Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 116 ürün | 41-60    Sıralama
 
Mehmet Hanifi Bayram
Ekim 2011
37.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%32)
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliği’nin internete ilişkin kurallarının ana hatlarıyla anlatıldığı bu çalışmada, internetin ülke–dışılık özelliğinden kaynaklanan hukuki sorunları bağlamında, AB’nin e–ticaret,...
 
 
Ahmet Güneş
Ekim 2011
69.44 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, ülkemiz açısından güncel bir öneme sahip olan Avrupa Birliği çevre hukuku alanında mevcut olan kaynak boşluğunu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. İki kısımdan oluşan bu eserin genel...
 
 
Hüseyin Alpay Köse
Eylül 2011
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu Avrupa Birliği yargı sistemi yada hukuk yapısı oluşturmamaktadır. Fakat Avrupa Birliği Adalet Divanının kararlarından bahsedilmeden önce en azından asgari bir Birlik hukuk sistemi...
 
 
Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey
Temmuz 2011
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan çok sayıda anlaşma arasında, cezai alanda uluslararası adlî işbirliğine hukukî zemin teşkil edecek çok taraflı anlaşmalar da yer...
 
 
Yener Ünver
Şubat 2011
64.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%22)
Sepete Ekle
   
GerekTürk CMK gerek diğer ülkelerin CMK açısından son araç olma ve temel haklara en ağır müdahaleleri içerdikleri halde, gizli araştırma önlemleri günümüzde en çok uygulanan ve en sorunlu ceza...
 
 
Mustafa Güler
Ocak 2011
29.00 TL
Sepete Ekle
   
İkinci Dünya Savaşında yıkılan Avrupa kıtasının yeniden imarı ve Avrupa’da tekrar bir savaş yaşanmasının önlenmesi amacıyla hayata geçirilmiş bulunan Avrupa Toplulukları, zaman içinde sınırlarını ve...
 
 
Korkut Özkorkut
Aralık 2010

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
* BİRİNCİ GÜN (16 Aralık 2008) * Prof. Dr. Sabih ARKAN, Doç. Dr. Turan EROL: Açılış Konuşmaları 1 * Ünal TEKİNALP: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına ve Sermaye...
 
 
Muzaffer Akdoğan
Ağustos 2010
20.83 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Türk ihale rejimi, AB uyum sürecinde şeffaflık ilkesi üzerinden incelenmiştir. Söz konusu çalışmada, genel olarak şeffaflık kavramı kamu yönetimi ekseninde ele alınmış ve kamu...
 
 
İ. Yılmaz Aslan
Ağustos 2010
40.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Burak Tangör
Nisan 2010
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Avrupa Birliği'nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları'nın tarihsel gelişimi içinde oynadığı rolleri tartışmaktadır. Yazar, bu konuyu şu başlıklar çerçevesinde ele almaktadır: –...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Nisan 2010
49.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Seda Özmumcu
Mart 2010
18.52 TL
Sepete Ekle
   
31 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği içinde Danimarka dışında müflis borçluya karşı külli takip işlemlerinin açılması için yargı yetkisini düzenleyen, 2000/1346 sayılı Avrupa...
 
 
Osman Avşar
Ocak 2010
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan haklarına gerçek anlamda etkili koruma sağlanabilmesinin ön koşulu, devletlerin tüm organ, kurum ve kuruluşlarıyla hukuka bağlı olmaları ya da hukukun üstünlüğünü esas kabul etmeleridir....
 
 
Mahmut Kabakcı
Kasım 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
2003 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nun­da iş­ve­ren­ler için “es­nek­lik” içe­ren hü­küm­ler ön­gö­rül­müş; iş­çi­le­re ise iş, üc­ret ve sağ­lık alan­la­rın­da be­lir­li...
 
 
Hacı CAN
Ekim 2009
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliğinde genişleme ve küresel gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından karşılanabilmesi amacıyla 13 Aralık 2007 tarihinde üye...
 
 
Meral Sungurtekin Özkan
Ekim 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Mustafa T. Karayiğit
Ekim 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın birinci baskısı norm denetimi perspektifinden hazırlanmış ve başlığı, AB ve Topluluk tasarruflarının yargısal denetimine gerçek ve tüzel kişilerin gerek Topluluk yargı organlarına kendileri...
 
 
Alev Erten
Eylül 2009

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Avrupa topluluğu mesafeli sözleşmeler direktifi ile karşılaştırmalı olarak...
 
 
Hakan Taşdemir
Eylül 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmanın en önemli yönü, Avrupa Birliği hukuku konusunu slaytlar bazında ele almaya çalışmasıdır. Bunun değişik sebepleri vardır: Sebeplerden birisi, Avrupa Birliği konusu çok dinamiktir ve çok...
 
 
Mustafa İberya Arıkan
Ağustos 2009
41.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%27)
Sepete Ekle
   
Avrupa Toplulukları'nın kurulduğu ilk günden bugüne Topluluk içindeki konumunu, Toplulukların gelişimine paralel olarak sürekli geliştiren ve hatta hukuki görevlerini yerine getirirken ister...
 
 
 116 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020