONUSU 
425
AÇIKLAMALAR 
425
İÇTİHATLAR 
426
MADDE 188 : İKRAR 
427
AÇIKLAMALAR 
427
AÇIKLAMALAR 
429
MADDE 189 : İSPAT HAKKI 
432
AÇIKLAMALAR 
432
İÇTİHATLAR 
433
MADDE 190 : İSPAT YÜKÜ 
433
AÇIKLAMALAR 
433
İÇTİHATLAR 
434
MADDE 191 : KARŞI İSPAT 
434
İÇTİHATLAR 
434
MADDE 192 : KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DELİLLER 
435
MADDE 193 : DELİL SÖZLEŞMESİ 
435
AÇIKLAMALAR 
435
İÇTİHATLAR 
436
MADDE 194 : SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ VE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ 
438
İÇTİHATLAR 
438
MADDE 195 : BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER 
439
MADDE 196 : DELİLDEN VAZGEÇME 
439
AÇIKLAMALAR 
439
MADDE 197 : DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE 
440
AÇIKLAMALAR 
440
MADDE 198 : DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
441
İkinci Bölüm
BELGE VE SENET
MADDE 199 : BELGE 
443
AÇIKLAMALAR 
443
MADDE 200 : SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU 
444
AÇIKLAMALAR 
444
İÇTİHATLAR 
446
MADDE 201 : SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI 
447
AÇIKLAMALAR 
447
İÇTİHATLAR 
448
MADDE 202 : DELİL BAŞLANGICI 
450
AÇIKLAMALAR 
450
İÇTİHATLAR 
451
MADDE 203 : SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI 
452
AÇIKLAMALAR 
452
İÇTİHATLAR 
454
MADDE 204 : İLAMLARIN VE RESMÎ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ 
458
AÇIKLAMALAR 
458
MADDE 205 : ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ 
459
AÇIKLAMALAR 
459
MADDE 206 : İMZA ATAMAYANLARIN DURUMU 
459
DEĞİŞİKLİKLER 
460
AÇIKLAMALAR 
460
MADDE 207 : SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ 
461
AÇIKLAMALAR 
461
İÇTİHATLAR 
462
MADDE 208 : YAZI VEYA İMZA İNKÂRI 
463
AÇIKLAMALAR 
464
MADDE 209 : YAZI VEYA İMZA İNKÂRININ SONUCU 
464
AÇIKLAMALAR 
465
İÇTİHATLAR 
465
MADDE 210 : GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI BELGENİN İNKÂRI 
467
AÇIKLAMALAR 
467
MADDE 211 : SAHTELİK İNCELEMESİ 
467
AÇIKLAMALAR 
468
İÇTİHATLAR 
469
MADDE 212 : SAHTE SENEDİN İPTALİ 
469
MADDE 213 : HAKSIZ YERE SAHTELİK İDDİASI 
469
AÇIKLAMALAR 
469
MADDE 214 : SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ 
470
AÇIKLAMALAR 
470
MADDE 215 : BELGELERİN HALEFLER ALEYHİNE KULLANILMASI VE ADİ SENETLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ 
471
DEĞİŞİKLİKLER 
471
AÇIKLAMALAR 
471
MADDE 216 : MAHKEMECE BELGE ASLININ İSTENMESİ VE GERİ VERİLMESİ 
472
MADDE 217 : BELGE ASLININ İBRAZI USULÜ 
472
AÇIKLAMALAR 
473
MADDE 218 : BELGENİN YERİNDE İNCELENMESİ 
473
AÇIKLAMALAR 
473
MADDE 219 : TARAFLARIN BELGELERİ İBRAZI ZORUNLULUĞU 
473
AÇIKLAMALAR 
474
MADDE 220 : TARAFIN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ 
474
AÇIKLAMALAR 
474
MADDE 221 : ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BELGEYİ İBRAZ ETMEMESİ 
