Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 124 ürün | 21-40    Sıralama
 
Hasan Tahsin Gökcan
Haziran 2018
315.00 TL
İndirimli: 265.00 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Trafik kazasına dayalı hukuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması halinde İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, gündeme...
 
 
Ahmet Karayazgan
Mayıs 2018
74.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de globalleşme, dijitalleşme ve bunlara bağlı olarak bireylerin hareket kabiliyetinde ortaya çıkan artış, sigorta sektörü alanında da faaliyet şeklini, kapsamını ve...
 
 
Ali Nazım Sözer
Mayıs 2018
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Genel Sağlık Sigortasının ele alındığı bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Eserde ilk bölüm "Temel Kavramlar ve Genel Sağlık Sigortasının Hukuki Temeli"ne ilişkindir. İkinci bölümde "Türkiye'de...
 
 
M. Sinan Cebe
Nisan 2018
138.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap Mal Sigortaları Hukuku adı ile yayınlanmış kitabın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra ikinci baskısı niteliğindedir. Çalışmada hiçbir şekilde teori üretilmeye...
 
 
Mertol Can
Şubat 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
En azından sigorta hukuku alanındaki temel bilgilerin edinilmesine katkı sağlayacağı düşünülerek öğrencilere kaynak teşkil edecek bir eser olarak kaleme alınan çalışma, bu sefer bir defalığına iki...
 
 
Mustafa Topaloğlu, Mutlu Dinç, Özsev Kanıbelli Adlığ
Şubat 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Sigortacılık sektörü Türkiye'de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü...
 
 
Sevgican Aydın
Ocak 2018
143.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%30)
Sepete Ekle
   
Sigorta hukukunda önemli bir yere sahip olan sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünün ihlali ve ihlal halinde uygulanacak yaptırımlar çalışmamızda kapsamlı olarak incelenmiş olup; özellikle hangi...
 
 
Samim Ünan
Kasım 2017
69.44 TL
Sepete Ekle
   
Üçüncü cilt "Can Sigortaları" konusundaki düzenlemeye ilişkin bulunmaktadır. Karşılaştırmaya olanak verebilmek için ağırlıklı olarak PEICL (ASSHİ) düzenlemesine de değinilmeye ve TTK ile...
 
 
Makbule Aymelek Erdemir
Ekim 2017
55.50 TL
Sepete Ekle
   
Devlet yargısının iş yükünün geometrik oranda artan bir seyir izlemesi ile birlikte, yargılama sürelerinin git gide uzaması ve artan yargılama masrafları, uyuşmazlıkların hızlı, ekonomik ve konunun...
 
 
Hasan Serdar Alpdündar
Ekim 2017
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Davranışsal finans, bireylerin rasyonel olmayan davranışlarını ve karar verme süreçlerinde nasıl düşündüklerini ve ne hissettiklerini açıklamak için ortaya çıkmıştır. Ekonomi ve finansın birçok...
 
 
Evrim Akgün
Ekim 2017
64.81 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu "ani ve dışarıdan bir olayın etkisiyle, riziko kişisinin iradesi dışında ölmesine neden olan yahut onun sağlığını zedelenmeye uğratan olay" olarak tanımlanan "kaza" kavramı...
 
 
Rayegan Kender
Ekim 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu baskıda özellikle uygulamada faydalı olacak konulara dair önemli hususlar gösterilmiş. Bunlar: Sigorta sözleşmesi hukuku ve Sigorta Denetim Hukuku ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun...
 
 
Tamer Bozkurt
Ekim 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Sigorta Hukuku adlı eserin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuş. Bu baskıda, mevzuatta meydana...
 
 
Mahmut Bilgen
Eylül 2017
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta Hukuku, TTK'nun 6. kitabında yer almış olup; genel hükümler, zarar sigortaları ve can sigortaları olmak üzere üç kısımdan oluşmuş. Uygulamada en çok rastlanan ve uyuşmazlıklara konu olan...
 
 
Fikri Tunç Keskin
Haziran 2017
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukukumuzun dinamik unsurlarından olan sigorta hukuku son zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, Genel Şartlarda ve Yönetmeliklerde yapılan...
 
 
Samim Ünan
Haziran 2017
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Bu yayın, Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)'nın Türk kolu olan Sigorta Hukuku Türk Derneği'nce (SHTD) 10 Mart 2017 günü Milli Reasürans T.A.Ş. salonunda düzenlenen...
 
 
Zekeriya Tepedelen
Mayıs 2017
57.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada Güvence Hesabı tarafından güvence altına alınan yedi adet Zorunlu sigorta türü işlenmiş. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza...
 
 
Güray Türker
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, tıbbi müdahale, malpraktis ve hekimin sorumluluğu kavramları, hekimin mesleki faaliyeti kapsamında kendisine yöneltilen taleplerden hangilerinin sigorta himayesi kapsamında kaldığı,...
 
 
Mehmet Çağrı Bağatur, Hande Öge
Mayıs 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklardaki uygulama sorunları değerlendirilmeye...
 
 
Samim Ünan
Kasım 2016
60.19 TL
Sepete Ekle
   
2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun sigorta sözleşmesine ilişkin 6. Kitabı içinde yer alan hükümlerin incelediği çalışmanın ilki kısa süre önce "Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap, Sigorta...
 
 
 124 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019