Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 98 ürün | 21-40    Sıralama
 
Sami Narter
Kasım 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin ikinci baskısından sonra özellikle iş güvencesi hükümlerinde ve işe iade davaları konusunda mevzuatta değişiklikler olmuş. İşe iade davası açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu...
 
 
Filiz Yenipınar
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Manevi tazminat davası, kişilik haklarına yapılan haksız saldırı dolayısıyla, kişideki ruhsal çöküntüyü ortadan kaldırma, duyduğu manevi acıların dindirilmesi, yeniden yaşama sevinci kazanması, utanç...
 
 
Sema Güleç Uçakhan
Ekim 2017
315.00 TL
Sepete Ekle
   
Aktüerya hukuku, insan zararları açısından Borçlar Hukuku çerçevesinde incelenen ve esasları saptanmakla birlikte hesap detaylarına inilemeyen bir alan olarak fakülte müfredatında yer almaktadır. Bu...
 
 
Elif Aydın Özdemir
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada sorumluluk hukukunun amacı ve akit dışı sorumluluğa hâkim olan ilkelere değinildikten sonra maddi zarar kavramına özellikle Alman Hukukunda ve kısmen İsviçre Hukukunda kabul edilen normatif...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Eylül 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu basımda, kira hukukuna esas olan Türk Borçlar Kanunu'nun "Kira Sözleşmesi" bölümünün birinci ayrımında yer alan "Genel Hükümlerden", etrafı kalın çizgilerle çizilmeyen, yoruma dayalı bazı...
 
 
Sami Narter
Temmuz 2017
188.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde özellikle trafik kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu açısından ayrıntılı...
 
 
Mehmet Yaşar Şahin
Nisan 2017
51.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde; vücut bütünlüğünün ihlali halinde meydana gelen maddi zararın ne şekilde ortaya çıkacağı ve oluşan zararın maddi açıdan nasıl değerlendirilerek telafi edilmeye çalışıldığı konusu güncel yargı...
 
 
Şebnem Akipek Öcal, Nagehan Kırkbeşoğlu, Hakan Tokbaş
Nisan 2017

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Bu kitap, Av. Hakan Tokbaş'ın uygulamaya dönük bilgilerinin Sayın Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Nagehan Kırkbeşoğlu'nun değerli teorik bilgileri ile harmanlanarak,...
 
 
Mustafa Kamil Şen, Mustafa Serhat Şen
Nisan 2017
138.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, Türk Borçlar Kanunun Genel Hükümler kısmında düzenlenen borçlunun temerrüde düşmesi neticesinde alacaklının seçimlik haklarından olan geciken ifayı beklemek ve gecikme tazminatı (kira...
 
 
Osman Gökhan Antalya
Nisan 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada, manevi tazminatı düzenleyen TBK m. 56 ve 58 kurallarının somut olaya uygulanmasında hukuk güvenliği ve eşitliğini sağlamasına yönelik manevi zararın belirlenmesi ve manevi tazminatın...
 
 
Gökhan Taneri, Selman Taneri
Mart 2017
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Trafiğin hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi hem ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacak hem de kişilerin herhangi bir istem dışı olayla karşılaşmaksızın hayatlarına devam etmelerini...
 
 
Sami Narter
Mart 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Eserde iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5237...
 
 
Erhan Günay
Ocak 2017
78.50 TL
Sepete Ekle
   
Genel olarak TBK ve TMK'nın ilgili hükümlerinde düzenlenen kişilik hakları, kişisel değerlerin korunmasıyla ilgilidir. Kişisel değerler, bedensel ve ruhsal bütünlük ya da kişinin adı, onuru ve...
 
 
Ümit Erdem
Kasım 2016
82.00 TL
Sepete Ekle
   
Eser, yazarın Sağlık Hukuku alanında yıllardır yaptığı çalışmalardan yeni bir kesitinin yazıya dökülmüş halidir. Bu eser'de; 2014 Ocak ila 2016 Mayıs sonuna kadar, Yargıtay 13. Hukuk...
 
 
Çelik Ahmet Çelik
Ağustos 2016
166.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bilirkişi olarak incelediği dosyalardan derlediği...
 
 
Ayşe Dilşad Keskin
Ağustos 2016
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Manevî zarar ve manevî tazminat kavramları hakkındaki tereddütlerin aşılmasının ve hukukî güvenlik ve eşitlik ilkelerinin uygulanabilmesinin, ancak manevî zararın objektif bir bakış açısıyla...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Temmuz 2016
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında; güncel 25.000 Yargıtay kararı, özgün Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları incelenmiş. Yabancı literatür konuyla...
 
 
Kadir Berk Kapancı
Haziran 2016
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Sözleşme dışı sorumluluk hukukunda, kusur esasına dayalı haksız fiil sorumluluğu bakımından temel hüküm, TBK m. 49 f.1'dir. Bu hüküm hukuka aykırı fiillerle verilen zararın tazminine ilişkindir....
 
 
Sami Narter
Mayıs 2016
263.00 TL
Sepete Ekle
   
Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Bu eser de Teori ve pratiğin birleştiği alan olan uygulamaya yönelmiştir. Eser de son yıllarda yapılan tüm mevzuat...
 
 
Hasan Tahsin Gökcan
Mart 2016
227.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%33)
Sepete Ekle
   
Kitapta akıt dışı sorumluluk hukuku kapsamında haksız fiile dayalı sorumluluk konusu ele alınmış, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun başta olmak üzen kanunlardaki başlıca kusurlu ve kusursuz sorumluluk...
 
 
 98 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020