10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali "Ben Masumum" Tebliğler Prof. Dr. Adem Sözüer  - Kitap
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

"Ben Masumum" Tebliğler

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
556
Barkod:
9786254324796
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
375,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin onuncusu 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında "Ben Masumum" teması altında gerçekleştirildi. Hukuk devleti olmanın temelini oluşturan haklardan biri olan adil yargılanma hakkı hem kamu hukuku hem özel hukuk açısından önem arz etmektedir.
Bu çerçevede; "Ben Masumum" teması, hukukun tüm alanları bakımından birçok farklı boyutuyla akademik programımızda ele alınmıştır. Yedi gün boyunca süren akademik programımızda, bu senenin teması kapsamında adil yargılanma hakkı ve bu hakka bağlı hak ve özgürlükler farklı perspektiflerden tartışmaya açılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
The Presumption of Innocence and the Impartiality of the Trial Court: Why Are There So Few Acquittals? 
Prof. emer. Stephen C. THAMAN 
Right to a Fair Trial During the Pandemic Period 
Prof. Dr. Aart HENDRİKS 
Preventive Detention and Connotation of "Innocence" Surrounding the Right to Liberty 
Asst. Prof. Dr. Murat CEYHAN 
Önleyici Gözaltı ve Hürriyet Hakkı Çerçevesinde "Masumiyetin" Anlamı 
Doç. Dr. R. Murat ÖNOK 
Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkının Basın Tarafından İhlalinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yerleşik İçtihatlarında Türk Hukukuna Katkı Sağlayabilecek Hususlar 
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT 
Dr. Öğr. Üyesi Günhan GÖNÜL KOŞAR 
Masumiyet Karinesi ve Basın Özgürlüğü: AİHM İçtihatlarında Çatışan İki Hak? 
Dr. Ümit KILINÇ 
Basit Yargılama Usulü v. Adil Yargılanma Hakkı 
Doç. Dr. Uğur ERSOY 
Seri Muhakeme, Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği 
Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR 
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Suçlu Sayılmama Karinesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle İlişkisi 
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜNE 
Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v. Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme 
Araş.Gör. Mert ÜLGEN 
Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğüne Getirilen Sınır–Nemo Tenetur İlkesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL 
Presumption of Innocence and Negotiated Justice: Who Waives What? 
Prof. Dr. Valentina BONINI 
The Role of Serbian Police During The State of Emergency 
Prof. Dr. Zeljko NIKAC 
Branko LESTANIN 
The Relationship between the Presumption of Innocence and the Prejudicial Statements of the Domestic Public Authorities Through the Lens of the European Court of Human Rights 
Dr. Marta–Claudia CLIZA 
Dr. Laura–Cristiana SPTARU–NEGUR 
The Institute of Agreement Between Parties in Croatian Criminal Proceedings – Pro Et Contra 
Prof. Dr. Ivo JOSIPOVI 
Asst. Prof. Dr. Vanda BOI 
Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka ve Adil Yargılanma Hakkı 
Dr. Öğr. Üyesi Buket ABANOZ ÖZTÜRK 
Türk Ceza İnfaz Hukukunda Birleştirici Ayıplama 
Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN 
Masumiyet Karinesinden Yararlanma ve Aklanma Hakkı Açısından Ceza Muhakemesinde Düşme Kararına İlişkin Bazı Meseleler 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ 
Kanun Yolu Davasında Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler: Hükümözlü Tutukluluk Uygulaması ve Yeniden Yargılama Sırasında Kişinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi 
Dr. Hazal ALGAN CANSEVEN 
Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Diplomatik ve Konsüler Haklar Bağlamında Bireysel Hakların Korunması 
Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL 
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Haklarında Kamu Davası Açılanların İhalelere Katılım Yasağının Hukuki Niteliği ve Süresi 
Dr. Erdem BAFRA 
İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ GISOLDI 
Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Usuli Güvenceler 
Dr. Öğr. Üyesi Mine TAN DEHMEN 
Türk Hukukunda Uluslararası ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin Sınır Dışı Edilmesinde "Geri Gönderme Yasağı" 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif ULUSU