Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 118 ürün | 21-40    Sıralama
 
Mahir Ersin Germeç, Erhan Günay, Zelal Narçin ...
Ocak 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birlikte, önünüze gelen davalarda eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı...
 
 
Hasan İşgüzar, Mehmet Demir, Süleyman Yılmaz
Aralık 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun Miras Hukukuna ilişkin hükümlerinin (TMK. m. 495 - 682) açıklanmasına yönelik olup; esasen, öğrencilerin ders notu ihtiyacını karşılamak üzere...
 
 
Olcay Ekşioğlu
Kasım 2018
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser mevzuat çerçevesinde çeşitli Üniversite ders kitaplarından esinlenerek hazırlanmış bir özet mahiyeti taşımaktadır. Dağınık halde bulunan değerli bilgilerin toplu bir şekilde sunulması...
 
 
Tuba Birinci Uzun
Ekim 2018
64.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasın mirasçı tarafından kazanılabilmesi için mirasçının mirası açıkça kabul etmesine gerek yoktur; hareketsiz kalması yeterlidir. Çünkü külli halefiyet ilkesi...
 
 
Hüseyin Hatemi
Ekim 2018
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Miras Hukukunun ele alındığı bu kitapta, uygulamadaki çetrefil konuların kolaylıkla anlaşılması için uygulama çalışmalarına özel bir önem verilmiş, bu çalışmaların okuyucunun hafızasında kalması için...
 
 
Bilge Öztan
Ekim 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, diğer basılarda olduğu gibi, öğrenciye yöneliktir. Kitabın hazırlanmasındaki amaç, öğrencinin müesseseleri mümkün olduğu kadar kolay anlamasıdır. Bunun için, her konu ile ilgili olaylara ve...
 
 
Zahit İmre, Hasan Erman
Eylül 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu basımda terekeye dahil taşınmazlara ilişkin olarak Kadastro Kanununa eklenen geçici madde hükmü kitaba ilave edilmiş, sağ kalan eşin üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olmasına ilişkin...
 
 
Ömerhan Koca
Eylül 2018
56.00 TL
Sepete Ekle
   
"Roma Hukuku'nda ve Türk Hukuku'nda Ölüme Bağlı Tasarruflar" konulu çalışmada açıklamalar ve incelemeler yapılmış. Bu doğrultuda çalışma da, Roma Hukuku'n da ölüme bağlı tasarrufların...
 
 
Aydın Ebrar Günal
Eylül 2018
59.00 TL
Sepete Ekle
   
"Mirasın Reddi ve Hukuki Sonuçları" adlı çalışma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde 605 ila 618'inci maddeleri arasında geniş bir düzenleme bulan mirasın reddi kurumu, kanuni düzenlemeler...
 
 
Sezer Çabri
Temmuz 2018
138.89 TL
Sepete Ekle
   
Miras Hukuku, bir kişinin ölümünden sonra özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukuku'nun en önemli amacı, ölen kişinin malvarlığının hukuki kaderini...
 
 
Ayşe Nur Merve Yazıcı
Haziran 2018
55.50 TL
Sepete Ekle
   
Kendisiyle birlikte en az bir mirasçının mevcut olması halinde, bireyin mirasbırakanın ölümü ile kendiliğinden içine girdiği bir kurum olan miras ortaklığı, mirasçılar arasında oldukça sıkı bir bağ...
 
 
Aytuğ Ceyhun Çakır
Mayıs 2018
74.07 TL
Sepete Ekle
   
Genç, yaşlı, zengin ya da fakir herkes için ölüm mukadderdir. Öte yandan, ölenin ardında bıraktıkları için hayat devam etmektedir. Bu sebeple, bir kişinin ölümünün ardından, onun intikale elverişli...
 
 
Herdem Belen
Mayıs 2018
49.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın içeriğinde; önce kanun sistematiği bağlamında kısım-bölüm-ayırım adlarından oluşan başlıklar hakkında kısa açıklamalar; ardından her konuda ayrıntılı bilgilerin şemalarla anlatımı; sonra...
 
 
İbrahim Kaplan
Nisan 2018
17.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Miras Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku kitaplarından sonra gelen üçüncü kitabını oluşturmakta. Sorulu-Cevaplı, Türk Miras Hukuku, başlıklı bu kitapta;...
 
 
Damla Gürpınar
Nisan 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
İki bölümden oluşacak şekilde planlanmış olan çalışmanın birinci bölümünde öncelikle ikameli ölüme bağlı tasarruf kavramı ve bu tasarrufların türleri kısaca ele alınmış, sonra da fevkalâde ikameli...
 
 
Selin Sert Sütçü
Mart 2018
64.50 TL
Sepete Ekle
   
Muvazaa kavramı, borçlar hukuku kapsamında değerlendirilen bir konu olmasına rağmen uygulamada en çok miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinde rastlanmaktadır. Miras bırakanın muvazaalı hukuki...
 
 
Nihat İnal
Mart 2018
46.30 TL
Sepete Ekle
   
Yasal mirasçılar, ehliyet, tasarruf edilebilir kısım, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras sözleşmesinden doğan davalar, mirasın açılması, mirasın...
 
 
Aydın Tekdoğan
Mart 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen...
 
 
Cemal Güneri
Ocak 2018
55.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve tartışmalı konulardan biri olan "ölüme bağlı tasarrufların iptali" konusu ele alınmıştır. Miras bırakan henüz hayatta iken, "saklı pay" alanı dışında...
 
 
Erhan Günay
Ocak 2018
77.00 TL
Sepete Ekle
   
Miras hukukunda mirasçılık sıfatının yitirilmesini neden olan bazı davranışlar vardır ki mirasçı bu durumda mirastan hak alamaz. Mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, mirası ret, mirastan...
 
 
 118 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019