476
AÇIKLAMALAR 
476
MADDE 222 : TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI 
477
DEĞİŞİKLİKLER 
477
AÇIKLAMALAR 
478
İÇTİHATLAR 
479
MADDE 223 : YABANCI DİLDE YAZILMIŞ BELGELER 
481
MADDE 224 : YABANCI RESMÎ BELGELERİN YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN ONAYLANMASI ZORUNLULUĞU 
481
İÇTİHATLAR 
482
Üçüncü Bölüm
YEMİN
MADDE 225 : YEMİNİN KONUSU 
485
AÇIKLAMALAR 
485
İÇTİHATLAR 
487
MADDE 226 : YEMİNE KONU OLAMAYACAK VAKIALAR 
488
AÇIKLAMALAR 
488
İÇTİHATLAR 
489
MADDE 227 : YEMİN TEKLİFİ 
489
AÇIKLAMALAR 
489
İÇTİHATLAR 
490
MADDE 228 : YEMİNE DAVET 
490
AÇIKLAMALAR 
490
İÇTİHATLAR 
491
MADDE 229 : YEMİN ETMEMENİN SONUÇLARI 
492
AÇIKLAMALAR 
492
İÇTİHATLAR 
492
MADDE 230 : YEMİNİN İADE OLUNAMAYACAĞI HÂLLER 
493
AÇIKLAMALAR 
493
MADDE 231 : ÖLÜM VEYA FİİL EHLİYETİNİN KAYBI 
493
İÇTİHATLAR 
493
MADDE 232 : YEMİNİ YERİNE GETİRECEK KİMSELER 
494
AÇIKLAMALAR 
494
İÇTİHATLAR 
495
MADDE 233 : YEMİNİN ŞEKLİ 
495
AÇIKLAMALAR 
495
İÇTİHATLAR 
496
MADDE 234 : SAĞIR VE DİLSİZLERİN YEMİNİ 
497
MADDE 235 : HASTA VEYA ÖZÜRLÜLERİN MAHKEME DIŞINDA YEMİNİ 
497
DEĞİŞİKLİKLER 
498
MADDE 236 : YEMİN EDECEK KİMSENİN MAHKEMENİN YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA OLMASI 
498
AÇIKLAMALAR 
498
İÇTİHATLAR 
498
MADDE 237 : YEMİN KONUSUNUN AÇIKLATTIRILMASI 
499
MADDE 238 : YEMİN TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ 
499
AÇIKLAMALAR 
499
İÇTİHATLAR 
500
MADDE 239 : YALAN YERE YEMİN İDDİASI 
500
Dördüncü Bölüm
TANIK
MADDE 240 : TANIK GÖSTERME ŞEKLİ 
501
AÇIKLAMALAR 
501
İÇTİHATLAR 
504
MADDE 241 : TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİYLE YETİNİLMESİ 
505
İÇTİHATLAR 
505
MADDE 242 : TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HÂLLER 
507
DEĞİŞİKLİKLER 
507
AÇIKLAMALAR 
507
MADDE 243 : TANIĞIN DAVET EDİLMESİ 
508
AÇIKLAMALAR 
508
MADDE 244 : DAVETİYENİN İÇERİĞİ 
509
AÇIKLAMALAR 
509
MADDE 245 : ÇAĞRIYA UYMA ZORUNLULUĞU 
510
AÇIKLAMALAR 
510
MADDE 246 : TANIĞA SORU KÂĞIDI GÖNDERİLMESİ 
510
AÇIKLAMALAR 
511
MADDE 247 : TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI 
511
AÇIKLAMALAR 
511
MADDE 248 : KİŞİSEL NEDENLERLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME 
512
AÇIKLAMALAR 
512
MADDE 249 : SIR NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME 
513
AÇIKLAMALAR 
513
MADDE 250 : MENFAAT İHLALİ TEHLİKESİ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME 
514
MADDE 251 : TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ İSTİSNALARI 
514
AÇIKLAMALAR 
514
MADDE 252 : ÇEKİNME SEBEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ 
515
AÇIKLAMALAR 
515
MADDE 253 : ÇEKİNMENİN KABUL EDİLMEMESİNİN SONUCU 
516
AÇIKLAMALAR 
516
MADDE 254 : TANIĞIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ 
