Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 127 ürün | 41-60    Sıralama
 
Muhteşem Kaynak
Eylül 2014
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde verilmekte olan Kalkınma İktisadı dersini alan öğnecilere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Kitapta yer alan verilerin...
 
 
Merter Akıncı
Haziran 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Dünya ekonomileri için sahip olduğu önemi araştırabilmek amacıyla bu eserde, ekonomik özgürlüklerin iktisadi büyüme süreci üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda eser dört bölümden...
 
 
Tahsin Bakırtaş
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap geleneksel ekonomik kalkınma ya da kalkınma ekonomisi yaklaşımlarını içinde barındırmakla birlikte; 21. yy. ekonomik kalkınma olgusuna yeni konular ve yeni perspektifler de kazandırma uğraşı...
 
 
Şevket Tüylüoğlu
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Mardin İlinde Sektörel Kalkınmanın Yeniden İnşası başlığını taşıyan bu Rapor'un amacı barış, huzur, güvenlik ve istikrar ortamının kalıcı bir şekilde sağlanmasının ekonomik koşullarını da dikkate...
 
 
Alpaslan Serel
Şubat 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Enflasyon olgusu dünya ekonomisinde yıllar boyunca merkez bankalarının, doğrudan ve dolaylı bir şekilde konu ile ilgili tüm otoritelerin uğraştıkları en önemli sorunlardan biri olmuştur. Etkileri...
 
 
Metin Toprak, Yüksel Bayraktar, Cemil Erarslan
Ocak 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde negatif ve pozitif dışsallıklar meydana getirdiği sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu çerçevede küreselleşmenin bazı önemli problemlere...
 
 
Burhan Kabadayı
Kasım 2013
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik değişkenlerde zamana bağlı ve uzun dönemli dalgalanmalar meydana geldiği gibi anlık şokların etkisinden kaynaklanan kısa dönemli dalgalanmalar da meydana gelebilir. İktisat alanında uzun...
 
 
Sevda Yapraklı
Kasım 2013
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, GOÜ konumunda bulunan Türkiye’de enerji-ekonomik büyüme ilişkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada Türkiye’nin enerji kaynakları açısından mevcut durumu için tanımsal;...
 
 
Ayhan Orhan
Ekim 2013
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Kriz, iktisat biliminin, tabiri caizse kazanç kapısıdır. İktisatçıların, politika yapıcılarının ve uygulayıcılarının kriz dönemlerinde ön plana çıktığını söylemek pekte iddialı bir yaklaşım...
 
 
Veysel Ulusoy, Çiğdem Özarı
Ekim 2013
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya ekonomilerinin bütünleşme sürecinin baş döndürücü hızı karşısında araş-tırmacıların ve politika uygulayıcılarının eşanlı karar vermeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Bu zorlukların başında ekonomik...
 
 
Mustafa Ökmen, Uluç Çağatay, Ayça Berna Görmez
Nisan 2013
21.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, yerel-bölgesel kalkınma konseptlerini teoriden pratiğe irdelemektedir. Özellikle, küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamikleri çerçevesinde yeni süreçlerde realize olan değişim ve...
 
 
Barış Seçen
Nisan 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Eserde eksik istihdam iktisadi boyutunun ötesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, kişilerin eksik istihdamı nasıl yaşadığı ve hangi yollarla başa çıktığı gibi konulara da yer verilmiştir....
 
 
Murat Aydın
Mart 2013
33.00 TL
Sepete Ekle
   
21. yüzyılın en önemli sorunlarından birisi işsizliktir. İşsizlik bu yüzyılın “dili” olarak kabul edilmektedir. Çünkü sadece işsiz kalan bireyi ilgilendiren bir sorun olmanın ötesinde, tüm toplumu;...
 
 
Mustafa Ökmen
Şubat 2013
17.00 TL
Sepete Ekle
   
Yerel - bölgesel kalkınmada alternatif arayışlar çerçevesinde, Türkiye özelindeki teorik ve pratik tartışmalar, yaklaşımlar ve güncel sorunlara yoğunlaşan bu çalışma, kısa bir zaman diliminde...
 
 
Guido Ruivenkamp
Ocak 2013
23.15 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Vedit İnal
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Türkiye gayrısafî yurtiçi hasılasının ve kişi başına gayrı safî yurtiçi hasılasının dünya sıralamasındaki yerleri, son 40 yıldır aşağı yukarı aynıdır. Kore’de, Çin’de, Hindistan’da görülen gelişmeye...
 
 
Hyman P. Minsky
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Hyman Minsky kariyerinin önemli bir kısmını finansal sistemlerin esas itibariyle spekülatif saldırılara karşı savunmasız olduğunu ve bu saldırılar yeterince kalıcı olduğu takdirde bunların krizlerle...
 
 
Sencer Divitçioğlu
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap yaklaşık altmış yıl önce yazıldı. Bu kadar eski bir kitabı tekrar yayınlamanın ne anlamı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birkaç neden var. Fakat asıl nedeni Sencer DİVİTÇİOĞLU’nun...
 
 
Muharrem Bakkal, Süreyya Bakkal, Murat Göktaş
Aralık 2012
18.50 TL
Sepete Ekle
   
Dünya var olduğundan bu yana sürekli yaşanan değişim günümüzde hızını artırmıştır. Yeni ekonomi olarak adlandırılan ve teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak gündeme gelen bu değişim bir olguyu...
 
 
Hüsnü Kapu, Hüseyin Tutar, Deniz Özyakışır
Aralık 2012
11.57 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik kalkınma doğası gereği çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürece geleneksel ekonomi politikalarının ve aktörlerinin yanı sıra somut ve ölçülebilir olmayan ama toplumsal ölçekte bir...
 
 
 127 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020