Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 2003 ürün | 101-120    Sıralama
 
Çiğdem Karakaya Şatır
Nisan 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; halkla ilişkiler için öngörülen ve bir sirk organizatörü olan P. T. Barnum'un uygulamaları ile halkla ilişkilerin nasıl ortaya çıktığına odaklanan iletişim uygulamalarının yönetiminden...
 
 
Aydın Yılmazer
Mart 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Uzun yıllar, üniversitelerin ilgili bölümlerinde "İnsan Kaynakları Yönetimi" derslerini veren, aynı zamanda belirli bir dönem yerel yönetimlerde yöneticilik ve idarecilik yapmış olan yazar tarafından...
 
 
İsmail Şentürk
Mart 2020
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Who works, how long they work, what are the restrictions applied, what developments have occurred in the historical and legal process? These ques-tions are important questions for the labor...
 
 
Yılmaz Akgündüz
Mart 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Örgütlerin amaçlarına ulaşmaları, kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları ile mümkündür. Örgütlerin sahip oldukları en önemli kaynak, sosyal ve psikolojik bir varlık olan çalışanlardır....
 
 
Vildan Gülpınar Demirci, Ahmet Mete Çilingirtürk
Mart 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın temel odak noktası SAA'nın teorilerini ve yöntemlerini özgün örneklerle açıklamak, SAA yöntemlerinin işletme alanındaki uygulamalarının güncel literatürünü ortaya koymak ve işletme...
 
 
Salih Güney
Mart 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Temel ve Genel İşletme kitabı, günümüzün işletme ve yönetim anlayışına uygun olarak yazılmış. İşletmenin kuruluşu, sorumluluğu, devamlılığı ve değerlendirme kriterleri kitabın temel...
 
 
Salih Güney
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Her kurum, kuruluş ve işletmenin eldeki bütün kaynakları (maddi ve beşeri kaynaklar) etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amacına ulaşmalarının temelinde, yönetim ve organizasyon konusunda...
 
 
İrfan Suer
Mart 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya ekonomisindeki küreselleşme ve artan uluslararası rekabet, tüm ülkeleri ve ülkelerdeki işletmeleri derinden etkilemektedir. Küresel rekabetin artmasıyla birlikte dünya ülkeleri arasındaki gelir...
 
 
Osman Yılmaz
Mart 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Pınar Çömez, Osman Yılmaz
Mart 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Deniz Zeren, Osman Yılmaz
Mart 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Albert Einstein'ın da dediği gibi "Bugün yarattığımız problemler, bu problemleri yaratırken düşündüğümüz şekilde çözülemezler" daha yeni bakış açıları, akıl setleri gerektirir. Küreselleşme,...
 
 
Fetullah Battal
Mart 2020
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde birçok alanda hızlı ve sürekli bir değişimin olduğu bir gerçektir. Bu değişimden canlı bir mikroorganizma gibi hareket eden yönetim ve organizasyon alanı da etkilenmektedir. Bu etki bazen...
 
 
Ahmet Arslan , Esra Çıkmaz
Mart 2020
17.50 TL
Sepete Ekle
   
İşletmelerde yönetim ve maliyet anlayışı başlı başına bir konu haline gelmiştir. Bilhassa işletmelerin şeffaf ve saydam olması, gerek yönetim açısından gerekse de mali açıdan önem arz etmektedir....
 
 
Osman Yılmaz, Semih Serkant Aktuğ, Serhat Erat
Mart 2020
27.50 TL
Sepete Ekle
   
İnovasyon uygulamaları sonucunda insanlık ekonomi, sosyoloji, teknoloji, kültür, tüketim, demografi vs pek çok konuda değişim yaşanmıştır. İnovasyon sadece ürüne ilişkin "teknolojik inovasyona"...
 
 
Kazım Karaboğa
Mart 2020
29.50 TL
Sepete Ekle
   
Başta bankacılık, finans, sigortacılık, perakendecilik, online satış/pazarlama olmak üzere birçok alanda veri analizleri ve müşteri analitikleri yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Kitap, müşteri...
 
 
Berrin Filizöz
Mart 2020
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap ile bir işletmede yürütülen tüm faaliyetler özelde KOBİ'ler çerçevesinde değerlendirilmiş ve KOBİ'lerin işletmecilik faaliyetlerini yürütürken karşılaşabilecekleri sorunlar ve...
 
 
Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir işletmede üretimin etkin yönetimi ile değerin yaratılması ve geliştirilerek sürdürülmesi, rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Hem öğrenciler hem de uygulayıcılar için yararlı olacak bu kitapta...
 
 
Deniz Özbay
Mart 2020
22.50 TL
Sepete Ekle
   
İşletmelerin sosyal performansları ve finansal performansları arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırılmakla birlikte, özellikle son yıllarda, sürdürülebilirlik tartışmalarıyla birlikte, konuya olan...
 
 
Ronald E. Riggio
Mart 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Geçtiğimiz yüzyıl endüstrileşme sürecinin bir tarihini sunar. Üretim tarzındaki değişim, çalışan sınıfının doğuşu ve fabrikalarda yaşanan sorunlar bu yüzyılın ilk yarısına damga vurmuştur. Üretim...
 
 
Dilaver Tengilimoğlu
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık işletmelerinde pazarlamanın önemi son yıllarda giderek artmıştır. Bunda artan rekabet koşulları, küreselleşme, tüketicilerin bilinçlenmesi, yönetimlerin profesyonelleşmesi gibi faktörlerin...
 
 
 2003 ürün | 101-120 
 ... 4 5 6 7 8 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020