516
MADDE 255 : TANIKLARA İTİRAZ 
517
AÇIKLAMALAR 
517
İÇTİHATLAR 
517
MADDE 256 : TANIĞA GÖREVİNİN ÖNEMİNİ ANLATMA 
518
MADDE 257 : YEMİNSİZ DİNLENECEKLER 
518
AÇIKLAMALAR 
518
MADDE 258 : YEMİNİN ZAMANI VE ŞEKLİ 
519
AÇIKLAMALAR 
519
MADDE 259 : TANIKLARIN MAHKEMEDE DİNLENİLMESİ 
519
DEĞİŞİKLİKLER 
519
AÇIKLAMALAR 
520
İÇTİHATLAR 
520
MADDE 260 : TANIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ 
521
MADDE 261 : TANIĞIN DİNLENİLME ŞEKLİ 
521
AÇIKLAMALAR 
521
İÇTİHATLAR 
522
MADDE 262 : YASAK DAVRANIŞLAR 
522
AÇIKLAMALAR 
522
MADDE 263 : TERCÜMAN VE BİLİRKİŞİ KULLANILMASI 
523
AÇIKLAMALAR 
523
MADDE 264 : YALAN YERE VEYA MENFAAT TEMİN EDEREK TANIKLIK EDİLMESİ VE SONUÇLARI 
523
AÇIKLAMALAR 
523
MADDE 265 : TANIĞA ÖDENECEK ÜCRET VE GİDERLER 
524
AÇIKLAMALAR 
524
Beşinci Bölüm
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
MADDE 266 : BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN HÂLLER 
525
DEĞİŞİKLİKLER 
525
AÇIKLAMALAR 
525
İÇTİHATLAR 
529
MADDE 267 : BİLİRKİŞİ SAYISININ BELİRLENMESİ 
532
AÇIKLAMALAR 
532
MADDE 268 : BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ 
532
DEĞİŞİKLİKLER 
533
AÇIKLAMALAR 
533
MADDE 269 : BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN KAPSAMI 
534
AÇIKLAMALAR 
534
MADDE 270 : BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULLE YÜKÜMLÜ OLANLAR 
535
AÇIKLAMALAR 
535
MADDE 271 : BİLİRKİŞİYE YEMİN VERDİRİLMESİ 
536
MADDE 272 : BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTAN YASAKLI OLMASI VE REDDİ 
536
AÇIKLAMALAR 
537
MADDE 273 : BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ 
537
AÇIKLAMALAR 
538
MADDE 274 : BİLİRKİŞİNİN GÖREV SÜRESİ 
538
DEĞİŞİKLİKLER 
538
AÇIKLAMALAR 
539
MADDE 275 : BİLİRKİŞİNİN HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
539
AÇIKLAMALAR 
540
MADDE 276 : BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
540
MADDE 277 : BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
540
AÇIKLAMALAR 
540
Madde 278 : BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ 
541
AÇIKLAMALAR 
541
MADDE 279 : BİLİRKİŞİ AÇIKLAMALARININ TESPİTİ VE RAPOR 
542
DEĞİŞİKLİKLER 
542
AÇIKLAMALAR 
542
İÇTİHATLAR 
544
MADDE 280 : BİLİRKİŞİ RAPORUNUN VERİLMESİ 
545
AÇIKLAMALAR 
545
İÇTİHATLAR 
545
MADDE 281 : BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 
545
AÇIKLAMALAR 
546
İÇTİHATLAR 
547
MADDE 282 : BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
549
AÇIKLAMALAR 
549
MADDE 283 : BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ 
549
AÇIKLAMALAR 
549
MADDE 284 : BİLİRKİŞİNİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DURUMU 
550
MADDE 285 : BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
550
AÇIKLAMALAR 
550
MADDE 286 : DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME 
