11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Herkes İçin Çevre Adaleti" Tebliğler 26 Kasım – 2 Aralık 2021  Prof. Dr. Adem Sözüer, Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Işıka, Arş. Gör. Sümeyra Karınçu Karaağaç  - Kitap
11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

"Herkes İçin Çevre Adaleti" Tebliğler

26 Kasım – 2 Aralık 2021

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
875
Barkod:
9786254325397
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin on birincisi 26 Kasım 2 Aralık 2021 tarihleri arasında "Herkes İçin Çevre Adaleti" teması altında gerçekleştirildi. Katılımcılar, çevre sorunlarıyla mücadeleyi pek çok açıdan ele alan dikkat çekici sunumlarla katkıda bulundular
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Herkes İçin Çevre Adaleti: 
Gelecek Nesillere Yönelik Çevre Düzenlemeleri ve Uluslararası Çevre Hukuku 
Ali İhsan ÖZTEKİN 
Çevreye Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL 
Biyogüvenlik Kanunu'na Uygun Şekilde Elde Edilen GDO'lar ve Ürünlerinden Doğan Cezai Sorumluluk 
Arş. Gör. Havva Begüm TOKGÖZ 
Ekolojik Kıyım "Ecocide" 
Dr. Öğr. Üyesi M. Buhari ÇETİNKAYA 
İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Hukukun Dünü, Bugünü ve Yarını 
Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL 
Atık Yönetiminde İdarenin Rolü (Role of administration in waste management) 
Prof. Dr. Çağla TANSUĞ 
Yeşil Kriminolojinin Doğuşu ve Yükselişi (The Birth and Rise of Green Criminology) 
Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN 
Gıda Güvenliği Kapsamında Gıda Dolandırıcılığı 
Food Fraud in The Context of Food Safety 
Prof. Dr. Erdal YERDELEN 
Arş. Gör. Burak TAŞ 
Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Açısından Hukuki Değerin Tespiti Meselesi 
Dr. Öğr. Üyesi Erdem İzzet KÜLÇÜR 
Biyogüvenlik Kanununa Aykırı Olarak GDO ve Ürünlerinin İthali, İmali veya Çevreye Serbest Bırakılması Suçu (5977 s. K. m. 15/1) 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Çevre Suçlarını Yargılayabilir mi? 2016 Tarihli Başsavcılık Ofisinin Dava Seçimi ve Önceliklendirme Politika Belgesi'nin Mevcut Yargılama Yetkisine Etkisi 
Is There a Space for Environmental crimes under the International Criminal Court? The Impact of the Office of the Prosecutor Policy Paper on Case Selection and Prioritization dated 2016 on Current Jurisdiction 
Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK 
Kültürel Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Bakımından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yurt Dışına Çıkarma Suçu 
The Crime of Taking The Cultural and Natural Properties Abroad in Terms of the Protection of The Cultural Environment Through Criminal Law 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Y. TURİNAY 
Çevre Suçlarının Organize Bir Şekilde İşlenmesi: Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla "Eco Mafia" 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTLU 
Arş. Gör. Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU 
Gürültüye Neden Olma Suçunda Kastın Kapsamı ve Hata Hükümlerinin Uygulanması 
(Scope of the Intent and Application of Mistake Provisions with Regard to Causing Noise) 
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖLMEZ 
COVID–19 Salgını Sürecinde Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Farklı Yaklaşımların Bir İncelemesi 
Arş. Gör. Hatice KIRANTEPE 
Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Bağlamında Öneryıldız v. Türkiye Başvurusunun Değerlendirilmesi 
In the Context of the Right to Live in a Healthy Environmentuation of Öneryıldız v. Turkey Application 
Dr. Hazal ALGAN CANSEVEN 
Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunması ve İhtiyat İlkesinin Çevre Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 
Arş. Gör. Kenan Evren YAŞAR 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu 
The Crime of Intentional Pollution of the Environment in the Turkish Criminal Code numbered 5237 
Arş. Gör. Levent Emre ÖZGÜÇ 
Anayasal Düzenlemeler ve 6831 Sayılı Kanun'daki İlgili Suç Tipleri Bağlamında Orman Yangınlarına İlişkin Bir Değerlendirme 
Arş. Gör. Melek YAŞAR 
Uluslararası Hukukta Bireylerin Çevreye Verdikleri Zararlardan Yargılanması 
Arş. Gör. Merve KÜÇÜK 
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun (TCK m. 184/1) Tamamlanma Anı ve Bağlantılı Sorunlar 
Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Şahin KILIÇ 
İklim Adaleti ve Nesiller Arası Ayrımcılık Kavramlarının Birlikte Değerlendirilmesi 
(Co–Evaluation of Climate Justice and Intergenerational Discrimination Concepts) 
Nisa Nur SEVİNÇ 
Emre YILMAZ 
Çevresel Varlıkların Hukuki Statüsü: Sürdürülebilir Kalkınma, Serbest Piyasa Çevreciliği ve Ekolojik Hukuk Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi 
Arş. Gör. Olgu ÖZDEMİR 
Türk Hukukunda Gürültüye Neden Olma (TCK.m.183) 
Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL 
Bölgesel Risk Haritası ve Ceza Hukuku ile Vergi Hukuku İşbirliğinde Çevresel Koruma 
Regional Risk Map and Environmental Protection in Cooperation With Criminal Law and Tax Law 
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARITÜRK 
Wild West Water Woes 
How Does the Human Right to Water Protect Vulnerable Populations? A California Case Study of a Global Question 
(And What About the Fish?) 
Raquella THAMAN 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçunun 2008 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi Yönergesi'ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMAN 
İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Gelişimi 
Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa PARTALCI 
Suçun Bir Nedeni Olarak: "Çevre" 
Arş. Gör. Sena İSPİRLİ 
Su Hakkı ve Su Hakkının İhlali Olarak Nitelendirilebilecek Fiillerin Türk Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 
Dr. Sevi BAKIM 
Çevrenin Korunmasında İdarenin Denetim Yetki ve Sorumluluğu 
Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP 
Çevreye Karşı Suçların Faillik Alanının Sınıflandırılması Çerçevesinde İncelenmesi 
(Investigation of Environmental Crimes Within The Frame of Classification of Area of Principal Participant) 
Dr. Öğr. Üyesi Tülay KİTAPÇIOĞLU YÜKSEL 
1982 Anayasası ve Çevrenin Korunması: Karşılaştırmalı Örnekler Işığında Bir Değişiklik Önerisi 
Turkish Constitution and Environmental Protection: An Amendment Proposal in Light of Comparative Examples 
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ASLAN 
Türk Ceza Kanunu'ndaki Çevreye Karşı Suçlarda Mağdur 
Arş. Gör. Dr. Yağmur Müge ERDOĞAN 
Paris Anlaşmasının Kilit Noktası Ormanların Türk Ceza Hukuku Çerçevesinde Korunması 
Arş. Gör. Yiğit YENİYETİŞME 
Ceza Hukuku Açısından Elektromanyetik Kirlilik 
Dr. Öğr. Üyesi Zahit YILMAZ 
Doç. Dr. Ziya KOÇ