Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 914 ürün | 1-20    Sıralama
 
İbrahim Şahbaz
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde Anayasalarda açıkça yer almayan, ancak ceza muhakemesi yasalarında yer alan, zaman içerisinde de tarafı olduğumuz sözleşmelerde değişik biçimlerde düzenlenen, aynı suçtan iki kez...
 
 
Bahattin Aras
Eylül 2020
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Disiplin ve suç soruşturmalarının yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına uygun olarak yürütülebilmesi ve yargı gibi kutsal bir görevi ifa eden hakim ve savcıların lekelenmeden hesap...
 
 
Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerin medeni hukukun temel kavramları ve kişiler hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır....
 
 
Tuncay Görgülü
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap Vergi Danışmanları, Malî Müşavirler, Muhasebeciler, Şirket Yöneticileri ve genç profesyoneller için özellikle çok doğru ve çok iyi bir yol göstericidir. Uygulama içinde pratik olarak verilen...
 
 
İsmail Demir
Eylül 2020
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin yazılmasında 2002 Atina Sözleşmesi müzakerelerine ilişkin bütün hazırlık kâğıtlarından azami şekilde yararlanılmış. Gerek Komite'de, gerekse diplomatik konferansta ileri sürülen bütün...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Eylül 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Kadının can güvenliğine yönelik Cedaw ve İstanbul Sözleşmesi gibi bir çok uluslararası sözleşmenin aile hukuku ders kitaplarında yer bile almadığı herkesin bilgisi dahilindedir. Oysa kadınları...
 
 
Devrim Aydın
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Varolan düzenlemede en olumlu yan, malın değerinin azlığına hukuken değer verilerek cezanın indirilmesi yoluna gidilmesi ve etkin pişmanlığa yer verilmiş olmasıdır. Sınırlı kimi olumlu değişiklikler...
 
 
M. Nureddin Bozalan
Ağustos 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın temel konusunu "yanlış beyan" kavramı oluşturmaktadır. Yanlış beyan, yalan beyanın aksine, tanığın hatalı bilgi verdiğini fark etmemesi ve bu durumun klasik yalan beyan tespit yöntemleri...
 
 
Hamdi Gökçe Zabunoğlu
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye'de 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi/1951 Mülteci Sözleşmesi) mülteci hukukunun temeli olarak kabul...
 
 
Ece Ayça Kitiz Eker
Ağustos 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada tüketici kredisi sözleşmelerinin kuruluşu ve geçerlilik şartlan iki ana bölümde incelenmiş. Çalışmanın ilk bölümünde tüketici kredisi sözleşmesi kavramı ve tüketici kredisi sözleşmesinin...
 
 
Necati Şükrü Bayramoğlu
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yaklaşık bedelin aşırı şekilde aşılması durumunda iş sahibine TBK m. 482 hükmü ile tanınan hakların kullanılması için gereken şartlar ve bu haklar kullanıldıktan sonra ortaya çıkan...
 
 
Ümit Vefa Özbay
Ağustos 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma, Roma hukukunda ve Türk hukukunda, sözleşmenin kurulmasından sonra ancak ifanın gerçekleşmesinden önce ortaya çıkabilecek imkânsızlığa ışık tutmayı hedeflemektedir. Borçlar Kanununda bahsi...
 
 
Cevdet İlhan Günay
Ağustos 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
2017 yılının sonlarında yasalaşan 7036 sayılı Kanun ile iş yargılaması başta olmak üzere, bireysel ve toplu iş hukukunda yapılan önemli değişiklikler ile kitap güncelleştirilmiş. 5754 sayılı Kanun...
 
 
Barış Acun
Ağustos 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusu olan iptal davasında özel yetki kuralları, büyük ölçüde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bir idari davada uygulanacak yetki kuralının...
 
 
Mehmet Boynikar
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, bugüne kadar yayınlanmış bir çok çalışmada olduğu gibi sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu baz alınarak değil, tüm konu ve meselelerde 2881 sayılı Devlet İhale Kanunu ile tüm ihale...
 
 
Burkay Can Kara
Ağustos 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
İptal davasında sebep ikamesi yargı yerleri tarafından başvurulan bir uygulamadır. Öğreti; idari yargı yerinin, hukukilik denetimi bakımından olağan görünmeyen bir yolla, sebep unsuru yönünden hukuka...
 
 
Münevver Temir
Ağustos 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarım kesiminde çalışmak ile tarım işçisi olmak farklı kavramlar olup bu noktada belirtmemiz gerekir ki, her tarım işçisi tarım kesiminde çalışan bir kimsedir; ancak her tarım kesiminde çalışan,...
 
 
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu
Ağustos 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda kitap tamamen gözden geçirilmiş, güncelleme, düzeltme, çok sayıda tablo ve diğer ekler yapılmış; zamanlama açısından haftalara ayrılmış, yeni çıkan kanunlar işlenmiş. Bilindiği gibi Beş...
 
 
İsmail Şahin
Temmuz 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta teorik ve bilimsel tartışmalar yerine KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında karşılaşılacak sorunlar, bunların çözüm yolları ve mevzuat uyarınca yapılması gerekenler...
 
 
Çiğdem Yorulmaz
Temmuz 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
"İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması" başlıklı çalışma, giriş ve sonuç bölümü hariç iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işveren açısından ödeme güçlüğü...
 
 
 914 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020