551
AÇIKLAMALAR 
551
MADDE 287 : RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI 
552
AÇIKLAMALAR 
552
Altıncı Bölüm
KEŞİF
MADDE 288 : KEŞİF KARARI 
553
AÇIKLAMALAR 
553
İÇTİHATLAR 
555
MADDE 289 : KEŞFE YETKİLİ MAHKEME 
556
AÇIKLAMALAR 
556
MADDE 290 : KEŞFİN YAPILMASI 
556
AÇIKLAMALAR 
557
İÇTİHATLAR 
558
MADDE 291 : KEŞFE KATLANMA ZORUNLULUĞU 
559
AÇIKLAMALAR 
559
MADDE 292 : SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME 
560
AÇIKLAMALAR 
560
Yedinci Bölüm
UZMAN GÖRÜŞÜ
MADDE 293 : UZMAN GÖRÜŞÜ 
563
AÇIKLAMALAR 
563
Beşinci Kısım
HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
Birinci Bölüm
HÜKÜM
MADDE 294 : HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ 
565
AÇIKLAMALAR 
565
İÇTİHATLAR 
567
MADDE 295 : HÜKMÜN MÜZAKERESİ 
571
AÇIKLAMALAR 
571
MADDE 296 : HÜKMÜN OYLANMASI VE YETER SAYI 
571
AÇIKLAMALAR 
571
MADDE 297 : HÜKMÜN KAPSAMI 
572
AÇIKLAMALAR 
572
İÇTİHATLAR 
573
MADDE 298 : HÜKMÜN YAZILMASI 
579
AÇIKLAMALAR 
579
MADDE 299 : HÜKMÜN İMZA EDİLEMEMESİ 
580
MADDE 300 : HÜKMÜN KORUNMASI 
580
MADDE 301 : HÜKÜM NÜSHASI 
580
AÇIKLAMALAR 
580
MADDE 302 : İLAMIN ALINMASI, KESİNLEŞME KAYDI VE HARÇLAR 
581
AÇIKLAMALAR 
581
MADDE 303 : KESİN HÜKÜM 
582
AÇIKLAMALAR 
583
İÇTİHATLAR 
586
İkinci Bölüm
HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI
MADDE 304 : HÜKMÜN TASHİHİ 
589
DEĞİŞİKLİKLER 
589
AÇIKLAMALAR 
589
İÇTİHATLAR 
590
MADDE 305 : HÜKMÜN TAVZİHİ 
590
AÇIKLAMALAR 
591
İÇTİHATLAR 
592
MADDE 305/A : HÜKMÜN TAMAMLANMASI 
593
MADDE 306 : TAVZİH VE TAMAMLAMA TALEBİ İLE USULÜ 
594
DEĞİŞİKLİKLER 
594
AÇIKLAMALAR 
594
Üçüncü Bölüm
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
MADDE 307 : DAVADAN FERAGAT 
597
AÇIKLAMALAR 
597
İÇTİHATLAR 
598
MADDE 308 : DAVAYI KABUL 
600
AÇIKLAMALAR 
600
İÇTİHATLAR 
601
MADDE 309 : FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ 
602
AÇIKLAMALAR 
602
İÇTİHATLAR 
603
MADDE 310 : FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI 
605
AÇIKLAMALAR 
606
İÇTİHATLAR 
606
MADDE 311 : FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI 
606
AÇIKLAMALAR 
606
İÇTİHATLAR 
607
MADDE 312 : FERAGAT VE KABUL HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 
608
AÇIKLAMALAR 
608
İÇTİHATLAR 
609
MADDE 313 : SULH 
609
AÇIKLAMALAR 
610
İÇTİHATLAR 
611
MADDE 314 : SULHUN ZAMANI 
612
AÇIKLAMALAR 
612
MADDE 315 : SULHUN ETKİSİ 
613
AÇIKLAMALAR 
613
İÇTİHATLAR 
614
Altıncı Kısım
BASİT YARGILAMA USULÜ
MADDE 316 : BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA VE İŞLER 
617
AÇIKLAMALAR 
617
MADDE 317 : DİLEKÇELERİN VERİLMESİ 
621
DEĞİŞİKLİKLER 
621
AÇIKLAMALAR 
621
MADDE 318 : DELİLLERİN İKAMESİ 
622
AÇIKLAMALAR 
622
İÇTİHATLAR 
622
MADDE 319 : İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 
623
AÇIKLAMALAR. 
