Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1030 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ahmet Seçkin
Şubat 2019
150.00 TL
Sepete Ekle
   
14 Şubat'tan itibaren satışta..! YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ve İş Hukuku alanında görevlendirilen YARGITAY Daireleri, verdikleri kararlar ile...
 
 
Başak Baysal
Ocak 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
   
8 Şubat'tan itibaren satışta..! 2017-2018 akademik yılında, İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda yürütülen sorumluluk hukuku seminer dersleri, serinin bu üçüncü kitabı...
 
 
Alperen Polat
Ocak 2019
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Sorumluluk hukuku bağlamında, fiilin hukuka aykırı olup olmadığını belirleyen önemli faktörlerden birisi de 'rıza'dır. Ancak rıza sadece hukuka aykırılığa değil haksız fiilin diğer...
 
 
Mehmet Çatlı
Ocak 2019
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Demokratik toplum düzeninin gerekleri hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde hem de Anayasamızda yer alan bir ölçüt olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında...
 
 
Haluk Nami Nomer, Mehmet Serkan Ergüne
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, paylı mülkiyet ve rehin hakları konularını içeren ders kitabı altıncı basıda yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve bu basıda mülkiyetin genel hükümleri,...
 
 
Hakan Pekcanıtez
Ocak 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onuncu bası...
 
 
Efser Erden Tütüncü
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamuoyunda dönem dönem çeşitli vesilelerle gündeme gelen ve toplumsal düzeyde şiddetli tartışmalara konu olan fücur/ensest olgusunun, akademik çalışmalarda yeterince ele alınmadığı görülmekte. Ceza...
 
 
Cansu Kaya Kızılırmak
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Şahsi bir teminat sözleşmesi türü olan kefalet sözleşmesinin sona ermesi ve bu anlamda karşılıksız olarak teminat veren kefilin bu ağır sorumluluğundan kurtulabilmesi uygulamada önemli bir sorun...
 
 
Serdar Gülener
Ocak 2019
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de toplumun yargıya duyduğu güven düzeyi sıkça tartışılmasına rağmen konuyu ayrıntılı biçimde ele alan çalışmaların sayısı oldukça az gözükmektedir. Bunların önemli bir kısmı ise kamuoyu...
 
 
Tuğrul İnci
Ocak 2019
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Either order of an ornate vase by the landlordsa multi-million dollar railway projects tendered by the governments, basically, constitute contracts for work. FIDIC Rainbow Suite of contracts is...
 
 
Numan S. Sönmez
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada kambiyo senetlerinde defiler ile ilgili olan temel ilkeler ele alınmış, ardından en sık karşılaşılan şahsi defi halleri ayrı ayrı incelenmiş. Nihayet son kısımda bilerek borçlu zararına...
 
 
Mustafa Görmez
Ocak 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, sözleşmede belirtilen süre bittiğinde kira bedeli hariç olmak üzere bir yıl süreyle uzamaktadır. Kira sözleşmesinde belirtilen süre sona erdiğinde,...
 
 
Zehra Badak
Ocak 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile pay sahibinin temel kar payı hakkının hukuki niteliği ve yedek akçeler ile ilişkisini teorik olarak tartışmaya açmak; bu sırada uygulamaya da bir ölçüde ışık tutmak amaçlanmış. Bunun...
 
 
Rona Serozan, Kerem Cem Sanlı, Başak Baysal
Ocak 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Dördüncü basıda da eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiş. Güncelleme kısa zamanda gerçekleştiği için Borçlar Hukuku alanında büyük değişiklikler olmamış. En önemli değişiklik sözleşme...
 
 
Seda Palanduz
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çıkarma hakkı, halka açık anonim ortaklıklarda belirli bir hakimiyet eşiğine ulaşan hakim pay sahibine, başka bir sebebe gerek olmaksızın azınlıktaki pay sahiplerini şirketten uzaklaştırma imkanı...
 
 
Semih Yünlü
Ocak 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, TBK md. 116 üzerinden, borç ilişkilerinde üçüncü kişilerin fiillerinden sorumluluğu ele almış. Bu kapsamda, teori ve uygulamaya yönelik olarak, "Robotlar ve Yapay Zeka", "Makineler ve...
 
 
Ömer Faruk Çelik
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Satış sözleşmesinde satılanın ayıplı olması, alıcının ifadan beklediği menfaati zedeler. Zedelenen bu menfaatin telafi edilebilmesi için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'n da alıcıya birtakım...
 
 
İsmail Cem Soykan
Ocak 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim ortaklıklarda sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımını konu almaktadır. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımının hem esas hem de kayıtlı...
 
 
Hüseyin Hatemi
Ocak 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
   
8 Şubat'tan itibaren satışta..! 7. basıda gözden geçirilmiş ve bazı kısa eklemeler yapılmış olarak yayımlanmaktadır. (Tanıtım...
 
 
Fahri Erdem Kaşak
Ocak 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde sözleşme özgürlüğü kavramının iktisadi ve felsefi temelleri, ortaya çıkışı ve zaman içerisinde güç kaybetmesi irdelenmiş; sözleşme özgürlüğünün görünümleri ve sınırlanması...
 
 
 1030 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019