Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 127 ürün | 21-40    Sıralama
 
Hande Emin Benli
Mart 2017
19.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap Hukuk ve Ekonomi literatürüne önemli ölçüde katkı sağlayacak, teorik ve ampirik bir çalışmayı içermektedir. Yargı Sistemi ve Ekonomik Büyüme ilişkisini teorik bir çerçevede ortaya koyan bu...
 
 
Charles I. Jones
Ocak 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisadi büyümenin önemini vurgulamak güç bir iştir. ABD'de geçen yüzyılda gelirin on kattan fazla artmış olması, iktisadi büyümenin bir sonucudur. Bu, ABD'de ve Batı Avrupa'daki gelirin...
 
 
Feride Doğaner Gönel
Ekim 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Dünya tarihi içerisinde yirminci yüzyıl büyük bir dönüşüm yüzyılı olarak anılacak. Bu dönüşüm, hepsi de insanlık adına girişilmiş, pek çok olumlu ve olumsuz ögeyi barındırıyor; peş peşe savaşların,...
 
 
Hasan Gürak
Eylül 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Ana-akımdan "farklı" görüşlere sahip olan Prof. Gürak, temel amacının iktisatta özgün görüşlerden oluşan bir "Türk Okulu" oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu belirttikten sonra, öncelikle...
 
 
İsmail Seki, İlknur Karataş
Ağustos 2016
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal sermaye kavramının bu kadar önemli olmasındaki en temel etken uygulanan ekonomi ve kalkınma politikalarında sadece fiziki ve beşeri sermayenin yetersiz olmasıdır. Bu bağlamda çalışma, kalkınma...
 
 
Muhsin Kar, Sami Taban
Ağustos 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Fatih Kaplan
Mart 2016
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusuna temel oluşturan kavram ülkelerin ekonomik büyümesidir. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, uzun dönemli ekonomik büyüme konusu büyüme literatürünün temel konusu haline...
 
 
Birsel Sabuncu
Mart 2016
24.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada türev araç sözleşmelerinin, türlerine göre, kullanım amaçlarına göre gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarında TMS/TFRS sistemi, gerektiğinde TDHP ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları...
 
 
Gülçin Güreşçi Pehlivan, Utku Utkulu
Aralık 2015
24.00 TL
Sepete Ekle
   
Yirminci yüzyılın ikinci çeyreği hem küresel hem de bölgesel ekonomik entegrasyonlarda artışın gözlendiği yıllar olmuştur. 1960'lı yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve Avrupa Serbest Ticaret...
 
 
Ergül Halisçelik
Kasım 2015
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, parasal olmayan göstergelerin yanı sıra parasal göstergeden(kişi başına gelir) de faydalanarak yoksulluk ve kalkınma olgusu çok boyutlu bir perspektifle Binyıl Kalkınma...
 
 
Ergül Han, Ayten Ayşen Kaya
Kasım 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Esas olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm insanlığın ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta siyasal gündemine oturan Azgelişmişlik ve Kalkınma Sorunu, doğal olarak bir kalkınma yazınının doğmasına ve...
 
 
Adem Üzümcü
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Sami Taban, Muhsin Kar
Eylül 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu baskıda, birinci baskıda gözden kaçan hatalar düzeltilmiş ve kimi ifadeler daha anlaşılır hale getirilmiştir. Bu küçük düzeltmelere ek olarak, kitapta yer alan istatistiksel veriler mümkün...
 
 
Duncan K. Foley, Thomas R. Michl
Ağustos 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Büyüme ve Bölüşüm, kapsamlı ileri düzey lisans ve yüksek lisans derslerini desteklemek üzere, iktisadî büyüme teorisi, iktisadî büyümenin ölçülmesi ve tarihi üzerine tasarlanmış ilk metindir....
 
 
Ha–Joon Chang
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bugünün kalkınmış ülkeleri hiç de öyle zannedildiği gibi serbest pazar - serbest ticaret politikalarıyla ve temel demokratik kurumlarıyla kalkınmadılar. Bu ülkelerin IMF, Dünya Bankası ve DTÖ ile...
 
 
Evin Akgün
Ocak 2015
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Krizlerin Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri üzerindeki etkilerini incelediğim tez çalışmamı kitap yapma fikri, saygı değer hocam Doç. Dr. Mehmet ALAGÖZ'DEN geldi. Böyle bir fikir...
 
 
Ahmet Okur
Ocak 2015
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma altı bölümden oluşuyor. İlk dört bölüm; tanım ve metodoloji, işgücüne katılma, istihdam ve genç işsizlik ile ilgili istatistiki verilerin düzenlendiği kısım. Son iki bölüm ise genç işsizliğin...
 
 
Önder Bingöl
Kasım 2014
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, "sermayenin küreselleşmesi" ya da "neo-liberal küreselleşme" olarak adlandırılan süreç, Kapitalizmin Altın Çağı'nın sonlarına doğru, gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkan...
 
 
Metin Berber, Deniz Özyakışır, Halil İbrahim Aydın
Ekim 2014
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar” adıyla hazırlanan bu kitap, Türkiye’nin farklı Üniversitelerinde görev yapan ve bölgesel kalkınma alanında çalışmaları olan birbirinden değerli akademisyenlerin...
 
 
Zeynel Dinler
Eylül 2014
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkelerin ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı sorununu ele alan bölgesel iktisat konusunu değerlendiren kitapta, işletmelerin belirli yörelerde toplanmasının nedenleri, bunun...
 
 
 127 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020