Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 43 ürün | 1-20    Sıralama
 
İsa Karakaş
Haziran 2020
350.00 TL
Sepete Ekle
   
İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; SGK /Sosyal Güvenlik İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku Borçlar Kanunu İle Türk Ceza Kanunu Boyutları bulunmaktadır. İş kazası ve meslek...
 
 
Mustafa Dönmez
Haziran 2020
285.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, kamu idarelerinde sözleşmeli personel istihdamı ve bu personelin özlük, mali ve sosyal haklarını ana çizgileriyle ortaya koymaktır. Ayrıca, bu personeli...
 
 
Hafize Zülüflü
Ağustos 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince...
 
 
Mustafa Dönmez
Ağustos 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; il genel meclis başkan ve üyelerini gerek kendi görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük ve mali hakları hakkında, gerekse il özel idaresi yönetimi hakkında bilgilendirmek ve kendilerine...
 
 
Mustafa Dönmez
Nisan 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Gerek köy idarelerine, gerekse mahalle muhtarlıklarına başta kendi kanunları olmak üzere, pek çok kanun, tüzük, ve yönetmelikle çok sayıda görev verilmiştir. Ancak, köy ve mahalle muhtarlıkları,...
 
 
Mustafa Dönmez
Nisan 2019
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediye başkanı, belediyenin en büyük amiri olmak, belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve bazı hizmetlerde ve işlerde merkezi yönetimin vasıtası olmak gibi nitelikleri sebebiyle birçok görevler...
 
 
Mustafa Dönmez
Ocak 2019
265.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç; itfaiye teşkilâtının niteliği ve tarihsel gelişimi, İtfaiye Yönetmeliği'nin itfaiye personeli açısından getirdiği yenilikler ve değişiklikler ile belediye...
 
 
Mustafa Dönmez
Ocak 2018
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin yönetimini ve işleyişini yönlendiren binlerce yasa bulunmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, belediyecilik mevzuatı alanındaki...
 
 
Hafize Zülüflü, İbrahim Halıcı
Ocak 2018
324.00 TL
Sepete Ekle
   
İmarla ilgili mevzuatın bilinmesi ve hukuki çerçevede uygulanması, hem şehirlerin planlama aşamasından başlayarak düzgün yapılaşmasına, hem de plansız, ruhsatsız ve kaçak yapı yaptıranlar ve yapanlar...
 
 
Rasih Altınkülçe, Suat Aksu
Ocak 2018
325.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2017
328.33 TL
Sepete Ekle
   
Gerek tacir ve esnaf, gerekse meslek mensubu veya üretici ya da hizmet sunumu yaparak faaliyetlerini yürütmek üzere işyeri açacak olanların yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkili idarelere...
 
 
Muharrem Selçuk, Nadir Bulak
Ocak 2017
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de gıda güvenirliğinin gerçekleşmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrollerde, Türk Gıda Mevzuatına uygun, güvenilir üretiminin sağlanması yanında, gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik...
 
 
Akın Şimşek
Ekim 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu alımlarında önemli bir yere sahip olan hizmet alımlarını, danışmanlık hizmet alımları ve doğrudan temin ile hizmet alımlarını da kapsayacak içerikle hazırlanmış ve idareler özellikle...
 
 
Mustafa Dönmez
Mayıs 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta eski 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre verilmiş, uygulamaya ışık tutacağını düşündüğümüz yargı kararlarına da yer verilmiştir. Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerinde sözü geçen...
 
 
Akın Şimşek, Mahmut Çolak
Nisan 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeden her sektörde faaliyet gösteren işverenlere, uygulayıcılara ve diğer sorumlulara bir başucu kitabı olarak rehber mahiyetinde hazırlanan bu kitapta yasalar...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2016
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince uygulanacak idari...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2016
325.00 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince uygulanacak idari...
 
 
Mehmet Akif Ulusoy, Akın Şimşek, Mahmut Çolak
Eylül 2015
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser ile belediyelerin insan kaynaklan, mali hizmetler, destek hizmetleri, zabıta ve itfaiye birimlerinin uygulayıcılarına çalışma hayatında karşılaşılan, yargı kararlarıyla şekillenen, ilgili...
 
 
Hafize Zülüflü, Özge Ateş
Haziran 2015
197.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta; son yasal düzenlemeler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek işyeri açacak olanlara bir kılavuz, gerekse işyeri ruhsatı verecek...
 
 
Hüseyin Altıntaş
Mayıs 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Hukuku alanında Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay tarafından verilmiş emsal...
 
 
 43 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020