Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 959 ürün | 1-20    Sıralama
 
L. Şanal Görgün, Levent Börü, Mehmet Kodakoğlu
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk bir bilim dalıdır. Hukukun bir kısmı teorik/soyut ama bir kısmı ise somut ve uygulamalıdır. Medenî usûl hukuku uygulamalı alanının en tipi örneklerinden birisini oluşturur. Ancak hukuk...
 
 
Abdulkadir Bozdoğan
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, sermaye kaybı yaşayan borca batık duruma düşmüş şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine mahkemeye bildirimde bulunmaları hâlinde yapılması gereken hususlara katkıda...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Aralık 2020
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bulunan aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işleri, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün korunması ilkesi...
 
 
Hakkı Mert Doğu
Aralık 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu ardı ardına teslimli satış sözleşmesi oluşturmaktadır. Ardı ardına teslimli satış sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında akdedilen ve satıcının satışa konu şeyi belirli aralıklarla...
 
 
Derya Mutluoğlu
Aralık 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada esas olarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)'nın ikinci kitabının 282. maddesinde düzenlenen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama'''' suçunun...
 
 
Önder Topal
Aralık 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma "Ticari Defterlerin Delil Niteliği" isimli çalışmanın, tümüyle gözden geçirilmiş, güncellenmiş, genişletilmiş ve önemli bir kısmı değiştirilmiş ikinci baskısıdır. Çalışmanın bu baskısında...
 
 
Umut Ozan Erginer
Aralık 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüketici kredisi sözleşmesinin tanımı, unsurları ve hukuki niteliği incelenmiş, kredi veren ve tüketicinin borçlarını, sözleşmenin sona ele alınmış. Çalışmada aynı zamanda Yargıtay kararlarından da...
 
 
Uğur Yıldız
Aralık 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da ABC Bilgi Değişimi kavramının kaynağı, bu atipik ihlal türünün niteliği, tarafların hukuki sorumluluğu, ABC bilgi değişiminin bir ihlal türü olarak dikey mi yoksa yatay mı olduğu, bu ihlal...
 
 
Şebnem Akipek, Tuğçe Oral
Aralık 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap bir yandan Dr. Oral ile on yıllık birlikte çalışmamız sonucunda hazırladığımız Eşya Hukuku pratik ve sorularını bir araya getirme isteği bir yandan da öğrencilerimizin uygulamayı görmeden...
 
 
Ümmühan Kaya
Kasım 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Eser de vekâletsiz işgörmenin ayırt edici özellikleri ve diğer kurumlardan farkları başarılı bir şekilde ortaya konulmuş. İsviçre, Alman ve Türk öğretisinin mukayeseli olarak ele alındığı, yargı...
 
 
Ferhat Tuna Emin
Kasım 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza hukukunun internet ortamında yapılan yayınlara bu denli müdahalesi internet yayıncılığının ceza hukuku açısından genel hatlarının yeniden irdelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle...
 
 
Ece İnci
Kasım 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
"Enerji Fiyatlarına Kamusal Müdahaleler" başlıklı bu eserde; enerji ve vergi hukuku bir arada incelenmiş. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde enerjinin iktisadi, hukukî ve malî...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Kasım 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu pratik çalışmalar kitabı (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu...
 
 
Şentürk Çıldır, Oğuz Korkmaz
Kasım 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele alınmış, Yasa maddeleri sıra numarasına göre açıklanırken, bilimsel görüşlerden yararlanmanın yanı...
 
 
M. Serhat Sarısözen
Kasım 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni Usul Hukuku Sınavlara Hazırlık Test Kitabı adlı bu çalışma, başta Uzaktan eğitimle verilen Medeni Usul Hukuku derslerinin vize-final sınavlarında lisans öğrencilerinin; bunun yanı sıra gerek...
 
 
F. Itır Bingöl
Kasım 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, örnek olaylar yazılıp her bir olayla ilgili sorular sorulup yanıtlamak yoluyla öğrencilere, Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel kavramlar ve bu kavramların günlük yaşantıda nasıl...
 
 
Tunahan Çetinel
Kasım 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; her ne kadar öğretide aksine görüşler mevcut olsa da muvazaalı tasarrufların maddî hukuk bakımından niteliğine ilişkin bir değerlendirme bulunduktan sonra, öğretide ileri sürülen...
 
 
Fikret Eren
Kasım 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda bazı değişikliklere yer verilmiştir. Bu değişiklikler arasında 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun m. 99 ile Kamulaştırma Kanunu m. 4'e eklenen hüküm ile Tapu Sicil Tüzüğü...
 
 
İlay Zeynep Suata
Kasım 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
TMK' da önalım hakkı iki farklı şekilde düzenlenmiştir; ilki kanunî onalım hakkı, ikincisi ise sözleşmeden doğan onalım hakkıdır. Bu çerçevede bu kitapta TMK' nın 732., 733., 734....
 
 
Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar ...
Kasım 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmalarının 4. cildini oluşturan Miras Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakültesi'nde 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama...
 
 
 959 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021