623
MADDE 320 : ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 
624
AÇIKLAMALAR 
624
İÇTİHATLAR 
626
MADDE 321 : HÜKÜM 
632
AÇIKLAMALAR 
632
İÇTİHATLAR 
633
MADDE 322 : UYGULANACAK HÜKÜMLER 
635
AÇIKLAMALAR 
635
İÇTİHATLAR 
636
Yedinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
MADDE 323 : YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI 
637
DEĞİŞİKLİKLER 
637
AÇIKLAMALAR 
638
İÇTİHATLAR 
653
MADDE 324 : DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS 
658
AÇIKLAMALAR 
658
İÇTİHATLAR 
659
MADDE 325 : RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GİDERLER 
661
AÇIKLAMALAR 
661
İÇTİHATLAR 
662
MADDE 326 : YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
663
AÇIKLAMALAR 
663
İÇTİHATLAR 
664
MADDE 327 : DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK SEBEBİYLE YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
667
AÇIKLAMALAR 
667
İÇTİHATLAR 
667
MADDE 328 : FER’Î MÜDAHALE GİDERİ 
668
AÇIKLAMALAR 
668
MADDE 329 : KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
669
AÇIKLAMALAR 
669
İÇTİHATLAR 
670
MADDE 330 : VEKÂLET ÜCRETİNİN TARAF LEHİNE HÜKMEDİLMESİ 
670
AÇIKLAMALAR 
670
İÇTİHATLAR 
679
MADDE 331 : ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA YARGILAMA GİDERİ 
682
DEĞİŞİKLİKLER 
682
AÇIKLAMALAR 
682
İÇTİHATLAR 
684
MADDE 332 : YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ 
686
AÇIKLAMALAR 
686
İÇTİHATLAR 
686
MADDE 333 : AVANSIN İADESİ 
687
İkinci Bölüm
ADLİ YARDIM
MADDE 334 : ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK KİŞİLER 
689
DEĞİŞİKLİKLER 
689
AÇIKLAMALAR 
689
MADDE 335 : ADLİ YARDIMIN KAPSAMI 
691
AÇIKLAMALAR 
692
MADDE 336 : ADLİ YARDIM TALEBİ 
696
AÇIKLAMALAR 
696
İÇTİHATLAR 
697
MADDE 337 : ADLİ YARDIM TALEBİNİN İNCELENMESİ 
698
DEĞİŞİKLİKLER 
698
AÇIKLAMALAR 
698
İÇTİHATLAR 
699
MADDE 338 : ADLİ YARDIM KARARININ KALDIRILMASI 
700
AÇIKLAMALAR 
700
MADDE 339 : ADLİ YARDIMLA ERTELENEN YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ 
701
AÇIKLAMALAR 
701
MADDE 340 : ADLİ YARDIM KARARIYLA ATANAN AVUKATIN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 
702
AÇIKLAMALAR 
702
Sekizinci Kısım
KANUN YOLLARI
Birinci Bölüm
İSTİNAF
MADDE 341 : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR 
703
DEĞİŞİKLİKLER 
704
AÇIKLAMALAR 
704
İÇTİHATLAR 
707
MADDE 342 : İSTİNAF DİLEKÇESİ 
708
AÇIKLAMALAR 
709
MADDE 343 : İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 
709
AÇIKLAMALAR 
710
MADDE 344 : HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI 
710
DEĞİŞİKLİKLER 
710
AÇIKLAMALAR 
711
İÇTİHATLAR 
712
MADDE 345 : BAŞVURU SÜRESİ 
716
AÇIKLAMALAR 
716
İÇTİHATLAR 
717
MADDE 346 : İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ 
717
AÇIKLAMALAR 
717
AÇIKLAMALAR 
718
MADDE 347 : İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP 
718
AÇIKLAMALAR 
718
