Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 75 ürün | 21-40    Sıralama
 
Faruk Acar
Aralık 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesine ilişkin önemli değişiklikler ve yenilikler ortaya koymuştur. Bunların bir kısmı yargı uygulamasıyla örtüşmesine rağmen bir kısmı mehaz İsviçre...
 
 
Erhan Günay
Eylül 2017
64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%38)
Sepete Ekle
   
Kira tespitine ilişkin davalar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan; konut ve çatılı...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Eylül 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu basımda, kira hukukuna esas olan Türk Borçlar Kanunu'nun "Kira Sözleşmesi" bölümünün birinci ayrımında yer alan "Genel Hükümlerden", etrafı kalın çizgilerle çizilmeyen, yoruma dayalı bazı...
 
 
Yasemin (Erol) Durak
Nisan 2017
53.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde, alt kira sözleşmesi ve bir alt sözleşme olduğundan konunun daha iyi anlaşılması için, öncelikle alt sözleşme kavramı anlatılacaktır. Daha sonra Türk Borçlar Kanunu'n da...
 
 
Engin Daşlı
Şubat 2017
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada kira sözleşmesinin feshi, söz konusu teoriler bağlamında ve kavram karmaşasından kurtulmaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmış. Doktrin ve uygulama açısından bazı yerlerde...
 
 
Merve Akgün Akay
Şubat 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın konusunu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" oluşturmaktadır. Birinci bölümde; konut ve çatılı işyeri kira...
 
 
Yusuf Can Delipınar
Aralık 2016
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin sona ermesi düzenlenmektedir. 352. maddede kira sözleşmesinin kiracıdan...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2016
217.50 TL
İndirimli: 149.90 TL (%31)
Sepete Ekle
   
Kiracının kira hukukundan yükümlülükleri vardır. Kiracının kira hukukundan doğan en önemli yükümlülüğü kira sözleşmesi ile kararlaştırılan kira bedelini kiraya verene tam ve zamanında ödemektir....
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2016
240.50 TL
İndirimli: 169.90 TL (%29)
Sepete Ekle
   
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce kira hukuku ile ilgili 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin yanı sıra (BK m....
 
 
M. Lütfi Tombaloğlu
Ağustos 2016
70.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
İlhami Söyler
Ağustos 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kalkınmanın dinamik gücü yatırımdır. Yatırımın beşeri kaynağı girişimci, nesnel kaynağı ise finansmandır. Kalkınmayı sağlayacak yatırımların finansmanı, hem devlet, hem de özel sektör açısından...
 
 
İlker Öztaş
Nisan 2016
62.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma kapsamında, TBK. m. 320 ve m. 321 hükümleri ekseninde, kiralananda yenilik ve değişiklik yapılmasına ilişkin sorunlar incelenmiştir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,...
 
 
Efrail Aydemir
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme kapsamında, bu kitapta, kira ilişkisinden kaynaklanan konular oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp...
 
 
Hasan Özkan
Aralık 2015
157.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile kitap günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiştir. Yeni kitap hazırlanırken,...
 
 
M. Lütfi Tombaloğlu
Mayıs 2015
70.00 TL
Sepete Ekle
   
01.10.11 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevini düzenleyen 4.maddesinin l/a bendi gereğince kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre...
 
 
M. Serhat Yener
Mayıs 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıklara konu olan meselelerden biridir. Bir emanet...
 
 
Osman Oy, G. Onur Oy
Mart 2015
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilip, 4 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’nin 27836 Sayısı ile yayınlanmış olan (6098) sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe...
 
 
Erol Türel
Şubat 2015
252.00 TL
Sepete Ekle
   
6098 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni içtihatlar oluşturulmadığından içtihada yer verilmemiştir. Sözleşmenin feshi ve tahliyeye ilişkin dava açma süreleri krokiler ile anlatılmaya...
 
 
Yaşar Köstekçi
Ekim 2014
130.00 TL
Sepete Ekle
   
"Kiracının korunması", hemen tüm hukuk sistemlerinde önemini sürdürmektedir. 6570 sayılı "Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun"un amacının ve içeriğinin, bu yasayı yürürlükten kaldıran "6098 sayılı...
 
 
Ümmühan Kaya
Temmuz 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Toplum hayatında uygulamasına sıklıkla rastladığımız kira sözleşmesinde, kiraya verenin yükümlülüklerinden biri olan kiralananın ayıplarından sorumluluk, kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen...
 
 
 75 ürün | 21-40 
 1 2 3 4  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020