Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 142 ürün | 41-60    Sıralama
 
Hakan Sazyek, Esra Sazyek
Ocak 2008

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitabın ilk amacı, edebiyat sanatı kapsamında "önsöz"ün salt bir anahtar metin olarak kalmayıp edebi bir form, bir düzlem boyutuna ulaşabildiği gerçeğini sergilemektir. Dolayısıyla, bu...
 
 
Ziya Demirel, Avni Arslan
Ocak 2008

Baskısı tükenmiştir.
   
Tarihin en güzel tanımlarından birisi de "Tarih toplumların hafızasıdır." olsa gerektir. Bu hafızayı canlandıran ve gelecek nesillere aktarılan da hikâye ve anekdotlardır. İncelemekte...
 
 
Ziya Demirel, Avni Arslan
Ocak 2008

Baskısı tükenmiştir.
   
Tarih, toplumların hafızasıdır. Tarih bilimi, tecrübelerin birikimidir. Bu birikimin en güzel aktırıcısı da hikâyelerdir, anekdotlardır. Bizde “Osmanlı Tarihi” dediğimiz zaman gelgitler...
 
 
M. Fuad Köprülü
Ocak 2007
22.22 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde bilimsel anlamda Türklük Bilimi araştırmalarının kurucusu kabul edilen M. Fuad KÖPRÜLÜ’nün eserlerinin her kesimden insana ulaşması büyük önem arz etmektedir. AKÇAĞ Yayınevinin başlatmış...
 
 
Nevzat Özkan
Ocak 2007
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Dilinin Yurtları adlı eserde, bu coğrafi genişlik içinde, Türkçenin bugün dünyanın hangi ülkelerinde resmi dil, hangilerinde azınlık dili veya göçmen dili olarak kullanıldığı, bu ülke ve...
 
 
Şerafettin Karakaya
Ocak 2007
9.26 TL
Sepete Ekle
   
Yirminci yüzyıl psikolojisinin ağırlıklı olarak uygulamaya koyduğu öğretme ve öğrenme teorilerindeki davranışçı stratejilerin, insanı, şartlanma çeşitleriyle öğrenen bir varlık durumuna indirgediği...
 
 
Ahmet Buran, Ercan Alkaya
Ocak 2007
41.67 TL
Sepete Ekle
   
Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutulan dersler dikkate alınarak hazırlanan bu eserde, Türk dilinin 3 tarihi lehçesi (Oğuz, Kıpçak,...
 
 
Öztürk Emiroğlu
Ocak 2007
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Süreli yayınlar, yayımlandıkları devrin toplumsal, siyasal, kültürel ortamını yansıtmaları ve sayfalarında farklı zihniyetteki kişiler tarafından kaleme alınmış yazıları saklamaları bakımdan bir...
 
 
İsmail Çeşitli
Ocak 2007
60.00 TL
Sepete Ekle
   
II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet rejimiyle birlikte siyasi ve sosyal değişikliklerin zaruri bir neticesi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla 1908–1923...
 
 
Umay Türkeş Günay
Ocak 2007
45.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türklerin Tarihi" adlı bu çalışma, el kitabı niteliğinde ve uzmanlık alanı tarih olmayan aydınlar için hazırlanmıştır. Uzun insanlık tarihi içinde M.Ö. IV. binden, M.S. II. binli yıllara...
 
 
Bekir Biçer
Ocak 2007
15.74 TL
Sepete Ekle
   
Türklerin değişik zaman ve mekânlarda Müslümanlarla temasa geçmeleri, Türk milletinde tedrici olarak, uzun süreli ve çok boyutlu bir değişime neden olmuştur. Bu değişimin etkisi, yani Türklerin...
 
 
Osman Uysal
Ocak 2007
25.93 TL
Sepete Ekle
   
"Kendisi de çeşitli sanayi sektörlerinde değişik kademelerde yöneticilik yapmış olan yazar, iş hayatı ve stratejik yönetim konularında günümüzde kitapçıların raflarında çok sayıda örneği...
 
 
Doğan Kaya
Ocak 2007

Baskısı tükenmiştir.
   
Türk Halk Edebiyatı, sözlü ve yazılı ürünleriyle çok çeşitli konuları ihtiva eden bir alandır. Buna bir de bütün Türk dünyası eklendiğinde, zenginlik ve çeşitlilik daha da artmaktadır. Halk edebiyatı...
 
 
Gülsel Sev
Ocak 2007

Baskısı tükenmiştir.
   
Hâl kavramı ve hâl ekleri Türk dilinin önemle üzerinde durulması gereken konularından biridir. Hâl ekleri konusunu dilimizin tarihî seyri içinde ele alıp incelemek gerekir. Tarihî Türk Lehçelerinde...
 
 
Ahmet B. Ercilasun
Ocak 2007

Baskısı tükenmiştir.
   
Türk Lehçeleri Grameri, Türk dünyasında yazı dili olarak kullanılan 20 lehçenin ayrı ayrı gramerlerini içine almaktadır: Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi,...
 
 
Hatice Şirin User
Mayıs 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Türkçenin, Türkler tarafından yazıya aktarılmasında kullanılan alfabelerinin çeşitliliği göz kamaştırıcıdır. Araştırmacılar, tarih boyunca Türkler kadar sık alfabe değiştirmiş başka bir milletin...
 
 
İsmail Parlatır
Ocak 2006
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Tanzimat Edebiyatı, XX. Yüzyıl Türk Edebiyatının bir yönünü, yani Tanzimat buyrultusu ile Türk fikir hayatına yeni bir ruh kazandıran zihniyetin yarattığı yeni bir edebiyatın oluşumunu ifade...
 
 
M. Fuad Köprülü
Ocak 2006
29.63 TL
Sepete Ekle
   
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün elinizdeki bu kitabı, çeşitli dergi ve ansiklopedilerde yayımlanmış makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerden bir kısmı harf inkılabı öncesinde kaleme...
 
 
Mehmet Arif
Ocak 2006
32.41 TL
Sepete Ekle
   
93 Harbi... Türk'ün ve Türklüğün ezelî düşmanı Moskof'un, Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı Devleti ile mücadelesi... Soğuğun, yokluğun ve ehliyetsizliğin düşmanla işbirliği sonucu kaçırılan...
 
 
Aziz Kılınç
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Orhun Kitabeleri’nden Gençliğe Hitabe’ye kadar Türk edebiyatında pek çok vasiyetnâme bulunmaktadır. Bunların bir kısmı edebî bir üslûpla yazılmış olmaları, bir kısmı da edebiyatçı kaleminden çıkmış...
 
 
 142 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020