MADDE 348 : KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA 
719
AÇIKLAMALAR 
719
İÇTİHATLAR 
720
MADDE 349 : BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT 
721
AÇIKLAMALAR 
721
İÇTİHATLAR 
721
MADDE 350 : BAŞVURUNUN İCRAYA ETKİSİ 
722
AÇIKLAMALAR 
722
İÇTİHATLAR 
723
MADDE 351 : KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA 
724
AÇIKLAMALAR 
725
MADDE 352 : ÖN İNCELEME 
725
DEĞİŞİKLİKLER 
726
AÇIKLAMALAR 
726
İÇTİHATLAR 
727
MADDE 353 : DURUŞMA YAPILMADAN VERİLECEK KARARLAR 
729
DEĞİŞİKLİKLER 
730
AÇIKLAMALAR 
730
MADDE 354 : İNCELEME 
732
AÇIKLAMALAR 
732
MADDE 355 : İNCELEMENİN KAPSAMI 
733
AÇIKLAMALAR 
733
MADDE 356 : DURUŞMA YAPILMASI VE KARAR VERİLMESİ 
733
DEĞİŞİKLİKLER 
734
AÇIKLAMALAR 
734
MADDE 357 : YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 
735
AÇIKLAMALAR 
735
İÇTİHATLAR 
736
MADDE 358 : DURUŞMAYA GELİNMEMESİ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ 
741
DEĞİŞİKLİKLER 
741
AÇIKLAMALAR 
742
İÇTİHATLAR 
742
MADDE 359 : KARAR 
743
AÇIKLAMALAR 
744
İÇTİHATLAR 
746
MADDE 360 : UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER 
746
AÇIKLAMALAR 
746
İkinci Bölüm
TEMYİZ
MADDE 361 : TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 
749
DEĞİŞİKLİKLER 
749
AÇIKLAMALAR 
749
MADDE 362 : TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 
752
DEĞİŞİKLİKLER 
753
AÇIKLAMALAR 
753
İÇTİHATLAR 
755
MADDE 363 : KANUN YARARINA TEMYİZ 
758
DEĞİŞİKLİKLER 
759
AÇIKLAMALAR 
759
MADDE 364 : TEMYİZ DİLEKÇESİ 
760
AÇIKLAMALAR 
760
MADDE 365 : TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 
762
AÇIKLAMALAR 
762
MADDE 366 : KIYAS YOLUYLA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
762
AÇIKLAMALAR 
762
İÇTİHATLAR 
764
MADDE 367 : TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ 
765
AÇIKLAMALAR 
765
MADDE 368 : KÖTÜNİYETLE TEMYİZ 
766
AÇIKLAMALAR 
766
MADDE 369 : TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMA 
767
DEĞİŞİKLİKLER 
768
AÇIKLAMALAR 
768
İÇTİHATLAR 
770
MADDE 370 : ONAMA KARARLARI 
770
DEĞİŞİKLİKLER 
771
AÇIKLAMALAR 
771
İÇTİHATLAR 
772
MADDE 371 : BOZMA SEBEPLERİ 
772
AÇIKLAMALAR 
773
İÇTİHATLAR 
774
MADDE 372 : YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ 
775
AÇIKLAMALAR 
775
MADDE 373 : BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME 
776
DEĞİŞİKLİKLER 
776
AÇIKLAMALAR 
777
İÇTİHATLAR 
781
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN İADESİ
MADDE 374 : KONU 
785
AÇIKLAMALAR 
785
İÇTİHATLAR 
786
MADDE 375 : YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ 
787
AÇIKLAMALAR 
788
İÇTİHATLAR 
791
MADDE 376 : ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ 
798
AÇIKLAMALAR 
798
İÇTİHATLAR 
798
MADDE 377 : SÜRE 
800
AÇIKLAMALAR 
801
İÇTİHATLAR 
801
MADDE 378 : İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT 
802
AÇIKLAMALAR 
802
İÇTİHATLAR 
803
