Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 53 ürün | 21-40    Sıralama
 
Şule Özsoy Boyunsuz
Şubat 2017
17.00 TL
Sepete Ekle
   
Bizim anayasal tarihimizde ve Avrupa coğrafyasında tek başlı yürütme modeli içinde mevcut olmayan başkanlık sistemleri aslında dünya üzerinde çok değişik biçimlerde tezahür eden sistemlerdir....
 
 
Korkut Boratav
Aralık 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde, yazarın...
 
 
Etienne de la Boetie
Temmuz 2016
12.04 TL
Sepete Ekle
   
Yakın dostu, büyük Fransız düşünürü Montaigne'in, "Kanımca, La Boétie çağımızın en büyük insanıdır" diye söz ettiği Etienne de La Boétie'nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev'i, siyasal...
 
 
Şefik Taylan Akman
Mayıs 2016
42.59 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk, sadece normlar, kurallar, kategoriler, ilkeler ya da kavramlar olarak değerlendirildiği müddetçe şeklî bir soyutlamadan başka bir şey değildir. Liberalizmin hukuksal söyleminin mantığının...
 
 
Eser Köker
Nisan 2016
22.22 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavranan politik hayatın denetim altına alınmasının giderek daha çok kabul gördüğü günümüz toplumlarında,...
 
 
Elliott Sober
Şubat 2016
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Yakın zamanda biyoloji felsefesi, "özel" bilimlerin felsefeleri arasında en dramatik gelişmelere sahne oldu. Bu kitabın ikinci baskısında, Elliott Sober okuyucuya bu gelişmelerin en önemlilerini...
 
 
Ruşen Keleş, Aykut Çoban, Can Hamamcı
Aralık 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Önce gelişme, sonra çevre" yaklaşımı, zamanla yerini "gelişme ve çevre arasında denge" düşüncesine bıraktıysa, bunda, konuya sahip çıkılmasının önemi büyük. Bu anlayış değişikliğine karşın, zengin...
 
 
Sami Selçuk
Kasım 2015
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Unutmayalım ki, Türkler Atatürk’ün dediği gibi sürekli Batı’ya “yönelmişlerdir.” Bir Balkan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti bu yönelimi güçlendirmiş, Balkanları “Anadolu”laştırmış, daha sonra da...
 
 
Oya Tokgöz
Nisan 2014
35.19 TL
Sepete Ekle
   
Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin, araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların siyasal iletişimle tanışmaları, bu alanla ilgili kavram ve...
 
 
Ali Murat Özdemir, Muammer Ketizmen
Nisan 2014
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuktaki dönüşüm hiçbir zaman sadece hukuk alanındaki dönüşüm değildir. Onu anlamak için normların, normlardaki dönüşümün bilgisi yetmez; normlar tarafından düzenlenen ilişkilerin bilgisine de gerek...
 
 
Sami Selçuk
Nisan 2014
12.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hak ve özgürlüklerinin var olma koşulları, insanın insan olarak doğmuş olmasından, yani kendisinden kaynaklanır; asla devletle birlikte doğmaz. Devletin bu hak ve özgürlükleri geçerli ya da...
 
 
Sami Selçuk
Aralık 2013
12.00 TL
Sepete Ekle
   
En kapsayıcı anlamda adli yanılgılar ... hukukun eyleme verdiği hukuki adlandırmanın (nomen juris) yanlış olmasından kaynaklanır. Bunun için ceza ya-salarının elinde caydırıcı bir önlem...
 
 
İbrahim Ö. Kaboğlu
Ekim 2013
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa hukukunun başlıca işlevi otorite ve özgürlük dengesine ilişkin teknikleri geliştirmek ise, özgürlükler hukukunun ana gereği özgürlük ve eşitlik diyalektiğini kurmaktır. Özgürlük bir yandan,...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları
Ekim 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
- Demokrasi nedir? - Demokratik yapılar ve mekanizmalar nelerdir? - Demokrasinin, tek kişinin ya da kitlelerin tiranlığına dönüşmesi nasıl engellenir? - Bireyin devlet karşısındaki yeri...
 
 
Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker
Mart 2013
40.74 TL
Sepete Ekle
   
Dinin devlet denetimi altına sokulması laik bir uygulama mıdır? Protestanlık, inanç özgürlüğünden yana bir hareket midir? - Rönesans, "eski"nin yeniden doğuşu mudur? Yoksa geçmişten...
 
 
İbrahim Ö. Kaboğlu
Mart 2013
44.44 TL
Sepete Ekle
   
Hangi insan hakları? 'yarı' belgesel niteliğinde, çünkü eksik ya da çarpıtılmış eski gazete haberlerinde veya mevcudiyeti şüpheli İHDK arşivlerinde bulamayacağınız belge ve bilgiler...
 
 
İbrahim Ö. Kaboğlu
Kasım 2012
33.33 TL
Sepete Ekle
   
“Anayasa, toplumun özgeçmişi olabilir mi?” Bu soruya verilecek yanıt, bu kitapta tartışılan konuları anlamlı kılar. Eleştirel bakış açısıyla kaleme alınan anayasa yazıları, geniş anlamında...
 
 
Onur Ender Aslan
Mart 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışma, tarihsel süreç içerisinde, bütüncül bir bakış açısıyla 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar kamu personel rejiminin Batı ve Türkiye'deki değişimini "neden" ve "nasıl" soruları eşliğinde...
 
 
Mustafa Tören Yücel
Ocak 2011
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Her toplumda belli oranda suçun varlığı normal görülmeli. Sorun, içinde yaşadığımız ve bedeli çok yüksek olan sosyo-legal gerçeği değiştirmektir. Bu değişimi gerçekleştirecek araca siyaset...
 
 
Denis Mcquail, Sven Windahl
Aralık 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi süreci olarak düşünülüyordu; ancak günümüzde temel model konusunda yaşanan değişimler, kitle iletişiminin toplumdaki...
 
 
 53 ürün | 21-40 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020