Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 64 ürün | 1-20    Sıralama
 
Feyza Ölçek
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu araştırmanın temel problemlerinden birisi Osmanlı Hukuku'nda laiklik kavramının yer bulup bulmadığıdır. Bu sebeple Devlet'in klasik döneminde uygulanan hukukta laik metinlerin yer bulup...
 
 
Ali Pekcan
Mayıs 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam kültür tarihinde, muhteva olarak dini olsun dünyevi olsun herhangi bir konuyu ya da güncel bir tartışmayı büyük bir kitap şeklinde değil de hacim olarak küçük ama muhteva olarak çok derinlikli...
 
 
Saffet Köse
Mayıs 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Abdurrahim Şen
Şubat 2020
34.00 TL
Sepete Ekle
   
Fakihlerin ve siyaset düşünürlerinin, meşru bir iktidarın kurulması için gerekli gördükleri biat akdinin taraflarında (devlet başkanı – seçici kurul) aradıkları ilim, adalet, akıl gibi...
 
 
Ahmet Mumcu
Ocak 2020
14.90 TL
Sepete Ekle
   
Ahmet Mumcu bu kısa özetsel kitapçıkta Osmanlı Hukukunun belli başlı özelliklerini rahat bir ifade ile anlatma yolunu seçmiş. İslam Hukuku içinde olmakla birlikte Osmanlı uygulaması kamu hukuku...
 
 
Adnan Akalın
Aralık 2019
22.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam dini ortaya koyduğu kurallarla insan haysiyet ve şerefini koruduğu gibi, onun canına, malına ve ırzına yapılacak saldırıları da en büyük günahlardan saymıştır. Kişinin en doğal hakkı olan...
 
 
Joseph E. Lowry
Kasım 2019
34.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, George Makdisi'nin ölümünden sonra öğrencilerinin yayımladığı Law and Education in Medieval Islam: Studies in Memory of George Makdisi adlı eserde yer alan İslâm eğitim tarihiyle ilgili...
 
 
Samed Atasoy
Kasım 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Ebeveynler beraberken bakım ve terbiyeleri gerektiği gibi yerine getirilen çocukların, bir şekilde anne ve babanın ayrı düşmesi sonucu bakıma muhtaç ve savunmasız olduğu dönemde de şefkat, bakım ve...
 
 
Kevser Ceylan Koca
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından sona ermesine kadar varlığını koruyan kadılık zamanla kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kadılık kurumu incelenmiş,...
 
 
Ahmet Kılınç
Ekim 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışma Osmanlı Devleti'n de bilirkişilik müessesesinin gerek teorik gerekse uygulamadaki konumu ve geçirdiği serüveni ortaya koymaya çalışır. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın amacı, Osmanlı...
 
 
Ahmed Reysuni
Eylül 2019
13.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal ve kültürel meydan okumaların söz konusu olduğu yaşadığımız dünyada insanlara İslami hükümlerin maksatlarını açıklama görevimiz her zamankinden daha zaruri bir hale gelmiştir. Ahmed Reysuni,...
 
 
Ahmed Reysuni
Eylül 2019
22.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam hukuku üzerinde titizlikle duran ilim ve fakihler, bütünlük algısının önemini vurgular. Buna paralel olarak herkesin dinini derli toplu bir şekilde öğrenmesi ve anlaması; dinin inanç, ahlak ve...
 
 
Mustafa Ünal
Ağustos 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada haksız fiil, hem mübâşeret hem de tesebbüb sorumluluklarını kapsar biçimde, klasik fıkıh kitaplarındaki başlıklar incelenerek sistematik bir şekilde sunulmuş. Konu ele alınırken Modern...
 
 
Yaşar Güçlü
Temmuz 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 1868-1876 yılları arasında Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek yürürlüğe konulması yönündeki eğilime rağmen, İslam hukuku esaslarına göre ağırlıklı olarak Hanefi...
 
 
Üveys Ateş
Mayıs 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Akitler mevzuu klasik fıkıh kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır. Çağdaş dönemde de İslam hukuku alanında akitlerle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış, akitler mevzuunu muhtelif yönlerden ele alan...
 
 
Muhammet Raşit Akpınar
Mart 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Modernitenin İslam tefekkür tarihinde güçlü bir tahakküm alanı tesis etmeye başladığı bir dönemde, geleneksel ilim ve hukuk anlayışına sadık bir biçimde fıkhî meselelerin temellendirilmesi hususunda...
 
 
Ahmet Akman
Mart 2019
72.00 TL
Sepete Ekle
   
İslâm Hukukun'da her şeyden önce, borçlunun borcunu rızası ile zamanında ve her türlü kusurdan uzak olarak ödemesi esastır. Bu ilkeden hareketle, alacaklısını, mükellefiyetlerini hakkıyla yerine...
 
 
Yasin Kurban
Mart 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, mecellenin ilk yüz maddesinin öncelikle Hukuk fakültesi, İlahiyat fakültesi öğrencileri ve diğer ilgi duyanlar için kaleme alınmış. Mecelle İslam hukukunun muamelat konularının yarı...
 
 
Murat Polat
Ocak 2019
45.37 TL
Sepete Ekle
   
Suç - ceza dengesini ele alan bu araştırma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmuş, giriş bölümünde; araştırmanın ismi, konusu, amacı, metodu ve kaynakları ile İslam ceza hukukunun kısaca tanımı,...
 
 
Özlem Tüzüner
Aralık 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
   
"Müftülerin Evlendirme Memurları Arasına Katılması" başlıklı bu çalışma da, mukayeseli hukuktan feyz almakla, objektifliğe hizmet eden yolda ilerlemenin kolaylaştığı bir kez daha teyit edilmiştir....
 
 
 64 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020