Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 32 ürün | 1-20    Sıralama
 
Şevki Pazarcı
Ekim 1995
15.00 TL
İndirimli: 12.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Belediye başkanlarının ve encümen üyelerinin hukuk kurallarına uygun olarak karar almalarının önemi büyüktür. Belediye cezaları konusunda yanlış olarak alınan bir kararın yargı mercilerince...
 
 
Hasan Özkan
Eylül 1995
69.00 TL
İndirimli: 34.50 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitap iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde ceza davalarında Keşif ve Tatbikat; İkinci bölümde ise, Keşifle ilgili Hukuki Mevzuat (Yasalar – Tüzükler) açıklanmıştır. Özellikle...
 
 
Şevki Pazarcı
Eylül 1995
15.00 TL
İndirimli: 12.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Dört bölümden oluşan bu kitapta, Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi'nin görevleri ve yetkileri; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görevleri ve yetkileri; Belediye Meclisleri'nin görev...
 
 
Hamdi Yılmaz
Haziran 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Karayolları Trafik Kanunu uzun yıllardan beri yürürlükte olmasına rağmen, bu yasa yönünde zararın paylaştırılmasını inceleyen ayrıntılı bir çalışma henüz yayınlanmış değildi. Bu çalışma, motorlu...
 
 
Esat Şener
Haziran 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Yazar hem öğretide hem de uygulamada sahip olduğu geniş bilgiyi, bu kitapla uygulayıcılara aktarmayı...
 
 
Arslan Kaya
Mayıs 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
M. Cengiz Ünlü
Mayıs 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Belediyelerin en önemli sorunlarından biri de tabi oldukları mevzuatın son derece dağınık ve karmaşık olmasıdır. Bu nedenle, belediyelerle ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmelikleri içeren bir...
 
 
Esat Şener
Mayıs 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta, vasiyetle ilgili kanun maddelerinin altında ayrıca metnin sadeleştirilmiş halini de bulacak, kanun maddelerinin İsviçre Medeni Kanununda buna karşılık gelen maddelerinin numaralarına...
 
 
Selçuk Veziroğlu, Hakan Karan
Nisan 1995
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, 28-29 Nisan 1995 tarihlerinde gerçekleşen 12. Ticaret Kararları ve Yargıtay Sempozyumu'na sunulan tebliğleri...
 
 
Muharrem Özen
Nisan 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Meşru müdafaa müessesinin incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde meşru müdafaa halinde işlenmiş bir fiilin niçin cezalandırılmadığını izah eden düşünceler ve bunların...
 
 
Ömer Köroğlu
Nisan 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu eserde, konuyla ilgili temel kavramlar üzerinde durulmuş ve yargı karalarından da yararlanılarak, uygulamada faydalı olmasına...
 
 
Türkan Yalçın Sancar
Mart 1995
42.90 TL
İndirimli: 24.90 TL (%41)
Sepete Ekle
   
Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde müteselsil suçun anlaşılmasını sağlamak, ikinci ve üçüncü bölümlere bir temel oluşturmak amacıyla, genel olarak suçların içtimai ve suçun tekliği...
 
 
Gönen Eriş
Mart 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu konuda başvuru kitaplarının azlığı ve mevcut olanların bazılarının doktrin bazılarının da muhasebe ağırlıklı olması böyle bir kitabın hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Konunun açıklanmasında...
 
 
M. Cengiz Ünlü
Şubat 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Devlet, özel hukuk işlemlerinden doğan alacaklarını özel hukuk kurallarına göre tahsil eder. Devletin vergi, resim, harç gibi kamu hukukundan doğan ve kamu harcamalarının finansmanının ana kaynağını...
 
 
Osman Berat Gürzumar
Şubat 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Nihat Yavuz
Şubat 1995

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta bilimsel öğretinin ve Yargıtay Kararlarının ışığında nişan davaları sistematik bir şekilde açıklanmış, ayrıca Esas Hukuku ve Usul Hukuku ile ilgili uygulayıcılara faydalı olacak konular...
 
 
Zarife Şenocak
Ocak 1995
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, Borçlar Kanununun, ifa yardımcılarından dolayı sorumluluk konusunun düzenlendiği 100. maddesini derinlemesine...
 
 
Mümtaz Soysal
Ocak 1995
7.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasasına bunca önem veren bir toplumda Anayasa üzerine yazmadan durmak zordur, hele insanın mesleği 'anayasacılık' olursa... 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclis'te ve...
 
 
Kemal Dayınlarlı
Ocak 1995
5.40 TL
Sepete Ekle
   
22 Mayıs 1982 tarih ve 2675 sayılı «Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun» metninin Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından Türkçe aslından Fransızcaya yapılan çevirisini...
 
 
Jack Donnelly
Ocak 1995
25.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 32 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017