Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 27 ürün | 1-20    Sıralama
 
Fikret Şenses
Ağustos 2017
39.50 TL
Sepete Ekle
   
Bir "iktisada giriş" dersinden ve kitabından beklenenleri en geniş kapsamıyla içeren bir temel eser... Bu alandaki geleneksel-alışılagelmiş konseptleri eleştirel bir bakışla geliştirip genişleterek,...
 
 
Çiğdem Boz, Ahmet Deniz Bozkurt, Kaan Öğüt
Temmuz 2017
24.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisadın saf bir bilim olup olmadığı yönündeki tartışmalar halen devam ediyor olsa da, sosyal bilimler içinde benzersiz bir konuma sahip olan iktisadın, bu konumunu doğa bilimleri ile sosyal...
 
 
Perry Anderson
Mart 2017
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Yıllardır antik toplumsal formasyonların dönüşümü etrafındaki tartışmaların önemli kaynaklarından biri olmuş Antikiteden Feodalizme Geçişler, feodalizm öncesi siyasal, toplumsal, iktisadi ve sınıfsal...
 
 
Ha–Joon Chang
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bugünün kalkınmış ülkeleri hiç de öyle zannedildiği gibi serbest pazar - serbest ticaret politikalarıyla ve temel demokratik kurumlarıyla kalkınmadılar. Bu ülkelerin IMF, Dünya Bankası ve DTÖ ile...
 
 
Aylin Pira, Çisil Sohodol
Ocak 2015
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Ulusal ve uluslararası ekonomik, siyasal ve hukuksal yapı; bireyin farklılaşan beklentileri, yeni toplumsal alanlar, sosyal sorumluluk anlayışındaki gelişmeler, insan kaynağının yapısı, teknolojiye...
 
 
N. Emrah Aydonat
Nisan 2014
23.50 TL
Sepete Ekle
   
Öğrencilere bakılırsa iktisat sıkıcıdır, kasvetlidir, gerçek dünya ile zerre kadar ilişkisi yoktur. İktisatçıysa eninde sonunda “dolar ne olur?” diye ahiret sorusu sorulan uzmandır. İktisat...
 
 
Şevket Pamuk
Ocak 2014
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadî tarihi genellikle malî tarih şeklinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımda devlet ve devletin hazinesinin işleyişi, gelir ve giderlerin muhasebesi asıl meseleler olarak...
 
 
Ayşe Buğra
Şubat 2013
31.50 TL
Sepete Ekle
   
İktisat kuramlarıyla gerçek hayat arasındaki kopukluk, gerçek hayatın bireylerini, “insanlar”ı nasıl etkiliyor? İktisatta yöntem ya da yöntemler ne olmalı ki, iktisat krizleriyle insanî krizlerin...
 
 
Erinç Yeldan
Ocak 2013
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye ekonomisi son otuz yıl boyunca sürekli bir kriz süreci içinde yaşamakta ve 1990'lardan itibaren 'istikrarsızlık-kriz-büyüme-istikrarsızlık'sarmalında bir kısır döngü içinde...
 
 
Nadir Suğur, Theo Nichols
Kasım 2012
24.00 TL
Sepete Ekle
   
Globalleşme sürecinin temel önemde bir paradoksu: Sermaye globalleşir, dünyanın her yerinde serbestçe dolanır ve bir örnek uygulamaları yerleştirirken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara...
 
 
Kemal İnan
Ağustos 2012
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Nasıl oluyor da insanlığın en büyük başarısı aynı zamanda en büyük belası haline geliyor? Bu sözdeki kasıt elinizdeki kitabın da ana konusu. En büyük başarı, üretken emek süreci içinde en arzu...
 
 
Z. Beril Akıncı Vural
Mart 2012
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Örgütleri, bireyler arasında paylaşılan değer sistemi olan kültür açısından inceleme düşüncesi, oldukça yeni bir kavramdır. Örgütlerin de tıpkı bireyler gibi, bir kültürleri ve kişilikleri vardır....
 
 
Thomas Hammarberg
Ocak 2012
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde insan hakları, hiçbir zaman olmadığı kadar kabul görüyor ve özellikle Avrupa'nın siyasi retoriğinde şiddetle destekleniyor; ancak somut gerçeklikte, Avrupa da dahil, her yerde ihlal...
 
 
Ercan Eren, Metin Sarfati
Aralık 2011
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa...
 
 
Murat Koraltürk
Ekim 2011
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Erken Cumhuriyet döneminde iktisadi alanın “milli” olana açılması, “yerli” sermaye birikiminin sağlanması ve iş yaşamının “homojenleştirilmesi” gibi uygulamalar bugüne kadar birbirinden ayrı süreçler...
 
 
Gülbin Göral
Ekim 2011
19.50 TL
Sepete Ekle
   
Yönetim bilimciler, yönetim kavramını değişik açılardan tanımlamışlardır: “Yönetim, planlama, örgütlenme, tamamlama, denetleme yoluyla uygulanan bir liderliktir; yönetim bir karar alma sanatıdır.”...
 
 
Işıl Karpat Aktuğlu
Ekim 2011
21.50 TL
Sepete Ekle
   
Firmaların pazarlama fonksiyonunun önemli bir parçası olma niteliğini taşıyan marka ve bu markalara ait karar süreçleri oldukça karmaşık bir dizi eylemi içerir. Pazar koşullarının markaları başarılı...
 
 
Ümit Sönmez
Ekim 2011
22.50 TL
Sepete Ekle
   
Yanlış mı yaptık bilmiyorum. Ama Türkiye’de, çok fazla özerk kuruluş kuruldu. Devlet içinde; fakat devletten daha yetkili bazı kuruluşlar kuruldu. Onlara söz geçiremiyoruz... devletin etkinliğini...
 
 
Faruk Pekin
Nisan 2011
25.30 TL
Sepete Ekle
   
Turizm, özellikle son elli yıldır Türkiye ekonomisinin önemli girdilerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Doğal ve tarihî güzellikleriyle Türkiye’nin turizmde dünyanın önde gelen ülkeleri içinde...
 
 
Sonay Bayramoğlu
Ekim 2010
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda gittikçe daha fazla duymaya başladığımız, adeta “sihirli” bir sözcük: Yönetişim. Ancak “yönetim”, “idare” gibi kavramların yerine kullanılmaya başlanan yönetişimin, tam olarak neleri...
 
 
 27 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017