Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1405 ürün | 21-40    Sıralama
 
İlyas Gölcüklü
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, global ticari ilişkilerin ve uluslararası yatırımların oldukça geliştiği günümüzde daha çok dikkat çeken milletlerarası iflas uyuşmazlıklarının nasıl çözümleneceği hususu ayrıntılı bir...
 
 
Elif Kösesoy
Ağustos 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çocuğun eksik bir birey, çocukluğun ise tehlike olarak görüldüğü çağdan çocuk haklarının tartışıldığı bir çağa geçiş oldukça sancılı olmuştur. Tarihin her döneminde kötü muamelelerin odağında yer...
 
 
Feyzan Olgunsoy
Ağustos 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Gerçekleşmesinden önceki aşamada terör saldırılarının engellenmesini sağlayan istihbarat faaliyetleri, terörle mücadele alanında çok önemli bir işlev yerine getirmektedir. Telekomünikasyon yoluyla...
 
 
Melis Sılacı Korkmaz
Ağustos 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Yabancı hakem kararlarının Türkiye'de tenfizi bakımından karşılaşılan ana problem, tenfiz yargılamalarında tahkimi kaybeden tarafın tüm tenfiz engellerini bir yığın olarak ileri sürmesi,...
 
 
Dilara Buket Tatar
Ağustos 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğa bilimleri ve hukuk felsefesi. Büyük olasılıkla birçok insan, doğa bilimleri ile hukukun birlikte anılmasını tuhaf karşılayacaktır. İşte bu kitap, okuyucunun yadırgayacağı bu durumun gerçekliğine...
 
 
Köksal Bayraktar
Ağustos 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapla Türk Ceza Kanunu'n da yer alan suçların incelemesi yarılanmış. 2016'dan bu yana değişik Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri'n de öğretim üyeliği görevlerini yürüten bir grup ceza...
 
 
Tekin Memiş
Ağustos 2020
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenmiş bulunan "Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih" konulu Ticaret Hukuku Sempozyumu'nda sunulan bildiriler, makaleler ve...
 
 
Serkan Kaya
Temmuz 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
In the digital age, with development of information communication and technology (ICT), consumer spending dominates the Gross Domestic Product (GDP). The continuously increasing...
 
 
Asena Sinanoğlu
Temmuz 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 323 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkının incelenmesine ilişkindir. Çocuğun çeşitli sebeplerden ana ve...
 
 
Gülsevil Alpagut
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği gibi tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanmakta olan Covid-19 salgınının yarattığı pandemi sürecinin hukuk alanında yarattığı sorunların çok önemli bir bölümü İş Hukuku ve Sosyal...
 
 
Mustafa Göktürk Yıldız
Temmuz 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun 117 ila 126. hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız meselelere yol açan bir tür borca aykırılık halidir. Bu...
 
 
Ali Boyracı
Temmuz 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148/2. maddesinde düzenlenen senedin yağması suçu oluşturmaktadır. Çalışma giriş ve sonuç olmak üzere iki kısım ve üç bölümden...
 
 
Mesut Serdar Çekin
Temmuz 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Teknolojik gelişmeler, üretilen ve işlenen veri miktarında ciddi artışlara sebebiyet vermiş, buna karşılık söz konusu verilerin hangi şartlar altında işlenebileceği hususunda Türk hukukunda genel...
 
 
Fevzi Şahlanan
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi kitaplarının gözden geçirilmiş bir yeni basısı değil; yeni baştan, yeniden yazılmasıdır. Yargıtay kararları, kanun hükümlerinin hayata geçirilmesini...
 
 
Ferna İpekel Kayalı
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen yeniden yapılandırma modellerinden biri olan ve şirket boşanmaları olarak da bilinen bölünme işleminin incelendiği bu çalışmada bölünme kavramı ve bölünme...
 
 
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
KKTC Aile Hukuku ismli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Hukuku'ndaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk Hukuku'nda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve...
 
 
Deniz Polat Akgün
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Sanat, insanlık tarihinin başlangıcından beri yaşamın kumaşında. Bazen haz vererek, bazen kızdırarak, kimi zaman sorgulayarak, rahatsız ederek, şaşırtarak veya kışkırtarak ama hep insanla iç içe....
 
 
Renas Yıldırım
Temmuz 2020
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankalar ekonomik piyasanın başat aktörleri olmaları sebebiyle yadsınamaz bir öneme sahiptirler. Mevduat toplama, kredi verme, kaydi para yaratma veya yok etme gibi birçok işlem yapmaktadırlar. Bu...
 
 
Mehmet Üçer
Temmuz 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Güçlü devletler adaletle ayakta kalır. Adaleti egemen kılmak için, sağlam temellere dayalı bir hukuk sistemi kaçınılmazdır. Bu yönüyle hukuk, adaletin bir aracıdır. Hukuk bilimi, diğer pek çok bilim...
 
 
Berk Demirkol, Ural Aküzüm
Temmuz 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda 'Arabuluculuk-Tahkim' (Med-Arb) yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Arabuluculuk, taraflara son derece kısa sürede, çok az...
 
 
 1405 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020