Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 439 ürün | 101-120    Sıralama
 
Suraiya Faroqhi
Şubat 2017
37.00 TL
Sepete Ekle
   
Zanaat gerektiren malları üreten ve alıp satan insanlar –dökümcüler, seramikçiler, ipek dokumacılar, fesçiler, demirciler, vd– Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik olduğu kadar sosyal dokusunu da...
 
 
Haşim Şahin, Süleyman Kaya
Şubat 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Osmanlı Tarihi araştırmalarında Osmanlı Hukukunun önemli bir yeri olduğundan şüphe yoktur. Osmanlı Hukukunun genel yapısını tanımanın yanı sıra araştırılan her tür konuya dair dönemin hukukî...
 
 
Mehmet Şükrü Güzel
Ocak 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Sevr Antlaşması 143. madde; Türkiye, soy azınlıklarından olan kişilerin karşılıklı ve gönüllü göçlerine ilişkin olarak İtilaf devletlerinin uygun göreceği hükümleri tanımayı yükümlenir. Türkiye,...
 
 
Ahmet Mumcu
Ocak 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı Devleti'nin kurulmasından kısa bir süre sonra doğmuş olan Divan-ı Hümayun, XV. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı Devleti'nin yönetimine damgasını vurmuş,...
 
 
M. Akif Aydın
Ocak 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı aile hukukunun altı asırlık uygulanma ve gelişim sürecine tahsis edilen kitapta bu hukukun uygulanışı, geçirdiği dönüşümler ve Osmanlı ailesinin şekillenmesine katkıları ortaya konmaya...
 
 
Sinem Şirin
Ocak 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Birinci Meclis döneminin siyasal rejimini ve özellikle 1920 ile 1923 yılları arasında yürütme erkini inceleyen bu çalışma, Türk kamu hukukunun kaynağını oluşturan bu dönemin yürütme gücünü, Türkiye...
 
 
İlhan F. Akın
Ocak 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, özellikle Almanya'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1870 yılından Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren yıllar içinde geçirdikleri dönemler açıklanmaya...
 
 
İlber Ortaylı
Aralık 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı idarî teşkilâtı imparatorluklar bölgesi Ortadoğu medeniyetinin teşkilatlanma tarihindeki zirveyi temsil eder. Bir imparatorluğun idarî teşkilâtı onun zengin sosyal kurumlaşmasının bir...
 
 
Yavuz Köse
Aralık 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Yavuz Köse'nin ilk olarak Almanca yayınlanan (2010) çalışması Dersaadet'te Tüketim, bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun kentsel diyebileceğimiz kesimlerinde varlık gösteren...
 
 
Halil İnalcık
Kasım 2016
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Devlet-i ‘Aliyye'nin birinci cildi Osmanlı Devleti'nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu'ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt padişah otoritesinin...
 
 
Ahmet Tabakoğlu
Kasım 2016
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Ahmet Tabakoğlu'nun uzun yıllar Osmanlı ekonomisi ve maliyesi ile İslâm iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmaların bir hülasası mahiyetindeki bu eser, alanın ilgilileri için bilimsel bir kaynak,...
 
 
Erhan Afyoncu
Ekim 2016
40.74 TL
Sepete Ekle
   
"Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi", Osmanlı siyasi tarihi üzerinde araştırma yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir el kitabıdır. Eser, Osmanlı tarihinin ana kaynakları olan kronikler, şehnâmeler,...
 
 
Yılmaz Öztuna
Ekim 2016
63.00 TL
Sepete Ekle
   
Yılmaz Öztuna'nın Osmanlı Devleti Tarihi'nin bu birinci cildinde, Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri tarihi, 2004 ilmi çizgisinde okuyucuya sunuluyor. Siyasi tarihe ağırlık...
 
 
İsmail Özçelik
Ekim 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ortaya konulmak istenen husus, esas itibariye İslamiyet'ten önceki geleneksel Türk yönetim anlayışının, İslami dönem Türk Tarihi ve Osmanlı Devleti'ne nasıl sirayet ettiğine...
 
 
Mehmet Genç
Ekim 2016
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Çağımızın en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı araştırmaların muhassalası… "Osmanlı yükselme ve gerilemesinin ekonomik sebepleri ne idi? Cevaplar bu kitapta…" (Taha...
 
 
Murat Özyüksel
Eylül 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap genel anlamda, paradoksal gibi görünen süreçlerin açıklığa kavuşturulmasını amaçlıyor. Bu sürecin açıklığa kavuşturulması ise, konuyla ilgili bir dizi başka soruların yanıtlanmasını...
 
 
Ziya Gökalp
Eylül 2016
10.00 TL
Sepete Ekle
   
Ziya Gökalp Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak kitabında, Tanzimat'ın ilânından itibaren Osmanlı Devleti'nde tartışılan üç ayrı fikir akımı üzerinde durmuştur: Türkçülük, İslâmcılık ve...
 
 
Mehmet Yüksel
Ağustos 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ilk bölümünde üst yapının ortaya koyulması ve tümden gelim mantığı ile günümüze uzanan uluslararası sistemin yapısı ortaya koyulmuştur. Bu yapıda ülkelerin yer edinmesindeki politika kavramı...
 
 
İsmail Özçelik
Ağustos 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin "Klasik Dönem" ine ilişkin taşra teşkilat yapılanması ve bazı sancak kanunnameleri ele alınmıştır. Bilindiği gibi Sancak kanunnameleri hakkında Ömer Lütfü BARKAN,...
 
 
Halil İnalcık
Temmuz 2016
16.67 TL
Sepete Ekle
   
İslamiyetle 9. yüzyılda tanışan Türkler, kendi devlet anlayışlarını İslam dünyasına taşıdı. Böylece devlet ve hukuk kavramlarında, bağımsız sivil otorite ve onun kanun koyucu gücü lehine büyük bir...
 
 
 439 ürün | 101-120 
 ... 4 5 6 7 8 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020