Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 98 ürün | 41-60    Sıralama
 
Pınar Çağlayan Aksoy
Mart 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Salt malvarlığı zararlarının zarar türleri içindeki yeri ve tazmin edilip edilmeyeceği meselesi, son yıllarda karşılaştırmalı haksız fiil hukukunun en çok tartışılan konularından biridir. Konu...
 
 
Necdet Basa, Sema Güleç Uçakhan
Ocak 2016

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Kongrede, bedensel zararların tazmin esasları borçlar hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, idare hukuku, tüketici hukuku ve yargılama hukuku yönünden incelenirken, konu aynı zamanda yargı kararları...
 
 
Necdet Basa, Sema Güleç Uçakhan
Ocak 2016

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Kongrede, bedensel zararların tazmin esasları borçlar hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, idare hukuku, tüketici hukuku ve yargılama hukuku yönünden incelenirken, konu aynı zamanda yargı kararları...
 
 
Tuba Birinci Uzun
Ekim 2015
61.00 TL
Sepete Ekle
   
Büyük bir uygulama değeri olmasına rağmen, hukukumuzda bugüne kadar götürü tazminat hakkında monografik bir çalışma yapılmamıştır. Birkaç makale dışında hukukumuzda yeterli düzeyde incelenmemiş olan...
 
 
Hülya Atlan
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Maddi tazminatın belirlenmesinde çizelgelerden yararlanılabiliyorsa, manevi tazminatın objektif bir temele dayandırılabilmesi için de çeşitli çizelgelere başvurulması olanaklı görülmelidir. Nitekim...
 
 
Fulya Erlüle
Eylül 2015
134.50 TL
Sepete Ekle
   
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, ağır bedensel zararlar söz konusu olduğunda, zarar görenin yanında, zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat talep etme imkanı tanıyan 56. maddesinin II....
 
 
Mustafa Kıcalıoğlu
Ağustos 2015
163.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşılanmasıdır. Malvarlığında oluşan zararın...
 
 
Emrah Öztürk
Mayıs 2015
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, sadece teorik bilgi ile kaleme alınmış bir çalışma olmayıp, bilakis çoğunluğu uygulamaya dönük olan bir çalışmadır. Yapılan açıklamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi...
 
 
Hasan Özkan
Mayıs 2015
188.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Tuba Birinci Uzun
Nisan 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Hava taşımacılığına duyulan ilgi, gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu ile uluslararası hava taşımaları bakımından taşıyıcının sorumluluğuna...
 
 
Fatih Kanmaz
Ocak 2015
82.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ikinci baskısından sonra, üçüncü baskıda CMK’nın 141 ila 144. Maddelerinde ve dolayısıyla koruma tedbirleri nedeniyle uygulamada ortaya çıkan hukuka aykırılıklara ilişkin değişiklikler...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Temmuz 2014
80.56 TL
Sepete Ekle
   
Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ölçeğinde konuya yaklaştığımızda ülkemiz için bir...
 
 
Nuri Düzgün, Şerafettin Elmacı
Nisan 2014
45.00 TL
Sepete Ekle
   
466 sayılı Kanundışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten kaldırılması ile "Koruma Tedbirlerine" ilişkin tazminat davaları...
 
 
Zekeriya Yılmaz
Mart 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, trafik kazaları nedeniyle hukuki sorumluluk, tazminat, sigorta ve rücu davaları; karayolu taşımacılığından ve uluslararası eşya taşımacılığından doğan hukuki sorumluluk, tazminat, sigorta ve...
 
 
Mustafa Albayrak, Fatma Özer, Fikret İlhan ...
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada, Yargıtay daire kararları, Anayasa Mahkemesi, Ceza Genel Kurulu ve AİHM’nin ilgili kararlarını da içeren ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ışık tutan yeni kararlara...
 
 
Selin Özden Merhacı
Aralık 2013
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümü Common Law'un tarihi gelişimi, temel özellikleri, genel olarak tazminat kavramı, tazminat türleri ve cezalandırıcı tazminatın tarihi gelişimi ve işlevlerine ayrılmıştır....
 
 
Müge Erekmekci
Eylül 2013
33.00 TL
Sepete Ekle
   
YİD modeli, maddi kaynak ihtiyacı olan projelerin finansmanı için geliştirilen ve finansman sıkıntısının özel yatırımcı sayesinde giderilmesi ve yatırım maliyetinin (inşa edilecek veya...
 
 
Banu Bozkurt Bozabalı
Ocak 2013
64.50 TL
Sepete Ekle
   
XX. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasında sayılan havayolu taşımacılığı, teknolojik ve ekonomik gelişmelerle vakitsizlikten yakınmaya başlayan kişinin en önemli kurtarıcılarından biri haline...
 
 
Mehmet Erdem Aybay
Ocak 2013
25.46 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın esasını Almanya'da yeni yürürlüğe girmiş bu kavram (boşuna yapılmış masrafların tazmini) oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kavram ayrıntılarıyla incelenecektir. Öncelikle...
 
 
Hüsnü Aldemir
Haziran 2012
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Koruma tedbirlerinden olan yakalama, gözaltına alma ve tutuklamaya gelişi güzel ve ‘masumiyet karinesine” aykırı şekilde başvurulmasının sonuçlarına işaret etmek ve haksız yakalanan, gözaltına...
 
 
 98 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020