Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 818 ürün | 1-20    Sıralama
 
Emine Hizarci
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde kişisel verilerin işlenmesinin ve korunmasının artan önemi küresel düzeyde ön plana çıkmaya başlamış ve Avrupa Birliği'n de de Direktif ile başlayan süreç gelişen teknolojik imkânların...
 
 
Ayça Zorluoğlu Yılmaz
Ocak 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, Türk hukuk sistemi içerisinde TBK md 71 hükmünü bir bütün olarak yorumlamak suretiyle tehlike sorumluluğu sebebiyle bedensel bütünlüğün zarara uğradığı hallerde, zararın...
 
 
Şahin Çil
Ocak 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda bilişim sistemindeki gelişmelere bağlı olarak UYAP sistemi üzerinden uygulamacı ve akademisyenlerin kararlara ulaşmaları kolaylaşmış. Çalışma da bu nedenle anlatım kısmında konuyla...
 
 
İstemi Ceysu Dinç
Ocak 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın kapsamını esas itibariyle iş sözleşmesiyle çalışan çocuklar oluşturmaktadır. Bağımsız olarak ya da iş sözleşmesi haricinde bağımlı olarak çalışan çocuklar kapsam dışında tutulmuş. Bu...
 
 
Mahmut Yavaşi
Ocak 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Kara taşıtları ile ilgili Genel Şartlar dikkate alınarak, çalışmanın konusu oluşturulmuş. Zorunlu sorumluluk sigortalarının teminat limitlerini aşan maddi zararlar için ve zorunlu sorumluluk...
 
 
M. Serhat Sarısözen
Ocak 2020
150.00 TL
Sepete Ekle
   
"İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler - 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki Değişikliklerle...
 
 
İbrahim Kaplan
Ocak 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
"Banka Sözleşmeleri Hukuku" adlı kitabın 2. basısın da; Kredi Sözleşmeleri ile Teminat Sözleşmeleri de kapsama dahil edilerek, Banka Sözleşmelerinin tamamı incelenmiş. Banka Sözleşmelerinin tamamını...
 
 
Şebnem Akipek Öcal
Ocak 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Viyana Satım Antlaşmasını tanıtmak ve önemini kavratarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, ülkemizin Antlaşmayı kabul ettiği yıl olan 2010 yılından 2018 yılına kadar, bu konuya ilişkin olarak Ankara...
 
 
Canan Erdoğan
Aralık 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Üç bölümden oluşan çalışma da, hukukumuz açısından şüphe feshinin hukuki niteliği, şartları ya da sonuçları gibi farklı konularda ortaya çıkmış ya da çıkabilecek sorunlar tespit edilip, bunlara çözüm...
 
 
İsmet Mazlum
Aralık 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
"Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale" başlığını taşıyan çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, aslî müdahaleye ilişkin temel bilgiler üzerinde durulmuş. İkinci bölümde, aslî müdahalenin...
 
 
Zeynep Gül Yılmaz
Aralık 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap da "Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu" konusunun seçilmesinin nedeni hem teoride hem de uygulamada var olan belirsizlikleri, örnek ve...
 
 
Levent Biçer
Aralık 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Oy hakkında imtiyaz, TTK'da diğer imtiyaz türlerinden ayrı olarak düzenlenmiş. Temel olarak, oyda imtiyazın tanınma yöntemi, oy imtiyazlı payların oy sayısının sınırlanması, konu açısından...
 
 
Cansu Cindoruk Ayhan
Aralık 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Ticari satış sözleşmelerinin de bir satış sözleşmesi olması nedeniyle; Türk Borçlar Kanunu'n da yer alan satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin, hakkında özel bir düzenleme bulunmadıkça ticari...
 
 
Şefik Ziroğlu
Aralık 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile Türkiye'de organ ve doku naklinde yasal çerçeve ve etik tartışmaların neler olduğu incelenmiş. Çalışmanın birinci bölümünde, organ naklini, nakil türlerini, nakil için gerekli...
 
 
Musa Aygül
Aralık 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Sığınma amacıyla gelen yabancıların yanında ayrıca Türkiye düzenli göç kapsamında pek çok yabancı için de çekim merkezi haline gelmiştir. Gerek yasal yollardan gerekse yasal olmayan yollardan pek çok...
 
 
Mehmet Berkay Nizamoğlu
Kasım 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
İmtiyazlı pay sahiplerini koruyucu bir nitelik taşıyan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yeni bir uygulama bulmuştur. Bu kurulun organ sıfatına ilişkin...
 
 
Bilge Öztan
Kasım 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu yeni bası yapılırken, öncelikle kırkikinci basıdan sonra 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda...
 
 
Murat Atalı, Ersin Erdoğan, İbrahim Ermenek
Kasım 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
   
İcra ve İflâs Hukuku kitabı, hukuk fakültelerinde aynı adla okutulan ders için bir yardımcı kaynak olmasının yanında, uygulama için de yeni ve farklı bir kaynak olarak benimsendi. Ders kitabı olarak...
 
 
Erzan Erzurumluoğlu
Ekim 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'na göre "Sözleşmeler Hukuku-Özel Borç İlişkileri" kitabı, eleştiri, değişiklik ve noksanları da dikkate alınarak, yeniden daha geniş bir biçimde dokuzuncu basımı hazırlanmış....
 
 
Murat Atalı
Ekim 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları güncellenmiş, özellikle çeşitli içtihadı birleştirme kararları eklenmiş. Ayrıca kitabın ikinci bölümüne ilişkin olarak, ilk baskıdan sonra...
 
 
 818 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020