Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 152 ürün | 41-60    Sıralama
 
Mehmet Kadir Çakır
Temmuz 2016
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde yeni bir finansman modeli olan kamu özel ortaklığı bu kitabın temelini ve konusunu oluşturmaktadır. Kamu özel ortaklığı alanında bir çok çalışma yer almakla birlikte yeni modellerle ilgili...
 
 
Muhittin Abacıoğlu, Ali Abacıoğlu
Haziran 2016
278.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta çok sayıda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esasa dönük önemli değişiklikler 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı yasa ile...
 
 
Sadettin Doğanyiğit, İrfan Güvendi
Mayıs 2016
333.33 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta pozitif hukukun temel argümanlarından olan 'içtihatlar'; özgün başlık ve özel sistematiği ile kolay anlaşılır hale getirilmiş. Karanlık ve flu noktalara ışık tutması, güncel...
 
 
Necip Turguter, Abdullah Altıntaş
Mayıs 2016
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın Birinci Kısmında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde aday, istekli veya istekli olabileceklerin; idarelerin ihale sürecindeki işlem ve eylemlerinin hukuka aykırılığı iddiasıyla...
 
 
Murat Arapgirli
Nisan 2016
41.67 TL
Sepete Ekle
   
4734 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte 2886 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kalkmamıştır. 4734 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinde 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan...
 
 
Erdoğan Dedeoğlu
Nisan 2016
231.48 TL
Sepete Ekle
   
 
 
M. Serhat Şahiner
Şubat 2016
73.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma hazırlanırken, gerek teminat olarak kabul edilen değerlerin kamu ihalelerinde hangi esas ve usuller çerçevesinde teminat olarak kabul edilebilecekleri gerekse teminatların iadesi ve gelir...
 
 
Ferhat Gündüz, Harun Koçtepe
Şubat 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre imza edilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında karşılaşılan sorunların başında fiyat farkı gelmektedir. Eski Fiyat Farkı Kararnameleri...
 
 
Muhittin Abacıoğlu, Ali Abacıoğlu
Ocak 2016
115.50 TL
Sepete Ekle
   
İş dünyasında tartışma konusu olan ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına Avrupa Birliği normu getirildi. İhaleye fesat maddelerini içeren yasanın 'operasyon silahı' olarak kullanılmasının...
 
 
Sadettin Doğanyiğit
Ocak 2016
249.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%39)
Sepete Ekle
   
Kamu ihale sistemini kendine özgü sistematiği ve akıcı üslubu ile açıklayan, sorun çözümleri bölümleri ile uygulamada karşı karşıya gelinebilecek soru ve sorunlarla ışık tutan, yargı kararları...
 
 
Atilla İnan, Mustafa Başyiğit
Ocak 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Yapım İşlerinde idare ile yüklenici arasında en çok uyuşmazlık çıkan konuların başında yapım işlerinde iş artışı ve eksilişi konusu gelmektedir. Yapım işlerinde iş artışı ve eksilişi konusu...
 
 
Eren Toprak
Ocak 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu maliyesi ve kamu ihale hukuku devlet piyasa ilişkisinin yapısal öğeleri olup bunların kamu alımları alanındaki etkileri karşılıklı bağımlılığı ortaya koymaktadır. Bu amaçla yürütülen bu çalışma...
 
 
Ferhat Gündüz
Kasım 2015
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Şirketler çeşitli sebeplerle birleşmekte veya bölünmekteler veyahut türlerini değiştirmektedirler. Kısaca şirketlerin yeniden yapılandırılmaları adı verilen bu uygulamaların Kamu İhale Mevzuatına...
 
 
Atilla İnan, Mustafa Başyiğit
Kasım 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Halen yürürlükte olduğu ve uygulamada da görüldüğü üzere, kitap da Yeni Birim Fiyat Uygulaması konusunu Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu ile buna bağlı olarak çıkarılan Yapım...
 
 
Bahattin Işık
Eylül 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Hizmet alım ihaleleri, ilk defa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuyla ihale mevzuatımıza girmiş ve Kanunun uygulandığı ilk yıl olan 2003'te, hizmet alımları tutarının kamu alımları içindeki payı %...
 
 
Murat Arapgirli
Eylül 2015
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Hizmet alımı ihaleleri sadece kamu ihale mevzuatıyla değil, çalışan işçiler nedeniyle özellikle sosyal güvenlik ve iş mevzuatıyla da yakından ilgilidir. Bu çerçevede de ihale sürecinde ve sözleşmenin...
 
 
Nurdoğan Ünal, Ramazan Erol, Mesut Erol
Temmuz 2015
74.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%5)
Sepete Ekle
   
İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sözleşme yönetimini düzenleyen 2886 sayılı Devlet...
 
 
Duygu Kılıç Çaylı, İlyas Kılıç, Tuncay Gürsen
Nisan 2015
41.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%52)
Sepete Ekle
   
Kamunun ihale görevlileri… İhalelerle ilgili hukukçular… Kamuya iş yapan müteahhitler ve yükleniciler... Konuyla ilgililenen şirketlerin yetkilileri… Kamuya yapılan - yaptırılan işler ve bu işlerin...
 
 
Atilla İnan
Nisan 2015
27.78 TL
Sepete Ekle
   
İhalenin iptali ile ihalenin feshi konularını bir diğerinden ayırmak gerekir. İhalenin iptali ihale sözleşmesi imzalanmadan önceki süreçte olan sona erdirme şeklidir. İhale sözleşmesi yapıldıktan...
 
 
Atilla İnan
Nisan 2015
60.19 TL
Sepete Ekle
   
Devlet ihale Kanunu uygulamasında "Müteahhitlik Karneleri" adını taşıyan, Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle "İş Deneyim Belgeleri" adını alan, ihalelere katılmak ve ihalenin kapsamını,...
 
 
 152 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020