Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1617 ürün | 1-20    Sıralama
 
Lothar Determann, Hilal Temel
Şubat 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Kişisel verilerin korunması alanında dünya genelindeki yasa yapma çalışmaları ve yaptırımların hızla artmasıyla şirketler için veri koruma uyumu çok önemli bir hale geldi. Türkiye'de de 2016...
 
 
Gülsün Ayhan Aygörmez, Mehmet Korkmaz
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Mevcut eser, ceza muhakemesi hukukunda seri muhakeme ve basit yargılama usulüne ilişkin teorideki tartışmalar ile uygulamada yaşanan sorunlar harmanlanarak, sorunları çözmeye yönelik çeşitli muhakeme...
 
 
Beste Ekin
Şubat 2021
40.00 TL
Sepete Ekle
   
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ekonomik faaliyetlerin çevrim içi ortamlara taşınması dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni...
 
 
Samim Ünan
Şubat 2021
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ticaret Kanunu sekiz yıldan bu yana yürürlükte bulunuyor. Bu kanunun sigorta sözleşmesine ilişkin hükümlerine ilişkin içtihatlar da artık yerleşmeye başladı. Yargıtay'ın sigorta ile ilgili...
 
 
Ceren Tuğlu Olpak
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Carl Schmitt hayatını kaybettiği 1985 yılından itibaren akademik dünyada hızla tartışılır hale gelmiş, hakkında onlarca kitap, makale ve bilimsel çalışma kaleme alınmıştır. Schmitt'e yönelik bu...
 
 
Işıl Kacar
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçu bağlamında kastın tespiti konulu çalışmamızda, benzetme yapmak gerekirse bir resim tablosu misali "kast ve teşebbüsün konusunun" ana malzeme olduğu, "ispat...
 
 
Zeynep Rana Demir
Şubat 2021
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, temelde eşlerden birinin, diğerinin katılma alacağını azaltmak veya onun katılma alacağına kavuşmasını engellemek amacıyla yaptığı kazandırmaları ve devirleri konu almaktadır. Kanun koyucu,...
 
 
İlyas Gölcüklü
Şubat 2021
80.00 TL
İndirimli: 74.40 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Hava Hukuku adlı kitabının ilk basısı, kısa bir süre içerisinde tükenmiştir. Birçok üniversitenin hukuk fakültelerinde alan seçimlik ders olarak okutulmakta olan Hava Hukuku dersine ilgi duyan...
 
 
Abdurrahman Burak Karahan
Şubat 2021
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik ve ticari hayatın önemli unsurları olan şirketler, meşru araçlar vasıtasıyla kar elde etme amacıyla faaliyette bulunurlar. Şirketlerin bazen meşru araçlar vasıtasıyla kar elde etme...
 
 
Kardelen Karagüllü
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda kaynak kanun İsviçre İcra ve İflas Kanunu'ndan farklı olarak, para alacaklısına iflasa tabi borçlusu aleyhine yapacağı takiplerde, tercihine göre haciz...
 
 
Muhammed Enes Yıldız
Şubat 2021
37.00 TL
Sepete Ekle
   
İş hukukunda bildirim dendiğinde genelde akla yalnızca fesih bildirimi gelir. İş hukuku uyuşmazlıklarının temel nedeni, fesih bildirimi yapılmasına neden olan vakıalardır. Bu nedenle öğretide ve...
 
 
Hasan Hüseyin Umutlu
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İş Hukukunda işçi ile işveren arasındaki ilişki taraflara bir takım haklar verirken bir taraftan da borçlar yüklemektedir. İş ilişkilerinin iyiniyetli olarak yürütülmesi beklenmektedir. Ancak zaman...
 
 
Tuğçe Tekben
Şubat 2021
105.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, vekalet ilişkileri açısından vekalet verenin talimatı ve hukuki sonuçları, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İş Hukuku gibi değişik alanlar...
 
 
Zeynep Yargıç
Şubat 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Hukuku'nda Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Sonuçları" isimli bu çalışma, tarafların boşanma yönündeki iradelerini esas alarak anlaşmalarına dayalı olan ve 4721 sayılı Türk Medeni...
 
 
Tuğba Gül Selçuk
Şubat 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde gelişen inşaat sektöründe geniş bir uygulama alanı bulan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici, sözleşmede kararlaştırılan ve dürüstlük kuralının gerektirdiği niteliklere...
 
 
Ozan Selek
Ocak 2021
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Hızla değişen dünyada kişisel verilerin her geçen gün daha fazla görünür hale gelmesi, kişisel verilerin korunması meselesine farklı bir perspektiften yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple,...
 
 
Pınar Çağlayan
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bugün sadece teknoloji meraklıları ve Bitcoin ile işlem yapan kişiler tarafından değil, farklı çevreler tarafından ekonomik, teknik, hukuki ve felsefi...
 
 
Sedef Ünal
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, şirket yetkililerinin gerçeğe aykırılıktan doğan cezai sorumlulukları incelenmeden önce, bu şirket yetkililerinin kimler olabileceği, her şirket türü açısından detaylı şekilde incelenmiş...
 
 
Damla Songur
Ocak 2021
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler, en genel ifadeyle şirket için nitel veya nicel önem taşıyan malvarlığının devredilmesi, üzerinde sınırlı ayni hak tesisi veya benzer sonuçlar doğuran...
 
 
Beyza Çağla Şahin
Ocak 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde uluslararası ilişkilerin artması ve dünyanın küreselleşmesi sonucunda iş ilişkileri de artarak yabancılık unsuru kazanmaktadır. İş hukuku alanı devletin ekonomik, sosyal ve mali...
 
 
 1617 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021