Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 683 ürün | 1-20    Sıralama
 
Abdulkadir Barut, Mehmet Ragıp Görgün
Şubat 2020

Temin edilememektedir.
   
Bu çalışmada Türkiye için yabancı portföy akımları ve kurumsal kalite ilişkisi 1996 - 2018 dönemi için incelenmiş. Bu çalışmanın literatüre önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. Bu konuda...
 
 
Nermin Akyel
Ocak 2020

Temin edilememektedir.
   
Bu çalışmada denetim kavramı ve denetim faaliyetlerine kısaca değinildikten sonra iç kontrol sistemi tanıtılarak; muhasebe bilgi sistemi içerisinde iç kontrol sisteminin yeri ve önemi vurgulanmış; iç...
 
 
Ömer Kutlu
Ekim 2019

Temin edilememektedir.
   
Reklam araştırmaları bizlere reklamların gücünü, tüketici davranışlarını, reklamın tüketici ve toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Bu konuda ülkemizde yapılan araştırmalar sınırlıdır, kullanılan...
 
 
Uğur Burç Yıldız
Ekim 2019

Temin edilememektedir.
   
Türkiye'de Avrupa'ya yönelik bölgesel çalışmaların neredeyse tamamı AB üzerine yapılmaktadır. Özellikle, Türkiye'nin 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde AB'ye aday ülke ilan...
 
 
Muazzez Babacan
Ekim 2019

Temin edilememektedir.
   
Dijital teknolojilerin her şeyi "başka bir şey yapma" süreci içinde zaman, mekân ve nesneler evrilirken, dönüşümün işletme disiplini alanına düşen payını en azından kavramsal farkındalık sağlayacak...
 
 
Asım Saldamlı, İpek Itır Can
Eylül 2019

Temin edilememektedir.
   
Bu kitap, araştırmayla ilgilenen herkese yönelik olmakla birlikte, özellikle üniversite düzeyindeki genç araştırmacılara yöneliktir ve öğrencilerin dersler için hazırladıkları ödevleri,...
 
 
Cemal Yükselen
Eylül 2019

Temin edilememektedir.
   
Bu kitap söz konusu gelişmeler ışığında pazarlama kavramını, pazarlama ilkelerini ve pazarlama yönetimi kararlarını ele almaktadır. İlk on bölümde pazarlama ilkeleri, diğer bölümlerde ise pazarlama...
 
 
Mehmet Çakır
Haziran 2019

Temin edilememektedir.
   
Bu kitabın "sorun" olarak gördüğü meselelerin en başında Roman/Çingene bireyler ile kentsel dönüşümden etkilenmiş diğer bireylerin topluma katılımlarında sosyal adalet hususunun etkisinin ne düzeyde...
 
 
Murat Bayram
Mart 2019

Temin edilememektedir.
   
Destinasyon pazarlaması ve yönetimi üzerine ulusal ve uluslararası alanda nitelikli birçok bilimsel makale ve kitap olmakla birlikte destinasyon yönetim modelleri üzerinde uygulamaya yönelik...
 
 
Nazmi Kozak
Ocak 2019

Temin edilememektedir.
   
Kitap, hem pazarlama disiplini açıklamalarına sadık kalan ve hem de turizm sektörü ile ilgili uygulamalara ters düşmeyen bir yaklaşımla hazırlanmış. Kitapta ayrıca; Turizm Pazarlaması kitaplarında...
 
 
Metin Kozak
Ağustos 2018

Temin edilememektedir.
   
Bilgi eksikliği ya da yanlış yönlendirilme gibi nedenlerden dolayı, araştırmacının uygulama aşamasında yöntem konusunda önemli bir sorun ile karşı karşıya kalması olasılık dahilindedir. Böylesine bir...
 
 
İlhan Aras
Mayıs 2018

Temin edilememektedir.
   
Uluslararası ilişkilerin iki önemli aktörü olan Avrupa Birliği ve Çin arasındaki resmi ilişkiler 1975'te başlamıştır. Yarım asra yaklaşan ilişkilerde hem Avrupa Birliği hem de Çin kendi yakın...
 
 
Kürşat Yalçıner
Mayıs 2018

Temin edilememektedir.
   
Bu kitapta gayrimenkul piyasasının finansal boyutu evrensel ölçekte çeşitli yönleriyle ele alınmış, özellikle Türk Gayrimenkul Piyasasına odaklanılmış, gelişim süreci incelenerek kullanıcıların...
 
 
Güntekin Şimşek
Nisan 2018

Temin edilememektedir.
   
Bu çalışma ile hazır paket yazılımların kalitelilik etkinliği ortaya koymak amaçlanmış, uygulama olarak havayolu işletmelerinde hazır paket yazılım kullanıcıları ele alınmış. Ulaşılan sonuçlar...
 
 
Veli Denizhan Kalkan
Nisan 2018

Temin edilememektedir.
   
Örgütlerde zekâ hem bireysel hem de kolektif düzeyde önem arz etmekte; süreklilik, verimlilik, performans gibi sonuç değişkenleri üzerinde etkili olmaktadır. Davranışsal sorunlar ise yönetimin çaba...
 
 
Veli Denizhan Kalkan
Nisan 2018

Temin edilememektedir.
   
Örgütler hayatta kalabilmek için çevreye uyum sağlamak, uyum sağlayabilmek için ise bilgiden gereğince yararlanmak durumundadırlar. Bu konuya ilişkin farkındalık düzeyi gittikçe yükselmektedir. Öyle...
 
 
Şule Aydın, Duygu Eren
Aralık 2019

Temin edilememektedir.
   
Bu kitap, öncelikle turizm gelişimini evreler halinde ele almakta ve alternatif turizm kavramına eleştirel bir bakış açısı getirmektedir. Daha sonrasında ise kitap, hem geleneksel hem de yeni...
 
 
Orhan Küçük
Ocak 2018

Temin edilememektedir.
   
Bu eserde süreç yönetimi konusu belli başlıkları ile ele alınmış, dokümantasyondan performansa ve süreç iyileştirmeden depolama ve teknoloji yönetimine kadar belli konular, açık ve basit bir...
 
 
Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli
Aralık 2017

Temin edilememektedir.
   
Kitapta ikna kavramı, ikna edici iletişim süreci öğeleri, tutum değişimi ve ikna kuramları, ikna stratejileri ve yöntemleri, teknolojik ikna ve görsel ikna teorik olarak incelenmiş, aynı zamanda...
 
 
Murat Çelik, Müge Ekden
Kasım 2017

Temin edilememektedir.
   
Reklam Ustaları - 2, reklamcılıkta iz bırakmış usta isimlerin yaşamları ve deneyimleri üzerinden Türk reklamcılığının tarihsel serüvenine ortak olmamıza katkı sunan bir kitap. Sayfalar arasında...
 
 
 683 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021