Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 142 ürün | 61-80    Sıralama
 
M. Fuad Köprülü
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Bir Türk gencinin kendi edebiyatı ve edebiyatının büyük şahsiyetleri hakkında az çok bir fikir edinmiş olması, millî kültür açısından bir zarûrettir. Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü tarafından büyük...
 
 
Alexis Bertrand
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Tanınmış Fransız Filozoflarından Lyon Edebiyat Fakültesi Felsefe Profesörü Alex BERTRAND tarafından kaleme alınan AHLAK FELSEFESİ, yazarın Felsefe ve filozoflar konusunda yazmış olduğu eserlerinden...
 
 
Richard F. Kreutel
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Viyana, batı dünyasının en güzel tarihi ve stratejik şehri olduğu gibi, aynı zamanda en verimli toprağı olarak da anılır. Türk Viyana adlı bu kitap, 1529 ve 1683 yıllarındaki Viyana kuşatmalarından...
 
 
Cüneyd Okay
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Meşrutiyet'in yeniden ilan edilmesinin (23 Temmuz 1908) ardından çok sayıda dernek kurulmuş ve sansürün kalkmasıyla da kısa süre içinde yüzlerce gazete ve dergi yayın hayatına atılmıştır....
 
 
Faruk K. Timurtaş
Aralık 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
Merhum Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, “Osmanlı Türkçesine Giriş”, “Osmanlı Türkçesi Grameri”, “Osmanlı Türkçesi Metinleri”, “Eski Türkiye Türkçesi”, “Şeyhi’nin Hüsrev–ü Şirin’i”,” Yunus Emre...
 
 
Ahmet B. Ercilasun
Ocak 2005
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk dünyası içindeki haberleşme, son yıllarda artmış ve yoğunlaşmış bulunmaktadır. Yıllarca birbirlerinden habersiz yaşamış olan Türkler, derin bir uykudan uyanmış gibi, birbirlerinin farkına...
 
 
Metin Karaörs
Ocak 2005
29.63 TL
Sepete Ekle
   
Günümüz Türklük Bilimi Araştırmaları, Türk dünyasında yaşayan Türk toplulukları arasındaki karşılaştırmalı araştırmalara yönelmiş durumdadır. Türkçenin özellikleri ve yaşayan Türk lehçelerinin...
 
 
Bekir Sami Özsoy
Ocak 2005
55.56 TL
Sepete Ekle
   
Başlangıcından Günümüze Örnekleriyle TÜRK ŞİİRİ adlı bu çalışma, sahasında ilk olma özelliği taşımaktadır. Halk ozanı olup da, Halk Edebiyatı alanında, dünyada ve Türkiye’de doktora yapmış tek...
 
 
Ahmet Mermer, Neslihan Koç Keskin
Ocak 2005
21.30 TL
Sepete Ekle
   
Eski Türk Edebiyatındaki terimler, Arap edebiyatından ve Arap belagatından gelmektedir. Bu sözlükte terimlerin adlarının orijinali korunmaya çalışılmış, onların yerine Türkçeleri verilerek şahsi bir...
 
 
Osman Kibar
Ocak 2005
20.37 TL
Sepete Ekle
   
Mutlak güzel ve en güzel adların sahibi olan Allah (c.c.), biz kullarının da güzel adlarla adlanmasını ister. Çocukların ana baba üzerindeki haklarından birisi de kendilerine güzel bir ad...
 
 
M. Fatih Köksal
Ocak 2005
41.67 TL
Sepete Ekle
   
Eski Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı vb. isimlerle anılan altı yüzyıllık muhteşem hazine, henüz bütün açıklığıyla keşfedilemedi. Yayınlanan her değerli çalışma, bu hazinenin...
 
 
Gürsel Aytaç
Ocak 2005
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde uzun yıllardır Alman Edebiyatı dersleri veren Prof. Dr. Gürsel Aytaç, daha önce çeşitli yayınevlerinde yayımlanmış 'Yeni Alman Edebiyatı Tarihi' adlı...
 
 
Hüseyin Koç
Ocak 2005
41.67 TL
Sepete Ekle
   
Derman Bitkileri adlı bu eserde, temel besin ögesi olan bitkilerin, tedavi amaçlı olarak hangi hayat iksirlerine sahip olduğu ve bu iksirlerin hangi hastalığın tedavisinde kullanılabileceği konuları...
 
 
Anar Rzayev
Ocak 2005
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Azerbaycan Türkçesinin söz varlığını dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Azerbaycan Türkçesinin güzelliklerini yansıtma gayesiyle kaleme alınan bir eserdir. Azerbaycan toprağı, Nizamî, Nesimî,...
 
 
Suat Cebeci
Ocak 2005
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Din eğitimi çalışmalarında tek yanlı kararlar ve subjektif yargılar yerine toplum gerçeklerini gözönüne alan bütüncül yaklaşımlar gerekir. Bunun için de ülkemizde gerek bilimsel alanda, gerekse...
 
 
M. Fuad Köprülü
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
“Anadolu’da İslamiyet”, Köprülü’nün Türk din tarihi hususunda yazmış olduğu döneminin en mühim makalesidir. Elinizdeki bu kitap esasında, Berlin Friedrich Wilhelms Üniversitesi öğretim üyelerinden...
 
 
Ahmet Doğan
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
Azerbaycan Nahçıvan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı Kadir İbrahimoğlu Kadirzade'nin halkbilimi alanındaki 'Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi' adıyla...
 
 
Alemdar Yalçın
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, çok partili demokratik düzene geçişten (1946) yeni milenyum başına kadar (2000) çağdaş Türk romanları ve romancılarını, yeni eleştiri yöntemleri ve yeni bilimsel yaklaşımlar...
 
 
Dilek Yalçın Çelik
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
“Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları” başlıklı bu kitap, 1985 yılından günümüze kadar geçen yirmi yıllık sürede yazılmış postmodern tarih romanlarını...
 
 
Mehmet Dikici
Ocak 2005

Baskısı tükenmiştir.
   
Din bir inançtır, fakat her inanç bir din değildir. Bu durumun din ve inançlarla ilgili bir değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sebeple, Türklerin inançlarından söz...
 
 
 142 ürün | 61-80 
 ... 2 3 4 5 6 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020