Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 40 ürün | 21-40    Sıralama
 
Gizem Saygılı, Mevlüt Gündüz
Haziran 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Ölçme ve değerlendirme alanında yazılan kitaplar genellikle akademisyenlere yönelik olduğu için fakültede öğrenim gören öğretmen adayları bu derse karşı olumsuz algı oluşturmaktadır. İlk defa ölçme...
 
 
Satılmış Tekindal
Şubat 2015
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma adlı kitap ölçme alanındaki bilimsel gelişmelere ve anlayışa paralel olarak güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Bu kitap ilgi, tutum, benlik, güdü,...
 
 
Hasan Şeker, Başaran Gençdoğan
Kasım 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, başarı, tutum, yetenek, psikopatolojik durumları ölçmede ve araştırma sürecinin planlanmasında kısa bir yol haritası oluşturmaktadır. Doğru kestirimlerde bulunmak hazırlanacak testin...
 
 
Savaş Baştürk
Eylül 2014
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Öğretmen yetiştirme alanın en önemli kavramlarından birisi şüphesiz öğretmen bilgisi ve bu bilgiyi oluşturan bileşenlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Zira bu bilginin anlaşılması ya da...
 
 
Ali Göçer
Ağustos 2014
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile Türkçe eğitimiyle sınırlı olmak üzere yapılacak değerlendirme uygulamalarına değinerek öğrenme ve öğretme sürecinin verimliliğinde ölçme ve değerlendirmenin önemine ve...
 
 
Mustafa Uysal, İzzet Döş, Hüseyin H. Öztürk
Kasım 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Öğretmenlerin alanlarına hakim olmaları kadar öğrenci yetiştirme, yani öğretme sanatına da hakim olmaları gerekmektedir. Bu kitabın eğitim fakülteleri programında yer alan “öğretmenlik meslek...
 
 
Mehmet Zeki Aydın
Eylül 2013
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Değer Sandığı Okulda Değerler Eğitimi Materyalleri adını verdiğimiz seri çalışmamız, öğrencilerinize değerleri zevkle ve ilgiyle öğretebileceğiniz çeşitli uygulamalara sahiptir. Bu set,...
 
 
Mehmet Zeki Aydın
Eylül 2013
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu set, eğitimcilerimize ilgi ve yeteneklerine göre etkinlik seçme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca sette, eğitimcilerimizin, öğrencilerine fotokobi vererek uygulayabileceği birçok etkinlik yer...
 
 

Temmuz 2013
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap yaklaşık iki yıllık bir sürecin ürünü olarak, eğitimin çeşitli alanlarında kullanılan, Türkiye'de geliştirilmiş veya uyarlanmış yaklaşık 400 ölçme aracını içermektedir. Bu kitap...
 
 
Durmuş Ali Özçelik
Mart 2013
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, öğretme – öğrenme sürecini adım adım, yakından ve sıkı bir biçimde izleyerek onun üzerinde etkili bir denetim kurmada öğretmenlerimize yardımcı olabilecek güçlü izleme araçlarından söz...
 
 
Mehmet Küçük, Yılmaz Geçit
Ekim 2012
23.00 TL
Sepete Ekle
   
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, eğitim bilimleri alanındaki önemli paradigma değişimleri dikkati çekmektedir. Bunlar arasında, öğrencilerin yeterliklerinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde...
 
 
Ahmet Akın
Ekim 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
İnsanoğlu her yönden olduğu gibi psikolojik anlamda da herkesi kendine hayran bırakıyor. Yapılan çalışmalar insan psikolojisi ve onu şekillendiren dinamiklerin ne kadar kompleks bir yapıda olduğunu...
 
 
Durmuş Ali Özçelik
Ekim 2011
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta sunulan gözlem, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, çağdaş program geliştirme anlayışlarına göre hazırlanan ve çağdaş okulda öğrenme kuramları uyarınca sürdürülmekte olan öğretme –...
 
 
Ezel Tavşancıl
Ekim 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Eğitimciler, psikologlar ve sosyologlar insan davranışlarına etki eden, onunla ilişkisi olan değişkenleri bilmek, anlamak ve ölçmek istemişler ve isteyeceklerdir. Bu kitabın konusu olan tutum da bu...
 
 
İlke Evin Gencel
Mayıs 2008
4.63 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Adnan Erkuş
Eylül 2006
16.20 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın temel kaygısı, ölçmeyi ve bilimi sevdirmek, onun sihirli gücünü sizlere bir ölçüde de olsa, tanıtabilmektir. Kitabın yazımında, bu kaygıya dayalı olarak, sizlere sınıf ortamında temel...
 
 
Füsun Akkoyun
Kasım 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
Ülkemizde projektif teknikler konusunda basılmış kitap yoktur. Oysa bireyi tanımanın önemli yollarından biri, projektif tekniklerdir. Bu kitabın yazımı da projektif teknikler dersinde...
 
 
Hüner Şencan
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
İşletme–iktisat veya sosyal–eğitsel–psikolojik araştırmalarla ilgilenen uygulayıcılar, üniversitede üst düzey araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üniversite öğretim elemanları için...
 
 
Cemal Yıldırım
Nisan 1999

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Aytekin İşman
Ocak 1998

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
 40 ürün | 21-40 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020