Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1741 ürün | 1-20    Sıralama
 
Muhammet Celal Kul
Mart 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
For more than nine years, Syrian Arab Republic has been home to armed conflicts. The situation in Syria has proven to be severe than a military coupa bloody regime change. Armed conflicts in Syria...
 
 
Mustafa Arslantürk
Mart 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta ele alınıp incelenen konular, Cumhuriyet Savcısının kamu davasına konu ettiği iddianın ve mütalaanın; Avukatın müvekkili hakkındaki esas savunmasının; Mahkemenin ise kurduğu hükmünün...
 
 
Mustafa Eser Cinbaş
Mart 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da bononun düzenleyen ya da düzenleyen lehine aval veren tarafından ödenmesi incelenmiş. Bononun ödenmemesi çalışma da ele alınmamış. Müracaat borçlularının ödemesi hali de esas itibari ile...
 
 
Kürşat Göktürk, Mehmet Çelebi Can, Esra Kaşak
Mart 2020
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşıma hukuku alanında hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin derste verilen bilgileri takip etmelerini kolaylaştırmak ve Yargıtay uygulamasından örnekler verilerek konuları somutlaştırmak amacı...
 
 
İbrahim Özbay, Taner Emre Yardımcı
Mart 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı, esasen adalet meslek yüksekokullarında zorunlu; hukuk fakültelerinde ise seçimlik ders olarak okutulan Tebligat Hukukunun ilgili mevzuat çerçevesinde öğrencilerimizin ana hatlarıyla...
 
 
Sinan Okur
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Eser 2018-2019 öğretim yılı ile 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında borçlar hukuku derslerinde işlenen ve öğrenciye ders notu olarak sunulan olay çözümlerinden bazılarının seçilerek bir araya...
 
 
Metin Polat
Mart 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın temel amacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının çeşitli sebeplerle değişmesi ve sözleşmeye giren yeni tarafların hukuki durumlarının tespitidir. Bu kapsamda çalışma üç bölüme...
 
 
Selman Eskiler
Mart 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada 2802 Sayılı Kanuna tabi olan hâkim ve savcılar yönünden her üç sorumluluk türü detaylı bir şekilde incelenmiş. Çalışmanın neticesinde yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde...
 
 
Zeki Kaynak
Mart 2020
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Dönemsellik ilkesinin bir gereği olarak işletmelerin bir dönemle ilgili faaliyet sonuçlarının (kar, zara) tespiti için o döneme ait gelir ve giderlerinin karşılaştırılması gerekmekte ise de,...
 
 
Erdoğan Keskin
Mart 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasacılık, devletin kamusal ve özel tüm alanları işgal etmesine ve birey otonomisini görmezden gelmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Basit bir kavram olarak görünse de aslında anayasa hukuku...
 
 
Ahmet M. Güneş
Mart 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hakları hukukunun temel konularını ele almaya çalışan bu eser, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra insan haklarına ilgi duyan hukukçuların ve diğer alanlardan hukukçu olmayan...
 
 
Sami Narter
Mart 2020
185.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay'ın görüşlerinin okuyucuya aktarılması bakımından emsal kararlar ilgili konuların arkasına özetlerle eklenmiş. Gerekli güncelleştirmeler de...
 
 
Murat Balcı, Sinem Turan
Mart 2020
260.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye Piyasası Kanunu (Md. 1 - 73) maddeleri gerekçeleriyle açıklanmış ve ilgili Yargıtay Kararları...
 
 
Mehmet Aykanat
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı Hukukunda Dilekçe Hakkı başlıklı bu çalışma, dünya anayasalarının hemen tümünde yer verilen bir hak olarak yer bulmuşken; tarihte benzer bir konumda bulunmuş. Hak ve hürriyetlerin alarm zili...
 
 
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, M. Emin Alşahin ...
Şubat 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da, 13, 12. ve 11. Baskıda belirtilen değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş. Bilindiği gibi 10. Baskı ve öncesinde suç teorisini, dört unsur altında incelenmişti. Doktrindeki...
 
 
Ramazan Turan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da, kıymetli evrakın bir türü olan kambiyo senetleri ve onların zayi olması ile bu durumda hak sahibinin başvurabileceği hukuki yollar açıklanmaktadır. Ayrıca uygulamada olan ve fakat teoriye...
 
 
Cebrail Uğur
Şubat 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 48. maddesinde ruhsat olarak düzenlenen eser sahibinin eseri üzerindeki mali haklarının kullanılması yetkisinin devrini incelemektedir....
 
 
Dilek Özbek
Şubat 2020
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, teorik bir eser olmayıp, bilimsellik iddiası taşımamaktadır. Eser, uygulamadaki hâkim ve avukatlara yardımcı olması için, dava esası dikkate alınarak dava sürecine ilişkin bir rehber...
 
 
Zehra İlgün Mağden Çamlı
Şubat 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada "teminat senetleri" olarak anılan "teminat amacıyla düzenlenen kambiyo senetleri" uygulamada oldukça fazla uyuşmazlığa konu olmaktadır. Amaç da haklarında özel bir kanuni düzenleme...
 
 
Hüsnü Aldemir
Şubat 2020
92.00 TL
Sepete Ekle
   
Üçüncü baskı tarihinden sonra 5271 sayılı CMK ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'n da yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle ilgili bölümler de güncellemeler yapılmış. Bu kapsamda azami...
 
 
 1741 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.