Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 646 ürün | 1-20    Sıralama
 
Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez
Kasım 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Özel Hükümler metinleri ve çözümlerini ihtiva eden bu kitap öğrencilerin ders kitaplarından öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökebilmeleri konusunda...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Kasım 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle...
 
 
Hasan Tahsin Fendoğlu
Kasım 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu üçüncü baskıda değişen mevzuat kitaba işlenmiş ama kitabın hacmi olabildiğince dar tutulmaya çalışılmış, dipnotlardan ve ayrıntılı bilgiden kaçınılmış. Değişen anayasa, yasa ve içtihatlar...
 
 
Turhan Esener, Kudret Güven
Ekim 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Eşya hukuku toplumsal ilişkilerde meydana gelen değişikliklere paralel olarak kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmek zorunda olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kitabın her baskısında olduğu gibi...
 
 
Erzan Erzurumluoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun en önemli özelliği dilinin sadeleştirilmesi ya da Türkçeleştirilmesidir. Değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin lehinde ve aleyhinde görüşler ileri sürmek olanaklıdır....
 
 
L. Şanal Görgün, Levent Börü, Barış Toraman ...
Ekim 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; medeni usul hukukunu sadece temel bilgiler seviyesinde ele almış ve esas itibariyle Adli – İdari – Yargı Hakimliği ve Diğer Kurum Sınavları ile Uygulayıcılar için...
 
 
Enver Bozkurt
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk öğretiminde, hukuk fakültelerinin önemli bir yer tuttuğu tartışmasızdır. Fakat iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde de önemli oranda hukuk dersleri verilmektedir. İleriki dönemlere...
 
 
Enver Bozkurt, Selcen Erdal, Yasin Poyraz
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışı yeni değildir. Bu ilişkiler belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmelidir. İlkçağlardan bu yana devletler arasında ortaya çıkan düzen kuralları, önce...
 
 
Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez
Eylül 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku olay metinleri ve çözümlerini ihtiva eden bu kitap öğrencilerin ders kitaplarından öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökebilmeleri konusunda onlara...
 
 
A. Lale Sirmen
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, bazı konular yeni kaynaklar ve mahkeme kararları taranmak suretiyle gözden geçirilmiş, son baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri ilgili yerlere işlenmiş ve bir önceki...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Eylül 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
İİK, yürürlüğe girdiği 1932 yılından bu yana 24 kez değiştirilmiştir. Son değişikliklerin bir kısmı, 14.01.2011 tarihli ve 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında...
 
 
Rıza Ayhan, Hayrettin Çağlar
Eylül 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Mevzuatta yapılan değişiklikler açısından öncelikle dile getirilmesi gereken düzenleme Sınai Mülkiyet Kanunudur. Yirmi yılı aşkın süredir Kanun Hükmünde Kararnamelerle yaşatılmaya çalışılan bu alanda...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz
Eylül 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, medeni usul hukukunun ana kaynağı olan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar, beş...
 
 
Baki Kuru
Eylül 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
20.7.2016 tarihinden sonra verilen icra mahkemeleri kararlarına karşı ise, ilk önce istinaf yoluna başvurulabilir (İİK m. 3 63-3 65) İstinaf mahkemelerinin (temyiz edilebilen)...
 
 
Fikret Eren
Eylül 2017
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Özel Hükümler adlı eserin bu baskısında da yeni yayımlanmış yerli ve yabancı eserlerle bazı önemli mahkeme kararlarından...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz
Eylül 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Hazırlanma amacına uygun olarak, kitapta, bütün kanun değişiklerini içeren İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve iflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ile icra ve İflâs Kanununda adı...
 
 
Fikret Eren
Eylül 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu basıda da doktrindeki yeni gelişmeler izlenmiş, yeni eserlerden yararlanılmıştır. Yeni Türk Medeni Kanunu ile bu arada çıkan diğer kanun veya kanun değişikliklerinin Borçlar Hukuku ile ilgili...
 
 
Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Esin Küçük
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı" derleme kitabında 15 Eylül 2016 tarihinden bu yana bir yıllık süre içinde, "Sınai ve Mülkiyet Kanunu", "Turkuaz Kart Yönetmeliği", "Serbest Bölgelerde...
 
 
Gülin Güngör
Eylül 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
"Tâbiiyet Hukuku" isimli çalışma da, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kanunun uygulama yönetmeliği ve tâbiiyet hukuku ile doğrudan veya dolaylı ilgili hukukî düzenlemeler inceleme konusu...
 
 
Turgut Candan
Eylül 2017
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Her maddenin ayrı, ayrı incelendiği kitapta, uzun yıllar, titizlikle izlenen (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin) yargısal...
 
 
 646 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017