Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 642 ürün | 1-20    Sıralama
 
Çetin Arslan
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
"İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCKtnd. 235) " isimli eserin bu baskısında da mevzuattaki değişiklikler gözden geçirilmiş ve özellikle uygulama açısından taşıdığı önem gözetilerek Yargıtay ve...
 
 
Aslı Aras
Mayıs 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, çekişmesiz yargıda uygulanacak usûl oluşturmaktadır. Bu anlamda öncelikle, çekişmesiz yargı hakkında genel bilgilere yer verilmiş. Çekişmesiz yargının hukuki niteliği, çekişmeli...
 
 
Türkan Gündoğan Kırmızıtaş
Mayıs 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yeniden düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesi oluşturmaktadır. Kanunun sistematiğine göre; finansal...
 
 
Ayhan Bakır
Mayıs 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, TTK m. 55/1-f 'te düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartlarının kapsamı dışına çıkılmış. Zira söz konusu hüküm incelendiğinde, sadece yazılı olan genel işlem...
 
 
Yusuf Karakoç
Mayıs 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu metin, 1996 yılında "Anayasa Yargısı Sempozyumu''nda Tebliğ olarak sunulan uzun bir metnin 1998 yılında genişletilmiş ve gözden geçirilmiş monografik bir çalışma olarak son şekli verilmeye...
 
 
Mustafa Avcı
Mayıs 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
İdarî Yargıda 1982 yılında yapılan değişikliklerden sonra özellikle 6545 sayılı Kanun ile en köklü değişikliklerin yapıldığı belirtilebilir. Bu Kanun ile idarî yargıda istinaf sistemi oluşturulmuş ve...
 
 
Yusuf Karakoç
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda çalışmanın başlığı, başlıkta yer alan ibarelerin yer değiştirmesi ile yenilenmiş bulunmaktadır. Çalışma, ilk basıldığı günden beri, daha çok ders malzemesi-kaynağı ihtiyacını giderme...
 
 
Barış Toraman
Nisan 2017
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma esas itibariyle, temelde bilirkişi incelemesi sürecini konu...
 
 
Hayrunnisa Özdemir
Nisan 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada Türkiye'de henüz kanuni bir düzenlemeye sahip olmayan fakat uygulamada Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarıyla hasta veya kanuni temsilcileri arasında, yapılan teşhis ve tedavi sözleşmesi...
 
 
Şebnem Akipek Öcal, Özge Uzun Kazmacı, Ahmet Ayar ...
Nisan 2017
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, 17-18-19-20 Şubat 2016 tarihlerinde, "Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926'dan Günümüze Türk-İsviçre...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Mart 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle...
 
 
Tuğçe Arslanpınar
Mart 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma konusu, Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava oluşturmaktır. Bu nedenle çalışmada karşı davaya ilişkin temel alınan kaynak şüphesiz 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK.) olmuş....
 
 
Emre Kalender
Mart 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu incelemenin konusu, yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkıdır. Çalışmada özel olarak TTK'nin 392. maddesi incelenmiş. Bu maddenin ne anlama geldiği ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. Bu...
 
 
Ali D. Ulusoy
Mart 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta yapılan değerlendirmelerin, yorumların, sınıflandırmaların ve savunulan görüşlerin önemli bir kesiminin mevcut Türk İdare Hukuku Doktrininde ve İdare Hukuku kitaplarında karşılaşılan bilgi,...
 
 
Gülce Gümüşlü Tunçağıl
Mart 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma kapsamında sivil hava araçlarıyla barış zamanında yapılan uluslararası nitelik taşıyan taşımacılık sırasında meydana gelen ve kaza olarak nitelendirilen vakıalar sebebiyle taşıyıcının...
 
 
Peri Uran Murphy
Mart 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa hukuku literatüründe büyük öneme sahip olan yargı bağımsızlığı konusunun ele alındığı bu çalışmada, öncelikle yargı bağımsızlığının anayasal ilke ve kurumlarla ilişkisi, uluslararası...
 
 
Hasan Tahsin Fendoğlu
Mart 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan hakları analiz edilmiş. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan hakları; üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletlerinde insan haklarının korunması...
 
 
Cevdet İlhan Günay
Mart 2017
175.00 TL
Sepete Ekle
   
18.10.2012 tarihinde kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu iş hukukunun bu iki kaynağı önemli değişikliklerle tek bir metin halinde düzenlenmiştir. Toplu iş...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Ocak 2017
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hukukumuza kazandırılmış yeni bir müessesedir. Aile konutu, ortak konuttan farklı özellikler taşımaktadır. Aile konutu ile uyuşmazlıkların çözümüne...
 
 
Fikret Eren
Ocak 2017
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Özel Hükümler adlı eserin bu baskısında da yeni yayımlanmış yerli ve yabancı eserlerle bazı önemli mahkeme kararlarından...
 
 
 642 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017