Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 330 ürün | 1-20    Sıralama
 
Talih Uyar
Ocak 2021
198.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, önceki baskılardan farklı olarak, eserde atıf yapılıp özetleri sunulmuş olan içtihatların tam metinlerine eserin sayfa sayısını arttırıp, maliyetini ve satış fiyatını yükseltmemek için...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Ocak 2021
25.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Alpaslan Çay
Ocak 2021
48.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, uygulamada Kat Mülkiyeti Kanundan doğan ihtilaflara uygulanacak yasa maddelerinin bir bütün halinde derlenerek okuyucuya sunulmasıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki...
 
 
Muhammed Özekes
Kasım 2020
12.50 TL
Sepete Ekle
   
HMK'da en son değişiklik 7251 sayılı Kanunla yapılmıştır. Reform adı altında yapılan değişikliklerin neredeyse tamamı aslında yargılamanın daha iyi işlemesine hizmet edecek ve mevcut yargılama...
 
 
Mustafa Kırmızı
Ekim 2020
159.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 161-184 maddeleri arasında düzenlenmiş olan boşanma ve sonuçları ise de nafaka ve velayet konularına da değinilmiş. Çalışmaya çalışmadan...
 
 
Mustafa Kırmızı
Ekim 2020
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, konu hakkındaki yasal düzenlemelerle, ulaşılabildiği kadarıyla Yüksek Mahkeme içtihatlarını uygulamacılara birarada sunarak uygulamayı yansıtmaya...
 
 
Mustafa Kırmızı
Ekim 2020
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada öncelikle kira sözleşmesinin hukuki niteliği, türleri ve esaslı unsurları incelenmiş. İkinci bölümde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki kira sözleşmesi ile ilgili hükümler, mülga 818...
 
 
Veysel Gültaş, Elif Yıldız
Eylül 2020
149.00 TL
Sepete Ekle
   
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununda "Sahtecilik Suçları'' ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda "Faturalarda Sahtecilik" suçları adlı çalışma; hem yeni Türk Ceza Kanunundaki sahtecilik...
 
 
Talih Uyar
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapçıkta önce "İtirazın İptali Davaları"na (İİK. m. 67/I,II,III,V) ve "Eda (Tahsil=Alacak) Davaları"na (İİK. m.67/111) ait açıklamada bulunulmuş, daha sonra bu iki dava...
 
 
Ahmet Durap
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 
Sertaç Malik Eskişehirli
Temmuz 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Dersle ilgili olarak bir yayına gereksinim olduğu gerek bu nedenle ve gerekse branşlarla ilgili adli uyuşmazlıklarda konu ile ilgilenen hukukçulara da yol gösterici olabilecek içtihadı spesifik vaka...
 
 
Talih Uyar, Cüneyt Uyar, Alper Uyar
Haziran 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap da, İİK. m. 257-268 çerçevesinde mahkemeye hitaben 'ihtiyati haciz talebi dilekçesi', 'ihtiyati hacze itiraz dilekçesi', 'ihtiyati haczin teminat karşılığında...
 
 
Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar
Mart 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap da, İİK. m. 16-18 çerçevesinde icra mahkemesine hitaben bir 'şikâyet dilekçesi'nin «nasıl hazırlanacağı» -('kimlerin şikâyette bulunabileceği', 'şikâyet dilekçesinde...
 
 
Talih Uyar
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapçıkta "Tasarrufun İptali Davaları"na (İİK. m.277-284) ait 'Dilekçe örneği' -açıklamalı biçimde- sunulmuş. "Tasarrufun İptali Davası "na ait hazırlanıp bu kitapçıkta sunulan...
 
 
Talih Uyar
Mart 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapçıkta; "Olumsuz (Menfi)Tespit Davası" (İİK. m. 72/1,11, III, IV, V,VIII) ile "Geri Alma (İstirdat) Davası "na (İİK. m. 72/VI, VII, VIII) ait 'Dilekçe...
 
 
Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu
Ocak 2020
29.99 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ceza Muhakemesi Hukuku her yıl gelişmekte ve yeniden şekillenmektedir. Özellikle seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin sisteme dahil edilmesi ile , "Ceza Muhakemesi Kanunu", "Ceza...
 
 
Cemil Temel
Ocak 2020
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda tanımlı; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları, kısmi-acele kamulaştırma davaları, geri alım ve maddi düzeltim...
 
 
Mustafa Kırmızı
Ocak 2020
149.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, ecrimisil, önalım ve zorunlu geçit hakkı davalarında uygulamayı...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Ekim 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu mevzuat hükümleri iş hukukuyla ilgilenenlerin mutlak suretle elinde taşıması, masada bulundurması, sık sık okuması, bilirim sanrıyla kanun metnine bakmadan hareket etmemesi önerisiyle...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Eylül 2019
139.00 TL
Sepete Ekle
   
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı kitabını, değişen içtihatlar ve hesap şekilleriyle yeniden ele alma ihtiyacı doğmuştur. Özellikle, anne-babanın çocuğunun haksız eylem ya da sözleşmeye aykırılık...
 
 
 330 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021