Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 113 ürün | 41-60    Sıralama
 
Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey
Temmuz 2011
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan çok sayıda anlaşma arasında, cezai alanda uluslararası adlî işbirliğine hukukî zemin teşkil edecek çok taraflı anlaşmalar da yer...
 
 
Yener Ünver
Şubat 2011
64.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%22)
Sepete Ekle
   
GerekTürk CMK gerek diğer ülkelerin CMK açısından son araç olma ve temel haklara en ağır müdahaleleri içerdikleri halde, gizli araştırma önlemleri günümüzde en çok uygulanan ve en sorunlu ceza...
 
 
Mustafa Güler
Ocak 2011
29.00 TL
Sepete Ekle
   
İkinci Dünya Savaşında yıkılan Avrupa kıtasının yeniden imarı ve Avrupa’da tekrar bir savaş yaşanmasının önlenmesi amacıyla hayata geçirilmiş bulunan Avrupa Toplulukları, zaman içinde sınırlarını ve...
 
 
Korkut Özkorkut
Aralık 2010
60.19 TL
Sepete Ekle
   
* BİRİNCİ GÜN (16 Aralık 2008) * Prof. Dr. Sabih ARKAN, Doç. Dr. Turan EROL: Açılış Konuşmaları 1 * Ünal TEKİNALP: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına ve Sermaye...
 
 
Muzaffer Akdoğan
Ağustos 2010
20.83 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Türk ihale rejimi, AB uyum sürecinde şeffaflık ilkesi üzerinden incelenmiştir. Söz konusu çalışmada, genel olarak şeffaflık kavramı kamu yönetimi ekseninde ele alınmış ve kamu...
 
 
İ. Yılmaz Aslan
Ağustos 2010
36.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Burak Tangör
Nisan 2010
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Avrupa Birliği'nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları'nın tarihsel gelişimi içinde oynadığı rolleri tartışmaktadır. Yazar, bu konuyu şu başlıklar çerçevesinde ele almaktadır: –...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Nisan 2010
49.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Seda Özmumcu
Mart 2010
18.52 TL
Sepete Ekle
   
31 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği içinde Danimarka dışında müflis borçluya karşı külli takip işlemlerinin açılması için yargı yetkisini düzenleyen, 2000/1346 sayılı Avrupa...
 
 
Osman Avşar
Ocak 2010
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan haklarına gerçek anlamda etkili koruma sağlanabilmesinin ön koşulu, devletlerin tüm organ, kurum ve kuruluşlarıyla hukuka bağlı olmaları ya da hukukun üstünlüğünü esas kabul etmeleridir....
 
 
Mahmut Kabakcı
Kasım 2009
36.57 TL
Sepete Ekle
   
2003 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nun­da iş­ve­ren­ler için “es­nek­lik” içe­ren hü­küm­ler ön­gö­rül­müş; iş­çi­le­re ise iş, üc­ret ve sağ­lık alan­la­rın­da be­lir­li...
 
 
Mustafa T. Karayiğit
Ekim 2009
23.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci baskısı norm denetimi perspektifinden hazırlanmış ve başlığı, AB ve Topluluk tasarruflarının yargısal denetimine gerçek ve tüzel kişilerin gerek Topluluk yargı organlarına kendileri...
 
 
Hacı CAN
Ekim 2009
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliğinde genişleme ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından karşılanabilmesi amacıyla 13 Aralık 2007 tarihinde üye...
 
 
Meral Sungurtekin Özkan
Ekim 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Alev Erten
Eylül 2009
34.72 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa topluluğu mesafeli sözleşmeler direktifi ile karşılaştırmalı olarak...
 
 
Hakan Taşdemir
Eylül 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmanın en önemli yönü, Avrupa Birliği hukuku konusunu slaytlar bazında ele almaya çalışmasıdır. Bunun değişik sebepleri vardır: Sebeplerden birisi, Avrupa Birliği konusu çok dinamiktir ve çok...
 
 
Mustafa İberya Arıkan
Ağustos 2009
41.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%27)
Sepete Ekle
   
Avrupa Toplulukları'nın kurulduğu ilk günden bugüne Topluluk içindeki konumunu, Toplulukların gelişimine paralel olarak sürekli geliştiren ve hatta hukuki görevlerini yerine getirirken ister...
 
 
Prof. Dr. Yener Ünver
Ağustos 2009
64.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%22)
Sepete Ekle
   
Onuncu kitabın konusunu oluşturan "Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu" nun tarihsel kaynağı çok eskilere dayanmamaktadır. Örneğin, 1967 yılında Güney Afrika Birliği'inden Dr. Christian N....
 
 
Pir Ali Kaya
Nisan 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmada eşitlik ilkesi üç bölüm altında etraflıca ele alınmıştır. İlk bölüm; Eşitlik İlkesi ile İlgili Kavramsal Çerçeve başlığı altında eşitlik kavramı ve kavramla adalet, ahlak özgürlük ve...
 
 
Yener Ünver
Mart 2009
46.00 TL
İndirimli: 34.90 TL (%24)
Sepete Ekle
   
Ekonomik Suçlarla Mücadele odukça uzun süredir tüm Avrupa ülkelerinde ve özellikle son yıldır Türkiye'de yasama, uygulama ve öğretinin yoğun bir şekilde ilgi ve uğraşıalanına giren konuların...
 
 
 113 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019