MADDE 379 : TALEBİN ÖN İNCELEMESİ 
803
AÇIKLAMALAR 
803
İÇTİHATLAR 
804
MADDE 380 : YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ 
805
AÇIKLAMALAR 
805
İÇTİHATLAR 
806
MADDE 381 : İCRANIN DURDURULMASI 
807
AÇIKLAMALAR 
807
Dokuzuncu Kısım
ÇEKİŞMESİZ YARGI
MADDE 382 : ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 
809
AÇIKLAMALAR 
813
İÇTİHATLAR 
814
MADDE 383 : GÖREVLİ MAHKEME 
825
AÇIKLAMALAR 
825
İÇTİHATLAR 
826
MADDE 384 : ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE YETKİ 
829
AÇIKLAMALAR 
829
İÇTİHATLAR 
830
MADDE 385 : YARGILAMA USULÜ 
831
AÇIKLAMALAR 
831
İÇTİHATLAR 
831
MADDE 386 : MÜHÜRLEME, DEFTERE GEÇİRME VE YEMİN TUTANAĞI DÜZENLENMESİ USULÜ 
833
AÇIKLAMALAR 
833
MADDE 387 : KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 
835
AÇIKLAMALAR 
835
MADDE 388 : KARARLARIN NİTELİĞİ 
835
AÇIKLAMALAR 
835
İÇTİHATLAR 
835
Onuncu Kısım
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
MADDE 389 : İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI 
837
AÇIKLAMALAR 
837
İÇTİHATLAR 
841
MADDE 390 : İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ 
846
AÇIKLAMALAR 
846
İÇTİHATLAR 
849
MADDE 391 : İHTİYATİ TEDBİR KARARI 
850
DEĞİŞİKLİKLER 
850
AÇIKLAMALAR 
851
İÇTİHATLAR 
852
MADDE 392 : İHTİYATİ TEDBİRDE TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
854
AÇIKLAMALAR 
854
MADDE 393 : İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI 
855
DEĞİŞİKLİKLER 
855
AÇIKLAMALAR 
855
İÇTİHATLAR 
857
MADDE 394 : İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ 
857
AÇIKLAMALAR 
858
İÇTİHATLAR 
860
MADDE 395 : TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
863
AÇIKLAMALAR 
863
MADDE 396 : DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 
864
AÇIKLAMALAR 
864
MADDE 397 : İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 
866
AÇIKLAMALAR 
866
İÇTİHATLAR 
867
MADDE 398 : TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI 
868
DEĞİŞİKLİKLER 
869
AÇIKLAMALAR 
869
İÇTİHATLAR 
871
MADDE 399 : TAZMİNAT 
872
AÇIKLAMALAR 
872
İÇTİHATLAR 
873
İkinci Bölüm
DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
MADDE 400 : DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÂLLER 
875
AÇIKLAMALAR 
875
İÇTİHATLAR 
877
MADDE 401 : GÖREV VE YETKİ 
878
AÇIKLAMALAR 
878
İÇTİHATLAR 
879
MADDE 402 : DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR 
880
AÇIKLAMALAR 
880
MADDE 403 : ACELE HÂLLERDE TESPİT 
881
AÇIKLAMALAR 
881
İÇTİHATLAR 
882
MADDE 404 : DELİL TESPİTİ KARARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
882
MADDE 405 : TUTANAK VE DİĞER BELGELER 
882
AÇIKLAMALAR 
882
MADDE 406 : DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR 
883
AÇIKLAMALAR 
883
Onbirinci Kısım
TAHKİM
MADDE 407 : UYGULANMA ALANI 
885
AÇIKLAMALAR 
885
İÇTİHATLAR 
887
MADDE 408 : TAHKİME ELVERİŞLİLİK 
888
AÇIKLAMALAR 
888
