Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 145 ürün | 21-40    Sıralama
 
Ömür Kaya, Fatih Balcı
Ocak 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ele alınan konularda gelişen ve değişen dünya şartların da kamu sektöründeki değişimin öncülerinden olduğu kabul edilen güvenlik sektöründeki değişim ve yönetim alanındaki durumu analiz...
 
 
Celal Işıklar
Temmuz 2017
144.00 TL
Sepete Ekle
   
Genel Kolluk Disiplin Kanunu, ülkenin dört tarafında görevli 400 binden fazla kolluk (polis, jandarma ve sahil güvenlik) personelini doğrudan ilgilendirmektedir. Bunun yanı sıra kolluktan...
 
 
Alaaddin Egemenoğlu
Mayıs 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu: TCK'nun 170 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun unsurlarının incelenmesidir. İlk olarak genel güvenliğin kasten...
 
 
Fethiye Nur Akkaya
Haziran 2016
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada İdarenin, klasik kolluk yetkilerinin amaçları dışında kalan "şehirlerin görünümü" üzerindeki görev ve yetkilerinin teorik boyutu incelenmektedir. İdarelerin şehirlerin güzelliği...
 
 
Remzi Özmen
Şubat 2015
10.50 TL
İndirimli: 1.90 TL (%81)
Sepete Ekle
   
Askerlik mesleğini seçmiş ya da askerlik görevini yerine getiren askeri personelin teşkilat, disiplin, yargılama kanunların yer aldığı kitapta son değişiklikler...
 
 
Murat Yaman
Haziran 2015
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması sırasında dikkate alınması gereken ilgili...
 
 
Vatan Kösereli
Nisan 2015
27.00 TL
Sepete Ekle
   
İstihbarat son on beş yılda Türkiye'de gündemi işgal eden en önemli konuların başında yer almıştır. Döneme, devletlere, coğrafyaya, kurumlara ve hedeflere göre farklı anlamlar yüklenen...
 
 
M. Alper Sözer
Ekim 2014
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, toplum destekli polislik konusunda Türkçe literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Yazarlar, mesleki deneyimlerini, akademik bilgi ve gözlemlerini kitaba büyük bir ustalıkla...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Kasım 2014
310.00 TL
Sepete Ekle
   
Askeri Yargılama Usulünün Genel Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargıtay'ın içtihatları ile birlikte açıklanıp, yazıldığı "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Kasım 2014
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Askeri Yargılama Usulünün Genel Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargıtay'ın içtihatları ile birlikte açıklanıp, yazıldığı "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama...
 
 
Hüseyin Güçlü
Mart 2013
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu Kitapta; Genel Kolluğun özel kanunlarındaki herkesçe malum hükümlerden ziyade, sıklıkla karşılaşamadığı için daha az bilinen, ya da dikkate alınmayan ve halen yürürlükte olan bir çok kanun,...
 
 
Muhammed Demirel
Ekim 2014
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla öngörülen hiyerarşinin bir sonucu olan ast-üst ilişkisi, üst bakımından emir verme yetkisini, ast bakımından ise emre itaat...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Eylül 2014
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, uzun bir süreçte toplanıp, sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Ceza Hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış...
 
 
Turgut Göksu, Hasan Hüseyin Çevik, Orhan Filiz ...
Ekim 2011
46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
Bu kitap Türkiye'de bir ilk olarak güvenliğin yönetilmesi boyutunu ele almakta ve mümkün olduğu kadar detaylandırmaktadır. Güvenlik yönetimi alanında bir el kitabı nitelendiğindeki bu çalışma,...
 
 
Hasan Mutlu Altun
Ağustos 2011
55.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
Eser, terörle mücadelede temel hak ve özgürlüklerin korunmasının gerekliliğini yeniden vurgularken; uluslararası belgeler, yüksek yargı karar örnekleri ile okuyucuda terörün ne olduğunun kavram...
 
 
Zeynel T. Kangal
Ekim 2012
83.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Çalışmada öncelikle Askeri Ceza Hukuku kavramı ve kaynakları ele alınmıştır. Yine Askeri Ceza Kanunu'nun uygulama alanı değerlendirilmiştir, Bu bağlamda özellikle asker kişi kavramı...
 
 
Ferdan Ergut
Ocak 2012
43.00 TL
Sepete Ekle
   
Polisin ordudan ayrışarak, ayrı bir ''iş'' ve aygıt olarak kurumsallaşması, modern devletin temel önemde bir veçhesidir. Zira polis, devletin, toplumu üstünden/dışından değil ona...
 
 
Burak Tangör
Nisan 2010
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Avrupa Birliği'nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları'nın tarihsel gelişimi içinde oynadığı rolleri tartışmaktadır. Yazar, bu konuyu şu başlıklar çerçevesinde ele almaktadır: –...
 
 
Ozan Ercan Taşkın
Aralık 2011
55.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%27)
Sepete Ekle
   
Kışkırtıcı ajan kavramını, Fransız mutlakıyet döneminde kazandığı önemden hareket ederek bu döneme özgü kabul etmek ve dönemin kışkırtıcı ajandan anladığıyla kurumu sadece suç siyaseti boyutunda...
 
 
Gökhan Yaşar Duran
Nisan 2012
55.56 TL
Sepete Ekle
   
Askeri disiplin cezalarının, kamu personeli disiplin hukukundaki sivil personele uygulanan yaptırımlardan çok daha ağır disiplin yaptırımları içermesi, hattı oda hapsi gibi hürriyeti bağlayıcı...
 
 
 145 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021