Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1300 ürün | 21-40    Sıralama
 
Göknil Özcan
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde para piyasasını ayakta tutan bankalar bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle tüm faaliyetlerini dijital bir platform içerisine taşımaktadır. Bu durum bankaların müşterilere daha...
 
 
Hakkı Kasarcı
Ocak 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İmar planları ile taşınmaz mülkiyetine yapılan müdahale, idarenin mülkiyet hakkına müdahale çeşitlerinden biridir. İdare tarafından imar planları ile müdahale edilerek kamu hizmetlerine tahsis edilen...
 
 
Mehmet Akif Özsoy
Ocak 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüz teknolojilerinin ekseriyetinin Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkıyor olması sebebiyle halihazırda büyük bir öneme sahip olan "Çalışanların Buluşları", 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe...
 
 
Engin Fırat
Ocak 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bireysel başvuru usul hukukunda kabuledilebilirlik incelemesinin içinde adeta kaybolan idari inceleme aşamasının başvurucular yönünden birtakım ağır sonuçlarının olması, konunun akademik yönden...
 
 
Cihan Yüzbaşıoğlu
Ocak 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, başta Danıştay olmak üzere, yüksek yargı mercilerinin kararları bütün olarak ele alınmış, sağlık hizmetlerinin kendine özgü sorumluluk rejimi ortaya konulmuş. Sorumluluğun esaslarının...
 
 
Leyla Keser Berber
Ocak 2020
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Net Neutrality (NN) remains as one of the most debated internet governance topics. This is because laws and regulations governing the NN principle have a tremendous impact on the end-users,...
 
 
Rıdvan Abdurrahman Demirtaş
Ocak 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, uzun bir geçmişe sahip hukuk tarihimizin Tanzimat sonrasında ortaya çıkan bir mevzuunu ele almaktadır. Bugüne değin müstakil bir incelemeye konu olmamış, hakkında pek az bilgi bulunan,...
 
 
Murat Alışkan, Bilge Utkan Mersin, Sinan Sarıkaya
Ocak 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu yayın; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından 19 Haziran 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonunda...
 
 
Abuzer Kendigelen, Saibe Oktay Özdemir
Ocak 2020
175.00 TL
Sepete Ekle
   
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin ikincisi olarak yayımlanan bu eser; Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılardan...
 
 
Emre Külüşlü
Ocak 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye Cumhuriyeti'n de acenteler vasıtasıyla faaliyet gösteren yabancı tacirlere karşı Türk mahkemelerinde dava açılabilmesine imkan tanınması amacıyla ortaya çıkan acentenin müvekkilini...
 
 
Mert Ülgen
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kültür ve tabiat varlıkları bakımından çok zengin bir birikime sahip olan ülkemizde, bu varlıklar ile ilgili en çok işlenen suçlar arasında, kültür ve tabiat varlıklarının ticareti ve yurt dışına...
 
 
Ayşe Ziyan
Aralık 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde ebeveynler ve çocuk arasındaki velayet ilişkisinin, tarihsel gelişim süreci ve bu süreçle birlikte hem nitelik hem de içerik bakımından uğradığı değişim detaylı şekilde...
 
 
Fırat Bayezit
Aralık 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
   
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun (TRK) amaçlarından birkaçı; genel gerekçede belirtildiği üzere, KOBİ'lerin "finansmana erişim güçlüğü" önündeki engellerin...
 
 
Funda Ustaoğlu
Aralık 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
"Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni" isimli çalışma da, nakit akışı finansmanı olarak kabul edilen ve son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen yatırım...
 
 
Ceren Yakışır
Aralık 2019
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası metinlerde ve Anayasamızda 2010 yılında yapılan değişiklikle hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkı, günümüz bilişim çağında ayrı bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte...
 
 
Barış Demirsatan
Aralık 2019
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Sözleşmeden haksız olarak dönüldüğü veya sözleşmenin haksız feshedildiği yargı uygulamasında ve öğretide sıklıkla karşılaşılan ifadeler olup bunlar pek çok uyuşmazlığın ana unsurlarından birini...
 
 
Zeynep Güler
Aralık 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, kadının ve çocuğun soyadına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda özellikle çocuğun soyadı bağlamında ortaya çıkan hukuki sorunlar oluşturmaktadır....
 
 
Mustafa Tolga Özer
Aralık 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuki işlemlerin kurulmasına ilişkin en temel iki öge, hukuki sonuca yönelik iradeye sahip olunması ve bu iradenin dış dünyaya açıklanmasıdır. Hukuki işleme yönelik iradenin hata etkisinde oluşması...
 
 
Fatih Yurtbaşı
Aralık 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Anonim ortaklıklarda mülkiyet hakkı bulunan pay sahipleri ile kendisine ait olmayan malvarlığını yönetme yetkisiyle donatılmış yöneticiler arasında kaçınılmaz bir gerilim söz konusudur. Mülkiyet ve...
 
 
Ömer Ekmekçi
Aralık 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplu İş Hukuku Dersleri adlı eserin ikinci basısın da, mevzuat değişiklikleri işlendiği gibi, yeni yargı kararlarına da yer...
 
 
 1300 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020