MADDE 409 : İTİRAZ HAKKINDAN FERAGAT 
888
AÇIKLAMALAR 
889
MADDE 410 : TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
889
DEĞİŞİKLİKLER 
889
AÇIKLAMALAR 
889
MADDE 411 : MAHKEMENİN YARDIMI 
890
MADDE 412 : TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ 
890
AÇIKLAMALAR 
891
MADDE 413 : TAHKİM İTİRAZI 
892
AÇIKLAMALAR 
892
İÇTİHATLAR 
892
MADDE 414 : İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ 
894
AÇIKLAMALAR 
894
MADDE 415 : HAKEM SAYISI 
895
AÇIKLAMALAR 
895
MADDE 416 : HAKEMLERİN SEÇİMİ 
896
DEĞİŞİKLİKLER 
897
AÇIKLAMALAR 
897
MADDE 417 : RET SEBEPLERİ 
897
AÇIKLAMALAR 
898
MADDE 418 : HAKEMİN REDDİ USULÜ 
898
İÇTİHATLAR 
899
MADDE 419 : HAKEMLERİN SORUMLULUĞU 
899
AÇIKLAMALAR 
899
MADDE 420 : GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ 
900
MADDE 421 : YENİ HAKEM SEÇİLMESİ 
900
AÇIKLAMALAR 
900
MADDE 422 : HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ 
901
AÇIKLAMALAR 
901
MADDE 423 : TARAFLARIN EŞİTLİĞİ VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI 
902
MADDE 424 : YARGILAMA USULÜNÜN BELİRLENMESİ 
902
MADDE 425 : TAHKİM YERİ 
902
MADDE 426 : DAVA TARİHİ 
903
AÇIKLAMALAR 
903
MADDE 427 : TAHKİM SÜRESİ 
904
AÇIKLAMALAR 
904
MADDE 428 : DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ 
904
AÇIKLAMALAR 
905
MADDE 429 : DURUŞMA YAPILMASI VEYA DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME 
905
AÇIKLAMALAR 
905
MADDE 430 : TARAFLARDAN BİRİNİN YARGILAMAYA KATILMAMASI 
906
AÇIKLAMALAR 
906
MADDE 431 : HAKEM VEYA HAKEM KURULUNCA BİLİRKİŞİ SEÇİMİ 
907
AÇIKLAMALAR 
907
MADDE 432 : DELİLLERİN TOPLANMASI 
907
MADDE 433 : HAKEM KURULUNUN KARAR VERMESİ 
907
AÇIKLAMALAR 
908
MADDE 434 : SULH 
908
MADDE 435 : TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ 
908
MADDE 436 : HAKEM KARARININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE SAKLANMASI 
909
DEĞİŞİKLİKLER 
909
AÇIKLAMALAR 
910
MADDE 437 : HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI 
910
MADDE 438 : TEBLİGAT 
911
MADDE 439 : İPTAL DAVASI 
911
DEĞİŞİKLİKLER 
912
AÇIKLAMALAR 
912
MADDE 440 : HAKEM ÜCRETİ 
914
DEĞİŞİKLİKLER 
914
MADDE 441 : YARGILAMA GİDERLERİ 
915
MADDE 442 : AVANS YATIRILMASI VE GİDERLERİN ÖDENMESİ 
915
MADDE 443 : YARGILAMANIN İADESİ 
916
AÇIKLAMALAR 
916
MADDE 444 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
916
ONİKİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
MADDE 445 : ELEKTRONİK İŞLEMLER 
917
MADDE 446 : DİSİPLİN PARA CEZASI 
918
MADDE 447 : DİĞER KANUNLARDAKİ YARGILAMA USULÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
918
MADDE 448 : ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA 
918
MADDE 449 : YÖNETMELİK 
918
MADDE 450 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
919
EK MADDE 1 
919
DEĞİŞİKLİKLER 
920
EK MADDE 4 
920
MADDE 451 : YÜRÜRLÜK 
921
MADDE 452 : YÜRÜTME 
921
Kavram Dizini 
923