Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 152 ürün | 21-40    Sıralama
 
F. Meltem Zorba
Şubat 2018
35.19 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, kamu hizmetlerine özel sektörün katılımını içeren modeller ile kamu alımlarına ilişkin ülkemizde uygulanan mevzuatın genel çerçevesinin açıklanması ve ihalelere katılım için gerekli temel...
 
 
Mert Asker Yüksektepe
Şubat 2018
129.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde ağırlıklı olarak, Kamu İhale Kurulu Kararları ile ihaleye fesat karıştırma suçuyla ilgili verilen ilk dereceli mahkeme kararlarının yerindelik denetimini yapan Yargıtay 5.Ceza...
 
 
Tunay Köksal, Serhat Özer
Şubat 2018
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası bir inşaat veya iş ortaklığı sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar, sözleşmenin taraflarının tabiiyetinde bulunduğu ülkelerden birinin ulusal mahkemelerinde çözümlenebileceği gibi;...
 
 
Ahmet Arslan
Ocak 2018
300.00 TL
Sepete Ekle
   
2886 sayılı Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak dağınık halde bulunan kanun, yönetmelik, genelge, genel tebliğ gibi düzenlemeler ile Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay kararlarını irdeleyerek işleyen bu...
 
 
Zülfü Kılıç
Ocak 2018
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap; ihale mevzuatı ne kadar sık değişse de zaman içerisinde yerleşmiş olan temel kavram, ilke ve süreçlerin kalıcılığından hareketle her zaman başvurulabilecek kaynak kitap olarak tasarlanıp...
 
 
Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin
Kasım 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu İhale Hukuku dersi hukuk fakültelerinde çoğunlukla seçimlik ders olarak verilmektedir. Ayrıca bu konuya ilişkin hukuki düzenlemeler maalesef ki sıkça değişmektedir. Bazı konularda 2886 sayılı...
 
 
Duran Bülbül, Ali Kaya
Ekim 2017
54.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğrudan temin yöntemini kullanan herkese, özellikle de taşrada çalışan ve çoğu zaman uygulama ile ilgili gerekli eğitimleri almaktan mahrum kalan kamu görevlilerine, en çok kullanılan kamu alımı...
 
 
Serdar Şahin
Eylül 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden, niceliksel ve niteliksel yapılarda olan çok sayıda kriteri optimize ederek karar vericinin en iyi alternatifi seçmesine ya da sıralamasına imkan...
 
 
Atilla İnan, Ömer Faruk Yazmacı
Ağustos 2017
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Gerek kamu kaynaklarının verimli ve yararlı kullanılması, gerekse bütün olanaklarıyla demokrasinin güvencesini oluşturan müteşebbis insanların hak ve çıkarlarının korunması açısından ihale...
 
 
Kerem Canbazoğlu
Ağustos 2017
64.81 TL
Sepete Ekle
   
Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusu idare hukuku yazınında bugüne değin farklı yönleri ile pek çok akademik çalışmaya konu kılınmıştır. Bu çalışmada ise,"İhalelere Katılma Yasağı" başlığı...
 
 
Atilla İnan
Temmuz 2017
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Hukuka aykırılığı açık olan konu yazar tarafından yargıya taşınmış. Defi yoluyla ihtirazi kaydın dayanağı olan Kamu Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan madde dava konusu yapılmış....
 
 
Nurdoğan Ünal
Nisan 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ülkemizde kamu ve özel sektörde yer alan kişilerin taraf olduğu yüzbinlerce...
 
 
Duygu Kılıç Çaylı, İlyas Kılıç
Mart 2017
273.00 TL
İndirimli: 149.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
İhaleye katılan şirketler, ihale çalışanları, yöneticiler, hukukçu ve ilgililere yönelik hazırlanan bu eserin, kılavuz kitap olmasını umut ediyoruz. Okuyucu, ihalelere yönelik olarak çözüm beklediği...
 
 
Erdem Bafra
Şubat 2017
55.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk hukukunda, ihale mevzuatının Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların ihale mevzuatıyla uyumla hale getirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.01.2002...
 
 
Yasin Özkan
Şubat 2017
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Mevzuatında 6552 sayılı Kanun ile özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çeşitli değişiklikler getirilmiştir. Söz konusu hususlarla ilgili uygulama...
 
 
Mehmet Atasever
Ocak 2017
54.17 TL
Sepete Ekle
   
Hizmet Alımları sağlık hizmet sunumunun önemli bir parçası haline gelerek sağlık sektöründe önemli yekûn bir yer teşkil etmektedir. Türkiye'de sağlık sektöründe hizmet alımlarına yönelik yapılan...
 
 
Melih Akkurt
Ocak 2017
113.00 TL
Sepete Ekle
   
4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatın oluşturduğu kamu alımları sistemimizde idari başvuru yolları olan şikayet ve itirazen şikayet mekanizmalarını, Kamu İhale Kurumu'nun kuruluşunu,...
 
 
H. Fehim Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul
Ekim 2016
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Hukukunun dinamik yapısına, farklı hukuk dallarıyla olan yakın ilişkisine karşın, Kamu İhale Kanununun kabul edildiği tarihten bu yana üst düzey akademik çalışmaların ve bilimsel...
 
 
Atilla İnan, İbrahim Demir, M. Cemal Özyardımcı
Ekim 2016
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı, Türk Hukuk Sisteminde hemen en fazla değişikliğe uğrayan kanunlardan biri olduğu hepimizce malumdur. Gerek kanun koyucular, gerek uygula¬yıcılar ve gerekse Kamu...
 
 
Akın Şimşek
Ekim 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu alımlarında önemli bir yere sahip olan hizmet alımlarını, danışmanlık hizmet alımları ve doğrudan temin ile hizmet alımlarını da kapsayacak içerikle hazırlanmış ve idareler özellikle...
 
 
 152 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020