Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 116 ürün | 41-60    Sıralama
 
Cahit Ağaoğlu
Aralık 2016
120.50 TL
Sepete Ekle
   
This book is the product of research I conducted in Queen Mary University of London, School of International Arbitration for my PhD degree under the supervision of Prof. Loukas A. Mistelis. In the...
 
 
Cahit Ağaoğlu
Aralık 2016
120.50 TL
Sepete Ekle
   
İngiltere'de kaleme alınan bu doktora çalışmasında birleşme ve devralma işlemlerinde tahkim sorunu irdelenerek özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde "paralel yargılamaların birleştirilmesi"...
 
 
Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel
Kasım 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın bu basısında, patolojik tahkim klozları ve aşamalı tahkim klozlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda patolojik tahkim klozları ve aşamalı tahkim klozları kısaca...
 
 
Nazlı Albayrak Ceylan
Ekim 2016
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde gün geçtikçe daha sık başvurulan tahkim yargılamasının tercih edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de, tahkim prosedürü ile...
 
 
Mehmet Akif Gül
Ağustos 2016
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye de dahil olmak üzere 154 devletin taraf olduğu New York Sözleşmesi, uluslararası tahkimde yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Bu sebeple, Türkiye'de New York Sözleşmesi hükümlerine...
 
 
Ekin Tuna
Temmuz 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmanın konusunu milletlerarası ticarî tahkim hukukunda iptal davası teşkil etmektedir. Tahkim yargılaması sonucu verilen kararların milli mahkemeler tarafından esas bakımından denetlenmesi söz...
 
 
Kerim Bölten
Haziran 2016
54.00 TL
Sepete Ekle
   
İngilizce olarak kaleme alınan Dispute Resolution Mechanisms in Merger and Acquisition Transactions" adlı çalışma da birleşme ve devralma süreçlerinde çıkan uyuşmazlıkların çözülmesinde uygulanacak...
 
 
Resul Ceviz
Mayıs 2016
88.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde, menkul kıymet yatırımları ve menkul kıymet yatırım uyuşmazlıkları incelenmiş, ikinci bölümde, mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda menkul kıymet yatırım uyuşmazlıklarının...
 
 
Süheyla Balkar Bozkurt
Mayıs 2016
69.44 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da yabancı mahkeme kararlarından ya da milletlerarası tahkim kurumları nezdinde verilmiş olan hakem kararlarından yararlanılmıştır. İnceleme de Fransızca ve ingilizce kaynaklara yer...
 
 
Begüm Süzen
Mayıs 2016
28.70 TL
Sepete Ekle
   
Yabancı devlet mahkemelerinden verilen bir kararın Türk hukukunda etki doğurabilmesi için tanınması ya da tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz koşulları her hukuk sisteminde farklılık...
 
 
Ali Ergin Çelebi
Nisan 2016
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Birleşme ve devralmaların ticari alandaki önemi büyüktür. Gerçekten yüksek bedeller karşılığı gerçekleştirilebilen bu işlemlerin doğurabileceği riskler gözetilmeden müzakerelere girişmek telafisi...
 
 
Aslı Bayata Canyaş
Nisan 2016
57.00 TL
Sepete Ekle
   
'UNCITRAL Model Kanunu Temelinde Uluslararası Ticarî Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolu' isimli bu monografinin ortaya çıkış noktası Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yazarın halen...
 
 
İbrahim Özbay, Yavuz Korucu
Nisan 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim (HMK m. 407- 444)- adlı bu çalışmayla özellikle yabancı kaynakları işlemek, tahkimle ilgili bazı başlıkları tekrar gözden geçirerek genişletmek...
 
 
Beyza Özturanlı
Şubat 2016
83.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletlerarası uyuşmazlıklarda, barışçıl bir çözüm yöntemi olarak başvurulabilecek tahkim, diğer yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında, uyuşmazlıkların çözümü sürecinde devletlere, süreç...
 
 
Hüseyin Afşın İlhan
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
UNCITRAL Kanun Modelinin karşılaştırmalı hukukta yaygın şekilde benimsenmeye başlamasıyla, tahkim sözleşmesi yapılabilmesi giderek kolaylaştırılmış; gerek tahkim sözleşmesinin tabi olduğu yazılı...
 
 
Nuray Ekşi
Ekim 2015
29.50 TL
Sepete Ekle
   
Çok aşamalı uyuşmazlık çözüm klozlarında, tahkim, genellikle son aşamayı teşkil etmektedir. Çok aşamalı uyuşmazlık çözüm klozlarının yol açtığı sorunların başında, tahkim öncesi aşamaların...
 
 
Nuray Ekşi
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışma, spor tahkim hukuku ile sınırlıdır. Çalışmanın birinci bölümünde spor hukukunun tanımı, kapsamı, spor hukukunun diğer hukuk dallarıyla olan bağlantısı ile spora ilişkin uyuşmazlıklar ve bu...
 
 
Didem Kayalı
Eylül 2015
60.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%33)
Sepete Ekle
   
Tahkim sürecinin taraflarca seçilen hakemler eliyle yürütülmesi, tahkimin yargısal faaliyet olma niteliği ile birlikte ele alındığında, karar verici merci konumunda bulunan hakemlerin bağımsızlığı ve...
 
 
Yavuz Korucu
Eylül 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmada öncelikle tahkimin tanımı, hukuki niteliği, türleri, olumlu ve olumsuz yönleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden farklılıkları incelenmiştir. Daha sonra tahkim sözleşmesi, hakem...
 
 
Fatih Işık
Mayıs 2015
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, bir Türk şirketin taraf olduğu tahkim yargılamasında tartışılan meselelerden esinlenerek belirlenmiştir. Çalışmanın amacı ise, New York Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi gibi...
 
 
 116 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020