Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 891 ürün | 1-20    Sıralama
 
Elif Göktepe
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde bina tamamlama sigortasını ele almak amacıyla kaleme alınmış olan bu çalışmada, Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartların da yer bulan hükümler temelinde bir...
 
 
Tekin Memiş
Haziran 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2016 Kitabın'da yer alan Makaleler ve yazarları...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile zenginleştirilmiş uygulayıcılara yol gösterici nitelikteki kitap; akdi ve kanuni mirasçılık, saklı pay, mirasın taksimi, ölüme bağlı tasarruflar ve iptali...
 
 
Bengi Sargın
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, yabancı unsurlu televizyon program formatlarının korunmasına uygulanacak hukuk konusunu karşılaştırmalı hukuk ve milletlerarası düzenlemeler çerçevesinde yerli ve yabancı literatürü dikkate...
 
 
Ali Rıza Çınar
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Çocuğu, suç ortamından kurtarmak, ona yaptığı bir yanlışı, yanılmasını (hatasını) görebilmesi için tüm yaptıklarını unutup ona yeni bir şans daha vermek ve onu topluma kazandırmak...
 
 
Serhat Sinan Kocaoğlu
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza hukuku, "hukuka aykırı fiil", "failin kişiliği" ve "cezai sonuçlar" olmak üzere incelenebilecek üç ana bölümde bireyselleştirilerek faile göre değişebilen müeyyidelerle kanun koyucu tarafından...
 
 
Zeki Onat
Haziran 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da "İşverenin İş Akdini Kötüniyetle Feshi" konusunu n seçilmesinin nedeni iş güvencesi hükümleri hukuk düzenimizde yürürlüğe girmeden önce işveren tarafından yapılan feshin kötüniyetli...
 
 
Şahin Çil
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada zorlayıcı sebeplerle zorunlu nedenler arasındaki ilişki ele alınmış, iş sözleşmesinin sona ermesi ile çalışma ve dinlenme sürelerine etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. Konuyla...
 
 
Abdullah Kaya
Haziran 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
İletişimin hızlı ve etkin olduğu günümüz dünyasında yargı sistemleri arasındaki etkileşim, hayatın diğer alanındaki ilişkilerin oluşumunu ve gelişimini etkilemektedir. Kıbrıs Adası'nın tarihi...
 
 
Abdulkadir Bozdoğan
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, sadece konkordatoyu anlatmak için değil, yargılama sırasında konkordato projesinin kabulü ve reddi kararlarına esas alınacak "Konkordato Alacaklılar Toplantı"ların da uygulamada yaşanan...
 
 
Yusuf Karakoç
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Metnin Maliye biliminin beş ana konusunu kapsayacak şekilde kaleme alınması yoluna gidilmiş. Öncelikle Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kaynak ihtiyacını gidermek amacıyla kaleme aldığından, konuların...
 
 
Hayrettin Kurt
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk denizciliğinde ki tarihsel sürekliliğin kilometre taşlarından birisi de Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'nun kabul edilmesi ile somutlaşmış. Bu sicil, denizcilik faaliyetlerine dinamizm...
 
 
İlknur Güngördü
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ayşe Kübra Altıparmak
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma "Fikrî ve Sınai Haklar" başlıklı sempozyumu kalıcı kılmak amacıyla hazırlanmış. Tüm tebliğ ve tartışmalar konuşma dilinde yazıya aktarılmış, konuşmacıların yaptığı düzeltmelerin de...
 
 
M. Fatih Uşan, Musa Aygül, Ersin Erdoğan
Haziran 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, sempozyum da sunulan tebliğleri bir araya getirmek amacıyla sempozyumda sunulan sıraya ve oturuma uygun olarak hazırlanmış. Ayrıca her oturumdan önce ilgili oturuma ve her bir tebliğden...
 
 
İbrahim Gül
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde irade bozukluğunun sonucu olarak iptal edilebilirlik yaptırımı ayrıntılı olarak...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Mayıs 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusu boşanma, tazminat ve nafaka davalarıdır. Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde toplumun yapısı ile dönemin boşanma sebeplerini bütün ayrıntılarıyla belgeleyen ve ileri ki...
 
 
Süleyman Yılmaz
Mayıs 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar başlığını taşıyan bu kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı doktora öğrencilerinin hazırlamış oldukları ödevlerin...
 
 
Ahmet Ekinci
Mayıs 2020
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada anayasal olarak tek başlı yürütme esasına göre hükümet sistemlerini organize eden ancak kategorik olarak saf başkanlık sistemi içinde değerlendirilemeyecek ülkelerin anayasal yapıları,...
 
 
A. Aydın Kuyucu
Mayıs 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, kanun yararına bozma yasa yolunun; tanımı, tarihçesi, konusu, amacı, diğer olağanüstü yasa yollarına benzerlik taşıyan ve farklılık gösteren özellikleri, kanun yararına bozma yoluna...
 
 
 891 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020